Komentáře článků

Všechny sekce

28.05.2020, 09:59
postavit,si,dynamo,svařečku
za,druhe,svařečku,z,motoru,elektryckýho
nebo,postavit,si,usměrnovače
svařovací,a,nebo,přejit,na,svařovací,inventory
28.05.2020, 09:57
proto,byse,dopravním,podníkum
v,československu
bývalem,vyplatilo
tohlens,i,výhodne,byto,třeba
bylo,pro,autobusove,společnosti,v,československu
bývalem,tak,tedy,začněme
28.05.2020, 09:55
a,i,udržbou,ceoček,z,přídavným,zařizenim
budou,dopravním,podnikum,v,bývalem
československu,i,společnostem,autobusovým
rok,co,rok,mít,drahe,servisní,služby
za,opravu,profesíonálních,svařeček,i,za,opravu,ceoček,z
přidavným,zařizenim,a,udržba,profesíonálních,svařeček
bude,rok,co,rok,draši,i,rok,co,rok,bude,i,udržba,ceoček,z,přidavným,zařízenim
jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši,ty,servisy,ktere
se,tím,zabývaji,budou,mi,rok,co,rok,služby,draši,za,opravu
svářeček,v,československu,bývalem
28.05.2020, 09:48
tak,dopravní,podniky,v,československu
v,československu,bývalem,ano
dopravní,podniky,ktere,provozuji,lodni,dopravu
chcou,miti,kvalitní,udržbu,v,československu
bývalem,přestně,tak,i,společnosti,autobusove
v,československu,bývalem,chcou,mit,kvalitni,udržbu
vi,že,udržba,profesíonálnich
svářeček,bude,rok,co,rok,draší,přestně
tak,i,bude,rok,co,rok
draši,i,udržba,ceoček,z,přídavným,zařizeni
nezapominejme,že,servisy,ktere,se,zabývaji,udržbou
profesionálních,svařeček
27.05.2020, 17:31
no,i,kdyš,autobusove,společnosti
v,československu,bývalem,mýti
chcou,mit,udržbu,kvalitni
i,dopravní,podniky,v,československu
bývalem,provozuji,lodni,dopravu
27.05.2020, 17:15
no,jsou,i,mimo,jine,autobusových
společností,v,československu
bývalem,i,dopravni,podniky
v,československu,bývalem,kteři,
provozujou,lodní,dopravu
27.05.2020, 17:11
no,firmy,ktere,se,zpecializujou
na,udržbu,lesni,a,zahradni,techniky
v,československu,bývalem,moc,ví,dobře
že,udržba,svařeček,profesionálnich,bude
rok,co,rok,draši,i,rok,co,rok,bude,draši
udržba,ceoček,z,přídavným,zařizením
27.05.2020, 17:08
dale,možnost,je,postavit,si,dynamo,svařečku
z,motorem,benzinovým
za,další,věc,je,dynamo,svařečka,z,motorem,dezlovýn
a,nebo,postavit,si,soustroji,svařovací
27.05.2020, 17:06
zkratka,musi,býti,ceočko,postavene,dobře
aby,neskončilo,ve,šrotě,aby,dělane,ceočko
svařovalo,dobře,a,zrobene,dobře,bylo
27.05.2020, 17:04
dale,byse,postavilo,ceočko
svařečka,ale,musí,býti,ceočko
postavene,dobře,aby,ti,arci,pes
sakra,pes,hredlo,pes,kaciřiský,pes
maxi,pes,filipes,penelo,pes,serafin,sarovský
camprlika,ne,sežral,nebo,aby,ti,serafiin,sarovský,piču
nevylízal
27.05.2020, 16:57
udržbaři,lesní,i,zahradni,techniky,tedy,jsou,nato,specializovane,firmy
v,československu,bývalem,ktere,se,tim,zabývají,
ví,že,udržba,svařeček,profesionálních,bude
rok,co,rok,draši,i,udržba,ceoček,z,přídavným,zařízenim,bude,rok,co,rok
draší,proto,vyplatilo,byse,postavit,si,dynamo,svářečku,za,další,svářečka
z,motoru,elektryckýho,nebo,přešlo,byse,na,svařovací,inventory
a,nebo,postavily,byse,usměrnovače,svařovací
25.05.2020, 16:12
no,udržbářum,lesni,a
zahradní,techniky,v,českosloensku
bývalem,byse,vyplatilo
24.05.2020, 15:19
a,to,vedeni,servisu,ktere,se
zabývaji,udržbou,lesní,i,zahradni,techniky
v,československu,bývalem,dobře,ví,že
udrba,profesionálních,svařečk,bude
rok,co,rok,draši,však,bude,i,rok,co,rok,draši,i,udržba,ceoček,z,přidavným.,zařizenim
a,to,servisy,ktere,se,zabývaji,udržbou,lesi,zahradni,techniky,v,československu
bývalem,dobře,vi,že,tomu,tak,bude
24.05.2020, 14:48
servisy,ktere,se.zabývají,udržbou.lesini,a,zahradní,techniky,v,bývalem,československu
ty,servisy,v,československu,bývalem,
vi,dobře,mám,na,mysli
servisy,ktere,se,zabývaji,udržbou
lesní,i,zahradni,techniky,v,československu
bývalem,dobře,vi,že,udržba,profesionálnich,svařečku
i,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim,bude,rok,co,rok
draší
24.05.2020, 14:30
no,ted,se,budeme,bavit,o,servisech,lesni,i,zahradní,techniky
v,československu,bývalem
23.05.2020, 16:49
podívejme,muzea,zemědělska,i,zemědělske
skanzeny,v,československu,bývalem,vi,moc
dobře,že,udržba,profesionálnich,svařeček
i,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim,bude,rok,co,rok
draši
23.05.2020, 16:42
dale,byse,pro,zemědělska,muzea,i,skanzeny
zeměsělske,v,československu
bývalem,hodit,mohlo
postavit,si,dynamo,svařečku
z,motorem,benzinovým
za,druhe,dynamo,svářečku,z,dezlovým,motorem
a,nebo,postavit,si,soustroji,svařovací
23.05.2020, 16:20
zkrátka,musí,býti,ceočko,výroby
domaci,zkrátka,aby,dobře,svařovalo
a,bylo,ceočko,výroby,domácí,užitečne
23.05.2020, 16:09
a,nebo,postavit,si,ceočko
výroby,ale,musi,býti
ceočko,postavene,dobře
aby,ti,arci,pes,kacířský,pes
sakra,pes,hrdlo,pes,penelo,pes,maxipes
filipes,,šavlovic,pes,serafin,sarovský,camprlíka,ne,sežral
zkrátka,musí,býti,svačečka,ceočko,dobře,udělana,domací,výroby
aby,ne,skončila,ceoko,výroby,domáci,ve,šrotě
23.05.2020, 16:04
postavit,si,dynamo,svářečku
za,druhe,svařečka,z,motoru
elektryckýho,a,nebo,postavit,usměrnovače
svařovací,a,nebo,přejit,na,svářecí,inventory
23.05.2020, 16:01
a,proto,zemědělským,muzejim,i,skanzenum,zemědělským,v,československu
bývalem,vyplatit,byse,mohlo
23.05.2020, 15:54
ano,utěch,zemědělských,skanzenu
i,zemědělských,muzeji,v,československu
bývalem,je,pravda,udržba,profesionálních
svářeček,bude,rok,co,rok,draši
i,udržba,ceoček,z,přídavným,zařízením,bude
rok,co,rok,draši,a,to,zemědělska,muzea,i,skanezeny
zemědělske,vi,dobře,velice
23.05.2020, 14:47
no,ted,zemědělska,muzea,a
skanzeny,zemědělske
v,československu,bývalem,chcou,mit
kvalitní,svary,od,svářeček,profesionálních
i,svary,kvalitni,od,ceoček,z,přidavným
zařizenim
23.05.2020, 14:15
ted,se,budeme
bavit,o,zemědělských,muzejich
v,československu
bývalem,ale,take,i,o,zemědělských
skanzenech,v,československu,bývalem
23.05.2020, 14:13
a,to,vedení,traktorových,stanic
ktere,ještě,v,československu
bývalem,egzistujou
vi,že,v,těch,svařečkach,se,jim,pomocí,da
23.05.2020, 14:03
ano,ty,traktorove,stanice,v,československu
bývalem,ktere,ještě,egzistujou
neš,aby,dopláceli,na,profesionální
svařečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší
tak,i,u,udržby,ceoček,z,přidavným,zařizenim,ty
servisy,ktere,se,tím,zabvaji,budou,deělat,servisní
prace,pro,traktorove,stanice,v,československu
bývalem,pro,traktorove,stanice,ktere,ještě
egzistujou,ale,servisy,ktere
zabývaji,udržbou,svařeci,techniky
budou,mit,rok,co,rok,ceny,draši,v,československu
bývalem
23.05.2020, 13:47
dale,pro,traktorove,stanice
ktere,ještě,v,československu
bývalem,egzisujou
by,možnost,byla,postavit
si,dynamo,svářečku,z,motorem,benzinovým
a,dynamo,svařečku,z,motorem,dezlovým,a,nebo,postavit
si,soustroji,svařovací
23.05.2020, 13:44
skrátka,aby,dělane,ceočko,bylo,udělano,dobře
a,aby,dobře,svařovalo
23.05.2020, 12:11
a,nebo,postavit,si,ceočko,výroby
domaci,ale,býti,ceočko
svařečka,musi,býti,domácí,výroby
dobře,postave,ceočko,výroby,domaci
aby,ti,pes,arci,pes,sakra,pes,hrdlo,pes
maxi,pes,filipes,kaciřský,pes,penelo,pes,šavlovic
pes,aby,ti,camprlíka,sežral,zkratka
aby,ceočko,dělane
ne,skončilo,ve,šrotě
23.05.2020, 12:00
těm,traktorovým,stanicím,v,československu
bývalem,ktere,natom,to,uzemí,čine
jsou
hodit,byse,mohlo
postavit,si,dynamo,svářečku
za,druhe,postavít,sy,svářečku
z,motoru,elektryckýho,nebo
postavít,si,usměrnovače,svařovací
a,nebo,přejit,na,svařovací,inventory
23.05.2020, 11:33
no,těm,traktorvým,stanicím,by
se,hodit,by,mohlo
ano,jsouto,ještě,ty,traktorove
staníce,ktere,ještě,egzistujou,v,československu
bývalem
23.05.2020, 11:19
a,proto,byse,traktorovým,stanicím,v,československu
bývalem,hodit,mohlo
23.05.2020, 11:14
a,vedeni,traktorvých,stanic,v,československu
bývalem,to,moc,dobře,ví
23.05.2020, 11:10
ano,myslel,jsem,to,takhle,servisy,ktere
se,zabývaji,udržbou,profesionálních
svařeček,vi,že,udržba,bude,rok,co,rok,draši
přesně,to,tak,bude,u,ceoček,z,přídavným,zařizenim
servisy,ktere,se,udržbou,zabývaji,a,dělaji,servisní
prace,pro.traktorove,stanice,v,československu
bývalem,budou,rok,co,rok,učtovat,drahe
servisni,prace,pro,traktorove,stanice,ktere
ještě,v,československu,bývalem,egzistuji
servisy,ktere,zabývaji,udržby
svařovaci,techniky,budou,dělat
rok,co,rok,drahe,servisní,práce
23.05.2020, 10:50
tyto,servisy,budou,rok,co,rok,provadět,pro,traktorove
stanice,ktere,ještě,egzistujou,,v,československu
bývalem
23.05.2020, 10:46
a,ty,servisy,v,československu,bývalem,ktere
se,zabývaji,udržbou,profesionálních,svářeček
i,udržbou,ceoček,z,přidavným,zařizenim,udržba
ceoček,z,přídavným,zařizenim,bude,rok,co,rok
draši,a,servisy,ktere,se,zabývaji,udržbou,profesionálnich
svařeček,i,udržbou,ceoček,z,přidavným,zařizením,jejiš,udržba,bude,rok
co,rok,draši
23.05.2020, 10:35
traktorove,stanice
v,československu
bývalem,ktere,ještě,egzistujou
traktorove,stanice,v,československu
bývalem,ví,dobře,že,udržba,svařeček,profesionálních,bude
rok,co,rok,draší,přestně,tak,bude,rok,co,rok,draha,udržba,ceoček,z,přidavnýml,zařizením
22.05.2020, 18:21
udržba,svářeček,profesionálnich
bude,rok,co,rok,draši,však,bude
i,rok,co,rok,udržba,draha,ceoček,z
přídavným,zařizenim,to,traktorove
stanice,v,československu,ktere
ještě,egzistujou,to,ví,dobře
22.05.2020, 18:06
a,to,vedeni,traktorových,stanic,v,československu
bývalem,dobře,vi,že
22.05.2020, 18:04
uderžba,ceoček,z,přidavným,zařizenim,bude
rok,co,rok,draši,přestně,to,takhlens,bude,i,u,udržby
ceoček,z,přídavným,zařizenim,jejiš,udržba,bude
rok,co,rok,draší
22.05.2020, 16:37
no,podivejme,se,traktorove,stanice,v,československu
bývalem,ktere,egzistujou,ještě,egzistujou,spolehají,na,drahe
svařečky,profesíonálni,i,na,ceočka,z,přídavným,zařizenim
ale,vedeni,traktorových,stanic,zapomína
22.05.2020, 15:55
ale,vedení,traktorových
stanic,v,československu
bývalem,ano,jsou,traktrove
stanice,v,československu,bývalem
ktere,ještě,egzistujou
22.05.2020, 15:34
ano,par,traktorvých,stanic,ktere
ještě,v,československu,bývalem
egzistujou
spolehá,na,drahe,profesionálni
svařečky,i,na,ceočka,z,přídavným,zařizenim
22.05.2020, 15:32
no,ted,se,budeme,věnovat
strojnim,stanicím,traktorovým
ktere,ještě,v,československu
bývalem,egzistujou
22.05.2020, 14:29
a,ty,servisní,služby,co,provaději,servisní,prace,na,profesionálnich
svařečkách,budou,rok,co,rok,draši,přestně,tak,bude,i,rok,co,rok
draha,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim,a,zemědělska
družstva,v,československu,bývalem,ktere,ještě,egzistujou,dobře
vi,že,udržba,těch,svařecich,zdroju,bude,rok,co,rok,draši
22.05.2020, 14:22
tohlens,to,je,nabidka,pro,družstva,zemědělska,v,československu
bývalem
ktere,egzistujou,ještě
a,vedeni,zemědělských,družstev
v,československu,bývalem,dobřevi,ano
ty,zemědělska,družstva,v,československu
bývalem,ktere,ještě,egzistujou,v,československu
bývalem,vi,dobře,že,udržba,profesionálních,svařeček
i,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizením,servisy,ktere,se
tim,zabývaji,budou,učtovati,rok,co,rok,drahe,servini,prace
pro,zemidělske,družstva,v,československu,bývalem,ktere,ještě
egzistujou
22.05.2020, 14:15
další,možnost,je,postavit
si,dynamo,svařečku,z,benzinovým
motorem
za,druhe,je,možnost,postavít
si,dynamo,svařečku,z,dezlovým,motorem
a,nebo,postavit,si,soustroji,svařovaci
22.05.2020, 14:13
aby,mu,camprlíka,sežral,no,zkratka,aby,dělane,ceočko
ne,skončílo,ve,šrotě,a,bylo,postavene,dobře,a,aby
dělane,ceočko,dobře,svařovalo
22.05.2020, 14:08
a,nebo,postavit,si,ceočko,výroby
domácí,ale,musí,býti,ceočko,postavene
dobře,aby,ti,pes,arci,pes,sakra,pes,hrdlo,pes
penelo,pes,maxi,pes,filipes,kacířský,pes,serafín,sarovský
piču,nevylizal,neboli,proč,ma,zlost,šavlovic,pes,na,sousedovic,psa
zlost,aby,ti,serafin,sarovský,camprlíka,ne,sežral
22.05.2020, 14:04
postavit,si,dynamo,svařečku
za,druhe,svářečku,z,motoru,elektryckýho
nebo,postavit,si,svařovací,usměrnovače
a,nebo,přejit,na,svařovací,inventory