Pravidla diskuze na webu Chovzvířat.cz

Cílem diskuse na tomto webu je poskytnout lidem prostor, kde se mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy z chovu zvířat.

Aby ovšem tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk přispěje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

V opačném případě si správci vyhrazují právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky z diskusí na webu chovzvířat.cz. Případně, při opakovaném porušování pravidel, mohou správci zablokovat provinilému uživateli přístup.

Tři základní pravidla

  • Dodržujte zákony
  • Nezneužívejte diskuzi k reklamě či jiným komerčním aktivitám
  • Chovejte se k ostatním slušně

Nyní trochu podrobněji

  • Prosíme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním.
  • Příspěvky podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující vulgarismy jsou zakázány.
  • Do diskuze můžete psát anonymně, ale je zakázané psaní příspěvků pod cizím jménem či falešnou identitou.
  • Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem.
  • Necitujte celé příspěvky, ale vždy jen vybranou část textu. Pokud chcete reagovat na celý příspěvek, využijte tlačítko Odpovědět.
  • Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazují si správci právo toto posuzovat dle vlastního uvážení.

Buďme zodpovědní

Chovzvířat.cz nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tato pravidla, napište nám, prosím nebo stiskněte tlačítko Nahlásit u daného příspěvku.

Při posuzovaní informací uveřejněných v diskusních fórech mějte na paměti, že není v silách serveru Chovzvířat.cz ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky.

Pravidla diskuze mohou být pozměněna. Případné změny pravidel budou uvedeny výhradně na této stránce. Uživatelé jsou povinní změny pravidel sledovat.