Komentáře článků

Všechny sekce

01.04.2023, 20:11
karvinsku,jestli,jetam,možné,těžbu,obnovit
protože,statní,podnik,diamo,si,uvědomuje
protože,kolik,českých,odběratelu,lačních,po,uhli
by,zaniklo,a,státní,podnik,diamo,dělal,také
sonádáž,dul,fučík,5,žofie,proč,jitam,dělal
tu,sondáž,v,dole,žofie,v,orlové,jestli,setam
těžit,dá,nebo,ne,protože,ví,kolik,českých,odběratelu
by,skončilo,tedy,by,bylo,by,nuceno,ukončit,svou,činost
protože,moc,dobře,ví,že,uhlí,železniční,dopravou,ze,západu
bude,rok,co,rok,draší,a,,v,příštích,letech,podraží
01.04.2023, 20:01
moc,čeští,odběratelé,lační,po,uhli
moc,dobře,ví,že,dovoz,lodní,dopravou,uhlí
ze,západu,bude,rok,co,rok,draší,a,přítom,moc
dobře,čeští,odběratelé,lačnící,po,uhlí
lodní,dopravou,z,uhlím,ze,západu,ví,že
uhlí,ze,západu,lodní,dopravou,v,příštích,letech,podraží
a,kolik,odběratelu,bude,muset,ukončit,činost,svou
ono,byto,nemuselo,tak,být,ale,bude,to,tak,protože
uhelné,firmy,v,česku,zaniknou,protože,těžit,jiš,nebudou
a,proč,statní,podnik,diamo,dělal,sonádáž,v,dolech,darkov,a,dul,čésá
na
01.04.2023, 19:51
a,naší,čeští,odběratelé,lačnící,v,česku
po,uhlí,ze,západu,musejí,příjmout
fakt,že,železniční,doprava,z,uhlím,ze,západu
bude,rok,co,rok,draší,a,v,příštích,letech,uhlí,ze
západu,železniční,dopravou,podraží,aji,naší
čeští,odběratelé,lačnící,po,uhlí,ví,moc,dobře
že,bude,rok,co,rok,draší,lodní,doprava,z,uhlím
ze,západu,v,příštích,letech,podraží,a,kolik,českých
odběratelu,lačnící,po,uhlí,bude,muset,ukončit,činost
svou,a,přitom
01.04.2023, 19:36
uhlí,ze,západu,lodní,dopravou,podraží,v,příštích,letech
a,uvažme,kolik
českých,odběratelu,v,česku,lačnící,po,uhlí
bude,muset,ukončit,svoji,čimost,ano,a,proč
ji,muset,budou,ukončít,protože,v,česku
jiš,dávno,nebudou,firmy,které,zabývají,těžbou,uhlí
a,naši,čeští,odběratelé,lačníci,po,uhlí
budou,muset,být,závyslí,na,uhlí,ze,západu
protože,ad,dobře,ví,že,dovoz,uhlí,ze,západu,bude,železniční
dopravou,bude,rok,co,rok,draší,a,v,příštích,letech,dovoz,uhlí
ze,západu,železniční,dopravou,podraží
01.04.2023, 19:27
a,naši,čeští,odběratelé,už,uhlí,z,ruska,nedostanou,nato,jejiš
enbargo,uvaléné,ale,kdyš,v,česku,jiš,nebudo,firmy,které
ze,zabývají,těžbou,uhlí,kolik,českých,odběratelu
zavyslích,na,uhlí,skončí,protože,už,jsem,to,řekl,že
dovoz,uhlí,ze,západu,bude,po,železnici,rok,co,rok,draší,a,v,příštích
letech,dovoz,uhlí,ze,západu,po,železnici,podraží,ano,a,naši,čeští,odběratelé
lačnící,po,uhlí,moc,dobře,ví,že,bude,rok,co,rok,draší,dovoz,uhlí,ze,západu
lodní,dopravou,který,v,příštích,letech,dovoz
01.04.2023, 19:08
ano,proč,bude,muset,ukončit,činost,svou,hodně,českých
odběratelu,lačincí,po,uhlí,protože,uhli,ze,západu,železniční
dopravou,bude,rok,co,rok,draší,a,v,příštích,letech,uhlí
železnični,dopravou,podraží,aji,bude,rok,co,rok,draší
dovoz,uhlí,lodní,dopravou,ze,západu,které,v,příštích
letech,uhlí,ze,západu,lodní,dopravou,podraží,a,vězměme
situ,otázku,kolik,českých,odběratelu,lačnící,po,uhlí
bede,muset,ukončit,svoji,činost,a,kdo,ví,jak,bude,válka
na,ukrajině,trvat
01.04.2023, 16:41
ano,naší,čeští,odběratelé,zavislí,na,uhlí,moc
dobře,ví,že,uhlí,ze,západu,železniční,dopravou
bude,rok,co,rok,draší,a,v,příštích,letech,uhlí
železniční.dopravou,ze,západu,podraží
aji,naší,odběratelé,lačnící,po,uhlí
ze,západu,ví,že,uhlí,ze,západu,lodní,dopravou
bude,rok,co,rok,draší,a,naší,čeští,odběratelé
lačnící,po,uhlí,ze,západu,ví,moc,dobře,že,uhlí
ze,západu,lodní,dopravou,v,příštích,letech,podraží
a,kolik,českých,odběratelu,lačnící,po,uhli
bude,muset,činost,svoji,ukončit
31.03.2023, 19:36
jestli,setam,těžit,dá,odpovězme
si,natu,otázku,proč,v,dolech,darkov
a,čésá,dul,karvina,dělal,analízu
jestli,setam,těžit,dá,odpovězme,si,nato
statní,podník,diamo
dělal,analízu,i,v,dole,žofie,v,orlové
jestli,setam,těžit,da,proč,statní,podnik,diamo
dělal,i,analízu,na,dole,žofie,v,orlové,jestli
setam,těžit,dá,odpovězme,si,nato
31.03.2023, 19:32
protože,dovoz,uhlí,ze,západu,železnični,dopravou,bude,rok,co,rok
draší,a,v,příštích,letech,dovoz,uhlí,ze,západu,železníční,dopravou
podraží,aji,bude,rok,co,rok,draší,dovoz,uhlí,ze,západu
lodní,dopravou,který,v,bude,rok,co,rok,draší
a,dovoz,uhlí,lodní,dopravou,ze,západu,v,příštích
letech,podraži,a,řekněme,si,kolik,našich,odběratelu,českých
lačnící,po,uhlí,bude,muset,svoji,činost,ukončit,položme
situ,otázku,a,proč,statní,podnik,diamo,dělal,analízu
na,dolech,darkov,a,dul,česa,karviná
31.03.2023, 19:25
a,kolik,českých,odběratelu,v,česku
bude,muset,ukončit,činost,svou
a,řekněme,si,ještě,něnco,proč
diamo,podnik,statni,dělal,sondáš
jestli,se,v,dolech,darkov,a,česá
na,karvinsku,se,těžit,dá,protože
hodně,českých,odběratelu,jak,uhelné
firmy,těžici,v,česku,uhli,skončí
tak,naši,češti,odběratele,v,česku,budou
muset,ukončit,svoji,činost
31.03.2023, 19:20
protože,už,v,česku,nebudou,firmy,které,těží,uhli
a,naši,češti,odběratelé,budou,nuceni,ukončit
činost,svou,kdyby,nebyla,válka,na,ukrajině
tak,se,by,dováželo,uhlí,z,ruska,ale,na,ruské
uhlí,je,embargo,uvalémné,a,válka,na,ukrajině,trvat
dlouho,bude,aby,válka,na,ukrajíně,aby,se,dlouho,neprotahovala
a,kolik,českých,odběratelu,lačnící,po,uhli,bude,muset,skončit
svoji,činost,tady,firmy,těžici,v,uhlí,v,česku,jiš,tu,činost,vykonávat
nebudou
31.03.2023, 19:15
a,kolik,odběratelu,v,česku,kvuli,toho,zkončí
kdyš,zjístí,že,dovoz,uhlí,ze,západu,železniční
dobravou,bude,rok,co,rok,draší,a,železniční
doprava,z,uhlím,ze,západu,pro,naše
české,odběratelé,podraží,však,čeští,odběratelé
lačnící,po,uhlí,moc,dobře,ví,že,dovoz,uhlí,ze
západu,lodní,dopravou,bude,rok,co,rok,draší
a,v,příštích,letech,dovoz,uhlí,ze,západu,podraží
a,kolik,naších,odběratelu,českých,po,uhlí,lačnícch
skonči
31.03.2023, 19:10
ted,budeme,probírat,ostravsko,karvinské
kosovny,jak,tady,v,česku,skončí,firmy,ktere
uhli,těží,tak,zpousta,odběratelu,v,česku,skončí,a,vysvětlím,proč
protože,dovoz,uhlí,ze,západu,po,železnici,bude,rok,co,rok,draší
a,v.příštích,letech,uhlí,železniční,dopravu,z,uhlím,ze,západu
podraží,ad,čeští,odběratelé,ví,moc,dobře,že,bude,rok,co,rok,draší
dovoz,uhlí,ze,západu,lodní,dopravou,který,v,příštích,letech,dovoz
lodní,dopravou,z,uhlím,podraží
31.03.2023, 18:56
a,ankra,techt,orlová,poruba,by,mohla
ty,peníze,využít,ku,zvýšení,náborového
příspěvku,pro,přichazející,nové,zaměstnance
do,ankratecht,orlová,poruba,a,tím,je,vyřešná
definitivní,otázka,o,ankra,techt,orlová,poruba,tato,jmenovaná
otazka,o,firmě,ankra,techt,orlová,poruba,je,vyřešená,definitivně
přejí,vám,dobrou,noc,a,hodně,snu,sexualních,hau,hau,hau,hau,hau,hau
31.03.2023, 18:52
a,zaměstnanecké,benefity
pro,zaměstnance,ankra,techt
orlová,poruba,vyřešený,jsou,definitivně
31.03.2023, 18:50
ce
31.03.2023, 18:50
a,zaměstnaci,firmy,ankra,techt,,orlová,poruba
by,mohly,mít,slevu,do,městských,koupališt
a,zaměstnaci,ankra,techt,orlová,poruba
by,mohly,by,mít,slevu,do,krytých,bazenu
a,zaměstnaci,ankra,techt,orlová,poruba
by,mohly,by,mít,slevu,na,bejzbolový,zápas
a,zaměstnaci,ankra,techt,orlová,poruba
by,mohly,by,mít,slevu,na,racbyjový,zápas
a,zaměstnaci,ankra,techt,orolová,poruba,by,mohly
by,mít,slevu,do,zoo,lešná,a,zaměstnaci,ankra,techt
orlová,poruba,by,mohly,by,mít,slevu,do,zoo,ostrava,michálkovi
31.03.2023, 18:38
a,zaměstnaci,firmy,ankra,techt,orlová,poruba
by,mohly,by,mít,slevu,na,rockovou,kapelu,psichonaut
a,zaměstnaci,firmy,ankra,techt,orolová,poruba
by,mohly,by,mít,slevu,na,koncerty
a,zaměstnaci,firmy,ankra,techt,orlová,poruba
by,mohly,by,mít,slevu,na,hrady,a,zámky
a,jiné,památky,a,zaměstnaci,ankra,techt,orlová
poruba,by,mohly,by,mít,slevu,do,kin,na,film,staří
není,pro,svarabi,a,zaměstnaci,ankra,techt,orlová,poruba
by,mohly,by,mít,slevu,na,film,krakonošovo,tajemství
31.03.2023, 18:03
a,zaměstnaci,ankra,techt,orlová,poruba,by,mohly,by,mít,slevu,do,kulturního
domu,pedřvald,na,karvinsku
31.03.2023, 17:58
a,zaměstnanci,ankra,techt,orlová,poruba,by,mohly,by,mít,slevu,do,kulturního
domu,v,orlové,a,zaměstnaci,ankra,techt,orlová,poruba,by,mohly,by,mít
slevu,do,národního,divadla,moravsko,slezkého,ostrava,a,zaměstnaci
ankra,techt,orlová,poruba,by,mohly,by,mít,slevu,do,divadla,petra,bezruče
v,ostravě,a,zaměstnaci,ankra,techt,orlová,poruba,by,mohly,by,mít,slevu
do,kulturního,domu,orlová
31.03.2023, 17:53
ankra,techt,orolová,poruba,by,mohla,ty,peníze,využít
ku,zvýšení,zaměstnaneckých,benefitu,zaměstnaci,ankra
techt,orlová,poruba,by,mohly,by,mít,slevu,na,fodbalový
zápas,svého,firemníh,fodbalového,klubu,zaměstnaci
ankra,techt,orlová,by,mohly,by,mít,slevu,na,hokejový
zápas,svého,firemního,hokejového,klubu,zaměstnaci
firmy,ankra,techt,orlová,poruba,by,mohly,by,mít,slevu
na,lázenské,pobyty,v,československu,bývalém
31.03.2023, 17:40
a,ankra,tech,orlová,poruba,ví,moc,dobře,že,bude,rok,co,rok,draší
nákup,láhví,do,céoček,který,v,příštích,letech,nákup,láhví,do,céoček
podraží,a,ankra,techt,orlová,poruba,moc,dobře,ví,že,nákup,láhví
do,céoček,bude,rok,co,rok,draší,a,ankra,techt,orlová,poruba,moc
dobře,ví,že,nákup,láhví,do,céoček,v,příštích,letech,podraží
takže,ankra,techt,orlova,poruba,by,mohla,ty,peníze,využít,ku
zvýšení,mezd,svým,zaměstnacum
31.03.2023, 17:28
to,jiš,jsme,řekli
31.03.2023, 17:27
a,ankra,techt,orlová,poruba,si,kupuje,rok,co,rok,draší,profesionální
svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší,a,v,příštích,letech,udržba
této,svářečky,jmenované,podraží,a,firma,ankra,techt,orlová,poruba
si,kupuje,rok,co,rok,draší,céočka,z,přídavným,zařízením,jejiš,udržba
bude,rok,co,rok,draší,a,ankra,techt,orlová,poruba,ví,moc,dobře
že,udržba,této,jmenované,svářečky,v,příštích,letech,podraží,a,ankra
techt,orlová,poruba,nebude,mít,kvuli,toho,mít,na,modernizaci,peníze
31.03.2023, 17:01
tak,ankra,techt,orlová,poruba,bysi,za,5,postavit,mohla,céočko
výroby,domácí,ad,použitelné,je,ku,svařování,za,6,ankra,techt
orlová,poruba,bysi,mohla,postavit,dynamo,svářečku,z,benzínovým
motorem,výroby,domácí,ad,použitelná,je,ku,svařování,za,7,ankra
techt,orlová,poruba,bysi,mohla,postavit,dynamo,svářečku,z,dézlovým
motorem,výroby,domácí,ad,použitelná,je,ku,svařování,za,8,ankra
techt,orlová,poruba,bysi,
mohla,postavit,svařovací,soustrojí
výroby,domácí,ad,použitelné,je,ku,svařování
31.03.2023, 16:53
zkrátka,ad,si,ankra,techt,orlová,poruba,zjístí,pravdu,o,svařovacíh,inventorech
kdyš,chce,se,na,ně,opravdu,dát,ad,si,ankra,techt,orlová,poruba,zjístí
pravdu,osvařovacích,inventorech,kdyš,chce,se,naně,opravdu,dát
zkrátka,ad,ankra,techt,orlova,poruba,ad,si,zjístí,pravdu,o,svařovacích
inventorech,kdyš,chce,se,naně,opravdu,dát
31.03.2023, 16:49
za,4,by,pro,ankra,techt,orlova,poruba
byse,hodit,mohlo,svářovací,usměrnovač
výroby,domácí,ad,použitelný,je,ku,svařování
tedy,řečeno,ankra,techt,orlová,poruba,přejíd
by,mohla,na,svařovací,inventory,ale,kdyš,ankra
techt,orlova,poruba,,chce,přejíd,na,svařovací,inventory
tak,ad,si,ankra,techt,orlová,poruba,zjístí,jestli,udržba
svařovacích,inventoru,nebude,rok,co,rok,draší
a,ad,si,ankra,techt,orlová,poruba,zjistí,jestli,udržba
svařovacích,inventoru,v,příštích,letech,nepodraží
31.03.2023, 16:43
tak,pro,ankra,techt,orlová,poruba,byse,mohlo,hodit,za,1,dynamo,svářečka
výroby,domácí,ad,použitelná,je,ku,svařování,za,2,pro,ankra,techt,orlová
poruba,byse,hodit,mohlo,svářečka,z,elektro,motoru,výroby,domácí
ad,použitelná,je,ku,svařování,za,3,pro,ankra,techt,orlova,poruba
byse,hodit,mohlo,svařovací,usměrnovač,výroby,domácí,ad,použitelný
je,ku,svařování
31.03.2023, 16:39
a,ankra,techt,orlová,poruba,aby,mohla,získat,peníze,na,modernizaci
tak,musí,ušetřit,peníze,ve,svařování,aby,ankra,techt,olová,poruba
získat,mohla,na,modernizaci,peníze,tímto,zpusobem,jmenovaným
aby,se,ankra,techt,orlová,poruba,mohla,modernizovat,nebo,,nebo,tímto
slovem,jmenovaným,aby,se,ankra,techt,orlová,poruba,aby,se,redukovat
mohla,tedy,by,mohla,přejíd,na,jiné,činosti
31.03.2023, 16:16
firma,ankra,,v,orlové,porubě,si,kupuje,drahé,profesionální
svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší,a,firma,ankra,techt
orlová,poruba,ví,moc,dobře,že,udržba,této,svářečky,jmenované
v,příštích,letech,podraží,a,firma,ankra,techt,orlová,poruba
si,kupuje,rok,co,rok,draší,céočka,z,přídavným,zařízením,jejiš
udržba,bude,rok,co,rok,draší,a,firma,ankra,techt,orlová,poruba
ví,moc,dobře,že,udržba,této,svářečky,jmenované,v,příštích,letech
podraží
31.03.2023, 15:55
ted,budeme,probírat,firmu,ankra,v,orlové,porubě
31.03.2023, 15:40
a,ankra,techt,pedřvald,by,mohla,využít,ty,peníze,ku,zvýšení
náborového,příspěvku,pro,přichazející,nové,zaměstnance
do,ankra,techt,pedřvald,a,tím,je,definitivně,vyřešena,otázka
definitivně,o,ankra,techt,pedřvald,na,karvinsku,vyřešeno,jeto,definitivně
tato,otázka,o,firmě,ankra,techt,pedřvald,vyřešeno,jeto,definitivně
tato,otázka,jmenovaná,o,této,firmě,jmenované,vyřešeno,jeto,definitivně
31.03.2023, 15:30
a,zaměstnaci,firmy,ankra,techt,pedřvald,by,mohly,by,mít,slevu,na,městská,koupaliště
a,zaměstnaci,firmy,ankra,techt,pedřvald,by,mohly,by,mít,slevu,na,kryté
bazeny,a,zaměstnaci,firmy,ankra,techt,pedřvald,by,mohly,by,mít
slevu,do,zoo,michálkovice,ostrava,a,zaměstnaci,firmy,ankra,techt,by,mohly
by,mít,slevu,na,safary,dvur,králové,a,zaměstnanecké,benefity,pro
zaměstnace,ankra,techt,pedřvald,vyřešené,definitivně,jsou
31.03.2023, 15:25
a,zaměstnaci,firmy,ankra,techt,pedřvald,by,mohly,by,mít,slevu,na,rockové
kapely,vnitřní,faktor,a,zaměstnaci,firmy,ankra,techt,pedřvald,by,mohly
by,mít,slevu,na,koncerty,a,zaměstnaci,firmy,ankra,techt,pedřvald
by,mohly,by,mít,slevu,na,hrady,a,zámky,v,československu,bývalém
a,zaměstnaci,firmy,ankra,techt,pedřvald,by,mohly,by,mit,slevu,do
kin,na,film,bud,chlap,z,jakubem,prachařem,v,hlavní,roli
31.03.2023, 15:19
a,zaměstnaci,firmy,ankra,techt,pedřvald,by,mohly
by,mít,slevu,na,hokejový,zápas,svého,firemního
hokejového,klubu,zaměstnaci,firmy,ankratecht,pedřvald
by,mohly,by,mít,slevu,na,lázenské,pobyty,v,československu
bývalém,a,zaměstnaci,firmy,ankra,techt,pedřvald,by,mohly
by,mít,slevu,do,národního,divadla,moravsko,slezkého,v,ostravě
a,zaměstnaci,ankra,techt,pedřvald,by,mohly,by,mít,slevu,do,divadla
petra,bezruče,v,ostravě
31.03.2023, 15:00
tak,ankra,techt,pedřvad,si,kupuje,rok,co,rok,draší,láhve
do,céoček,jejiš,nákup,láhví,do,céoček,bude,rok,co,rok,draší
a,nákup,láhví,do,céoček,v,příštích,letech,pro,ankra,tech,pedřvald
podraží,a,ankra,techt,pedřvald,by,mohla,využít,ty,peníze,ku,zvýšení
mezd,svým,zaměstnacum,a,ankra,techt,pedřvald,by,mohla,využít
ty,peníze,ku,zvýšení,benefitu,zaměstnaneckých,zaměstnaci,firmy
ankra,techt,by,mohly,by,mít,slevu,na,fodbalový,zápas,svého
firemního,fodbalového,klubu
31.03.2023, 14:44
tak,ankra,techt,pedřvald,si,kupuje,rok,co,rok,draší
profesionální,svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok
draší,a,v,příštích,letech,udržba,této,svářečky,jmenované
podraží,a,ankra,techt,pedřvald,si,kupuje,rok,co,rok,draší
céočka,z,přídavným,zařízením,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší
a,v,příštích,letech,udržba,této,svářečky,jmenované,podraží
pro,ankra,techt,pedřvald,a,ankra,techt,pedřvald,nebude,mít
kvuli,toho,mít,peníze,na,modernizaci,to,jiš,jsme,řekli
31.03.2023, 14:40
tak,ankra,techt,pedřvald,za,5,bysi,mohla,postavit,céočko
výroby,domácí,ad,použitelné,je,ku,svařování
za,6,ankra,techt,pedřvald,bysi,mohla,postavit
dynamo,svářečku,z,benzínovým,motorem,výroby
domácí,ad,použitelná,je,ku,svařování,za,7,ankra,techt
pedřvald,bysi,mohla,postavit,dynamo,svářečku,z,dézlovým
motorem,výroby,domácí,ad,použitelné,je,ku,svařování
za,8,pro,ankra,techt,pedřvald,byse,hodit,mohlo,svařovací,soustrojí
výroby,domácí,ad,použitelné,je,ku,svařování
31.03.2023, 14:35
ankra,techt,pedřvald
31.03.2023, 14:34
za.4,ankra,techt,pedřvald,by,mohl,přejíd,na,svařovací
inventory,ale,kdyš,ankra,techt,pedřvald,chce,přejid
na,svařovací,inventory,tak,ad,si,zjístí,jestli,udržba
svařovacích,inventoru,nebude,rok,co,rok,draší
ad,si,ankra,techt,pedřvald,zjístí,jestli,udržba,svařovacích
inventoru,v,příštích,letech,nepodraží,zkrátka,ad,ankra,techt
si,zjístí,pravdu,o,svařovacích,inventorech,kdyš,chce,se,naně
dát,ad,ankra,techt,pedřvald,si,zjístí,pravdu,o,svařovacích,inventorech
31.03.2023, 14:27
tak,pro,ankratecht,pedřvad,hodit,mohlo,byse,za,1,dynamo,svářečka,výroby
domácí,ad,použitelná,je,ku,svařování,za,2,pro,ankra,techt,pedřvald
byse,hodit,mohlo,svářečka,z,elektro,motoru,výroby,domácí,ad,použitelná
je,ku,svařování,za,3.pro,ankra,techt,pedřvald,byse,hodit,mohlo,svařovací
usměrnovač,výroby,domácí,ad,použitelný,je,ku,svařování
31.03.2023, 14:19
aby,mohla,získat,na,modernizaci,tak,musí,ušetřit,peníze
ve,svařování,aby,ankra,techt,pedřvald,mohla,se,tou,modernizaci
redukovat,na,jiné,činosti,tedy,přejíd,na,jiné,činosti
31.03.2023, 14:16
ankra,techt,pedřvald,si,kupuje,rok,co,rok,draší,profesionální
svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší,a,v,příštích,letech
udržba,této,svářečky,jmenované,podraží.a,ankra,techt,pedřvald
si,kupuje,rok,co,rok,draší,céočka,z,přídavným,zařízením
jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší,ankra,techt,pedřvald,ví
moc,dobře,že,udržba,této,svářečky,jmenované,v,příštích
letech,podraží,ankra,techt,pedřvald,
31.03.2023, 13:42
ted,budeme.probírat,firmu,ankra,techt,pedřvald
30.03.2023, 20:27
BERE
30.03.2023, 19:33
vyřešeno,jeto,definitivně,otázka,o,ostravsko,karvinských,koksovnách
vyřešeno,jeto,fefinitivně,přeji,dobrou,noc,a,hodně,sexuálních,snu
hau,hau,hau,hau,hau,hau,hau,hau,hau,hau
30.03.2023, 19:31
,a,ostravsko,karvinské,koksovny
by,mohly,ty,peníze,využít,ku,zvýšení
náborového,příspěvku,pro,přichazející
nové,zaměstnace,do,ostravsko,karvinských
koksoven,a,tím,je,vyřešena,definitivní,otázka,o,ostravsko
karvinských,koksovnách,vyřešeno,jeto,definitivně
a,zaměstnanci,ostravsko,karvinských,koksoven
by,mohly,by,mít,slevu,na,městská,koopaliště
a,zaměstnaci,ostravsko,karvinských,koksoven
by,mít,slevu,na,kryté,bazény,a,tím,je,vyřešena,definitivní
otázka,o,ostravsko,karvinských,koksovnách
30.03.2023, 19:26
a,zaměstnaci,ostravsko,karvinských
koksoven,by,mohly,by,mít,slevu,na
koncerty,a,zaměstnaci,ostravsko,karvinských,koksoven
by,mohly,by,mít,slevu,do,kin,na,film,svadba,upíru
a,zaměstnaci,ostravsko,karvinských,kosoven,by,mohly
by,mít,slevu,na,hrady,a,zámky,a,zaměstnanecké
benefity,pro,zaměstnace,ostravsko,karvinských,koksoven,vyřešeny
jsou,definitivně
30.03.2023, 19:22
a,zaměstnaci,ostravsko,karvinských,koksoven
by,mohly,by,mít,slevu,na,lázenské,pobyty,v,československu
bývalém,a,zaměstnaci,ostravsko,karvinských,koksoven
by,mohly,by,mít,slevu,do,národního,divadla,moravsko,slezkého
a,zaměstnaci,ostravsko,karvinských,koksoven,by,mohly,by,mít
i,slevu,do,divadla,petra,bezruče,v,ostravě,a,zaměstnaci,ostravsko
karvinských,koksoven,by,mohly,by,mít,slevu,na,rockové,koncerty
kapela,houba
30.03.2023, 19:16
a,ostravsko,karvinské,koksovny,by,mohly,ty,peníze,využít
ku,zvýšení,zaměstnaneckých,benefitu,zaměstnaci,ostravsko
karvinských,koksoven,by,mohly,by,mít,slevu,na,fodbalový
zápas,svého,firemního,fodbalového,klubu,zaměstnaci
ostravsko,karvinských,koksoven,by,mohly,by,mít,slevu
na,hokejový,zápas,svého,firemního,fodbalového,klubu