Výskyt kudlanky nábožné na území České republiky

velikost písma:  A A A
07.12.2017, 16:30     Autor: Ing. Zbyněk Pokorný     19227 zobrazení     2887 komentářů

Druhový název dostala kudlanka nábožná díky zvláštnímu způsobu držení předních končetin. Ty jsou nadzdvižené a články částečně přiloženy k sobě, jako při modlitbě. V teráriích jsou kudlanky běžnými chovanci. V dnešní době se ale čím dál více objevuje i v naší krajině. Nápadnější jsou samice, které dosahují délky těla až osm centimetrů. Samečci bývají menší, zhruba kolem pěti centimetrů.

Kudlanka nábožná Mantis religiosa

Samičky dorůstají velikosti až 55-80 mm, samečci jsou menší, okolo 35-50 mm. Kudlanka nábožná má trojúhelníkovou hlavu s velkýma očima. Pronotum má tento druh...

Zobrazit více informací

Kudlanka nábožná na našem území

Dříve se na našem území nevyskytovala vůbec. Do roku 1960 byly známy pouze čtyři lokality na jihu Moravy, kde byl tento zástupce křídlatého hmyzu pozorován. Hlavní zlom nastal v letech 1990 až 1996, kdy mělo rozšíření zřetelný expanzivní charakter v souvislosti s nápadným oteplením středoevropského klimatu. Dnes už můžeme na kudlanku nábožnou narazit takřka na celé Moravě. Ve volné přírodě se dokáže mistrně maskovat a na svou kořist vydrží číhat nehnutě i několik hodin. Převážnou část jídelníčku tvoří hmyz (saranče, cvrček, kobylka), ale je schopna ulovit i malé obratlovce. I přesto, že mají kudlanky dva páry křídel, jsou především samičky špatnými letci. Ty dokáží popolétnout pouze o pár metrů, samečci letí nanejvýš několik desítek metrů. Na konci léta nastává doba páření a samička posléze klade do speciálního pěnovitého obalu kolem 200-500 vajíček. Na jaře se z nich líhnou larvy, které jsou podrobeny proměně nedokonalé. Jistou zajímavostí je pověst, která se o kudlankách traduje - samička po páření svého druha sežere. To je sice pravda, ale není to tak časté, jak si většina lidí myslí. Zdravý sameček v dobré kondici stihne utéct a pouze slabší jedinci končí jako potrava.

Výskyt kudlanky na území České republiky Výskyt kudlanky na území České republiky https://www.biolib.cz/

Z jihu Moravy na sever republiky

V České republice byl výskyt tohoto teplomilného druhu dlouho vázán především na jižní Moravu. Pouze na Přerovsku, ležícím v srdci Moravy, byla kudlanka pozorována už dříve na několika lokalitách. Kudlance prospívají teplé a suché roky, jako byl například ten letošní (2017). Počet nálezů v podobných letech, bývá opravdu vysoký. Přesto je stále řazena do Červeného seznamu ohrožených živočichů jako druh ohrožený. Dnes už na kudlanku můžeme narazit na celé Moravě i ve Slezsku. Jako o hojném druhu, o ní můžeme hovořit v okolí Pálavy, Mikulova, Bzence, Mohelna nebo Dukovan. Z těchto míst postupně expanduje dál na sever do vyšších nadmořských výšek. Na přelomu tisíciletí byla pozorována už dokonce i ve středních Čechách: v Polabí, blízkosti Prahy, Kolíně, Mělníku. Přesný způsob šíření no nových, často vzdálených lokalit, není dodnes přesně znám. Jak jsme se už zmiňovali výš, nejsou kudlanky dobrými letci. Proto pravděpodobně tomuto přesunu napomáhá člověk a různé dopravní prostředky. Této teorii nahrává i fakt, že kudlanky jsou často pozorovány poblíž železnic a dálnic. Například na Vysočině je známa lokalita výskytu u Velkého Meziříčí, kde vede proslulá dálnice D1. Raritní nález se ochráncům přírody podařil v roce 2015. Tehdy byly dokonce dvě kudlanky pozorovány na hřebenech Radhoště v Beskydech ve výšce přes tisíc metrů nad mořem. Jde doposud o nejvýše položenou lokalitu, ve které byl tento druh křídlatého hmyzu pozorován.  

V našich podmínkách jsou kudlanky zbarveny různými odstíny zelené barvy, díky čemuž dobře splývají s okolím. Méně často můžete narazit na hnědé kudlanky nebo dokonce žluté či černé. Vědci zjistili, že zbarvení kudlanek není dáno genetikou, ale řídí se dle místa výskytu. V celé Evropě žije až dvacet druhů kudlanek.

Kudlanka nábožná na Přerovsku

Komentáře k článku

Vaše jméno:
Kolik je dva krát tři? *
Text komentáře: *
Napsáno je 0 a zbývá 500 znaků.

16.11.2021, 20:01
dále,možnost
postavit,si
dynamo,svářečku
z,motorem,dezlovým,výroby
domáci,aby,použitelná,ku,svařovani
byla,a,nebo,postavit,si,svařovaci,soustroji
výroby,domáci,aby,použitelne,ku,svařováni,bylo
toto,je,koncept,jak,ušetřit,ve
svařováni,východo,slovenske,železárny
ušetřit,mohou,tim,budou,mit
penize,na,modernyzaci,vlastni,huti,sve
16.11.2021, 19:55
dále,coby,východo,slovenským,železárnám,mohlo
pomoci,žeby,přešli,na,svařovaci,inventory
ale,pozor,at,zjisti,si
jestli,udržba,svařovacih,inventoru
nebude,rok,co,rok,draši,at,sito,východo
slovenske,železárny,košice,zjisti,dale
ceočko,výroby
domáci,vyroby,aby,použitelne
ku,svařováni,bylo,dále,dynamo,svářečka
z,benzinovým,motorem,výroby,domaci,aby
byla,použitelná,ku,svařovaní
16.11.2021, 19:46
a,hned,povím,koncept
jak,východo,slovenske
železárny,by,ušetřit
ve,svařovani,mohly,že
postavily,bysi,dynamo,svářečku
výroby,domácí,aby,použitelná,ku
svařováni,byla,dále,postavit,si,svářečku
z,motoru,elektryckeho,výroby,domaci
aby,svářečka,z,elektromotoru,výroby
domací,použitelná,ku,svařovaní,byla
dále,možnost,postavit,si,svařovaci,usměrnovač
vyroby,domáci,aby,ku,svařovani,použitelný
byl
16.11.2021, 19:46
a,hned,povím,koncept
jak,východo,slovenske
železárny,by,ušetřit
ve,svařovani,mohly,že
postavily,bysi,dynamo,svářečku
výroby,domácí,aby,použitelná,ku
svařováni,byla,dále,postavit,si,svářečku
z,motoru,elektryckeho,výroby,domaci
aby,svářečka,z,elektromotoru,výroby
domací,použitelná,ku,svařovaní,byla
dále,možnost,postavit,si,svařovaci,usměrnovač
vyroby,domáci,aby,ku,svařovani,použitelný
byl
16.11.2021, 19:36
však,východo,slovenske
železárny,košice,dobře
vi,že,udržba,profesionálnich
svářeček,bude,rok,co,rok
draší,aji,udržba,ceoček,z,přidavným,zařízením
bude,rok,co,rok,draší,a,kdyš,si,ty,dvě,svařečky,co,jmenoval
jsen,tu,kupovat,budou,východo,slovenske,železárny,košice
nebudou,mít,penize,na,modernizaci,huti,košícke
a,taky,východo,slovenske,železárny,ušetřit,by,mohly
i,ve,svařování
16.11.2021, 14:45
a,ted,si,vezměme,výhodo,slovenske
železarny,košice,ty
take,použivaji,drahe,profesionálni
svařečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok
draší,přestně,rok,co,rok,draší,bude
udržba,ceoček,z,přidavným,zařizením
ano,udržba,těchto,dvou,svářeček,co,jsem,napsal
budě,rok,co,rok,draší,a,kdyš,sity,želárny,košíce
kupovat,budou,tyto,dvě,svařečky,co,jsem,napsal,vychodo
slovenský,železárny,nebudou,mit,na,modernizaci
protože,udržba,profesionálnich,svařeček,bude,rok,co,rok
draši,aji,udržba,ceoček,z,přidavným
15.11.2021, 16:25
aby,svařovaci,soustroji,výroby
domáci,použitelne,bylo
ku,svařovani,podivejme
se,nato,z,prespektyvy,ptači
kdyš,firmy,z,názvem,valcovny,trub
z,československa,bývaleho,kupovati
budou,si,drahe,profesionálni,svářečky
i,ceočka,z,přídavným,zařizením,jejiš
udržba,těchto,dvou,svařeček,bude,rok,co,rok,draší
firmy,z,nazvem.válcovny,trub,z,československa
bývaleho,modernizace,nikdy,nedosáhnou,a,taky,mužou
ušetřit,ve,svařováni,napsal,jsem,ktomu,koncept
jak,bytoho,dosahnouti,mohli
15.11.2021, 16:18
a,nebo,a,by,firmy,z,českosloveska
bývaleho,valcovny,trub
přešly,na,svařovací,inventory
ale,at,zjisti,si
jestli,udržba,svařovacih,inventoru
nebude,rok,co,rok,draši,dale,možnost
postavit,si,ceočko,výroby,domácí
aby,použitelne,ku,svařovaní,bylo
možnost,dalši,postavit,si,dynamo,svářečku
z,motoru,benzinoveho,výroby,domáci
aby,ku,svařovaní,požitelná,byla
nebo,dynamo,svářečečka,z,dezlovýho
motoru,výroby,domáci,aby,použitelná,byla
a,nebo,postavit,si,svařovaci,soustrojí,výroby
domaci,aby
15.11.2021, 16:07
co,by,firmám
z,názvem,valcovny
trub,v,československu
bývalem,pomohlo,už,napsal,jsem
koncept,jak,by,firmy,z,názvem,válcovny,trub
v,československu,bývalem,ušetřit,by,ve,svařovani
mohly,žeby,bysi,postavily,dynamo,svářečku,výroby,domáci
aby,použitelna,ku,svařováni,byla,dalši,věc,je,postavit
si,svářečku,z,motoru,elektryckeho,výroby,domáci
aby,použitelná,ku,svařováni,byla,nebo,postavit,si
svařovací,usměrnovač,výroby,domaci,aby,ku,svařováni,byl
15.11.2021, 15:50
a,vedeni,válcoven,ktere,maji
nazev,v,československu
bývalaem,válcovny,trub
vi,že,kdyš,si,budou,kupovat
ty,dvě,svařečky,profesionální,svařečky
jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší,i,ceočka
z,přídavným,zařizenim,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok
draši,tak,firmy,znázvem,válcovny,trub,z,československa
bývaleho,nebudou,mit,penize,na,modernizaci,sveho,provozu
taky,by,mohly,ve,svařováni,ušetřit
15.11.2021, 14:14
ano,jestli,firmy,z,názvem,válcovny,trub,z,československa
bývaleho,si,kupovati,budou,drahe,profesionálni,svářečky,jejiš
udržba,bude,rok,co,rok,draší,a,jestli,si,kupovati,budou
drahe,ceočka,z,přídavným,zařizením,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší
tak,firmy,znázvem,válcovny,v,československu,bývalem,kdyš,sy,budou
kupovat,drahe,profesionalní,svařečky,i,ceočka,z,přídavným,zařizeni
jejiš,udržba,těchto,dvou,svářeček,bude,rok,co,rok,draši
15.11.2021, 12:57
ano,jednolive,firmy,v,československu,bývalem,ktere,je
jmenujou,válconmy,trub,si,kupujou,drahe.profesionálni
svářečky,i,ceočka,z,přidavným,zařizenim,udržba,těchto
dvou,svářeček,co,napsal,jsem,bude,rok,co,rok,draši
a,firmy,znazvem,válcovny,trub,z,celeho,československa
bývaleho,moc,dobře,ví,že,udržba,těchto,svářečel,dvou,co,jsem
je,jmenoval,bude,rok,co,rok,draší,a,kdyš,firmy,z,názvem,válcovny
trub,z,československa,bývaleho,si,budou,kupovati
ty,drahe
14.11.2021, 16:32
ano,firmy,,ktere,se,jmenujou,válcovny
trub,ktere,se,nachazejí,v,českoslovesku
bývalem,si,taky,kupujou,drahe,profesionálni
svářečky,i,ceočka,z,přidavným,zařizenim
jenže,udržba,těchto,dvou,svařeček,ktere,jsem,jmenoval
bude,rok,co,rok,draši,přiště,si,vice,povíme,otom
14.11.2021, 12:11
ted,si,třeba,vezměme
firmy,ktere,se,jmenujou
firmy,z,nazvem,válcovny
trub,ano,valcovny,turub
firmy,z,československa,bývaleho
13.11.2021, 20:07
toto,je,koncept
který,pomuže
ušetřit,ve,svařovani
pro,ostravsko,karvinske,koksovny
tim,by,měly,penize,na,modernizaci,koksovny,svoboda
než,aby,koksona,svoboda,si,kupovala
drahe,profesionálni,svařečky,i,ceočka
z,přidavným,zařizenim,jejiš,udržba,bude
rok,co,rok,draši,doufam,že,vedeni,ostravsko,karvinských,koksoven
to,ví,žeto,takove,bude
13.11.2021, 20:02
dale,bysi
ostravsko,karvinske
koksovny,mohly,postavit
ceočko,výroby,domaci
aby,ceočko,výroby,domáci
bylo,použitelne,ku,svařováni
dále,možnost,postavit,si
dynamo,svářečku,z,motoru,benzinoveho
výroby,domáci,aby,byla,použitelná,ku,svařováni
dále,byse,postavit,mohla,dynamo,svářečka,z,dezloveho
motoru,domáci,výroby,aby,použitelná,ku,svařovani,byla
a,nebo,postavit,si,svařovaci,soustroji,výroby,domaci
aby,použitelne,ku,svařováni,bylo
13.11.2021, 19:57
at,ostravsko,karvinske
koksony,si,zjisti
jestli
udržba,svařovacích,inventoru
nebude,rok,co,rok,draší
13.11.2021, 19:55
tak,ostravsko,karvinským,koksovnám
by,třeba,bylo,lepší,kdyby,postavily
si,dynamo,svářečku,výroby,domáci
aby,použitelná,byla,ku,svařováni
dale,možnost,postavit,si,svářečku
z,motoru,elektryckýho,výroby,domaci
aby,byla,použitelná,ku,svařováni
dale,možnost,postavit,si,svařovaci,usměrnovač
vyroby,domácí,aby,použitelný,by,ku,svařovani
nebo,by,ostravsko,karvinske,koksovny,přešly
na,svařovaci,inventory,ale,pozor,at,ostravsko
karvinske,koksovny,si,zjisti
jestli,udržba,svařecich,inventoru
13.11.2021, 19:48
a,ostravsko,karvinske,koksovny
by,mohly,ušetřit,ve,svařovani
připravil,jsem,koncept
jak,bytoho,dosáhly
13.11.2021, 19:46
nová,pracovní,místa,
a,ostravsko,karvinske
koksovny,vi,velice,dobře
žeto,takove,bude,že,udržba,profesionálnich,svářeček
i,udržba,ceoček,z,přídavným,zařizením,bude,rok,co,rok
draši,ano,udržba,těchto,svářeček,dvou,bude,rok,co,rok
draši,a,ostravsko,karvinske,koksovny,kdyš,sity,dvě
svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší,nebudou
mít,penize,na,modernizaci,koksovny,svoboda,jeto,jedina
koksovna,svoboda,kterou,ostravsko,karvinske,koksovny
vlastni,a,ostravsko,karvinske,koksovny,by,mohly