Výskyt kudlanky nábožné na území České republiky

velikost písma:  A A A
07.12.2017, 16:30     Autor: Ing. Zbyněk Pokorný     17261 zobrazení     2443 komentářů

Druhový název dostala kudlanka nábožná díky zvláštnímu způsobu držení předních končetin. Ty jsou nadzdvižené a články částečně přiloženy k sobě, jako při modlitbě. V teráriích jsou kudlanky běžnými chovanci. V dnešní době se ale čím dál více objevuje i v naší krajině. Nápadnější jsou samice, které dosahují délky těla až osm centimetrů. Samečci bývají menší, zhruba kolem pěti centimetrů.

Kudlanka nábožná Mantis religiosa

Samičky dorůstají velikosti až 55-80 mm, samečci jsou menší, okolo 35-50 mm. Kudlanka nábožná má trojúhelníkovou hlavu s velkýma očima. Pronotum má tento druh...

Zobrazit více informací

Kudlanka nábožná na našem území

Dříve se na našem území nevyskytovala vůbec. Do roku 1960 byly známy pouze čtyři lokality na jihu Moravy, kde byl tento zástupce křídlatého hmyzu pozorován. Hlavní zlom nastal v letech 1990 až 1996, kdy mělo rozšíření zřetelný expanzivní charakter v souvislosti s nápadným oteplením středoevropského klimatu. Dnes už můžeme na kudlanku nábožnou narazit takřka na celé Moravě. Ve volné přírodě se dokáže mistrně maskovat a na svou kořist vydrží číhat nehnutě i několik hodin. Převážnou část jídelníčku tvoří hmyz (saranče, cvrček, kobylka), ale je schopna ulovit i malé obratlovce. I přesto, že mají kudlanky dva páry křídel, jsou především samičky špatnými letci. Ty dokáží popolétnout pouze o pár metrů, samečci letí nanejvýš několik desítek metrů. Na konci léta nastává doba páření a samička posléze klade do speciálního pěnovitého obalu kolem 200-500 vajíček. Na jaře se z nich líhnou larvy, které jsou podrobeny proměně nedokonalé. Jistou zajímavostí je pověst, která se o kudlankách traduje - samička po páření svého druha sežere. To je sice pravda, ale není to tak časté, jak si většina lidí myslí. Zdravý sameček v dobré kondici stihne utéct a pouze slabší jedinci končí jako potrava.

Výskyt kudlanky na území České republiky Výskyt kudlanky na území České republiky https://www.biolib.cz/

Z jihu Moravy na sever republiky

V České republice byl výskyt tohoto teplomilného druhu dlouho vázán především na jižní Moravu. Pouze na Přerovsku, ležícím v srdci Moravy, byla kudlanka pozorována už dříve na několika lokalitách. Kudlance prospívají teplé a suché roky, jako byl například ten letošní (2017). Počet nálezů v podobných letech, bývá opravdu vysoký. Přesto je stále řazena do Červeného seznamu ohrožených živočichů jako druh ohrožený. Dnes už na kudlanku můžeme narazit na celé Moravě i ve Slezsku. Jako o hojném druhu, o ní můžeme hovořit v okolí Pálavy, Mikulova, Bzence, Mohelna nebo Dukovan. Z těchto míst postupně expanduje dál na sever do vyšších nadmořských výšek. Na přelomu tisíciletí byla pozorována už dokonce i ve středních Čechách: v Polabí, blízkosti Prahy, Kolíně, Mělníku. Přesný způsob šíření no nových, často vzdálených lokalit, není dodnes přesně znám. Jak jsme se už zmiňovali výš, nejsou kudlanky dobrými letci. Proto pravděpodobně tomuto přesunu napomáhá člověk a různé dopravní prostředky. Této teorii nahrává i fakt, že kudlanky jsou často pozorovány poblíž železnic a dálnic. Například na Vysočině je známa lokalita výskytu u Velkého Meziříčí, kde vede proslulá dálnice D1. Raritní nález se ochráncům přírody podařil v roce 2015. Tehdy byly dokonce dvě kudlanky pozorovány na hřebenech Radhoště v Beskydech ve výšce přes tisíc metrů nad mořem. Jde doposud o nejvýše položenou lokalitu, ve které byl tento druh křídlatého hmyzu pozorován.  

V našich podmínkách jsou kudlanky zbarveny různými odstíny zelené barvy, díky čemuž dobře splývají s okolím. Méně často můžete narazit na hnědé kudlanky nebo dokonce žluté či černé. Vědci zjistili, že zbarvení kudlanek není dáno genetikou, ale řídí se dle místa výskytu. V celé Evropě žije až dvacet druhů kudlanek.

Kudlanka nábožná na Přerovsku

Komentáře k článku

Vaše jméno:
Kolik je dva krát tři? *
Text komentáře: *
Napsáno je 0 a zbývá 500 znaků.

11.05.2022, 21:44
a,kdyš,firma,stavby,silnic
a,dálnic,co,v,česku,sidli
kdyš,bude,kupovat
si,dvě,jmenovane
svařečky,nebude,mit,na,obnovu
sveho,vozoveho,parku,ale,kdyš,firma
stavby,silnic,a,dalnic,co,v,česku
sidli,bude,si,kupovat,2,jmenovane
svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
nebude,mit,tato,firma,stavby,silnic,a,dálnic
co,v,česku,sidli,ani,soustružnika,který
by,výraběl,součastky,do,zastaralých,vozidel
sveho,vozoveho,parku,přeji,vám,dobrou,noc
11.05.2022, 21:38
pro,firmy
stavby,silnic
a,železnic,co,v,česku
sidli,ale,tato,firma
co,jsem,ji,jmenoval,kdyš
bude,si,kupovat,rok,co,rok,zdražujici
láhve,do,ceoček,jejiš,nákup,bude,rok,co,rok
draši,nebude,mit,nato,kdyš,si,bude,rok,co,rok,zdražujici,láhve
do,ceoček,kupovat,nebude,mit,nato,aby,ziskala
bývalý,areal,bastro,ostrava,kde,by,měla,svoje,udržbářske,dilny
přemýšlejme,otom,dobrou,noc
11.05.2022, 21:34
bývalem,arealu,bastro,ostrava
udělali,si,sve,dilny,na,opravu
strojniho,zařizeni
no,skrátka,bývalý,areal,bastro
ostrava,by,dělal,řemeslne,prace
pro,firmy,ktere,se,jmenujou,stavby
silnic,a,dálnic,a,sidli,v,česku
ale,kdyš,budou,kupovat
si,dvě,jmenovane,svářečky,jejiš
udržba,bude,rok,co,rok,draši
tak,stavby,silnic,a,dálnic,co,v,česku
sidli,nebudou,mit,nato,aby,ziskaly
bývalý,areal,bastro,ostrava,kde
by,se,opravovalo,strojni,zařizeni
11.05.2022, 21:28
tohlens,toje,koncept,pro,firmy
z,názvem,stavby,silnic,a,dálnic
ktere,sidli,v,česku,ale,když
budou,kupovat
si,drahe,profesionálni
svařečky,jejiš,udržba,bude
rok,co,rok,draši,a,kdyš,stavby,silnic
a,dálnic,co,sidli,v,česku,si,budou,kupovat
drahe,ceočka,z,přidavným,zařizenim,jejiš
udržba,bude,rok,co,rok,draší,tak,stavby,silnic
a,dalnic,co,v,česku,sidli,nebudou,mýti
nato,prostředky,aby,ziskaly,bývalý,areal,bastro
ostrava,kde,stavby,silnic,a,dálnic,bysi,v,
11.05.2022, 21:23
za,5,bysi,stavby,silnic,a
dalnic,bysi,mohly,postavit
ceočko,výroby,domáci,ad,použitelne
je,ku,svařovani,za,6,byse,postavila
dynamo,svářečka,z,benzinovým,motorem
výroby,domáci,ad,použitelná,je,ku,svařováni
za,7,byse,postavila,dynamo,svařečka,z,dezlovým,motorem
výroby,domáci,ad,použitelna,je,ku,svařováni
za,8,byse,postavilo,svařovací,soustroji,výroby
domáci,ad,použitelne,je,ku,svařování
11.05.2022, 21:12
za,4,stavby,silnic,a,dálnic
ktere,v,česku,sídli
tak,by,mohly,přejit
na,svařovací,inventory
ale,ad,stavby,silnic,a,dálnic
ktere,v,česku,sidli,ad,zjiati
si,jestli,udržba,svařovacich,inventoru
nebude,rok,co,rok,draší
11.05.2022, 21:10
tak,firmám,stavby,silnic,a,dálnic,ktere
sídlí,v,česku,byse,hodit
mohlo,kdyby,postavily
si,za,1,dynamo,svářečku,výroby
domácí,ad,použitelná,je,ku,svařováni
za,2,byse,postavila,svářečka,z,elektro,motoru
výroby,domácí,ad,použitelná,je,ku,svařováni
za,3,byse,mohlo,postavit,svařovaci,usměrnovač,výroby
domáci,ad,použitelný,je,ku,svařováni
11.05.2022, 20:58
a,kdyš,stavby,silnic,a,dalnic,ktere
v,česku,sidlí,budou,kupovat
si,dvě,jmenovane,svářečky,jejiš
udržba,bude,rok,co,rok,draší
tak,stavby,silnic,a,dálnic,ktere,v,česku,sidli
nebudou,mit,na,modernizaci,aby,natu,modernizaci
měli,tak,museji,ušetřit,ve,svařováni
11.05.2022, 20:54
a,stavby,silnic,a,dálnic,ktere
sídli,v,česku
ví,moc,dobře
že,kdyš,budou,kupovat
si,drahe,profesionální
svařečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší
to,,stavby,silnic,a,dálnic,ktere,v,česku,sidlí,ví,moc
dobře,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,profesionálních
svářeček,aji,stavby,silnic,a,dálnic,ktere,sídli,v,česku
ví,moc,dobře,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,drahých,ceoček
z,přidavným,zařizením
11.05.2022, 18:32
a,kdyš,budeme,probirat,firmy,stavby
silnic,a,dálnic,ktere,se,v,česku,nachazeji
kdyš,firmy,stavby,silnic,a,dálnic,budou,kupovat
si,drahe,profesionální,svářečky,jejiš,udržba
bude,rok,co,rok,draši,a,kdyš,stavby,silnic,a,dalni,firmy
ktere,se,v,česku,nachazeji,budou,kupovat,si,drahe,ceočka
z,přidavným,zařizením,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší
11.05.2022, 18:00
ted,budeme,probírat,firmu
stavby,silnic,a,dálnic,ktere
se,nachazeji,v,česku,tahlens,ta
firma,stavby,silnic,a,dálnic
se,nachazí,v,česku,ktera,má,drahe,profesionální
svářečky,a,drahe,ceočka,z,přidavným,zařizenim,ale
ad,firma,stavby,silnic,a,dálnic,dobře,viže,bude,rok,co,rok,draši
udržba,profesionálních,svářeček,aji,že,bude,rok,co,rok,draši
udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim
10.05.2022, 15:31
ad,otom,firma,stavby
silnic,a,železnic,přemýšli
dřiv,než,pozdě,bude
bývalý,areal,bastro,ostrava
byse,tehlens,jmenovane,firmě,hodit
mohl,děkuji,za,upozornění
10.05.2022, 15:29
zdražujici,láhve,do,ceoček,nebude,mit
nato,firma,stavby,silnic,a,železnic
mýti,nato,aby,ziskala,bývalý,areal,bastro,ostrava
kde,by,opravovala,svoje,strojni,zařizeni
a,nebo,by,firma,staby,silnic,aželenic,by,na,opravu
strojniho,zařizeni,by,vyraběla,součastky,na,opravu,strojniho
zařizeni,ale,kdyš,firma,železnic,stavby,silnic,bude,si,rok,co,rok
kupovat,rok,co,rok,zdražujici,láhve,do,ceočel,tak,firma
stavby,silnic,a,železnic,neziska,nikdy,bývalý,areal
bastro,ostrava,aby,tam,vznikly,dilny
10.05.2022, 15:24
a,bývalý,areal,bastro,ostrava
má,tři,haly,kde,by,stavby,silnic
a,železnic,firma,opravovala,strojni
zařizeni,a,nebo,firma,stavby,silnic
a,železnic,by,v,dilnách,vyraběla
součastky,na,opravu,strojniho
zařizeni,ktere,bysi,sama,opravovala
ale,aby,si,ktomu,dala,cíl,tak,firma
stavby,silnic,a,železnic,musi,vědět,že,bude
rok,co,rok,draši,nákup,láhvi,do,ceoček,jejiš,cena
láhvi,do,ceoček,bude,rok,co,rok,bude,draši
a,kdyš,firma,stavby,silnic,a,železnic,bude
rok,co,rok,kupovat,si,rok,co,rok
10.05.2022, 15:18
ale,firma,staby,silnic,a,železnic
musi,moc,dobře,věditi,že,bude
rok,co,rok,draší,nákup,láhvi
do,ceoček,kdyš,firma,staby,silnic
a,železnic,si,bude,kupovat,rok,co,rok,draši
láhve,do,ceoček,jejiš,nákup,láhvi,bude,rok,co,rok
draší,tak,firma,staby,silnic,šanci,propasla,aby,získala
bývalý,areal,bastro,ostrava,kde,by,si,zřidila,svoje,dilny
na,opravu,strojniho,zařizeni,
10.05.2022, 15:06
aby,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava
zřidily,sve,dilny,kde,by,stavby
silnic,a,železnic,si,vyraběli,součastky
na,opravu,strojniho,zařizeni,nebo
aby,stavby,silnic,a,železnic,opravovaly
strojni,zařizeni,svoje,neboli,aby,stavby,silnic
a,železnic,si,zřidily,dilny,v,bývalem,arealu
bastro,ostrava,kde,by,dělali,řemeslne,prace
pro,potřebu,firmy,sve
10.05.2022, 14:59
ano,ale,aby,firmě,stavby,silnic
a,železnic,aby,se,podařilo
ziskat,bývalý,arel,bastro
ostrava,kde,by,stavby,silnic
a,železnic,by,měli,svoje,dilny,na,opravu
strojniho,zařizeni,tak,stavby,silnic,a,železnic
musi,moc,dobře,věděti,že,bude,rok,co,rok,draši,nákup,láhví
do,ceoček,z,přidavným,zařizenim,a,kdyš,stavby,silni,a,železnic
budou,kupovat,si,rok,co,rok,draší,láhve,do,ceoček,jejiš,nákup,bude
rok,co,rok,draši,tak,stavby,silnic,a,železnic,nebudou,mit,nato
10.05.2022, 14:36
ano,myslím,to,tak
že,bývalý,areal,bastro,ostrava
bysi,stavby,silnic,a,železnic,koupit
mohly,kdyš,moc,dobře,vi,že
kdyš,budou,si,firmy,stavby,silnic,a,železnic
si,kupovat,2,jmenovane,svářečky,jejiš,udržba,bude
rok,co,rok,draši,tak,stavby,silnic,a,železnic,myti,nebudou
mit,penize,nato,aby,koupily,si,bývalý,areal,bastro,ostrava
koupily,kde,by,si,stavby,silnic,a,železnic,bysi,udělali,svoje,pusobiště
čily,dilny,svoje,,a,osud,bývaleho,arealu,bastro,ostrava
by,vyřešený,byl
10.05.2022, 14:30
ale,firma,stavby,silnic,a,železnic
kdyš,si,bude,kupovat
ty,dvě,jmenovane,svářečky
jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší
tak,nebude,miti,prostředký,nato,aby
koupila,si,bývalý,areal,bastro,ostrava
kde,práci,by,našli,bývalí,bastraci,v,před
duchodovem,věku,i,mladi,lide,z,ostravska
aji,ukrajinci,kteři,odešly,ze,strachu,že,vznikne
sovětský,svaz
10.05.2022, 14:07
ano,myslel,jsem,to,tak,kdyš,firma,stavby
silnic,a,železnic,bude,kupovat
si,drahe,profesionálni
svářečky,jejiš,udržba,bude
rok,co,rok,draši,a,kdyš,stavby,silnic,a
železnic,budou,kupovat,si,drahe,ceočka
z,přidavným,zařizením,jejiš,udržba,bude
rok,co,rok,draši,tak,staby,silnic,a,železnic,nebudou
mýti,penize,na,modernizaci,to,už,jsem,si,řekli