Komentáře článků

Bezobratlí

23.03.2023, 19:41
a,dulní,stavební,firma
šindler,by,mohla,ty,peníze
využít,ku,zvýšení,náboroveho
příspěvku,pro,přichazející,nové
zaměstnance,do,dulní,stavební,firmy,šindler
a,situace,této,jmenované,firmy,je,vyřešená
definitivně,a,mzdovým,učetním,z,této,jmenované
firmy,přeji,štastné,sexualní,sny,hau,hau,hau
a,jejim,manželum,přeji,štastné,sexualní,sny,ha,hau
ad,maji,dobrou,potenci,a,ad,maji,sexualní,sny,hau,hau
ad,maji,dobrou,erexi,ad,berou,viágru,dobrou,noc
23.03.2023, 19:36
a,zaměstnanecké,benefity
pro,zaměstnance,dulní,stavební,firma,šindler
jsou,tyto,zaměstnanecké,benefity,pro,zaměstnace
této,jmenované,firmy,vyřešeny,definitivně
23.03.2023, 19:33
a,zaměstnaci,dulní,stavební,firmy,šindler,by,mohly,by,mít
slevu,na,rockové,koncerty,kapela,arakajn
zaměstnaci,dulní,stavební,firmy,šindler
by,mohly,by,mít,slevu,na,koncerty
a,zaměstnanci,dulní,stavební,firmy,šindler
by,mohly,by,mít,slevu,do,kin,prynezna,ze,mlejna,1
až,ze,mlejna,2,zaměstnanci,dulní,stavební,firmy
šindler,by,mohly,by,mít,slevu,na,koupaliště
a,zaměstnaci,dulní,stavební,firma,šindler,by
mohly,by,mít,slevu,na,kryté,bazeny
23.03.2023, 19:28
zaměstnaci,dulní,stavební,firma,šindler
by,mohly,by,mít,slevu,na,fodbalový,zápas
svého,firemního,fodbalového,klubu
zaměstnaci,dulní,stavební,firma,šindler
by,mohly,by,mít,slevu,na,hokejový,zápas
svého,firemního,hokejového,klubu
zaměstnaci,dulní,stavební,firma,šindler
by,mohly,by,mít,slevu,na,lázenské,pobyty
v,československu,bývalém,zaměstnaci,dulní
stavební,firmy,šindler,by,mohly,by,mít,slevu,do,divadel
23.03.2023, 19:22
a,dulní,stavební,firma,šindler
si,kupuje,rok,co,rok,draší,láhve
do,céoček,jejiš,nákup,láhví,do,céoček,v,příštích
letech,podraží,a,dulní,stavební,firma,šindler
by,mohla,ty,peníze,využít,ku,zvýšení,mezd
svým,zaměstnacum,a,dulní,stavební,firma
šindler,by,mohla,využít,ty,peníze,ku,zvýšení
zaměstnaneckých,benefitu
23.03.2023, 19:18
firmy,dulní,stavební,firma,šindler,věc,bývalého,arealu,bastro,ostrava
radvanice,byse,definitivně,vyřešila
23.03.2023, 19:17
a,v,příštích,letech,nájemné,v,bývalém,arealu,bastro,ostrava
radvanice,podraží,a,kdo,ví,jestli,nato,pan,ing,radmil,dokoupil
bude,mít,kdyš,to,v.,příštích,letech,nájemné,v,bývalém,arealu
bastro,ostrava,radvanice,podraži,nebylo,by,lepší,kdyby
se,pan,ing,radmil,dokoupil,toho,zbavil,ulevilo,byse,mu
a,bývalý,areal,bastro,ostrava,radvanice,by,zpadal,pod
dulní,stavební,firmu,šindler
a,osud,bývalého,arealu,bastro,ostrava,radvanice
byse,definitivně,vyřešil,kdyby,tam,vznikla,pobočka
23.03.2023, 19:12
a,pan,ing,radmil,dokoupil,ví,že,v,prostorách,bývalého,arealu
bastro,ostrava,radvanice,bude,rok,co,rok,draší,vytápění
které,v,příštích,letech,podraží,a,pan,ing,radmil,dokoupil
moc,dobře,ví,že,bude,rok,co,rok,draší,udržba,prostor
v,bývalém,arealu,bastro,ostrava,radvanice,a,udržba,prostor
v,bývalém,arealu,bastro,ostrava,radvanice,v,příštích,letech,podraží
a,pan,ing,radmil,dokoupil,moc,dobře,ví,že,nájemné
v,bývalém,arealu,bastro,ostrava,radvanice,bude,rok,co,rok,draší
23.03.2023, 19:07
a,bývalý,areal,bastro,ostrava,radvanice,vlatní,ing,radmil,dokoupil
sídlí,tam,firma,dimex,ale,i,pan,ing,radmil,dokoupil,ví,moc
dobře,že,bude,rok,co,rok,draší,elektřina,která,v,příštích,letech,podraží
a,pan,ing,radmil,dokoupil,moc,dobře,ví,že,bude,rok,co,rok,draší
ztočné,vody,které,v,příštích,letech,podraží,pan,ing,radmil,dokoupil
moc,dobře,ví,že,bude,rok,co,rok,draší,plyn,který,bude,rok,co,rok
draší,a,v,příštích,letech,podraží
23.03.2023, 19:03
která,by,zpolupracovala,ze,školami,z,ostravska,i,zpolupracovala
by,ze,školami,z,frýdecko,místecka,a,zpolupracovala,by,ze,školami
z,karvinska,aji,zpolupracovala,by,ze,školami,z,ostravska
a,obnovil,byse,i,areal,bývalého,učiliště,bastro,ostrava
radvanice,kde,by,vzniko,učiliště,dulni,a,stavební,firma,šindler
kde,byse,vychovávaly,noví,adepti,pro,dulní,stavební,firmu,šindler
23.03.2023, 18:55
přišly,ze,strachu,zhruz,válečných,aji,že,vznikne,sovětský,svaz
nasvědčuje,tomu,to,že,válka,na,ukrajině,se,protáhne,do,roku,2025
nebo,do,roku,2030,nasvědčuje,to,že,rusko,sleduje,ostře,gruziji
a,ji,moldavsko,no,chce,aby,byly,současti,ruska,kdo,ví,co,ztoho
bude,a,bývalý,areal,bastro,ostrava,radvanice,muže,být,přinosem
pro,dulní,stavební,firu,šindler,kde,bysi,v,bývalém
arealu,bastro,ostrava,radvanice,bysi,udělala,svou,dceřinou,pobočku
23.03.2023, 18:51
a,nebo,by,dulní,stavební,firma,šindler,by,ty,peníze
využila,k,zakoupení,bývalého,arealu,bastro
ostrava,radvanice,kde,bysi,dulní,stavební,firma
šindler,v,býválem,arealu,bastro,ostrava,radvanice,udělala
pobočku,svou,kde,byse,uplatnily,bývalí,bastráci,v,před
duchodovém,věku,aji,byse,uplatnily,mladí,lidé,ze.severní
moravy,aji,byse,uplatnily,mladí,lidé,z,československa,bývalého
aji,byse,uplatnily,i,lide,z,ukrajiny,kteři,knám
23.03.2023, 18:41
a,dulní,stavení,firma,šindler,si,kupuje,drahé,profesionální,svařečky
jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší,a,dulní,stavební,firma
šindler,moc,dobře,ví,že,udržba,této,jmenované,svářečky
v,příštích,letech,podraží,a,dulní,a,stavební,firma,šindler
si,kupuje,drahé,céočka,z,přídavným,zařízením,jejiš,udržba,bude
rok,co,rok,draší,a,v,příštích,letech,udržba,této,jmenované
svářečky,podraží,a,dulní,stavební,firma,šindler,nebude,mít
kvuli,toho,mít,peníze,na,modernizaci,to,jiš,jsme,řekli
23.03.2023, 18:34
tak,dulní,stavební,firma,šindler,bysi,za,5,mohla,postavit,céočko
výroby,domácí,ad,použitelné,je,ku,svařování,za,6,dulní
stavební,firma,šindler,bysi,mohla.postavit,céočko,výroby
domácí,ad,použitelné,je,ku,svařování,za,7,dulní,stavební
firma,šindler,bysi,postavit,mohla,dynamo,svářečku,z,dézlovým
motorem,výroby,domácí,ad,použitelná,je,ku,svařování,za,8
dulní,stavební,firma,šindler,bysi,mohla,postavit,svařovací
soustrojí,výroby,domácí,ad,použitelné,je,ku,svařování
23.03.2023, 18:28
za,4,dulní,stavební,firma,šindler,by,mohla,přejíd,na,svařovací
inventory,ale,kdyš,dulní,stavební,firma,šindler,chce
přejíd,na,svařovací,inventory,tak,ad,si,zjístí,jestli,udržba
svařovacích,inventoru,nebude,rok,co,rok,draší,ad,si,dulní,stavební
firma,šindler,zjístí,jestli,udržba,této,jmenované,svářečky,v,příštích
letech,nepodraží,zkrátka,kdyš,se,chce,dulní,stavebí,firma,šindler
opravdu,dat,na,svařovací,inventory,tak,ad,si,onich,pravdu,zjístí
23.03.2023, 18:09
tak,pro,dulní,stavební,firmu,šindler,byse,hodit,mohlo
za,1,dynamo,svářečka,výroby,domácí,ad,použitelná
je,ku,svařování,za,2,pro,dulní,stavební,firmu,šindler
byse,hodit,mohlo,svářečka,z,elektro,motoru,výroby
domácí,ad,použitelná,je,ku,svařování,za,3,dulní
stavební,firma,šindler,bysi,mohla,postavit,svařovací
usměsrnovač,výroby,domácí,ad,použitelný,je,ku,svařování
23.03.2023, 18:01
aby,dulní,stavební,firma,šindler,získat,na,modernizaci
peníze,mohla,tak,musi,ušetřit,peníze,ve,svařování
aby,tímto,jmenovaným,zpusobem,dulní,stavební
firma,šindler,peníze,na,modernizaci,získat,mohla
23.03.2023, 17:57
dulní,stavební,firma,šindler,si,kupuje,drahé,profesionální,svářečky
jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší,a,dulní,stavební,firma
šindler,moc,dobře,ví,že,udržba,této,jmenované,svářečky
v,příštích,letech,podraží,a,dulní,stavební,firma,šindler
si,kupuje,drahé,céočka,z,přídavným,zařízením,jejiš
udržba,bude,rok,co,rok,draší,a,v,příštích,letech,udržba
této,jmenované,svářečky,podraží,a,dulní,stavební,firma
šindler,nebude,mít,kvuli,toho,mít,pemíze,na,modernizaci
23.03.2023, 17:52
ted,budeme,probírat,dulní,stavební,firmu,šindler
23.03.2023, 17:50
o,bánských,projektech,teplice,vyřešeno,jeto
definitivně
23.03.2023, 17:49
a,bánské,projekty,teplice
by,mohly,ty,peníze,využít
ku,zvýšení,náborového,příspěvku
pro,přichazející,nové,zaměstnace
do,bánských,projektu,peníze,a,tím,je,definitivně
vyřešena,otázka,o,bánských,projektech,teplice
vyřešeno,jeto,definitivně
23.03.2023, 17:46
a,zaměstnaci,bánských,projektu,teplice
by,mohly,by,mít,slevu,na,městská,koupaliště
v,tepicích,a,zaměstnaci,bánských,projektu
teplice,by,mohly,by,mít,slevu,na,kryté,bazény,které
se,na,teplicku,nacházejí,a,zaměstnanecké,benefity
pro,zaměstnace,bánských,projektu,teplice,jsou,vyřešeny,definitivně
23.03.2023, 17:39
a,zaměstnaci,bánskýho,projektu,teplice
by,mohly,by,mít,slevu,do,krušnohorského
divadla,v,teplicích,a,zaměstnaci,bánských
projektu,teplice,by,mohly,by,mít,slevu,na,rockové,koncerty
kapela,mnága,a,ždorb,a,mohly,by,mít,slevu,na,chinaky,a,monoho
jiných,kapel,rockových,a,zaměstnaci,bánských,projektu,teplice
by,mohly,by,mít,slevu,na,koncerty,a,zaměstnaci,bánských,projektu
teplice,by,mohly,by,mít,slevu,do,kin,na,promítaní,filmu,obecná,škola.1991
23.03.2023, 17:30
fodbalového,klubu
dale,zaměstnaci,bánských
projektu,teplice,by,mohly,by
mít,slevu,na,hokejový,zápas
svého,fitrmního,hokejového,klubu
dale,zaměstnaci,bánskýho,projektu,teplice
by,mohly,by,mít,slevu,na,lázenské,pobyty,v,československu
bývalém,a,zaměstnaci,bánských,projektu,teplice
by,mohly,by,mít,slevu,do,divadla,na,teplicku
23.03.2023, 17:14
a,bánské,projekty,teplice,si,kupojou,drahé,láhve
do,céoček,jejiš,nákup,láhví,do,céoček,bude,rok,co,rok,draší
a,bánské,projekty,teplice,ví,moc,dobře,že,v,příštích,letech
nákup,láhví,do,céoček,podraží,a,bánské,projekty,teplice,by,mohly
ty,peníze,využít,ku,zvýšení,mezd,svým,zaměstnancum,a,bánské,projekty
teplice,by,mohly,využit,ty,peníze,ku,zvýšení,zaměstnaneckých,benefitu
zaměstnaci,bánských,projektu,teplice,by,mohly,by,mít,slevu,na,fodbalový
zápas,svého,firemního
23.03.2023, 17:08
kvuli,toho,bánské,projekty,teplice,kvuli,toho,nebudou,mít,peníze
na,modernizaci
to,jiš,jsme,si,řekli
23.03.2023, 17:06
bánské,projekty,teplice,,si,kupujou,drahé,profesionální
svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší,bánské,projekty
teplice,moc,dobře,ví,že,udržba,této,jmenované,svářečky
v,příštích,letech,podraží,a,bánské,projekty,teplice
si,kupujou,drahé,céočka,z,přídavným,zařízením,jejiš
udržba,bude,rok,co,rok,draší,a,bánské,projekty
teplice,ví,moc,dobře,že,udržba,této,jmenované,svářečky
v,příštích,letech,podraží,a,firma,bánské,projekty
teplice,nebude,mít,peníze
23.03.2023, 16:53
tak,bánské,projekty,teplice,bysi,za,5,postavit,mohly,céočko,výroby
domácí,ad,použitelné,je,ku,svařování,za,6,bánské,projekty,teplice
bysi,mohly,postavit,dynamo,svářečku,z,dézlovým,motorem,výroby
domácí,ad,použitelná,je,ku,svařování,za,7,bánské,projekty,teplice
bysy,postavit,mohly,dynamo,svářečku,z,dézlovým,motorem,výroby
domácí,ad,použitelná,je,ku,svařování,za,8,bánské,projekty,teplice
bysi,mohly,postavit,svařovací,soustrojí,výroby,domácí,ad,použitelné
je,ku,svařování
23.03.2023, 16:24
inventorech,,kdyš,bánské,projekty,teplice
chcou,se
opravdu,dát,na,svařovací,inventory
zkrátka,ad,bánské,projekty,teplice
si,zjístí,onich,pravdu
23.03.2023, 16:21
za,4,bánské,projekty,teplice,by.mohly,přejíd,na,svařovací
inventory,ale,kdyš,bánské,projekty,teplice,přejíd,chcou
na,svařovací,inventory,tak,ad,si,zjístí,jestli,udržba,svařovacích
inventoru,nebude,rok,co,rok,draší,a,ad,bánské,projekty,teplice
si,zjístí,jestli,udržba,svařovacích,inventoru,nebude,rok,co,rok
draší,a,ad,bánské,projekty,teplice,si,zjístí,jestli,udržba,svařovacích,inventoru
v,příštích,letech,nepodraží,zkrátka,ad,bánské,projekty,teplice
si,zjístí,pravdu,o,svařovacích
23.03.2023, 16:04
tak,pro,bánské,projekty,teplice,byse,hodit,mohlo,za,1,dynamo,svářečka
výroby,domácí,ad,použitelná,je,ku,svařování,za,2,bánské,projekty
teplice,bysi,mohly,postavit,svářečku,z,elektro,motoru,výroby
domácí,ad,použitelná,je,ku,svařování,za,3,bánské,projekty
teplice,bysi,mohly,postavit,svařovací,usměrnovač,výroby,domácí
ad,použitelný,je,ku,svařování
23.03.2023, 16:00
aby,bánské,projekty,teplice,získat,mohly,na,modernizaci.peníze
tak,musejí,ušetřit,peníze,ve,svařování,aby,bánské,projekty,teplice
mohly,získat,tímto,jmenovaným,zpusobem,peníze,na,modernizaci
23.03.2023, 15:52
ted,budeme,probírat,bánské,projekty,teplice
bánské,projekty,teplice,si,kupujou,drahé,profesionální
svářečky,,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší,a,v,příštích
letech,udržba,této,svářečky,jmenované,podraží
a,bánské,projekty,teplice,si,kupujou,drahé,céočka,z,přídavným
zařízením,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší,a,bánské,projekty
teplice,ví,moc,dobře,že,udržba,této,jmenované,svářečky,v,příštích,letech
podraží,a,bánský,projekt,teplice,nebude,mít,kvuli,toho,mít,peníze,na,modernizaci
23.03.2023, 14:34
tak,hutní,projekt,metylovice,jsme,vyřešily,definitivně
23.03.2023, 14:02
ted,budeme,probírat,hutní,projekt,metylovice
22.03.2023, 19:47
ad,mají,štastné,sexuální,sny,hau,hau,hau
ad,maji,dobrou,potenci,ad,maji,i,erexi,dobrou
štastné,sexualní,sny,přeji,dobrou,noc
22.03.2023, 19:46
a,hutní,projekt,uherské,hradiště
by,mohl,ty,peníze,využít
ku,zvýšení,náborového,příspěvku
pro,přichazející,nové,zaměstnance
do,hutního,projektu,uherské,hradiště
a,tím,je,definitivně,vyřešena,otázka,o,hutním
projektu,uherské,hradiště,vyřešeno,jeto,definitivně
tato,otázka,o,hutním,projektu,uherské,hradiště
vyřešeno,jeto,definitivně,a,mzdovým,učetním
z,hutního,projektu,uherské,hradiště,přeji,štastné
sexualní,sny,hau,hau,hau,a,jejim,manželum
přeji,štastné,sexualní,sny,hau,hau,hau
22.03.2023, 19:40
jsou,vyřešené,definitivně
22.03.2023, 19:33
a,zaměstnaci,hutního,projektu,uherské,hradiště
by,mohly,by,mít,slevu,na,kryté,bazeny,které
se,nachazejí,na,uhersko,hradišsku,a
zaměstnaci,hutního,projektu,uherské
hradiště,by,mohly,by,mít,slevu,na,městská,koupaliště
ktere,se,nachazejí,na,uhersko,hradišsku,a,zaměstnaci
hutního,projektu,uherské,hradiště,by,mohly,by,mít
slevu,do,zologické,zahrady,a,zaměstnancké
benefity,pro,zaměstnace,hutního,projektu,uherské
hradiště
22.03.2023, 19:28
a,zaměstnaci,hutního,projektu,uherské,hradiště
by,mohly,by,mít,slevu,na,rockovou,kapelu,citron,tanja
a,zaměstnaci,hutního,projektu,uherské,hradiště,by,mohly
by,mít,slevu,na,rockovou,kapelu,tublatanka,a,zaměstnaci
hutního,projektu,uherské,hradiště,by,mohly,by,mít,slevu
na,koncerty,a,zaměstnanci,hutního,projektu,uherské
hradiště,by,mohly,by,mít,slevu,na,hrady,a,zámky
české,republiky,které,se,za,pár,dní,otevirají
22.03.2023, 19:24
a,zaměstnaci,hutního,projektu,uherské,hradiště
by,mohly,by,mít,slevu,na,hokejový,zápas,svého
firemního,hokejového,klubu,zaměstnaci,hutního
projektu,uherské,hradiště,by,mohly,by,mít,slevu
na,lázenské,pobyty,v,československu,bývalém
a,zaměstnaci,hutního,projektu,uherské,hradiště
by,mohly,by,mít,slevu,do,divadla,v,uherském,hradišti
tedy,mohly,by,mít,slevu,do,slováckého,divadla,v,uherském
hradišti
22.03.2023, 19:19
a,hutní,projekt,uherské,hradiště,si,kupuje
rok,co,rok,draší,láhve,do,céoček,jejiš,nákup
láhví,do,céoček,v,příštích,letech,podraží
a,hutní,projekt,uherské,hradiště,by,mohl,ty
peníze,využit,ku,zvýšení,mezd,svým,zaměstnacum
a,hutní,projekt,uherské,hradiště,by,mohl,ty
peníze,využít,ku,zvýšení,zaměstnaneckých,benefitu
a,zaměstnaci,hutního,projektu,uherské,hradiště
by,slevu,mohly,by,mít,na,fodbalový,zápas,svého,firemního
fodbalového,klubu
22.03.2023, 19:12
a,hutní,projekt,uherské,hradiště,nebude,mít,kvuli,toho
mít,peníze,na,modernizaci,to,jiš,jsme,si,řeki
22.03.2023, 19:11
tak,hutní,projekt,uherské,hradiště,ví,moc,dobře,že,bude
rok,co,rok,draší,udržba,drahých,profesionálních,svářeček
a,hutní,projekt,uherské,hradiště,ví,moc,dobře,že,udržba
této,jmenované,svářečky,v,příštích,letech,podraží,a,hutní
projekt,uherské,hradiště,si,kupuje,drahé,céočka,z,přídavným
zařízením,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší,a,hutní,projekt
uherské,hradiště,moc,dobře,ví,že,udržba,této,svářečky,jmenované
v,příštích,letech,podraží
22.03.2023, 19:06
svařování
22.03.2023, 19:06
tak,hutní,projekt,uherské,hradiště,bysi,mohl,za,5,postavit,céočko
výroby,domácí,ad,použitelné,je,ku,svařování,za,6,htní,projekt
uherské,hradiště,bysi,mohl,postavit,dynamo,svářečku
z,dézlovým,motorem,výroby,domácí,ad,použitelná,je,ku,svařování
za,7,hutní,projekt,uherské,hradiště,bysi,mohl,postavit,dynamo
svářečku,z,dézlovým,motorem,výroby,domácí,ad,použitelná,je
ku,svařování,za,8,hutní,projekt,uherské,hradiště,bysi,mohl,postavit
svařovací,soustrojí,výroby,domácí,ad,použitelné,je,ku,
22.03.2023, 19:00
pravdu,otom,zjístí
22.03.2023, 19:00
za,4,hutní,projekt,uherské,hradiště
by,přejíd,mohl,na,svařovací,inventory
a,ad,si,hutní,projekt,zjístí,pravdu,osvařovacích,inventorech
jestli,udržba,svařovacích,inventoru,nebude,rok,co,rok,draší
a,ad,hutní,projekt,uherské,hradiště,ad,si,zjístí,jestli,udržba
svařovacích,inventoru,v,příštích,letech,nepodraží,zkrátka,ad,si
hutní,projekt,uherské,hradiště,zjístí,pravdu,o,svařovacích,inventorech
kdyš,chce,se,na,svařovací,inventory,opravdu,dát,zkratka,ad,si
22.03.2023, 18:54
tak,hutní,projekt,uherské,hradiště,bysi,mohl,postavit
za,1,dynamo,svářečku,výroby,domácí,ad,použitelná
je,ku,svařování,za,2,hutní,projekt,uherské,hradiště
bysi,mohl,postavit,svářečku,z,elektro,motoru,výroby
domácí,ad,použitelná,je,ku,svařování,za,3,hutní
projekt,uherské,hradiště,bysi,mohl,postavit,svařovací
usměrnovač,výroby,domácí,ad,použitelný,je,ku,svařování
22.03.2023, 18:50
peníze,ve,svařování,aby,hutní,projekt,uherské,hradiště
mohl,získat,tímto,zpusobem,jmenovaným,peníze
na,modernizaci