Polovolný chov

Dobrý den,

nejsem chovatel, ale píši práci zabývající se polovolným chovem zvířat v ČR. Chtěla jsem se zeptat, jestli někdo z vás má zkušenosti chovem drůbeže, ať už slepic, kačen nebo hus, nebo i jakýchkoli jiných zvířat na volno?

neregistrovaný Martina Trlicová neregistrovaný
Odpověď na příspěvek uživatele Martina Trlicová z 14.04.2015, 11:45:21

Vážená slečno nebo paní Trlicová, pokud nejste chovatelka, tak budete asi muset objet různé chovy, tedy ty chovy sama fyzicky navštívit,  abyste získala potřebné informace. Chovatelé Vám asi bakalářskou nebo diplomovou práci sepisovat nebudou.

Pod termínem "polovolný chov" si představuji pouze zvířata chovaná v ohrazených velkých oborách, a to polodivoké koně, odolná promitivní plemena skotu s dlouhou srstí,  jeleny, daňky, možná i zubry. Těmto zvířatům přidávají lidé  krmivo do krmelců pouze v hluboké zimě, když se kvůli sněhu zvířata nemohou dostat k přirozené potravě rostoucí na zemi. Také jim lidé dávají do krmelců  "liz", obsahující minerální látky, které v přírodě jsou v nedostatku. Stalo se už, že přijeli v noci zloději k ohradě s "polovolně" chovaným skotem, dobytek zabili, vyvrhli (střeva, paznehty a hlavy nechali na pstvině ležet) naložili zvířecí těla na kamion a odvezli neznámo kam. Majitel dobytka "zaplakal nad výdělkem".

O chovu drůbeže nevím, že by se provozoval "polovolně". Brání tomu nedostatek přirozené potravy pro drůbež v přírodě, nedostatek klidných a bezpečných míst pro jejich hnízdění, ohrožení drůbeže v přírodě predátory (liška, kuna, tchoř, lasička, toulavý pes) a zejména nebezpečí zabití a zcizení zabité drůbeže pytláky a zloději. Částečně "polovolný" je možný chov páva korunkatého, a to ale už pouze skoro dospělých a dospělých jedinců, kteří nocují na stromech. Slepice s malými kuřaty je nutné na noc zavírat do voliery s kurníkem nebo alespoň přístřeškem. Možná i perličky někdo chová "polovolně", ale je to riziko. Perlička pronikavě křičí, a toho se možná zloději bojí.

Závěrem: Nedělejte si velké iluze o "polovolném" chovu zvířat a drůbeže; má svá rizika, která se budou během let zvyšovat.

neregistrovaný J.M. neregistrovaný
Odpověď na příspěvek uživatele J.M. z 14.04.2015, 12:29:22

OPRAVUJI chybný termín "promitivní plemena" no

na SPRÁVNÝ termín "primitivní plemena". yes

Děkuji za pochopení.

neregistrovaný J.M. neregistrovaný
Odpověď na příspěvek uživatele J.M. z 14.04.2015, 12:29:22

Vážený pane,

velmi vám děkuji za vaši odpověď, i když mě mrzí že jste si z mé otázky vyvodil, že bych snad chtěla tohoto fóra zneužít pro získání informací takříkajíc "zadarmo", ale protože se v chovatelském světě zatím dostatečně neorientuji, musím někde začít a slušný dotaz mi přišel jako dobrý způsob. Jestli jsem vás tím pohoršila, opravdu se omlouvám. Možná jsem se špatně vyjádřila.

Více než o oborový chov velkých savců se zajímám spíše o drobnější zvířata, jako třeba právě o drůbež (která si alespoň část dne schání potravu sama, přičemž se vrací domů a chovatelem je i dokrmována) nebo dejme tomu polařící holuby. V minulosti to, jak se zdá, nebylo tak neobvyklé jako dnes a důvody proč tomu tak je, určitě jsou důležité. Znovu vám tedy děkuji za vaši odpověď.

neregistrovaný Martina Trlicová neregistrovaný

Těch možností zvířat je více. Znám jeden statek, respektive hájenku uprostřed lesa, kde majitelé chovají na volno, ovce, kozy a domácí prasata. Zvířata se potulují i půl kilometru od statku po lesních cestách a narazit na ně mohou klidně i lidé na procházce v lese. Jak moc jsou zvířata dokrmována doma to netuším.

neregistrovaný Anonymní neregistrovaný
Odpověď na příspěvek uživatele Martina Trlicová z 15.04.2015, 10:50:30

Vážená paní Trlicová,

Ne, Váš dotaz mne NEPOHORŠIL, ani se nedomnívám, že byste chtěla využít toto fórum pro "získání informací takříkajíc zadarmo". Pouze z Vašeho dotazu je mi nad slunce jasné, že o chovatelství toho moc nevíte.

Tuším, že  za Vaším dotazem je skrytý  zcela laický výkřik: "Nemučte zvířátka a drůbež v uzavřených chovech. Pusťte je do přírody, ať si sami nahledají potravu a žijí jako v ráji v přírodě !!!"  K tomu Vám musím říci, že ta Vaše tzv. "volná příroda" není rájem, někomu patří, že v té "volné přírodě" někdo hospodaří, někdo je jejím majitelem, a ten majitel a Státní ochrana přírody a zákony o ochraně přírody rozhodují, co v té přírodě je přirozené a co ne, co v té "volné přírodě" má právo žít a co ne. Kromě toho těm domácím zvířatům a drůbeži v přírodě hrozí i mnoho dalších nebezbečí (kromě predátorů a zlodějů) a to např. infekce vzteklinou, parazity (např. svalovec), mixomatóza, tularemie, kulhavka-slintavka aj. Neméně nebezpečné jsou otravy hospodářských zvířat, a třeba i Vámi zmiňovaných holubů, po konzumaci mořeného osiva nebo chemicky ošetřeného  porostu na polích. Infekční onemocnění naopak hrozí i divoké zvěři a např.chráněným kurovitým ptákům po infekci od domácí drůbeže (např. nějaký podnikatel chtěl na "svém pozemku" (?) v Tatrách v chráněném národním parku vybudovat intenzivní výkrmnu brojlerů, což je nesmysl z hlediska ochrany volně žijící divoké zvěře.)

Další anonymní příspěvek k Vašemu dotazu sdělující, že kolem nějaké hájenky se na 1 km daleko v lese potulují domácí  zvířata a drůbež, je sice zajímavý, ale není důkazem, že to je správné. V lese by mohlo dojít k napadení turistů a jejich dětí potulujícím se beranem, kozlem nebo psem toho soukromníka. Pokud by došlo k nějaké větší škodě ( na divoké zvěři, na zvířatech a drůbeži soukromníka, nebo např.na lesním porostu), tak určitě dojde k soudnímu projednání příčin, někdo to bude muset zaplatit, zkrátka je to situace nezákonná.

 

neregistrovaný J.M. neregistrovaný

Nejsem žádný šílený ochránce zvířat. A rozhodně si nemyslím, že by zvířata měla žít na volno i z důvodů, které vy sám uvádíte. Zajímá mě právě to, jaké rizika tento způsob chovu má, jaká zvířata se takto chovají dnes a s jakými omezeními - vytrhané letky apod. Uniky polovolně chovaných zvířat jsou problémem. Ať už je to křížení kachen domácích s kachnami divokými, které divoký druh značně ohrožují; stále častěji zahlédnutelné kachničky mandarínské a karolínské na řekách ve městech, ferální populace koček a holubů ve městech a mnohé další. Neříkám, že polovolný chov je špatný a tečka a opačně, jen je to rozhodně téma k diskuzi a právě o tom má být moje práce. Svůj první dotaz jsem rozhodně špatně formulovala.

Znovu vám děkuji za vaši více než přínosnou odpověď.

neregistrovaný Martina Trlicová neregistrovaný
Odpověď na příspěvek uživatele Martina Trlicová z 15.04.2015, 12:50:11

Děkuji za odpověď a za pochopení. Když diskuse, tak další náměty:

  1. Co když se v nároku na "lesní přírodu" sejdou dva nebo více sokromých chovatelů, kteří do stejného lesa budou pouštět svou domácí havěť  a pak se pohádají, kdo z nich má větší právo tu "lesní přírodu" využívat?
  2. Co když v té přírodě žije vzácný živočich nebo vzácná chráněná rostlina, kterou to domácí zvířectvo téměř vyhubí ?
  3. Co když nějaké městské mlado-mamince v lese skočí na záda kohout druhu kur domácí ?
  4. Co když houbařům košík s nasbíranými houbami rozšlape a houby sežere v lese přítomné prase domácí ?
  5. Co když přes státní hranice budou "polovolně" chovaná zvířata migrovat z PL do ČR a naopak ?
  6. Co když myslivec v lese zastřelí nějakého toho tzv. "polovolného domácího tvora" ?
  7. Co když nemorální "polovolný" chovatel své "polovolně" chované zvířectvo nechá v ohradě téměř vyhladovět a hlady hynout včetně čerstvě narozených mláďat (i to se už stalo, byly o tom zprávy v TV) ?
  8. Co když majitel "polovolně" chovaného zvířectva svá uhynulá zvířata na závažnou infekční chorobu bude "volně" a nezákonně ty své kadavery sám zahrabávat v přírodě, aniž by onemocnění zvířat a jejich úhyn nahlásil veterinární správě ?

 

neregistrovaný J.M. neregistrovaný

Další náměty: Prostudujte si související právní předpisy a zákony: veterinární zákon, zákon o ochraně přírody, zákon (předpis) o lesním hospodářství, o myslivosti, o soukromém a státním vlastnictví půdy a pod.. Napište svůj dotaz některému mysliveckému sdružení, činnému myslivci, lesní správě, veterináři. Můžete se pozeptat i na vedení některé kafilerie nebo jatek.

 

neregistrovaný J.M. neregistrovaný
Odpověď na příspěvek uživatele Martina Trlicová z 15.04.2015, 12:50:11

Sdělte prosím (pokud to není tajemství), kde jste se dověděla o "trhání letek" drůbeži chované "polovolně".To snad není možné, takové barbarství !!! To se dělá v Čechách nebo na Moravě ? Něco takového mi ani z mé dlouholeté chovatelské praxe totiž v Čechách není známo. Asi se to dělá někde v cizině (která je Čechům po "sametce" dávána za vzor) ?

neregistrovaný J.M. neregistrovaný

Zákon o myslivosti

Část třetí – Ochrana myslivosti a zlepšování životních podmínek zvěře

Hlava I – Ochrana myslivosti

§ 8

Základní povinnosti

(1) Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty; ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.

(2) Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek.

§ 10

Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků

(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

neregistrovaný J.M. neregistrovaný

No,,,dle mne je nesmysl řešit nějaky zákony, a číst si zákon o myslivosti atd. Kdo chce chovat zvířata navolno, ať je chová, nákaza nějakou chorobou je minimální. Kdo bydlí na samotě ať tak zvířata klidně chová, kdo bydlí ve vesnici nebo dokonce menším městě, už je to samozřejmě horší.

neregistrovaný Peří neregistrovaný
Odpověď na příspěvek uživatele Peří z 16.04.2015, 08:30:34

Pozor "Peří" !

Podněcujete lidi neznalé věci, aby se chovali nezákonně !!!   no

Dejte si pozor! I v lese chodí myslivci, správci honiteb a ochránci přírody a mohou Vám dát i desetitisícové pokuty za protizákonné chování v lese. A navíc Vás v tom lese může na rohy nabrat nezákonně "polovolně" chovaný beran nebo kozel. A dlouhodobý pobyt po tom úraze v nemocnici  by už pro Vás nebyl nesmysl a zaplacení léčení pojišťovnou by jste tvrdě vymáhal(a) na majiteli  zvířete, které se nezákonně pohybovalo po lese. Pokud by majtel zvířete nezaplatil, musel(a) byste si léčení zaplatit z vlastních zdrojů.

neregistrovaný J.M. neregistrovaný
neregistrovaný J.M. neregistrovaný

No sice nejsem chovatel, ale nad vašimi posledními příspěvky, pane J.M., mi už obyčejný selský rozum zůstává stát a troufám si jako zatím nedostudovaný ekolog a biolog říct, že o ekosystémech toho víte asi tolik, co já o chovatelství.

Pokud by se chudáci holubi trávili tak silně namořeným semenem a chemickými postřiky na polích, tak nejenže by pomřeli všichni polařící holubi ale vymřela polovina holubů z měst, nemluvě o další divokém ptactvu, bioakumulace takových látek by v ekosystému způsobila větší katastrofu, než ten váš vzpomínaný zuřivý kohout, co skáče na záda nicnetušícím měšťankám v lese nebo hub chtivé prase (to už je opravdu trochu přitažené za vlasy, nemyslíte?) - z těch důvodů bylo například zakázano DDT.

Navíc hájenka se zvířaty potulujícími se na kilometr daleko je víc než jen pravděpodobně extrém, ke kterému se zákony o myslivosti a ochraně přírody hodí stejně jako připomínky o škodách - ale to je extrém. Nemyslím si, že by myslivce nějak zvlášť zajímaly nějaké slepice, které babička nechá hrabat za humny a které se od "domovské" chalupy nevzdálí dál než na dvacet metrů a na večer se vrátí do kurníku, o které jde mně - a o tomhle si nedělám iluze, alespoň u nás na Moravě se snad v každé vesnici dá přes den zahlédnout alespoň jedna slepice, která není za plotkem a nikdo za to po soudech potahovaný není, nevím jak u vás v Čechách, tam jste možná outlocitnější a doma v šuplíku máte výpisy z katastru, abyste každou drzou slepici mohli majznout po hlavě, sotva strčí drápek na váš pozemek (to je jen nadsázka, samozřejmě).

Pokud jde o sousedské vztahy, pokud mám souseda, který je na to háklivý, přece nebudu natruc nechávat svoje zvířatka potulovat se mu před nosem, když by mi je mohl potrávit. To pak musím z rizikem ztrát asi počítat, když jsem trubka a hlava dubová.

Stejně jako si ve vámi zmiňovaném hypotetickém případě nemůže chovatel stěžovat, že mu myslivec zastřelil zvíře, co nechal potulovat se po cizím lese, to může být rád, že mu ten myslivec nepřijde dát do nosu.

Což jsme opět v tom lese, kam jsme se dostali asi tou výše zmiňovanou hájenkou. Pokud mi les nepatří, nemůžu si na něj dělat nárok, natož se snad s někým dohadovat, kdo má větší právo tam mít svoje zvířata, protože ho nemá nikdo. Ve státním lese nemají zvířata soukromníků co dělat. To se snad dělalo ve středověku, že se prasata vyháněla do panského lesa.

Pozastavila jsem se i nad příkladem, že chovatel nechal zvířata v ohradě pomřít hlady - pokud byly v ohradě, tak to nebyl polovolný chov, ale chov nějakého blbce a tyrana, co by se měl nechat zavřít (a to vážně nejsem nějaký hippie, ale tento případ rozhodně spadá do týrání zvířat).

Co se týče přesunu polovolně chovaných zvířat za hranice... Z toho, co jsem zatím zjistila, se polovolně nechovají zvířata se silným migračním pudem, to by byl chovatel sám proti sobě a místo extenzivního chovu by provozoval chov prodělečný a opět zralý na tahanice u soudu. Ovšem, právě tento problém už v minulosti nastal a sice s ondatrami v první polovině minulého století, které se z Čech rozšířily prakticky po celé Evropě. Takže ano, u nevhodných a tím tuplem nevhodných nepůvodních druhů, je polovolný chov zcela vyloučený. Navíc dnes se k nepůvodním druhům přistupuje s pravidlem předběžné opatrnosti - tedy jsou vini invazním potenciálem, dokud se neprokáže opak. Nepůvodní, ale už s nějakou historií (pávi, kachničky mandarinské, karolinské a podobně), jsou trochu jiná kategorie, abych předešla dalším diskuzím a chytání za slovo.

Vy pořád zmiňujete napadení nicnetušícího turisty nějakým větším savcem, ale na to jsem se opravdu neptala ani ve své původní otázce - ptala jsem se na drůbež a další zvířata, leč do polodivokých chovů savců mi zatím spadá jenom kočka domácí, jinak se to snad nedělá (s výjimkou opět extrémů). A když už jsme u koček, ty sice uloví občas ptáčka, ale rozhodně nemají šanci nějakého vzácného vyhubit, zas tak velký akční rádius nemají, ani takovou potřebu lovu. Stejně jako všežraví a býložraví ptáci, pokud by totiž rostla chudinka ohrožená rostlinka jen na jednom místě, asi by se o takovém endemitu vědělo a byl byl přinejmenším v nějaké zóně ochrany. A přestože máme z glaciálů u nás takových super vzácných rostlinek relativně hodně (oproti třeba jiným evropským státům), ve smrkových monokulturách, které jen pomalu mizí, ani jiné kulturní krajině už se dávno najít nedají a tudíž takové riziko je vcelku zanedbatelné.

Nakonec se chci omluvit za termín o vytrhávání letek, tady je vidět, že nejsem chovatel, v literatuře (české, chovatelské) jsem se dočetla o zastřihávání letek, ale protože tím nežiju, napsala jsem to jinak, než jsem to četla, tudíž jde o moji chybnou interpretaci, kterou jsem napsala v rychlosti bez přemýšlení.

 

Závěrem přestože diskuze sklouzla někam šejdrem, vám děkuji za první připomínky o rizicích, které ještě byly k věci, kterým se budu věnovat, ale na podrobné čtení zákonů asi nebudu mít kapacitu a není to náplní mé práce, ani nebudu volat na jatka a do kafilérií.

neregistrovaný Martina Trlicová neregistrovaný
Odpověď na příspěvek uživatele Martina Trlicová z 16.04.2015, 17:56:54

Tedy hodně jste napsala slov, málo důležitého obsahu; zařadila jste se pro mne do kategorie upovídaných lidí, které můj "neselský mozek" (-:) přestává vnímat pro nedostatek obsažnosti jejich projevu. 

Troufám si říci (jako dostudovaný biolog), že Vy, jako "nedostudovaný ekolog a biolog", se teprve budete muset  naučit a dopracovat se ke znalosti a praktickému použití vědeckých šetření v přírodě, jejich rozborů, platných zákonů a statistického a ekologického vyhodnocování přírodních dějů, které jsou pro ekosystémy zásadní. Teprve pak se (možná ?) stanete profesně prospěšnou.

Na rozdíl od Vás vím, co to je EKOSYSTÉM, a proto zde za jeho zachování bojuji.  (Poznámka: Zvířata v žádném tzv. "polovolném" chovu nemohou být chována bez ohrady, protože bez ohrady by to už byl chov "volný" ! Tudíž jsou v tom "polovolném" chovu ta zvířata stále na podpoře majitele závislá, a to do krajnosti tj. v otázce života nebo smrti. )

A ještě něco: Každá vědecká práce je zadavatelem (školou) hodnocena a oceněna známkou; hlavní slovo v hodnocení vědecké práce studenta (jak doufám víte) má tzv. OPONENT, který vypracuje na tu práci posudek, oponenturu. A já Vám ve svých komentářích vlastně takovou předběžnou oponenturu poskytuji. Takže byste mi za to měla být vděčná a "nečertit" se na mne proto, že "polovolný" chov nepovažuji za vhodný.  I negativní závěr vědecké práce (ve Vašem případě odmítnutí "polovolného chovu") je přínosný a práce je oponentem dobře ohodnocena.

Na závěr Vám doporučím: více výsledků vědeckých šetření v přírodě,  více skromnosti a sebekritiky a méně řečnění. Zmíněné vlastnosti vždy byly, jsou a budou ozdobou pravých vědců a odborníků.

 

neregistrovaný J.M. neregistrovaný

Omlouvám se za veškeré mylné představy o vás, které jsem měla. Myslím, že jsme se oba nepochopili už na začátku, a já se nakonec nechala strhnout. Bylo to nevhodné. Uznávám svou chybu a omlouvám se.

neregistrovaný Martina Trlicová neregistrovaný
Odpověď na příspěvek uživatele Martina Trlicová z 16.04.2015, 21:24:00

Dobře. MOŽNÁ, že jde pouze o tzv. vědecké odůvodnění mezinárodních dotací na tzv. "polovolný chov", tedy pouze   smiley  o peníze.

neregistrovaný J.M. neregistrovaný

Tak jsem nad touto diskuzí kroutila nevěřícně hlavou - myslím, že opravdu došlo od začátku k nepochopení, možná právě i ne zcela jasně definovanou otázkou... Ale to se stává. Nicméně účastník diskuze pod monogramem J.M. se mi zdá být od začátku dost bojovně naladěn - a hlavně tak trochu pesimista a škarohlíd - všude vidí jen hrozby, rizika a nebezpečí. Více optimistického nadhledu by asi neškodilo - a také trochu méně toho pedantství. Působí to trochu agresivně a ortodoxně.

neregistrovaný J.B. neregistrovaný
Odpověď na příspěvek uživatele J.B. z 22.04.2015, 11:06:30

Dobrý den.

Sděluji: Pod šifrou "J.M." se skrývá osoba zkušená, vysokoškolsky vzdělaná, s bohatou chovatelskou praxí, která od časného mládí s velkým zájmem pozorovala přírodu a dění v ní, která nevěří na vzkříšení ani člověka ani uhynulého zvířátka nebo ptáčka. Proto je ten člověk (J.M.) skeptický k veškerým názorům laiků v naší zemi o " neškodném prolínání domácích zvířat a drůbeže do přírody a naopak". Oboustranné škody, ale zejména v přírodě, mohou být nevratné !!! V mnohem větších zemích, než je ČR, bylo ve volné přírodě vyhubeno mnoho druhů živočichů a mnoho jich je na pokraji vyhubení. Poslední jedinci ohrožených druhů v těch zemích jsou paradoxně zachraňováni a množeni V KLECÍCH, VE VOLIÉRÁCH  a v malých OHRADÁCH v ZOOLOGICKÝCH ZAHRADÁCH. 

Šifro "J.B." domníváte se, že si např. "více optimistického nadhledu a méně pedantství" mohou dovolit příslušníci armády a policie v jisté africké zemi při hlídání posledních jedinců nosorožců bílých v přírodě proti pytlákům ?  Kdyby se jednalo o Váš les, o Vaši zvěřinu nebo o Váš dobytek a drůbež, tak byste se "s optimistickým nadhledem" určitě nečinně nedívala na to, jak Vám je Váš majetek ničen, jak Vám Vaše zvěř, Váš dobytek a Vaše drůbež hyne v tzv. "polovolném chovu".

Vámi označený tzv. "pesimista a škarohlíd J.M. " Vám navrhuje, abyste na zkoušku poslala např. své slepice a kuřata do lesa a uvidíte, kolik se Vám jich ve zdraví vrátí a kolik jejich čerstvých vajec v lese najdete. Slečno nebo paní J.B. , můžete dál "nevěřícně kroutit hlavou". Vaše zpráva zase působí dost laicky, nemoderně, pokrytecky a hodně hazardérsky.

A ještě dodatek: Vědecká práce, která je důvodem této diskuse, není žádné "pavlačové sousedské hašteření"; ve vědecké práci je nutné pracovat pedantsky přesně, s přesnými verifikovanými výsledky vědeckého bádání, aby byla vědecká práce jako taková uznána a kladně ohodnocena oponentem školy.

neregistrovaný J.M. neregistrovaný
Položek na stránce: 10 20 50 100
Zobrazené záznamy 1 - 20 (celkem 27)

Přispět do diskuze
Jméno:
Text příspěvku:
Youtube video:
Fotografie:
  Přidat další fotografii »