Komentáře článků

Bezobratlí

24.10.2021, 14:31
ano,česke,drahy,si,kupujou
železnični,vozy,od,vyrobcu
i,železnični,lokomotivy,ale
ti,železnični,vyrobci,použivaji
drahe,profesionálni,svařečky,i,ceočka
z,přidavným,zařizenim,takže,bude,rok,co,rok
draši,nakup,železničnich,vozu,a,rok,co,rok
draši,bude,nakup,železničnich,lokomotiv,a
česke,drahy,vi,žeto,takove,bude
24.10.2021, 14:27
ano,aby,česke,drahy,měli,penize
na,zřizeni,dilen,svých,ktere
by,sidlili,v,byvalem,arealu,okar,bastro
ted,tam,sidli,firma,dymex,ing,radmila
dokupila,dimex,dneska,egzistuje
a,zitra,nemusi,myslim,si,že,česke
drahy,bysi,v,bývalem,bastru,ostrava,mohly
zřidit,sve,dilny,kdyby,nekupovaly,drahe,profesionálni
svařečky,i,ceočka,z,přidavným,zařizenim,jelikoš
udržba,těchto,dvou,svařecich,zdroju,dvou
co,jsem,tu,napsal,bude,rok,co,rok,draši,a,česke
drahy,to,vi,velice,dobře,že,to,tak,bude
24.10.2021, 14:22
dale,možnost,postavit,si,dynamo,svářečku
z,motorem,dezlovým,výroby
domaci,aby,použitelna,ku,svařovani
byla
a,nebo,postavit,si,svařovaci,soustroji
vyroby,domaci,aby,použitelne,ku,svařovani
bylo,to,jest,pro,česke,drahy,aby,mohli
ušetřit,ve,svařovani,neš,aby,kupovaly
drahe,profesionálni,svařečky,i,ceočka
z,přidavným,zařizenim,jenš,udržba,těchto,dvou
svařecich,dvou,zdroju,co,jsem
tu,napsal,bude,rok,co,rok
draši,aby,česke,drahy,měly,penize
na,zřizeni,dilen,byvalý,areal,bastro
24.10.2021, 14:16
a,nebo,postavit,si,svařovaci,usměrnovač
vyroby,domaci,aby,použitelny
ku,svařovani,byl,a,nebo,přešlo
byse,na,svařovaci,inventory
ale,česke,drahy,si,musi,zjistit
jestli,udržba,svařovaciho,inventoru,nebude
rok,co,rok,draši,dale,možnost,postavit
si,ceočko,výroby,domaci,aby,použitelne
bylo,ku,svařovani,dale,postavit,si,dynamo
svařečku,z,benzinovým,motorem,vyroby,domaci
aby,byla,použitelna,ku,svařovani,dale,možnost
postavit,si,
24.10.2021, 14:10
ano,aby,se,povedlo,českým,draham,aspon
mit,areal,bývaleho,bastro,ostrava
kde,bysi,zřidili,dilmy,sve,česke,dráhy
by,museli
by,přestat,kupovat
drahe,profesionálni,svařečky,i,ceočka,z,přidavným,zařizenim
nebod,udržba,těchto,dvou,svářcich,zdroju,co,napsal,jsem,tu
bude,rok,co,rok,draši,českým,draham,by,pomohlo,postavit
si,dynamo,svářečku,výroby,domaci,aby,použitelná,ku,svařovani
byla,dale,postavit,si,svařečku,z,motoru,elektryckeho,vyroby
domaci,aby,ku,svařovani,použitelna,byla
24.10.2021, 13:56
ano,tak,česke,drahy,by,měli,penize
na,nákup,želzničnich,vozu,a,i,byly
by,i,penize,na,nakup,železničnich
lokomotiv,ale,vyrobci,železničnich,vozu,a,lokomotiv
budou,dale,poživat,drahe,profesionálni,svářečky,i,ceočka
z,přidavným,zařizenim,takže,nakup,železničnich,vozu
a,nakup,železničnich,lokomotiv,pro,česke,drahy,bude,rok,co,rok
draši
24.10.2021, 13:51
ano.česke,drahy,kdyš,dobře,vi,že,udržba,profesionálnich
svářeček,i,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim,bude
rok,co,rok,draší,klidně,by,mohly,by,mit,arel,bastro,ostrava
kde,by,česke,drahy,bysi,zřidily,dilny,sve,a,nebo,kdyš,vi,česke
drahy,že,udržba,profesionálnich,svářeček,i,udržba,ceoček
z,přidavným,zařizenim,bude,rok,co,rok,draši,ano,rok,co,rok
bude,udržba,profesionálnich,svařeček,rok,co,rok,bude,draši
udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim,to,česke,drahy,vi,že
to,takove,bude
24.10.2021, 13:35
ano.česke,drahy,by,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava
udělali,proviz,ktetery,by,provaděl,řemeslne,prace
pro,potřebu,českých,drah,no,vznikly,bytam,dilny
českých,drah,ano.uskutečniti
byse,to,mohlo,kdyby.česke,drahy,si,nekupovaly
drahe,profesionálni,svařečky,i,ceočka,z,přidavným
zařizenim,nebod,česke,drahy,vi,moc,velice,dobře
že,udržba,těchto,dvou,svařecich,zdroju,dvou,bude
rok,co,rok,draši,však,by,česke,dráhy
24.10.2021, 13:23
ano,to,česke,drahy
by,mohly,mit,kdyby,si,nekupovaly
drahe,profesionálni,svařečky,i,ceočka
z,přídavným,zařizenim,nebot,udržba
těchto,dvou,svářecich,zdroju,dvou,bude
rok,co,rok,draši,a,česke,drahy,to,moc,dobře
vi,že,udržba,profesionálnich,svařeček,i,udržba
ceoček,z,přidavným,zařizenim,bude,rok,co,rok,draši
dyt,česke,drahy,dobře,vi,že,udržba,těcto,dvou,svářecich
dvou,zdroju,co,jsem,tu,napsal,bude,rok,co,rok,draši
dyt,česke,drahy,by,mohly,by,mit,bývalý,areal,bastro,ostrava
kde,by,vznikly,
23.10.2021, 15:48
ano,a,nebo,kdyš,česke,drahy,moc,dobře,vi,že,udržba,profesionálnih
svářeček,i,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim,bude,rok,co,rok,draši
to,vedni,českých,drah.dobře,ví,že,udržba,těchto,dvou,svařecich
zdroju,dvou,bude,rok,co,rok,draši,vedeni,českých,drah,to,moc
dobře,vi,žeto,takove,bude,kdyby,česke,drahy,chtěli,v,bývalem,arealu
bastro,ostrava,zřidit,tratovou,udržbu,ktera,byse,zabýval,opravou,elektro,zařizeni
23.10.2021, 15:27
a,česke,drahy,moc,dobře,vi,že,udržba,profesionálnich
svařeček,bude,rok,co,rok,draši,přestně,tak,rok,co,rok
bude,draha,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim
a,česke,drahy,by,mohly,mit,bývalý,areal,bastro
ostrava,totiš,vysvětlim,to,tak,česke,drahy,ostrava
by,třeba,měli,tam,stavebni,udržbu,ktera,byse,zabývala,i,opravou
elektrozařizeni,česke,drahy,by,třeba,kdyby,v,bývalem,arealu,bastro
ostrava,vznikla,provozovna,stavebni,udržba,z,opravou,elektro,zařizeni
ta,stavebni,udržba,českých,drah
23.10.2021, 15:21
a,hned,vysvětlim,proč,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava,sidli
firma,dymex,založena,ing,radmilem,dokoupilem,dneska
firma,dimex,sidli,zitra,egzistovat,firma,dimex,nemusi
zhoršuje,se,kurva,vir,nevime,jak,to,vlastně,bude,a,proto,si,myslim
že,kdyby,česke,drahy,nebo,představenstvo,českých,drah,nekupovalo
pro,česke,drahy,drahe,profesionálni,svařečky,i,ceočka,z,přídavným
zařizenim,nebod,udržba,těchto,dvou,svářecich,zdroju,bude
rok,co,rok,draši,a,česke,drahy,moc,velice,dobře,ví
23.10.2021, 15:13
ano,zpět,ktomu.tematu,kdyš,vi,že,udržba,profesionálníh,svařeček,bude
rok,co,rok,draši,tak,teš,bude,rok,co,rok,draši,udržba,ceoček,z,přidavným
zařizenim,česke,drahy,a,vedeni,českých,drah,moc,dobře,vi,že,udržba
profesionálních,svařeček,bude,rok,co,rok,draší,tak,přestně,rok
co,rok,draší,bude,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim,a,ředitelstvi
českých,drah,vi,že,udržba,těchto,dvou,svařecíh,zdroju,bude,rok,co,rok
draší,ano,dyt,česke,drahy,by,mohly,mit,třeba,bývalý,areal,bastro,ostrava
23.10.2021, 12:23
ano,myslim,to,tak,česke,dráhy
hlavně,ředitelstvi,českých,drah
vi,moc,dobře,že,udržba,profesionálnich
svařeček,i,udržba,ceoček,z,přidavným.zařizenim
bendě,rok,co,rok,draší,ano,ředitelstvi,českých
drah,otom,moc,dobře,vi,že,udržba,ceoček,z,přidavným
zařizením,bude,rok,co,rok,draší,přestně,rok,co,rok,bude
draši,udržba,drahých,profesionálních,svářeček,dyt,česke,drahy
by,mohly,by,mit,nove,vozy,železnični,,i,železnični,lokomotivy
od,vyrobcu,pochybuju,že
22.10.2021, 21:18
a,proto,myslim,kdyby
česke,drahy,nekupovaly
drahe,profesionálni
svařečky,kdyš,vi
že,udržba,profesionálnich
svařeček,i,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim
bude,rok,co,rok,draši,kdyby,česke,drahy,si
nekupovaly,ty,dva,svařeci,zdroje,co,jmenoval,jsem
tu,kdyš,vi,že,udržba,profesionálnich,svařeček
i,udržba,ceoček
z,přidavným,zařizenim,bude,rok,co,rok,draši
tak,byty,penize,česke,drahy,mohly,třeba,využit
žeby,v,prostorach,bývalý,areal,bastro,ostrava
by,česke,drahy,by,udělaly,dilny,sve
22.10.2021, 20:59
ano,sidli,tam,v,bývalem,arealu,bastro
ostrava,firma,dymex,založena
ing,radmilem,dokupilem,až
firma,dymex,no,podivejme
se,firma,dymex,egzistuje,dnes
ale,přiště,bude,egzistovat,vyslov,me,tu
tezi,firma,dymex,egzistje,a,zitra,egzistovat
nemusi
22.10.2021, 20:52
a,at,se,sejdou,bývali,zaměstnanci,bastro,ostrava
ve,svých,hospodach,ostravských,a,at,poradi,se
co,by,bylo,lepši,co,z,bývalým,arealem,bastro
ostrava,ted,sidli,tam,ing,radmil,dokoupil
a,ma,pronajate,prostory,bývaleho,arealu
bastro,ostrava,ale,co,bude,jak,nebude,pan,ing
radmil,dokoupil,mit,penize,na,pronájem,prostoru
byvaleho,arealu,bastro,ostrava,kdyš,tam,sidli
firma,dymex,až
22.10.2021, 20:47
ano,je,ještě,možnost,dalši,pro,česke
drahy,kdyš,velice,dobře,vi,že
udržba,profesionálnich
svářeček,bude,rok,co,rok,draši
rok,co,rok,draši,bude,udržba,ceoček
z,přidavným,zařizenim,ty,penize,byse,třeba
mohly,využit,takovým,zpusobem,většina
bývalých,zaměstnacu,bastro,ostrava,se,schazi,na
vršičku,restavorace,a,žalak,v,ostravě,čast,bývalých
bastraku,zaměstnancu,se,schazi,na,hulvákach,v,ostravě
at,se,sejdou,a
22.10.2021, 20:14
ano,a,ted,vyřešime,ty,železničaře
česke,tímto,,kdyby,česke,dráhy
si,nekupovaly,drahe,profesionálni
svařečky,i,ceočka,z,přidavným
zařzenim,nebot,česke,dráhy,vi,že,udržba
profesionálnich,svářeček,i,udržba,ceoček,z
přidavvným,zařizenim,bude,rok,co,rok,draši
ty,penize,česke,drahy,by,měli,na,nákup,nových
vozu,železničnich,a,byly,by,i,penize,na,nákup
železničnich,lokomotiv,no,co,řici,jsem,chtěl,je
ještě,jedna,možnost
21.10.2021, 19:03
kdyš,česke,drahy,moc,dobře,vi,že,udržba
profesionálnich,svařeček,i,udržba,ceoček
z,přidavným,zařizenim,bude,rok,co,rok
draši,co,stim,česke,drahy,hodlaji,udělat
21.10.2021, 19:00
ano,svařovaci,soustroji
výroby,domaci,musi,byti
použitelne,ku,svařovani
a,česke,drahy,kdyš,ušetři
ve,svařovani,a,nebudou
si,kupovat,drahe,profesionálni
svařečky,i,ceočka,z,přidavným,zařizenim
nebod,vi,že,udržba,těchto,dvou,svařcich
zdroju,dvou,bude,rok,co,rok,draši,a,maji
možnost,jak,ušetřit,ve,svařovani,tak,by
měly,penize,na,nove,železnični,vozy
i,penize,na,nove,železnični,lokomotivy,jenže
proč,si,kupujou,drahe,profesionálni
svařečky,i,ceočka,z,přidavným,zařizeni,kdyš
21.10.2021, 18:54
dale,byse,mohlo,přejit,na,svařovaci,inventory
ale,at,řeske,drahy,at,si,zjisti
jestli,nebude,rok,co,rok,draši,udržba
svařovacih,inventoru,dale,možnost
je,postavit,si,ceočko,výroby,domaci
aby,použitelne,ku,svařovani,bylo
dale,postavit,si,dynamo,svářečku,z,motorem
benzinovým,výroby,domaci,aby,byla,použitelna
ku,svařovani,dale,možnost,je,postavit
si,dynamo,svařečku,z,dezloveho,motoru
domaci,výroby,aby,byla,použitelna,ku,svařovani
dale,postavit,si,svařovaci,soustroji,výroby,domaci
21.10.2021, 18:48
ano,česke,drahy,by,mohly
postavit,dynamo,svařečku,výroby
domaci,aby,použitelná,ku,svařovani
byla,dale,možnst,je,postavit,si,svářečku
z,motoru,elektryckeho,výroby,domaci
aby,byla,použitelná,ku,svařovani
dale,možnost,je,postavit,si,svařovaci
usměrnovač,vyroby,domaci,at,použitelny
je,ku,svařovaní
21.10.2021, 18:44
ano,a,česke,drahy,by,měly,na,nákup,lokomotyvch
nových,ale,bohužel,česke,drahy,dělaji,chybu
velkou,že,kupujou,si,drahe,profesionálni
svařečky,i,ceočka,z,přidavným,zařizenim
a,ředitelstvi,českých,drah,vi,že,udržba
těchto,dvou,svařovacich,zdroju,dvou,bude,rok,co,rok,draši
česke,drahy,bysi,mohly,třeba,ulehčit,praci,tim,žeby,
21.10.2021, 18:39
ano,ale,bohužel,penize,na,nový,vozový,park
česke,drahy,mit,nemohou,aby,kupovaly
si,nove,železnični,vozy,aby,si,kupovaly
nove,lokomotyy,bohužel,to,nemohou
protože,ředitelstvi,českých,drah,si,kupuje
drahe,profesionálni,svařečky,i,ceočka
z,přidavným,zařizenim,a,česke,drahy,ředitestvi
moc,dobře,vi,že,udržba,profesionálnich,svařeček
bude,rok,co,rok,draha,a,přestně,rok,co,rok,bude
draši,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim
a,česke,drahy,by,měly,na,nakup,nových,železničnich
vozu,
21.10.2021, 18:32
a,kdyš,ředitestvi,českých,drah,vi,že,udržba,profesionálnich
svářeček,bude,rok,co,rok,draši,tak,i,bude,rok,co,rok
draši,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim
bude,rok,co,rok,draší,a,kdyby,česke,drahy,si,nekupovaly
ty,dva,svářeci,zdroje,kdyš,vi,že,udržba,těchto,dvou
svařecich,zdroju,bude,rok,co,rok,draši,tak,česke,drahy,ředitelstvi
kdyby,tohlens,uznaly,měly,by,i,penize,na,nove,železnični,vozy,i,penize
na,nove,lokomotyvy,bohužel
21.10.2021, 18:25
ano,česke,drahy,vi,moc,dobře,že
udržba,profesionálnich,svařeček
i,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim
bude,rok,co,rok,draši,a,česke,drahy
vi,že,udržba,těchto,dvou,svářecich,zdroju
dvou,co,napsal,jsem,tu,bude,rok,co,rok,draši
jo,kdyby,ředitelstvi,českých,drah,dostalo,rozum
a,přestalo,si,kupovat,drahe,svářečky,profesionálni
i,ceočka,z,přidavným,zařizenim,kdyš,ředitelstvi
českých,drah,vi,moc,dobře,že,udržba,těchto,dvou
svařecich,zdroju,co,jmenoval,jsem,je,bude,rok,co,rok,draši
21.10.2021, 18:16
ano,ted,se,budeme,bavit
o,situaci,českých,drah,je
pravda,českemdrahy,přijmaji
lidi,do,provozu,a,maji,svoji,udržbu
stavebni,i,tratovou,udržbu,i,elektrodilny,i,sva,lokomotyvni,depa
ano,hodně,česke,drahy,maji,.vysloužile,vozy,bohužel,a,proč,nemaji
penize,na,vozy,nove,protože,udržbaři,českých,drah,jsou
tak,rozežrani,že,maji,drahe,profesionál,svařečky,i,ceočka,z,přidavným
zařizenim,jenže,udržba,těchto,dvou,svářecich,zdroju,dvou,co,jsem,je
napsal,bude,rok,co,rok,draši,a,česke,drahy,moc,
20.10.2021, 21:46
kryta,koupaliště
v,československu
bývalem,vi,dobře
že,udržba,profesionálnich
svařeček,i,udržba,ceoček,z,přidavným
zařizenim,bude,rok,co,rok,draši,dyt,kryta,koupaliště
v,československu,bývalem,kdyby,si,nekupovala
drahe,profesionálni,svářečky,i,ceočka,z,přidavným
zařizenim,jelikoš,bude,rok,co,rok,draši,udržba,těchto,dvou
svářecich,zdroju,rok,co,rok,draši,tak,kryta,koupaliště,v,československu
bývalem,by,se,snažila,modernizovat,děkuji,dobrou,noc
20.10.2021, 21:38
ano,situace,na,krytých,koupalištich
v,československu,bývalem,bude
kdyš,budou,kupovat,si,drahe
profesionálni,svařečky,i,ceočka
z,přidavným,zařizenim,bude,rok,co,rok,draši
udržba,těchto,dvou,svářecich,zdroju,dvou,co,jsem
jetu,jmenoval,ano,přestně,řečeno,udržba,těchto,dvou
svařecich,zdroju,dvou,co,jmenoval,bude,rok,co,rok,draši
koupaliště,kryte,v,československu,bývalem,by
20.10.2021, 21:33
a,dalši,možnost,je,pro,kryta,koupaliště,v,československu
byvalem,tato,postavit,si,dynamo,svařečku,z,motorem,benzinovým
výroby,výroby,domaci,ale,musi,použitelná,býti,ku,svařovani
dale,možnost,je,postavit,si,dynamo,svařečku,z,dezloveho
motoru,výroby,domaci,ale,musi,býti,požitelná,ku,svařovani
dale,jest,možnost,postavit,si,svařovaci,soustroji,výroby,domaci
ale,musi,býti,použitelne,ku,svařovaní
20.10.2021, 21:19
ale,pozor,kryta,koupaliště,v,československu
bývalem
sy,musi,zjistit,jestli,udržba
svařovacich,inventoru,nebude
rok,co,rok,draši,jinak,byse,přešlo,na
svařovaci,inventory,dale,možnost,je,postavit
si,ceočko,výroby,domaci,ale,ceočko,výroby
domací,musi,býti,použitelne,ku,svařovani
dale,možnost,je
20.10.2021, 20:50
ano,svařečka,z,motoru,elektryckýho,výroby
domaci,ale,musi,býti,použitelná,ku,svařovani
dále,postavit,si,svařovaci,usměrnovač,výroby
domáci,ale,musi,býti,použitelný,ku,svařovani
nebo,byse,přešlo,na,svařovací,inventory,ale,pozor
20.10.2021, 20:24
ano,co,řici,jsem,chtěl,kryte,bazeny
v,československu,bývalem,se,modernyzovt
nemohou,protože,si,kupuji,drahe,profesionálni
svářečky,i,ceočka,z,přidavným,zařizenim
nebod,udržba,těchto,dvou,svářecich,zdroju
dvou,bude,rok,co,rok,draši,a,kryte,bazeny,v,československu
byvalem,nato,mýti,penize,nemoho,něco,jineho
by,bylo,kdyby,udržbaři,krytých,bazenu,si,postavily
dynamo,svářečku,domáci,výroby,ale,musi,býti,použitelná
ku,svařovani,dale,možnost,postavit,si,svařečku,z,motoru
elektryckeho
20.10.2021, 19:56
ano,kryte,bazeny,v,československu
bývalem,by,mohly,mit,vybaveni,moderni
kdyby,si,nekupovaly,drahe,profesionálni,svařečky
i,ceočka,z,přidavným,zařizenim,nebod,udržba,těchto
dvou,zdroju,svářecich,co,jmenoval,jsem,jetu,bude,rok,co,rok
draši,a,kryte,bazeny,v,československu,byvalem,byty,penize
využily,na,svoji,modernizaci,jenže,kryte,bazeny,v,československu
bývalem,modernizovat,nemohou,nebod,
20.10.2021, 19:16
ano,vedeni,krytých,koupališt,v,československu,bývalem,vi,že
udržba,profesionálnich,svářeček,i,udržba,ceoček,z,přidavným
zařizenim,bude,rok,co,rok,draši,a,přitom,kryte,koupaliště,v,československu
bývalem,by,mohly,mit,moderni,vybaveni,kdyby,si,nekupovaly,drahe
profesionálni,svářečky,i,ceočka,z,přidavným,zařizenim,kdyš,se,vi,že,udržba
těchto,dvou,svářecich,zdroju,co,jsem,tu,napsal,bude,rok,co,rok
draši,a,kryte,bazeny,v,československu,bývalem
20.10.2021, 18:44
a,to,vedeni,krytých,bazenu,z,československa,bývaleho,vi,že,udržba
profesionálnich,svařeček,i,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim
bude,rok,co,rok,draši,a,kryte,bazeny,z,československa,bývaleho
vi,že,udržba,profesionálnich,svařeček,i,udržba,ceoček,z
přidavným,zařizenim,bude,rok,co,rok,draši,kdyby,no,už,to,třeba,vam
povím,kryte,bazeny,z,československa,bývaleho,si,nekupovaly
drahe,profesionálni,svářečky,i.ceočka,z,přidavným,zařizenim,kdyš
kryte,bazeny,z,československa,bývaleho
20.10.2021, 18:32
kolik,v,československu,bývalem,je,tady,krytych
bazenu,ale,udržbaři,z,československa,bývaleho
krytých,bazenu,spolehaji,na,drahe,profesionálni
svařečky,i,ceočka,z,přídavným,zařizenim,jenže
udržba,těchto,devou,svařecich,zdroju,dvou,bude,rok,co,rok
draši,to,udržbaři,krytych,bazenu,v,československu,bývalem
ví,že,udržba,těchto,dvou,svářecich,zdroju,co,jsem,je,tu,napsal
bude,rok,co,rok,draši
18.10.2021, 18:55
ano,ředitele,gymnazii,z,rošiřenou
pusobnosti.v,čskoslovensku
bývalem,vi,že,udržba,profesionálnich
svařeček,i,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim,bude
rok,co,rok,draši,neš,aby,si,ty,dva,svařeci,zdroje,co,jsem
tu,napsal,že,udržba,těchto,dvou,svařecich,zdroju,bude
rok,co,rok,draši,tak,ředitele,gymnazii,z,rozšiřenou
pusobnosti,v,československu,bývalem,by,měli,ředitele
gymnazii,z,rozšiřenou,pusobnosti,v,československu
bývalem,penize,na,modernyzaci,učeben,svých,dobrou,noc
18.10.2021, 18:22
žeby,ty,svařeci,zdroje
by,udržbaři,jednotlivých
gymnazii,z,československa
byvaleho,by,mohly,si,to,ty,zdroje
svařeci,po,domacku,postavit
18.10.2021, 18:19
ano,postavit,si,svařovaci,soustroji,výroby
domaci,aby,bylo,použitelne,ku,svařovani
ředitele,gymnazii,z,rozšiřenou,pusobnosti,v,československu
bývalem,mohou,sity,svařeci,zdroje,od,svých,udržbařu
na,gymnazii,z,rozšiřenou,pusonosti,v,československu
bývalem,postavit,si,svařeci,zdroje,co,jsem,je,tu
jmenoval,tedy,udržbaři,z,gymnazii,z,rozšiřenou,pusobnosti
by,ty,svářeci,zdroje,by,pro,gymnazia,v,československu
byvalem,,žeby,udržbaři,z,gymnazii,z,československa
byvaleho,byty
18.10.2021, 18:00
ano,postavit,si,svařovaci,soustroji,výroby
domaci,aby,bylo,použitelne,ku,svařovani
ředitele,gymnazii,z,rozšiřenou,pusobnosti
v,československu,bývalem,mohou,si,ty
svařeci,zdroje,nechat,od,svých,udržbařu
na,gymnazii,z,rozšiřenou,pusobnosti
svařeci,zdroje,nechat,udělat,vyrobou
domaci,že,udržbaři
18.10.2021, 17:56
a,dale,co,by,vhodene,bylo,pro,gymnázia,z,rozšiřenou
pusobnosti,v,československu,bývalem,dobre
postavit,si,ceočko,výroby,domaci
ale,ceočko,výroby,domaci,výroby
musi,být,použittelne
dale,možnost,postavit,si,dynamo
svařečku,z,motorem,benzinovým
domaci,výroby,aby,použitelná,ku,svařovani
byla,dale,jest,možnot,postavit
si,dynamo,svářečku,z,dezlovým,motorem
vyroby,domaci,aby,ku,svařovani,použitelná,byla
dale,postavit,si,svařovaci,soustroji,výroby
domaci,aby,ku,svařovani,použitelne,bylo
18.10.2021, 17:49
dale,byse,přejit,moho,na,svařovaci,invenoty
ale,ředitele,gymnasiji,z,rozšiřenou,pusobnosti
v,československu,bývalem,musi,vědět,jestli
udržba,svařecich,inventoru,nebude,rok,co,rok
draši,dale,je,možnost
18.10.2021, 17:46
ano,dyt,gymnázia,z,rošiřenou,pusobnosti
v,československu,bývalem,by,mohla,postavit
si,dynamo,svařečku,výroby,domaci,aby,použitelná,ku
svařovani,byla,dale,jest,možnost,postavit,si,svářečku
z,motoru,elektryckýho,výroby,domaci,aby,ku,svářeni
byla,použitelná,a,nebo,postavit,si,svařovaci,usměrnovač
výroby,domáci,aby,byl,použitelny,ku,svařovani
18.10.2021, 17:41
ano,a,aby,měly,ředitele,jednotlyvích
gymnazii,z,rozšiřenou,pusobnosti
v,československu,bývalem,penize,na
modernizaci,svých,učeben,musi,vědět
že,udržba,profesionálnich,svářeček,a,udržba
ceoček,z,přidavným,zařizenim,bude,rok,co,rok,draši
dyt,gymnázia,z,rošiřenou,pusobnosti,v,československu
byvalem,si,mohou,penize,využit,na,modernyzaci,svých,učeben
18.10.2021, 17:35
ředitele,gimnazii,z,rozšířenou,pusobnosti
v,československu,bývalem,vi,že,udržba
drahých,profesionálnich,svářeček,i,udržba,ceoček,z
přidavným,zařizenim,bude,rok,co,rok,draši
a,ředitele,gymnázii,z,rožiřenou,pusobnosti
v,československu,bývalem,vi,že,udržba,těchto,dvou,svářecich
zdroju,dvou,co,jmenoval,jsem,tu,bude,rok,co,rok,draši
dyt,ředitele,gymnazii,z,rozšiřenou,pusobnosti
v,československu,bývalem,byty,penize,měly,na,modernyzaci
svých,učeben
18.10.2021, 17:29
ano,jednotlyva,gymnazia,v,československu
bývalem,by,třeba,,mohla,mit,i,penize,vybaveni
učeben,no,ale,jednotliva.gymnazia,z,rozšiřenou
pusobnosti,by,třeba,by,měla,vic,penz,na,vybaveni
učeben,ale,jednotliva,gymnazia,z,rozšiřenou,pusobnosti
v,československu,bývalem,aby,ty,penize,na,vybaveni,opravdu
měla,by,si,nesměla,kupovat,drahe,profesionálni,svařečky
i,ceočka,z,přidavným,zařizenim,nebod,udržba,těchto,dvou
svařecich,zdroju,dvou,bude,rok,co,rok,draši
a,ředitele,gymnazii,z,rozšiřenou
18.10.2021, 17:21
a,ředitele,gymnazii,z,rozšiřenou,pusobmosti
v,českossku,bývalem,moc,dobře,vi,že
udržban,profesionálnich,svářeček,i,udržba
ceoček,z,přidavným,zařizenim,bude,rok,co,rok,draši
a,jednotliva,gymnazia,v,československu,bývalem,gymnazia,z,rozšiřenou
pusobnosti,by,měla,třeba,penize,na,moderni,vybaveni,učeben,i,penize
na,gymnazialni,knihovnu,školni,svou,dale,i,penize,na,nove,učebnice
by,gymnazia,ale,gymnazia,z,rozšiřenou,pusobnosti
v,československu,bývalem,
18.10.2021, 15:51
ano,ted,povime,si,jednotliva,gimnazia,v,českokoslovensku
,bývalem,ano,gymnazia,,se,zaměřenim,v,československu
bývalem,byse,mohla,modernyzovat,jenže,udržbaři
gymnazii,z,jednotlyvím,zaměřenim,spolehaji,na
drahe,profesionálni,svařečky,i,ceočka,z,přidavným,zařizenim
jrnže,udržba,těchto,dvou,svářecích,zdroju,dvou,co,jsem,tu
napsal,bude,rok,co,rok,draší,a,