Výskyt kudlanky nábožné na území České republiky

velikost písma:  A A A
07.12.2017, 16:30     Autor: Ing. Zbyněk Pokorný     24496 zobrazení     3534 komentářů

Druhový název dostala kudlanka nábožná díky zvláštnímu způsobu držení předních končetin. Ty jsou nadzdvižené a články částečně přiloženy k sobě, jako při modlitbě. V teráriích jsou kudlanky běžnými chovanci. V dnešní době se ale čím dál více objevuje i v naší krajině. Nápadnější jsou samice, které dosahují délky těla až osm centimetrů. Samečci bývají menší, zhruba kolem pěti centimetrů.

Kudlanka nábožná Mantis religiosa

Samičky dorůstají velikosti až 55-80 mm, samečci jsou menší, okolo 35-50 mm. Kudlanka nábožná má trojúhelníkovou hlavu s velkýma očima. Pronotum má tento druh...

Zobrazit více informací

Kudlanka nábožná na našem území

Dříve se na našem území nevyskytovala vůbec. Do roku 1960 byly známy pouze čtyři lokality na jihu Moravy, kde byl tento zástupce křídlatého hmyzu pozorován. Hlavní zlom nastal v letech 1990 až 1996, kdy mělo rozšíření zřetelný expanzivní charakter v souvislosti s nápadným oteplením středoevropského klimatu. Dnes už můžeme na kudlanku nábožnou narazit takřka na celé Moravě. Ve volné přírodě se dokáže mistrně maskovat a na svou kořist vydrží číhat nehnutě i několik hodin. Převážnou část jídelníčku tvoří hmyz (saranče, cvrček, kobylka), ale je schopna ulovit i malé obratlovce. I přesto, že mají kudlanky dva páry křídel, jsou především samičky špatnými letci. Ty dokáží popolétnout pouze o pár metrů, samečci letí nanejvýš několik desítek metrů. Na konci léta nastává doba páření a samička posléze klade do speciálního pěnovitého obalu kolem 200-500 vajíček. Na jaře se z nich líhnou larvy, které jsou podrobeny proměně nedokonalé. Jistou zajímavostí je pověst, která se o kudlankách traduje - samička po páření svého druha sežere. To je sice pravda, ale není to tak časté, jak si většina lidí myslí. Zdravý sameček v dobré kondici stihne utéct a pouze slabší jedinci končí jako potrava.

Výskyt kudlanky na území České republiky Výskyt kudlanky na území České republiky https://www.biolib.cz/

Z jihu Moravy na sever republiky

V České republice byl výskyt tohoto teplomilného druhu dlouho vázán především na jižní Moravu. Pouze na Přerovsku, ležícím v srdci Moravy, byla kudlanka pozorována už dříve na několika lokalitách. Kudlance prospívají teplé a suché roky, jako byl například ten letošní (2017). Počet nálezů v podobných letech, bývá opravdu vysoký. Přesto je stále řazena do Červeného seznamu ohrožených živočichů jako druh ohrožený. Dnes už na kudlanku můžeme narazit na celé Moravě i ve Slezsku. Jako o hojném druhu, o ní můžeme hovořit v okolí Pálavy, Mikulova, Bzence, Mohelna nebo Dukovan. Z těchto míst postupně expanduje dál na sever do vyšších nadmořských výšek. Na přelomu tisíciletí byla pozorována už dokonce i ve středních Čechách: v Polabí, blízkosti Prahy, Kolíně, Mělníku. Přesný způsob šíření no nových, často vzdálených lokalit, není dodnes přesně znám. Jak jsme se už zmiňovali výš, nejsou kudlanky dobrými letci. Proto pravděpodobně tomuto přesunu napomáhá člověk a různé dopravní prostředky. Této teorii nahrává i fakt, že kudlanky jsou často pozorovány poblíž železnic a dálnic. Například na Vysočině je známa lokalita výskytu u Velkého Meziříčí, kde vede proslulá dálnice D1. Raritní nález se ochráncům přírody podařil v roce 2015. Tehdy byly dokonce dvě kudlanky pozorovány na hřebenech Radhoště v Beskydech ve výšce přes tisíc metrů nad mořem. Jde doposud o nejvýše položenou lokalitu, ve které byl tento druh křídlatého hmyzu pozorován.  

V našich podmínkách jsou kudlanky zbarveny různými odstíny zelené barvy, díky čemuž dobře splývají s okolím. Méně často můžete narazit na hnědé kudlanky nebo dokonce žluté či černé. Vědci zjistili, že zbarvení kudlanek není dáno genetikou, ale řídí se dle místa výskytu. V celé Evropě žije až dvacet druhů kudlanek.

Kudlanka nábožná na Přerovsku

Komentáře k článku

Vaše jméno:
Kolik je dva krát tři? *
Text komentáře: *
Napsáno je 0 a zbývá 500 znaků.

14.05.2022, 17:58
ale,aby,liberty
ostrava,toho,docilila
aby,ziskalo,liberty,ostrava
bývalý,areal,bastro,ostrava
kde,by,vyrabělo,nebo,by,opravovalo
strojni,zařizení,pro,pivovary,tak,liberty
ostrava,musi,moc,dobře,věděti,že,kdyš
bude,si,rok,co,rok,kupovat,zražujicí,láhve
do,ceoček,jejiš,nákup,bude,rok,co,rok,draši,láhvi
do,ceoček,tak,liberty,ostrava,mýti,nato,nebude
aby,ziskalo,bývalý,areal,bastro,ostrava,kdyby
ve,vedeni,ti,chujove,co,jsou,v,liberty,přemýšlely
14.05.2022, 17:53
kde,byse,liberty
ostrava,realizovala
svuj,plán
žeby,opravovala
strojni,zařizeni,pro,pivovary
a,nebo,by,vyraběla,zařizeni,strojni,pro,pivovary
vite,bylo,byto,šance,pro,bývale,bastraky,v,před,duchodovem
věku,šance,pro,mlade,lidi,z,ostravska,i,šance,pro,lidi,z,ukrajiny
kteři,tu,přišly,ze,strachu,že,vznikne,sovětský,svaz
14.05.2022, 17:50
že,udržba,drahých,profesionálních
svářeček,bude,rok,co,rok,draši
aji,liberty,ostrava,musi,věděti
že,bude,rok,co,rok,draší,udržba
drahých,ceoček,z,přidavným,zařizenim
a,kdyš,liberty,ostrava,bude,si,kupovat
2,jmenovane,svářečky,jejiš,udržba,bude
rok,co,rok,draší,tak,liberty,ostrava
nebude,mýti,nato,aby,ziskala,bývalý,areal,bastro,ostrava
14.05.2022, 17:46
ziskala,bývalý,areal,bastro,ostrava
pro,učel,kde,by,liberty,ostrava
by,opravovala,strojni,zařizeni
pro,pivovary,tak,liberty,ostrava
musí,velmi,dobře,vědět
14.05.2022, 17:41
ale,aby,liberty,ostrava,dosahla,toho,aby
ziskala,bývalý,areal,bastro,ostrava
kde,liberty,ostrava,by,opravovala
strojni,zařizeni,pro,pivovary
nebo,by,liberty,ostrava,by,vyraběla
strojni,zařizeni,pro,pivovary,tak,aby
liberty,ostrava,docilia,toho,planu,aby
jak,jsem,jiš,řekl,aby,liberty,ostrava
ziskala,bývalý,areal,bastro,ostrava
kde,by,opravovala,strojni,zařizeni
pro,pivovary
nebo,aby,liberty,ostrava
14.05.2022, 17:36
kdyš,bude,si,kupovat
2,jmenovane,svářečky
co,jsem,napsal,jejiš,udržba
bude,rok,co,rok,draší
tak,liberty.ostrava,nebude
mýti,nato,aby,ziskala,bývalý,areal
bastro,ostrava,kde,liberty,ostrava
by,opravovala,neboli,byse,zabývala
opravou,strojniho,zařizeni,pro,pivovary
nebo,liberty,ostrava,byse,zabývala,výrobou
strojniho,zařizení,pro,pivovary
14.05.2022, 17:25
lu,bastro,ostrava,by,liberty,ostrava,by,zřidila,svuj,závod
který,by,sidlil,v,arealu,bývaleho,bastra,který,by,vlastnila
firma,liberty,ostrava,ale,liberty,ostrava,jestli,chce
aby,docílila,toho,aby,vlastnila,bývalý,areal,bastro,ostrava,tak,musi
věděti,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,profesionálních,svářeček
aji,bude,rok,co,rok,draší,udržba,drahých,ceoček,z,přidavným,zařizenim
jejiš,udržba,těchto.2,jmenovaných,svářeček,bude,rok,co,rok,draši
a,kdyš,liberty,ostrava
14.05.2022, 17:07
kdyš.liberty,ostrava,moc,dobře,vi,že,bude,rok,co,rok,draší,udržba
profesionálních,svářeček,aji,liberty,ostrava,moc,dobře
ví,že,bude,rok,co,rok,draší,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizením
a,kdyš,liberty,ostrava,bude,kupovat,si,2,jmenovane,svářečky
jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši,tak,liberty,ostrava,nebude
mýti,nato,penize,aby,získala,bývalý,areal,bastro,ostrava
kde,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava,bysi,zřidila,servisni,zavod
na,opravu,strojniho,zařizeni,pro,pivovary,ano,v,bývalem,area
14.05.2022, 15:59
ano,ale,kdyš,liberty,ostrava,bude
si,kupovat,drahe,profesionální,svářečky
jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
aji,kdyš,liberty,ostrava,bude,kupovat
si,drahe,ceočka,z,přídavným,zařizením,jejiš
udržba,bude,rok,co,rok,draší,tak,liberty,ostrava
nebude,mýti,nato,aby,ziskala,bývalý,areal,bastro,ostrava
kde,liberty,ostrava,by,prováděla,servisní,prace,strojniho,zařizeni,pro,pivovary
liberty,ostrava,by
14.05.2022, 15:48
kde,liberty,ostrava,,by,v,bývalem,arealu
bastro,ostrava,by,opravovalo,nebo,by,vyrábělo,strojni,zařizení,pro,pivovary
14.05.2022, 15:36
bastro,ostrava,kde,liberty,ostrava
by,výraběla,nebo,by,opravovala
strojni,zařizení,pro,pivovary
přemýšlejme,otom,kdyš,liberty
ostrava,bude,kupovat,si,drahe,profesionální
svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
a,liberty,ostrava,kdyš,bude,si,kupovat
drahe,ceočka,z,přídavným,zařizením,jejiš,udržba
bude,rok,co,rok,draší,tak,liberty,ostrava,nebude,mit,nato
aby,si,koupila,bývalý,areal,bastro,ostrava,kde,liberty,ostrava
14.05.2022, 15:30
tohlens,to,je,koncept,pro,liberty,ostrava,jak,by,ušetřily
ve,svařováni,nebod,kdyš,liberty,ostrava,bude,si,kupovat
drahe,profesionálni,svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
a,kdyš,liberty,ostrava,bude,si,kupovat,drahe,ceočka,z,přídavným
zařizenim,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší,liberty,ostrava
nebude,mit,teda,penize,na,modrnizaci,nebo,kdyš,bude,si,kupovat
2,jmenovane,svařečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši,tak,liberty
ostrava,nebude,mit,nato,aby,koupila,si,bývalý,areal
14.05.2022, 14:41
za.5,bysi,liberty,ostrava
mohla,bysi,postavit,ceočko,výroby
domáci,ad,použitelne,je,ku,svařováni
za,6,bysi,liberty,ostrava,bysi,mohla,postavit
dynamo,svařečku,z,benzinovým,motorem,výroby,domáci
ad,použitelná,je,ku,svařováni,tak,zvaný,benzinák,za,7,byse,postavila
dynamo,svářečka,z,dezlovým,motorem,ad,použitelná,je,ku,svařováni
za,8,bysi.liberty,ostrava,bysi,postavilo,svařovaci,soustroji,výroby
domáci,ad,použitelne,je,ku,svařování
14.05.2022, 14:34
za,4,by,liberty,ostrava,by,přešla,na
svařovací,inventory
ale,ad,liberty,ostrava
si,zjisti,jestli,udržba,svařovacích,inventoru
nebude,rok,co,rok,draší
14.05.2022, 14:21
tak,liberty,ostrava,byse,hoditi,mohlo,kdyby
postavila,se,za,1,dynamo,svářečka,výroby,domáci
ad,použitelná,je,ku,svařováni,za,2,byse,postavit
mohla,svářečka,z,elektro,motoru,výroby,domácí,ad,použitelná
je,ku,svařováni,za,3,byse,postavil,svařovací,usměrnovač,výroby
domáci,ad,použitelný,je,ku,svařováni
14.05.2022, 14:14
kdyš,liberty,liberty,ostrava,si,bude,kupovat
drahe,profesionální,svářečky,jejiš,udržba
bude,rok,co,rok,draší,a,kdyš,liberty,ostrava
bude,kupovat,si,drahe,ceočka,z,přídavným,zařizením
jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši,a,kdyš,liberty,ostrava
bude,kupovat,si,2,jmenovane,svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
tak,liberty,ostrava,mýti,nebude,mit,penize,na,modernizaci,ono,vedení,liberty
ostrava,bysi,ziskalo,penize,na,modernizaci,kdyby,vedení,liberty,ostrava
ušetřilo,ve,svařováni
13.05.2022, 21:23
za,8,bysi,liberty,ostrava,mohla,postavit
svařovaci,soustroji,výroby
domácí,ad,použitelne,je,ku,svařování
13.05.2022, 21:09
za,5,bysi,liberty,ostrava,bysi,postavilo,ceočko
,vyroby,domáci,ad,použitelne,ku,svařováni
za,6,byse,postavila,dynamo,svářečka,z,benzinovým
motorem,výroby,domáci,ad,použitelná,je,ku,svařováni
za,7,byse,postavila,dynamo,svářečka,z,dezlovým,motorem
výroby,domácí,ad,použitelná,je,ku,svařováni
13.05.2022, 20:40
za,4,by,liberty,ostrava,by,mohla,přejit,na
svařovací,inventory,ale,pozor
ad,liberty,ostrava,si,zjisti,jestli,udržba
svařovacich,inventoru,nebude,rok,co,rok,draší
13.05.2022, 20:32
za,1.byse,liberty,ostrava,mohla,postavit,dynamo,svářečku
výroby,domáci,ad,použitelná,je,ku,svařováni,za,2
byse,mohla,postavit,svářečka,z,elektro,motoru,výroby,domáci
ad,použitelna,je,ku,svařováni,za,3,byse,mohl,postavit
svařovací,usměrnovač,výroby,domáci,ad,použitelný,je,ku,svařováni