Komentáře článků

Ostatní savci

23.06.2019, 19:17
dělane,ceočko,by,z,končilo,ve,šrotě,no,ale,pivovary,si,ceočko
musi,postavit,tak,aby,ne,zkončilo,ve,šrotě,dale,postavit
si,mohou,dynamo,svařečku,z,motorem,benzinovým
dale,dynamo,svařečku,z,dezlovym,motorem
23.06.2019, 19:02
no,však,v,bývalem,čekoslovensku,by,ve,svařovani,mohli
ušetřit,i,pivovarnický,prumysli,tim,že,udržbaři,pivovaru
nebudou,utraceti,penize,za,ceočka,draha,tim,i,přidavna
zařizeni,ktere,draši,budou,k,ceočkum,draši,ušetřit,se
da,takhle,že,se,pivovary,postavi,dynamo,svařečky,aji
svařečky,z,elektro,motoru,nebo,pivovary,v,česke,i,republice
slovenske,přešli,na,inventory,svařovaci,a,nebo,se,postavi,svařečka
ceočko,domaci,vyroby,ale,musi,to,byti,ceočko,udělaně,dobře,aby,pes,piču
ne,vylizal
23.06.2019, 17:17
no,ušetřit,ve,svařovani,co,jsne,jiš,psali,vicekrat,by,mohl,ušetřit
ostroj,opava,ano,vyplatilo,byse,to,ostrojakum,neš,utraceti,penize
jiš,za,ceočka,draha,kdyš,se,vi,že,udržba,bude,rok,co,rok,stati
draho,,však,by,mohli,v,československu,takhle,ušetřit,ruzna
prumyslova,odvětvi,ano,a,zapar,roku,se,zjisti,že,jeto,pravda,skutečna
23.06.2019, 16:05
no,co,ještě,jsem,řici,chtěli,zemědělske,podniky
v,českolovensku,bývalem,ušetřit,mohou,ve
svařovani,timhle,spusobem,že,se,postavi,dynamo,
svařečka,svařečka,z,elektromotoru,nebo
byse,přešlo,na,inventory,svařovaci,nebo,že,se,postavi
usměrnovače,svařovaci,a,nebo,svařečka,cočko,vyroby
domaci,ale,musi,to,svařečka,byti,udělana,pořadně,aby,ti,pes
piču,nevylizal,a,potom,byse,postavila,dynamo,svařečka,z,motorem
benzinovym,a,dynamo,svařečka,z,motoren,dezlovym
23.06.2019, 15:28
,naš,společnik,ing,koloman,benko,i,ing,koloman,barta
řikaji,dyt,ve,svařovani,mohou,ušetřit,podniky,zemědělske
v,československu,bývalem,a,to,tim,neš,aby,kupovali,ceočka
draha,i,zařizeni,přidavna,k,ceočku,o,niš,se,vi,že,udržba,drahych
ceoček,bude,rok,co,rok,draši,i,přidavna,zařizeni,k,ceočkum
budou,draši,a,těško,k,sehnani,budou
22.06.2019, 16:53
ta,dceřina,společnost
vamoz,pedřvald,šanci
ma,at,ji,výužije,pokud
se,ne,výužijje,tak,je,navždy
pozdě,přemýšlejte,otom
22.06.2019, 16:51
no,firma,hutni,strojirny,prumyslove,montaže,petřvald
by,provaděl,čily,firma,by,provaděla,rekonstrukce
pamatkových,oběktu,i,třeba,by,provaděla,rekonstrukce
pamatkových,oběktu,i,rekonstrukce,oběktu,prumyslovych
ktere,jsou,pamatkově,chraněny,v,republice,i,v,cizině
i,firma,provaděla,rekonstrukce,prumyslových,zkanzenu
v,republice,i,v,cizině,kdyby,dotoho,petřvaldska,firma
šla,mohla,by,dosahnouti,i,vyšich,cilu
22.06.2019, 16:37
dyt,by,kdyby,tato,firma,vznikla
hutni,strojirny,a,prumyslove,montaže
petřvald,byla,byto,šane,pro,severomoravský
kraj,v,česke,republice,i,šance,pro,hutni,podniky,vrepublice
i,pro,hutni,podniky,v,cizině,firma,by,dělala,proně,prace,řemeslne
firma,by,na,třisměny,provoz,
22.06.2019, 14:19
no,aby,se,ta,dceřina,společnost,vamoz,petřvald
změnit,mohla,musi,mit,nato,dyt
jak,řekl,pani,ing,koloman,pitron
i,ing,koloman,bury,i,ing,koloman,benko
22.06.2019, 14:17
no,dale,firma,hutni,strojirny,petřvald,zavodni,2015
firma,provaděla,by,generalni,opravy,vodnich,elektraren
generalni,opravy,přehradnich,nadrži,generalni,opavy,rybniku
i,dřeba,by,firma,dělala,generalni,rekonstrukce,pro
jednotliva,,povodi,v,republice,česke,tak,i,v,cizině,no,dale
firma,by,dělala,rekonstrukčni,prace,pro,uhelne,elektrarny,v
republice,tak,i,firma,hutni,strojirny,petřvald,by,provaděla
generalni,rekonstrukce,pro,atomove,elektrarny,v,republice,tak,i,v
zahraniči
22.06.2019, 13:57
tato,firma,hutni,strojirny,a,prumyslove,montaže,petřvald,petřvald
zavodni,2015,by,provaděla,generalni,rekonstrukce,čily,prace
řemeslne,pro,podniky,hutni,i,strojirenske,v,republice
tak,by,firma,dělala,generalni,opravy,kosoven,ktere
patři,pod,hutni,podniky,v,česke.republice,i,v,zahraniči,by,firma
dělala,rekonstrukčni,prace,pro,hutni,podniky,vyroba,i,opravy,hutnich
stroju,i,vyraběli,byse,součastky,na,opravu,stroju,hutnich
22.06.2019, 13:32
no,a,věc,jěště,jedna,hutni,strojirny,a,prumyslove,montaže,by,mohli
dělat,rekonstrukčni,prace,pro,chemicke,podniky,v,republice,česke
tak,i,v,zahraniči,by,firma,dělala,rekonstrukčni,prace,pro,chemicke
podniky,však,pobočka,petřvaldska,ma,nato,aby,vyraběla,čily,vamoz
petřvald,čily,hutni,strojirny,a,prumyslove,montaže,petřvald,čily
22.06.2019, 12:45
no,a,nebo,i,zlokalit,paskovskeho,dolu,ano,dase,zachranit
hodně,šance,je,do,roku,2021.z,toho,paskovskehodolu
i,jejich,lokalit,dolu.paskov,by,vzniknouti,mohli,firma
železnični,opravny,paskov,hned,by,řešeni,bylo
co,z,lokalitama,paskovskeho,dolu
22.06.2019, 12:31
no,a,jěště,ktomu,co,z,bývalými,lokalitami,paskovskeho
dolu,otazka,snadna,muže,vy,řešena,byti,kdyby,ti,lokality
paskovskeho,dolu,nechtěla,firma,hutni,strojirny
a,prumyslove,montaže,petřvald,as,petřvald,zavodni
2015,tak,si,to,vziti,muže,nošovicky,pivovar,a,z,těch,lokalit
paskovskeho,dolu,vznikly,by,servisni,zavody,nošovickeho,pivovaru
ktere,by,dělali,prace,servisni,i,jinym,pivovarum,v,česke,republice,i,servisni,prace
by,dělali,i,pivovarum,v,zahraniči
21.06.2019, 15:37
no,vlastně,ostroj,opava,aby,se,firma,posilila
tak,muže,vyrabět,soupravy,železnični
železnični,lokomotivy,i,železnični,osobni,vozy
tim,by,firma,posilila,svoje,postaveni,ve,světě
20.06.2019, 20:32
dyt,jeo,šance,jak,využiti,bývaly,areal,bastro,ostrava
že,byse,to,změnilo,ve,vojnsky,opravarenský,zavod,ostrava
radvanice
20.06.2019, 20:29
no,takže,bastro,ostrava,bývaly,areal,byse
proměnil,ve,vojensko,opravarenský,zavod
to,je,dalši,výužiti,jak,naložit
z,arealem,bývaleho,bastro,ostrava
dobrou,noc
20.06.2019, 20:26
no,v,polsku,sousednim,sidli,vojenska,zakladna
americke,zakladny
20.06.2019, 20:23
no,jak,řekl,ing,koloman,stejskal,že,by,bastro,ostrava,byvaly.areal,byse
změnil,banske,stavby,radvanice
20.06.2019, 20:21
no,a,nebo,bastro,byvale,ostravy,byse,stalo,provozem,ostroj,opava
20.06.2019, 19:56
no,jak,řekli,bratři,marčevči,z,ostravy
bartovic,ing,jaromir,marčevský,jiři,marčevský
břetislav,marčevsky,i,stanislav,marčevsky,z
bartovic,ostravy,kdyby,bastro,nechtěla
firma,hutni,strojirny,petřvald,as,zavodni,2015
petřvald,tak,areal,bastro,,ostrava,se,změniti
muže,v,železnični,opravny,ostrava,radvanice,a,nebo,býti
provozem,železničnich,opraven,ostrava,nebo,provozem
železničnich,opraven,krnov,a,nebo,byvaly,areal,bastro
ostrava,se,změnit,muže,but,v,hutni,stavby,nebo
19.06.2019, 21:02
pro,dopravni,podniky,i,společnosti,autobusove,v,byvalem,československu
jeto,šance,protože,udržba,ceoček,bude,rok,co,rok,draši,i,přidavna
zařizeni,k,ceočku,budou,draši,a,těško,k,sehnani,dobrou,noc
19.06.2019, 20:59
benzinovým,a,nebo,dynamo,svařečky,z,motorem,dezlovým
19.06.2019, 20:59
i,mudr,jindřich,,hajaš,i,mudr,vojtěch,hajaš,jsou
ppřesvědčeni,že,dopravni,podniky,i,autobusove,společnosti
v,československu,bývalem,ušetřit,mohou,ve,svařovani,tim
že,se,uděla,dynamo,svařečka,
svařečka,z,elektromotoru,nebo,že,byse.přešlo
na,svařovaci,inventory,nebo,žese,postavi,svařovaci,usměrnovače
a,nebo,žese,postavi,ceočko,svařečky,domaci,vyroby,musit,to,byt
ceočko,domaci,vyroby,postavene,dobře,aby,ti,pes,piču,ne,vylizal
a,nebo,že,byse,postavily,dynamo,svařečky,z,motorem
19.06.2019, 19:36
tak,mužou,autobusove,společnosti
i,dopravni,podniky,v,byvalem,českoslovnsku
takto,neš,aby,utraceli,penize,již,za,draha,ceočka
kdyš,se,vi,že,udržba,jejich,bude,rok,co,rok,draši
i,sehnat,přidavna,zařizeni,k,ceočku,bude,obtižne,sehnat
protože,to,bude,stat,draž
19.06.2019, 19:32
no,přesně,takhle,ve,svařovani,ušetřit,mohou,dopravni,podniky,i,autobusove
společnosti,v,československu,bývalem,než,kupovat,ceočka,draha,jenž,jejich
udržba,bude,rok,co,rok,draši
19.06.2019, 18:24
dopravni,v,česke,republice,tak,i,na,slovensku
firmy,dpbravni,ušetřit,ve,svařovani,ušetřit
mohou,dyt,i,podniky,dopravni,v,česke,republice
tak,i,dopravni,podniky,na,slovensku,oni,budou
neštastni,i,kdyš,drahe,ceočka,budou,miti,proč,utratily,jiš
za,tak,udržbu,drahou,ceoček
19.06.2019, 16:52
no,ještě,něco,ktomu,svařovani,takteš,mužou,ušetřiti
i,autobusove,společnosti,v,republice,česke,tak,i
dopravni,podniky,v,republice,česke,at,ty,firmy
19.06.2019, 14:51
Jaký je nejlepší opice na chov když se jí budu věnovat 7 hodin denně
19.06.2019, 10:42
no,jeto,dobře,miněna,rada,jak,by,technicke,služby,v,republice,česke
tak,i,technicke,služby,na,slovensku,ušetřit,ve,svařovani,by,ušetřit
mohly,dyt,přece,každy,vi,že,udržba,ceoček,a,přidavnych,zařizeni
bude,draha,at,vyřeši,tento,problem,technicke,služby,v,republice
česke,tak,i,na,slovensku,at,technicke,služby,at,to,vyřeši
je,čas,přemýšlet,otom,udržba,ceoček,bude,draši,rok,co,rok
i,udržba,přidavnych,zařizeni,draši,bude,i,třeba,přidavna,zařizeni
k,ceočkum,budou,rok,co,rok,draši,
19.06.2019, 10:35
technice,služby,v,česke,republice,i,služby,technicke,na,slovensku
mohou,postavit,si,svařečku,dynamo,z,benzinovym,motorem
i,dynamo,svařečku,z,motorem,dezlovym
19.06.2019, 10:33
ano,však,take,ve,svařovani,neš,utracet,penize,za,draha,ceočka,by,mohli
ušetřit,technicke,služby,v,republice,česke,i,technicke,služby
na,slovensku,tim,žesi,postavi,dynamo,svařečku,nebo,svařečku
z,elektromotoru,nebo,žese,přejde,na,inventory,svařovaci,a,nebo
žese,postavi,usměrnovače,svařovaci,a,nebo,žesi,ceočko
domaci,vyroby,mužou,technicke,služby,postavit,ale,musi,to,byt
ceočko,svařečka,dobře,postavena,aby,ti,pes,piču,ne,vylizal,a,nebo
si,technicke,služby,mohou,postaviti
18.06.2019, 17:07
ano,mechanicke,dilny,činych,zavodu,okar,i,ostravska,kosovna,svoboda
i,mechanicke,dilny,frenštackeho,dolu,vzpolehali,na,ceočka
ale,zapominaji,že,kurva,udržba,jejich.draši,bude,dyt,kdyby
poslechli,to,co,napsali,jsme,mohlo,byse,ušetřit,neš,utracet
penize,jiš,zatak,draha,ceočka,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
18.06.2019, 15:11
ale,ceočko,to,musi,býti,postavene,dobře,aby,to,ne,skončilo
ve,šrotě,aby,ti,pes,piču,ne,vylizal.no,dale,pak,se,muže,postaviti
svařečka,dynamo,z,dezlovým,motorem,i,dynamo,svařečka
z,motorem,benzinovym
18.06.2019, 14:53
no,ted,kdyby,mechanicke,dilny,činych,zavodu,okar,i,mechanicke,dilny,okar,frenštat
i,kdyš,se,tam,zatim,netěži,ano,i,mechanicke,dilny,ostravske,kosovny,svoboda
ktera,je,jědinou,kosovnou,na,ostravsku,ušetřiti,ve,svařovani,se,ušetřiti,muže
tim,že,se,postavi,dynamo,svařečka,svařečka,z,elektromotoru
a,nebo,že,byse,přešlo,na,inventory,svařovaci,a,nebo,žese,postavi,svařovaci
usměrnovače,a,nebo,žese,postavi,svařeky,ceočko,čily,domaci,vyroby
17.06.2019, 22:16
myslime,si,že,svařeči,udržbaři,z,uhelnych,,elektraren
třebovice,i,dětmarovice,by,ušetřit,ve,svařovani,by,ušetřit,dokazali
dobrou,noc
17.06.2019, 22:12
a,nebo,byse,přešlo,na,inventory,svařovaci,a,,pak,byse,přešlo,že,byse
postavily,svařovaci,usměrnovače,a,nebo,byse,postavilo,ceočko,domaci
vyroby,a,to,ceočko,by,muselo,byse,postavit,dobře,aby,pes,tu,piču,ne,vylizal
dale,byse,postavila,dynamo,svařečka,z,motorem,benzinovým
i,dynamo,svařečka,z,dezlovym,motorem
17.06.2019, 21:54
no,podivejme,se,na,totakhle,dyt,i,mechanicke,dilny,uhelnych,elektraren
třebovice,i,dětmarovice,chcou,ušetřit,ve,svařovani,neš,aby,utraceli
drahe,penize,za,draha,ceočka,a,za,přidavna,strašně,draha,zařizeni
nebot,udržba,bude,draha,na,drahych,ceočkach,i,jejich,přidavna,zařizeni,
draši,budou,budou,rok,co,rok,se,zzdražovati,kdyš,se,vi,že,udržba
ceoček,bude,strašně,draha,tak,ušetřit,se
takto,da,žese,postavi,svařečka,z,elektromotoru,dynamo,svařečka
17.06.2019, 21:45
však,taky,ano,dyt,dilny,mechanicke,uhelnych,elektraren,třebovice
i,mechanicke,dilny,dětmarovicke,elektrarny,by,mohli,vyrabět
součastky,pro,servisy,ktere,se,zabyvaji,udržbou,lesni,a,techniky,zahradni
pani,dana,zajoncova,to,spravně,řekla,žebyto,mechanicke,dilny,uhelnych
elektraren,zkusiti,mohli,tim,by,ziskali,vice,peněs,na,modernyzaci,svoji
17.06.2019, 21:14
a,dilny,mechanicke,třebovicke,elektrarny,by,mohli,vyrabět,sočastky
pro,servisy,ktere,se,zabývaji,udržbou,lesni,a,zahradni,techniky
však,mechanicke,dilny,třebovicke,elektrarny,by,mohli,vyrabět
součastky,pro,servisni,dilnu,mauntfeld,ostrava,tato,dilna,se
zabýva,udržbou,lesni,i,zahradni,techniky,podle,dany,zajoncove,z,ostravy
ktera,je,mluvči,teto,servisni,dilny,mautfeldu,ostrava,kdyby,pro,tuto
dilnu,začaly,mechanicke,dilny,třebovicke,elektrarny,vyraběti,součastky
17.06.2019, 20:26
tim,si,ze,společniky,ing,kamilem,bugošem,myslime
kdyby,mechanicke,dilny,třebovicke,elektrarny,i,mechanicke
dilny,elektrarny,dětmarovice,se,ujmuli,teto,činosti,vyrobou,součastek
pro,servisy,ktere,se,zabývaji,udržbou,lesni,a,zahradni,techniky,servisy
byly,by,jim,vděčny,zato,a,dilny,mechanicke
17.06.2019, 19:54
no,nabizi,se,otazka,jak,mechanicke,dilny,se,rozvinouti
mohou,myslim,tim,dilny,mechanicke,uhelnych,elektraren,i
atomových,mohou,vyrabět,součastky,pro,servisy,lesni
a,zahradni,techniky,no,veme,si,třeba,takove,,mechanicke
dilny,elektrarny,třebovice,
17.06.2019, 19:15
no,a,nebo,žeby,kdybyto,z,novou,huti,ostrava,skončilo,tak,by,to,převzala
firma,agrostroj,i,kdyby,se,ktomu,připočitalo,aral,bývaleho,bastro,ostrava,i
dceřina,společnost,vamoz,petřvald,tak,by,z,toho,vzniknouti,mohla,firma
agrostroj,petřvald,as,zavodni,2015,petřvald
16.06.2019, 15:10
no,i,mudr,jindřich,hajaš,přesvědčeny,je,žeby,byvala,zakladni,škola
haviřov,manesova,by,se,mohla,změnit,but,v,učiliště,železničnich
opraven,a,nebo,učiliště,agrostroj,petřvald,nebo,učiliště,ostroj,opava
16.06.2019, 14:24
no,jak,uvedl,ing,stejskal,že,kdyby,nova,hut,ostravska,byvala,skončila
tak,býto,tento,areal,bývale,nove,huti,kdyby,to,opravdu,skončilo,tak,bastro,bývale
i,areal,bývale,nove,huti,ostrava,kunčice,i,dceřinou,společnost,vamoz,petřvald
byto,vzaly,agrostrojě,takže,by,stoho,vznikla,společnost,,firma,agrostroj,petřvald
as,2015,zavodni,nebo,ostroj,petřvald,však,by,ta,firma,měla,učiliště
na,arealech,byvale,zakladni,školy,haviřov,manesova,a,nebo,na,učilišti
bývalem,haviřov,podlesi
16.06.2019, 09:58
a,nebo,to,muže,skončit,i,pod,firmy,agrostroj,ktere,ještě
v,republice,egzistuji,no,a,jěště,jak,řekl,ing,jaromir,marčevsky
a,i,bratři,jeho,jiři,stanislav,a,břetislav,marčevšti,z,ostravy,bartovic
že,z,byvaleho,bastro,ostrava,muže,vzniknouti,provoz,železničnich
opraven,ostrava,a,nebo,i,provoz,železničnich,opraven,krnov
a,nebo,v,tom,to,arealu,byvaleho,bastro,ostrava,by,vznikla
firma,želrznični,opravny,radvanice,a,nebo,si,stoho,muže
udělat,provozovnu,ostroj,opava,nabidky,ruzne,jsou
16.06.2019, 09:52
no,jak,řekl,naš,společnik,jan,stejskal,z,petřvaldu,u,karvine
i,mudr,jindřich,hajaš,i,mudr,vojtěch,hajaš,muže,toto,dceřina
společnost,vamozu,vamoz,petřvald,skusit,ale,i,kdyby,skončila
ostravska,nova,hut,kunčice,ostrava,tatdy,se,nabizi,co,z,arealem
nove,huti,ostrava,připočitame,k,tomu,ještě,bastro,ostrava,byvaly,areal
i,dceřinou,firmu,vamoz,petřvald,tak,byta,firma,se,jmenovala,vojenske,opravny
a,stavby,vojenske,petřvald,as,zavodni,2015,a,nebo,to,skončiti,muže,pod
ostrojem,opava
16.06.2019, 09:45
firma,hutni,strojirny,a,prumyslove,montaže,petřvald
as,by,provaděla,rekonstrukse,uhelnych,elektraren,i
atomovych,elektraren,v,republice,vyroba,hutnich
stroju,i,oprava,hutnich,stroju,vyroba,součastek,na
opravu,hutnich,stroju,i,vyraběly,byse,i,součastky,na,opravu
hutnich,zařizeni,dale,firma,hutni,strojirny,by,provaděla,rekonstrukčni
prace,přehradnich,zařizeni,i,provaděla,by,opravu,i,vystavbu,rybniku
dyt,tato,společnost,dceřina,ma,nato,abyto,kurva,dokazala,myslim
vamoz,petřvald
15.06.2019, 15:08
no,firma,hutni,strojirny,a,montaže,prumyslove,petřvald
byse,zabývali,posledně,jsme,mluvily,otom,rekonstrukčnimi
pracemi,hutnich,i,strojirenských,podniku,však,firma
hutni,strojirny,petřvald,as,byse,zabývala,rekonstrukčnimi
pracemi,kosoven,ktere,jsou,současti,podniku,hutnich
v,republice,i,firma,by,provaděla,
14.06.2019, 14:04
ano,a,jan,stejskal,z,petřvaldu,u,karvine
řekl,že,kdyby,z,dceřine,společnosti
vamoz,petřvald,petřvald,zavodni,2015
vznikla,firma,hutni,strojirny,a,prumyslove
montaže,petřvald,as,petřvald,zavodni,2015,firma
byse,zabyvale,i,generalnimi,opravami,uhelnych,kosoven,hutnich
podniku,v,republice,i,v,cizině,no,dale,byse,firma,hutni,strojirny,zabývala
rekonstrukčnimi,pracemi,uhelných,ielektraren