Komentáře článků

Bezobratlí

26.05.2022, 18:44
tak,si,myslím,že
agrostav,jihlava
muže,mít,využity
penize,na,zakoupeni,bývaleho,arealu
ostrava,bastro,kde,by,agrostav,jihla,měl,lepši
nakoupit,bývalý,areal,bastro,ostrava,který,by
se,stal,současti,agrostavu,jihlava
pořad,lepši,neš
aby,agrostav,jihlava,kupoval,rok,co,rok,zdražujicí
láhve,do,ceoček,jejiš,nákup,bude,rok,co,rok,draši
osud,bývaleho,arealu,bastro,ostrava,by,se,vyřešil,vyřešila
byse,tim,jeho,budoucnost
26.05.2022, 18:32
že.kdyš,agrostav,jihlava,bude,kupovat
si,rok,co,rok,zdražujicí,láhve
do,ceoček,jejiš,nákup,láhví,do,ceoček
v,přištích,letech,bude,rok,co,rok,draši,tak,myslím,si
že,by,rozumnou,cestou,agrostav,jihlava,mohla
získat,bývalý,areal,bastro,ostrava,kde,bysi,udělala
dceřinou,firmu,a,myslím,si,žeby,tobyl,velký,přinost
firmě,agrostav,jihlava,ale,jeto,pořad,lepši
neš,aby,agrostav,jihlava,si,kupoval,rok,co,rok,zdražujicí,láhve
do,ceoček,jejiš,nákup,v,příštích,letech,bude,rok,co,rok,draší
26.05.2022, 18:07
agrostav,jihlava,kdyš,vi,moc,dobře
že,kdyš,bude,kupovat
si,rok,co,rok,zdražujicí
láhve,do,ceoček,jejiš
nákup,bude,rok,co,rok,draši
tak,agrostav,jihlava,nebude,mit,nato
aby,měl,nato,penize,na,zakoupení,bývaleho
arealu,ostrava,bastro,kde,bysi,agrostav,jihlava
v,bývalem,arealu,bastro,ostrava,udělal,dceřinou,firmu
bývalý,areal,bastro,ostrava,byse,stal,součastí
agrostavu,jihlava,myslím,si
26.05.2022, 17:36
agrostavu,jihlava
ale,aby.agrostav,jihlava
toho,docílil,k,zakoupení
bývaleho,arealu,bastro,ostrava
aby,si,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava
zařidil,dceřnou,firmu,tak,aby,toho,agrostav
jihlava,docílila,k,zakoupení,bývaleho,arealu,bastro
ostrava,aby,si,vtomto,arealu,jmenovanem,udělala
dceřinou,firmu,tak
musí,moc,dobře,věděti,že,kdyš
bude,kupovat,si,rok,co,rok,zdražujicí,láhve
do,ceoček,jejiš,nákup,bude,rok,co,rok,draši
tak,
26.05.2022, 16:53
který,by,se,stal,firmy
agrostav,jihlava,ale,agrostav
jihlava
musí,moc,dobře
věděti,že,kdyš,bude
rok,co,rok,kupovat,si,rok,co,rok,zdražujicí,láhve
do,ceoček,jenž,nákup,láhvi,v,příštích,letech,podraži
tak,ředitelství,agrostavu,jihlava,vážene,ředitelství
agrostavu,jihlava,kdyš,budete,kupovat,si,rok,co,rok,zdražujicí
láve,tak,nebudete,mít,na,zakoupení,bývaleho,arealu,bastro,ostrava
ano,bývalý,areal,bastro,ostrava,by,mohl,současti,býti
26.05.2022, 16:45
tak,bysi
radši,měli,zjistit
že,bude,rok,co,rok,draší,nákup
láhví,do,ceoček,jenž,nákup,láhví
do,ceoček,bude,rok,co,rok,draši
a,kdyš,vedeni,agrostav,jihlava
budou,kupovat,si,rok,co,rok,draší,láhve
do,ceoček,tak,nebudou,mít,nato,aby,ziskaly
bývalý,areal,bastro,ostrava,jenš,byse,bývalý,areal,bastro
ostrava,byse,stal,současti,firmy,agrostav,jihlava
byl,byto,velký,přinos,pro,agrostav,jihlava
myslím,si,že,agrostav,jihlava,kdyby
vlastnila,bývalý,areal,bastro,ostrava
26.05.2022, 16:36
teto,akce,tak,agrostav,jíhlava
musí,moc,dobře,vědět
že,nákup,láhví,do
ceoček,bude,rok,co,rok,draši
a,kdyš,rok,co,rok,agrostav,jihlava
bude,kupovat,si,rok,co,rok,zdražujicí
láhve,do,ceoček,jejiš,nákup,láhví,do,ceoček
bude,rok,co,rok,draší,tak,radši,ad,chujove
co,jsou,ve,vedení,agrostavu,jihlava,budou,kupovat
si,rok,co,rok,zdražujicí,láhve,do,ceoček,jejiš,nákup,bude
rok,co,rok,draší,tak,radši,rozumni,členove,představenstva
agrostav,jihlava
26.05.2022, 16:01
ale,kdyš,agrostav
jihlava,bude,kupovat
si,drahe,profesionální,svářečky
jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
a,kdyš,agrostav,jihlava,bude
kupovat,si,drahe,ceočka,z,přídavným
zařizením,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
tak,agrostav,jihlava,kdyš,bude,kupovat
si,2,svářečky,jmenovane,jejiš,udržba,bude
rok,co,rok,draší,tak,agrostav,jihlava,nebude,mit
nato,penize
aby,ziskalo,bývalý,areal,bastro,ostrava
kde,bysi,udělalo,svuj,provoz
ale,aby,te,šance,agrostav,jihlava
docílila
26.05.2022, 15:38
československa
26.05.2022, 15:37
a,agrostav,jihlava
kdyš,moc,dobře
ví,že,bude,rok,co,rok,draši
udržba,profesionálních
svařeček,aji
bude,rok,co,rok,draší,udržba
ceoček,z,přídavným,zařizením
a,kdyš,agrostav,,jihlava,bude,kupovat
si,2,svařečky,jmenovane,jejiš,udržba,bude
rok,co,rok,draší,tak,agrostav,jihlava,nebude
mít,nato,penize,aby,měl,na,zakoupeni,bývaleho
arealu,bastro,ostrava,kde,by,agrostav,jihlava,v,bývalem
arealu,bastro,ostrava,by,udělal,dceřinou,společnost
kde,by,byli,zaměstnani,i,lidi,z,bývaleho,
26.05.2022, 14:58
ve,ktere,by,našly
uplatnění,bývalí,bastraci
mladi,lide,z,moravy
a,lide,z,ukrajiny
kteři,jsou,tady,ze,strachu,že,vznikne
sovětský,svaz,ano,kdyby,tito,lide
vyjádřily,upřimnost,svoji,opravdovou
že,jsou,tady,ze,strachu,že,vznikne
sovětský,svaz
26.05.2022, 14:52
ale,agrostav,jihlava
kdyš,bude,kupovat
si,drahe,profesionální
svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší
a,kdyš,agrostav,jihlava,bude,kupovat
si,drahe,ceočka,z,přidavným,zařizením
jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši,ano
myslím,to,pro,agrostav,jihlava,dobře
kdyš,bude,kupovat,si,2.jmenovane
svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok
draší,tak,agrostav,jihlava,nebude,mít
penize,na,bývalý,areal,bastro,ostrava
aby,si,jej,zakoupila,a,udělala,si,vni,dceřinou,firmu
26.05.2022, 14:39
tenhle,koncept,je,pro,agrostav,jihlava
aby,ušetřil,ve,svařováni
aby,agrostav,jíhlava
věděl,že,kdyš,bude,kupovat
si,drahe,profesionální,svářečky,jejiš
udržba,bude,rok,co,rok,draši,a,kdyš
agrostav,jihlava,bude,kupovat,si,drahe
ceočka,z,přídavným,zařizením,jejiš
udržba,bude,rok,co,rok,draši
tak,agrostav,jihlava,nebude,mít,penize
na,modernizaci,to,jiš,řekl,jsem
26.05.2022, 14:34
za,5.bysi,agrostav,jihlava
bysi,mohl,postavit,ceočko
výroby,domácí,ad,použitelne
je,ku,svařováni,za,6
bysi,agrostroj,jihlava
bysi,mohl,postavit
dynamo,svářečku
z,benzinovým,motorem
výroby,domáci,ad,použitelná,je,ku
svařování,to,znamená,benzínák
za,7,bysi,agrostav,jihlava,bysi
mohl,postavit,dynamo,svářečku,z,dezlovým
motorem,ad,použitelná,je,ku,svařování
za,8,bysi,agrostav,jihlava,bysi,mohla,postavit
svařovací,soustrojí,výroby,domáci,ad,použitelne
je,ku,svařování
26.05.2022, 14:22
za,4,by,agrostav,jihlava
by,mohl,přejít,na
svařovací,inventory
ale,pozor,ad,agrostav,jihlava
si,zjistí,jestli,udržba,svařovacích
inventoru,nebude,rok,co,rok,draši
ad,sito,agrostav,jihlava
za,včasu,zjistí,jestli,udržba
svařovacích,inventoru,nebude
rok,co,rok,draší
26.05.2022, 14:18
tak,agrostavu,jihlava
by,se,vyplatilo,postavit,za
1,dynamo,svářečku
výroby,domácí
ad,použitelná,je
ku,svařování,za,2
byse,postavila,svářečka
z,elektro,motoru,výroby
domácí,ad,použitelná,je
ku,svařováni,za,3
byse,postavil,svařovací,usměrnovač
výroby,domácí,ad,použitelný,je,ku,svařování
26.05.2022, 13:58
ve,svařování
26.05.2022, 13:57
ted,budeme,probírat
firmu,agrostav,jihlava
ale,tato,firma,dělá,velikou
chybu,že,kupuje,si,drahe
profesionální,svářečky
jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
aji,agrostav,jihlava,dělá,chybu,že,kupuje
si,drahá,ceočka,z,přídavným,zařizením,jejiš
udržba,bude,rok,co,rok,draší,ano,kdyš,agrostav,jihlava
bude,kupovat,si,2,jmenovane,svařečky,jejiš,udržba,bude
rok,co,rok,draší,tak,agrostav,jihlava,nebude,mít,penize,na
modernizaci,sice,bytoho,cocilil,těch,penz,na,modernizaci
ale,musel,by,ušetřit,
25.05.2022, 19:10
pořád,lepši,neš
aby,agrostav,pardubice,kupoval,si
rok,co,rok,zdražujicí,láhve,do,ceoček
tak,vedeni,agrostavu,pardubice
muže,ty,penize,využit,na,zakoupení
bývaleho,arealu,bastro,ostrava
jenž,byse,stal,současti,agrostavu,pardubice
myslim,si,že,byto,byl,přínos,pro,firmu
agrostav,pardubice,osud,bývaleho,arealu,bastro
ostrava,by,vyřešený,byl
25.05.2022, 19:05
tak,vedeni,agrostav,pardubice
kdyš,moc,dobře,ví,že
bude,rok,co,rok,draší,nákup,láhví
do,ceoček,v,přištich,letech,nákup,láhvi
do,ceoček,bude,hodně,drahý,proč
vedeni,agrostav,pardubice,možnosti,nevyužije
a,lepši,neš,kupovat,rok,co,rok,zdražujicí,láhve,do,ceoček
jenž,v,přištích,letech,budou,rok,co,rok,draši,proč,vedeni
agrostavu,pardubice,radší,ty.penize,nevyužije
na,zakoupeni,bývaleho,arealu,bastro,ostrava
jenž,byse,stal,součastí,firmy,agrostav,pardubice
25.05.2022, 19:00
ale,kdyš,agrostav,pardubice
bude,kupovat,si,rok,co,rok,zdražujicí,láhve
do,ceoček,jejiš,nákup,láhví
do,ceoček,bude,rok,co,rok,draši
a,ti,chujove,z,nejchujovatějších.budou,kupovat
si,kdyš,sedi,ve,vedení,agrostavu,pardubice,rok,co,rok,zdražujicí
lahve,do,ceoček,jejiš,nákup,láhvi,do,ceoček,bude,rok,co,rok
draši,kdyby,ale,spon,mysleli,že,nákup,láhví
do,ceoček,bude,rok,co,rok,draši
a,v,přištich,letech,láhve,do,ceoček,pujdou,nahoru
25.05.2022, 18:48
a,agrostav,pardubice
nebude,mit,i,penize
na,přijmuti,soustružníka
který,by,prováděl,soustružnicke
práce,pro,vozový,park
25.05.2022, 18:46
tak,agrostav,pardubice
ma,i,zastaralý,vozový,park
tedy,vozy,před
rokem,1989,17.11,patek
pokud,si,agrostav,pardubice
bude,kupovat,si,drahe,profesionální
svařečky,jejiš,udržba,jejiš,udržba
bude,rok,co,rok,draši
a,kdyš,agrostroj,pardubice
bude,kupovat,si,drahe,ceočka
z,přídavným
zařizením,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok
draši,tak,agrostav,pardubice,nebude,mít
penize,na,obnoveni,vozoveho,parku
25.05.2022, 18:34
nebude,mit,nato,aby,získal,bývalý,areal
bastro,ostrava,jenž,byse,stal,součati
agrostavu,pardubice,však,pokud,jemi,známo
25.05.2022, 18:27
ale,aby,agrostav
pardubice,docilil,
na,zakoupení,bývaleho
arealu,bastro,ostrava
areal,aby,se,areal,bývaleho,arealu,bastro,ostrava
se,stal,současti,ageostavu,pardubice,tak,agrostav
pardubice,musi,moc,dobře,vědíti,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba
profesionálních,svářeček,aji,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba
rok,co,rok,draších,ceoček,z,přidavým,zařizenim
a,kdyš,agrostav,pardubice,bude,kupovat,si,2,jmenovane
svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
tak,agrostav,pardubice
25.05.2022, 17:10
myslím,že,byto
bylo,dobře,pro,agrostav,pardubice
kdyby,získála,bývalý,areal,bastro
ostrava,kde,by,agrostav,pardubice
by,získala,areal,bastro,ostrava
kde,by,agrostav,pardubice
v,bývalem,arealu,bastro,ostrava
by,zařidila,firmu,agrostav,ostrav,radvanice
myslim,si,že,byto,bylo,dobre,pro,frimu,agrostav
pardubice,protože,kdyby,agrostav,pardubice
ziskal,bývalý,areal,bastro,ostrava,který,by,byl,současti
agrostavu,pardubice,bývalý,areal,bastro,ostrava
byse,jmenoval,agrostav,ostrava,radvanice
25.05.2022, 16:53
a,kdyš,agrostav,pardubice
bude,kupovat,si,2,jmenovane
svářečky,jejiš,udržba
bude,rok,co,rok,draši
tak,agrostav,pardubice,nebude
mit,nato,aby,ziskal,bývalý,areal,bastro
ostrava,kde,by,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava,agrostroj
pardubice,kede,bysi,agrostav,pardubice,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava
bysi,udělal,dceřinou,firmu,agrostav,ostrava,radvanice
a,mýslim,si,žeby,agrostav,pardubice,udělal
dobře,kdyby,ziskal,bývalý,areal,bastro,ostrava
25.05.2022, 16:33
,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava
bysi,zařidil,firmu,agrostav
ostrava,radvanice
ale,aby,agrostav,pardubice
ziskal,bývalý,areal,bastro,ostrava
kde,bysi,udělal,dceřinou,firmu,agrostav
ostrava,radvanice,tak,musi,vedeni,agrostavu,pardubice
jenž,chujove,ve,vedeni,agrostavu,pardubice
sedi,na,polštařich,že,kdyš,budou,kupovat
si,drahe,profesionální,svářečky,jejiš,udržba
bude,rok,co,rok,draši,a,kdyš,agrostav,pardubice
bude,kupovat,si,drahe,ceočka,z,přidavným
zařizenim
25.05.2022, 16:25
a,kdyš,agrostav,pardubice
bude,kupovat
si,drahe,profesionální
svářečky,jejiš,udržba
bude,rok,co,rok,draší
a,kdyš,agrostav,pardubice
bude,kupovat,si,ceočka,drahá,z,přídavným
zařizením,jejiš,udržba,bude,rok,co,draší,a,kdyš,agrostav
pardubice,bude,kupovat,si,2.jmenovane,svářečky,jejiš
udržba,bude,rok,co,rok,draší,tosi
aagrostav,pardubice,misi,přiznat,nebude
mit,nato,penize,aby,agrostav,pardubice
získal,bývalý,areal,bastro,ostrava,kde,by,agrostav
pardubice
25.05.2022, 16:10
ale,agrostav,pardubice,aby,získal,bývalý
areal,bastro,ostrava,tak,ageostav
pardubice,musi,moc,dobře
vědět,že,bude,rok,co,rok,draši,nákup,profesionálních
svařeček,aji,udržba,teto,jmenovane,svářečky,bude,rok,co,rok,draší
aji,agrostav,pardubice,musi,dobře,věditi,že,bude,rok,co,rok,draši
udržba,drahých,ceoček,z,přidavným,zařizenim,jenš,udržba,tehlente
te,svářečky,bude,rok,co,rok,co,rok,draší
25.05.2022, 15:21
aji,bysi,našli,praci,lide
z,ostravska
aji,zaměstani,by,byli
lide,z,československa,bývaleho,aji,lide,z,ukrajinska
kteří,přišly,tady,ze,strachu,že,vznikne
sovětský,svaz,ano,takova,byto,byla,nabidka,pracovních
míst,kdyby,agrostav,pardubice,zakoupil,bývalý,areal,bastro
ostrava,z,něhoš,by,vznikla,firma,agrostav,radvanice,ostrava,která
by,sidlila,v,bývalem,arealu,bastro,ostrava
25.05.2022, 14:49
a,kdyš,agrostav,pardubice
bude,kupovat,si,,drahe
profesionální,svařečky
jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší
a,kdyš,agrostav,pardubice,bude,kupovat
si,drahe,ceočka,z,přidavným,zařizenim,jejiš
udržba,bude,rok,co,rok,draši,tak,agrostav,pardubice
nebude,mít,nato,aby,získal,bývalý,areal,bastro,ostrava
kde,bysi,agrostav,pardubice,bysi,zařidil,dceřinou
firmu,agrostav,ostrava,radvanice,kde,by,našly,práci
bývalí,bastraci,v,před,duchodovem,věku
25.05.2022, 14:39
míní
25.05.2022, 14:29
udělal,dceřinou,firmu,agrostav,ostrava
radvanice,sidlící,v,bývalem,arealu,bastro
ostrava,by,vznikla,firma,agrostav,ostrava,radvanice
kde,by,našly,práci,bývalí,bastraci,v,před,duchodovem
věku,mladi,lide,ze,severni,moravy,a,lide,z,ukrajiny
kteři,přišly,ze,strachu,že,vznikne,sovětský,svaz
který,vladimir,putin,vyhlasit,min
25.05.2022, 14:24
a,taky,agrostav,pardubice
kdyš,bude,kupovat
si,drahe,profesionální,svářečky
jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
a,kdyš,agrostav,pardubice,bude,kupovat
si,drahe,ceočka,z,přidavným,zařizenim
jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší
tak,agrostav,pardubice,kdyš,bude,kupovat
si,2,jmenovane,svářečky,jejiš,udržba,bude
rok,co,rok,draší,tak,agrostav,pardubice,nebude
mít,penize,na,zakoupení,bývaleho,arealu,ostrava
bastro,kde,by,agrostav,pardubice,bysi,v,bývalem,arealu
bastro,ostrava,radvanice
25.05.2022, 14:14
tohlens,toje
koncept,pro
agrostav,pardubice
jak,by,mohly,ušetřit,ve,svařováni
protože,kdyš,agrostav,pardubice
bude,kupovat,si,drahe,profesionální
svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší
a,kdyš,agrostav,pardubice,bude,kupovat
si,drahe,ceočka,z,přidavným,zařizením,jejiš
udržba,těchto,2,jmenovaných,svářeček,bude,rok,co,rok
draši,a,kdyš,si,ty,2,svářečky,jmenovane,agrostav,pardubice
bude,kupovat,nebude,mít,penize,na,modernizaci
25.05.2022, 14:08
za,8,bysi,agrostav,pardubice
bysi,mohl,postavit
svařovací,soustrojí,výroby
domácí,ad,použitelne,je,ku,svařování
25.05.2022, 14:01
za.5,bysi,agrostav,pardubice
mohl,bysi,postavit,ceočko,výroby
domácí,ad,použitelne,je,ku,svařováni
za,6,bysi,agrostav,pardubice,bysi
mohl,postavit,dynamo,svářečku,z,benzinovým
motorem,výroby,domácí,ad,použitelná,je,ku,svařováni
tedy,takzvaný,benzinák,za,7,byse,postavila
dynamo,svářečka,z,dezlovým,motorem,výroby
domácí,ad,použitelná,je,ku,svařování
25.05.2022, 13:56
za,4,by,agrostav,pardubice
by,mohl,přejit
na,svařovací,inventory
výroby,domácí,ale,pozor
ad,agrostav,pardubice,si,zjisti
jestli,udržba,svařovacích,inventoru
nebude,rok,co,rok,draší
25.05.2022, 13:54
a,agrostav,pardubice
nebude,mít,na,modernizaci
aby,agrostav,pardubice
měl,penize,na,modernizaci
tak,musí,ušetřit,ve,svařováni
tak,za,1,byse,postavíla,dynamo,svařečka
výroby,domácí,ad,použitelná,je,ku,svařování
za.2,byse,postavila,svářečka,z,elektro,motoru
výroby,domácí,ad,použitelná,je,ku,svařováni
za.3,byse,postavil,svařovací,usměrnovač
výroby,domácí,ad,použitelný,je,ku,svařování
25.05.2022, 13:48
ted,budeme,probírati,firmu
agrostav,pardubice,jest,to
firma,která,byla,založená
po,2,světove.válce,co,je
největší,firmou,agrostavu
pardubice,že,agrostav,pardubice
si,kupuje,drahe,profesionální,svářečky
jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši,a,taky
agrostav,pardubice,dělá,chybu,největši
že,kupuje,si,drahe,ceočka,z,přidavným,zařizením,jejiš
udržba,2,jmenovaných,svářeček,bude,rok,co,rok
draši,a,kdyš,agrostav,pardubice,bude,kupovat,si,2,jmenovane
svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
24.05.2022, 19:43
tak,agrostroj,,pelhřimov
nebude,mít
nato,peniza,aby,ziskalo,bývalý
areal,bastro,ostrava,tento,areal,byse
stal,součastí,agrostroje,pelhřimov
a,osud,bývaleho,arealu,bastro,ostrava
by,byl,vyřešený,kdyby,patřil,pod,agrostroj,pelhřimov
situace,by,vyřešena,byl,dobrou,noc,přemýšlejme,otom,dřiv
než,pozdě,bude,ad,se,lepší,šousta,dobrou,noc
24.05.2022, 19:38
tohlens
toje,koncept
jak,by,agrostroj,pelhřimov
ušetřilo
ve,svařovani,aby,měla,tato,společnost
na,modernizaci
ale,z,kratka,aby,agrostroj,pelhřimov
si,nekupovalo,drahe,profesionálni
svařečeky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
aji,aby,agrostroj,pelhřimov
si,nekupovalo,drahe,ceočka,z,přidaným
zařizením,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
a,kdyš,agrostroj,pelhřimov,bude,kupovat
si,2,jmenovane,svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draší
24.05.2022, 19:33
a,ještě,aby,agrostroj,pelhřimov
aby,měl,penize,na,zakoupení,bývaleho
arealu,bastro,ostrava,i,na,modernizaci
tak,bysi,agrostroj,pelhřimov
bysi,postavil,za,5,dynamo,svářečku,z,benzinovým
motorem,výroby,domáci,ad,použitelná,je,ku,svařováni
a,za.6,ceočko,výroby,domáci,ad,použitelne,je,ku,svařováni
za,7,dynamo,svařečku,z,dezlovým,motorem
výroby,domáci,ad,použitelná,je,ku,svařováni
za.8,byse,postavilo,svařovaci,soustroji,výroby,domáci
ad,použitelne,je,ku,svařování
24.05.2022, 19:27
a,kdyš,agrostroj,pelhřimov
si,bude,kupovat,drahe,láhve
do,ceoček,jejiš,nákup,bude
rok,co,rok,draši,tak,agrostroj,pelhřimov
nebude,mit,nato,aby,ziskala,bývalý,areal,bastro,ostrava
byla,byto,škoda,pro,ostravsko,myslím,si,že
osud,bývaleho,arealu,bastro,ostrava,by,mohl,být,vyřešený,přemýšlejme
otom,dřiv,neš,pozdě,bude
24.05.2022, 19:22
v,bývalem,arealu,bastro,ostrava
kdybyho,vlastnila,agrostroj,pelhřimov
tak,byse,uplatnily,bývalý,bastraci,v,před
duchodovem,věku,lidi,ze,severní,moravy
i,lidi,z,československa,bývaleho,a,lidí,kteři
přišly,do,vlasti,z,ukrajiny,ze,stracu,že,vznikne
sovětský,svaz
24.05.2022, 19:19
kde,by,agrostroj,pelhřimov
bysi,zakoupil,bývalý,areal,bastro,ostrava
který,by,patřil,pod,agrostroj,pelhřimov
24.05.2022, 19:15
využil,tim,že,bych
lidem,v,agrostroji,pelhřimov
řekl,nákup,láhvi,do,ceoček,bude
rok,co,rok,draši,a,v,příštich,letech,hodně
vztoupne,v,ceně,takže,nákup,láhvi,do,ceoček,bude
rok,co,rok,draši,ja,bych,využil,penize,lepši,neš,je,utracet
rok,co,rok,v,nakupujicich,zdražujicích,láhvi,do,ceoček
zdražujici,nákup,do,ceoček,bude,rok,co,rok,draší
tak,bych,ty,penize,ktere,se,vrati,využil,na,zakoupeni,bývaleho
arealu,bastro,ostrava,býv,bastro
24.05.2022, 19:08
to,moc,dobře,ví,že,bude,rok,co,rok,draši,nákup,láhví,do,ceoček,a,v,příštich
letech,bude,nákup,láhví,do,ceoček,rok,co,rok,draši,a,ad,agrostroj,pelhřimov
se,nedivi,proč,musí,kurva,propouštěti,zaměstnce,penize,na,mzdy,agrostroj
pelhřimov,mit,nebude,tak,bych,vým,dal,jednu,radu,vedení,agrostroji,pelhřimov
a,chcete,vědět,jakou,láhve,do,ceoček,nákup,bude,rok,co,rok,,draši
než,dávat,láhve,do,ceoček,jejiš,nákup,bude,rok,co,rok,draši
tak,bych,ty,penize,ve,prospěch,agrostroj,pelhřimov
24.05.2022, 18:50
ale.ad,se,vedeni,agrostroje
pelhřimov,nediví,kdyš,budou,kupovat
rok,co,rok,zdražujicí,láhve
do,ceoček,jenž,nákup,láhví,do,ceoček
bude,v,příštích,letech,rok,co,rok,draši
ad,se,vedení,agrostroj,pelhřimov,ad,se
nediví,že,bude,muset,propouštět,zaměstnance
kdyby,vedení,agrostroje,pelhřimov,by,chytřejši
bylo,tak,vi,moc,dobře,že,bude,rok,co,rok,draší
nákup,láhví,do,ceoček,tak,raději,vedeni,agrostroj,pelhřimov