Páchník hnědý

Osmoderma barnabita

Výskyt: Evropa
Velikost: 24-30 mm
velikost písma:  A A A
16.02.2015     Autor: Ing. Zbyněk Pokorný     4724 zobrazení     1 komentář

Brouci tohoto druhu jsou 24 až 30 milimetrů velcí, vyskytují se od konce května do července.

Páchník hnědý se vyskytuje na dvou různých typech stanovišť; v původních listnatých lesích, které byly v minulosti specifickým způsobem hospodářsky využívány (vrbovny, pastevní lesy) nebo ve starých parcích a alejích. Tyto člověkem vytvořené biotopy představují dnes většinu lokalit, z čehož lze odvodit i příčiny ohrožení tohoto druhu. Je jím především odstraňování starých stromů (jak osídlených, tak k osídlení vhodných – v parcích i lesích, kde se brouk vyskytuje) a související likvidace alejí (často z „bezpečnostních“ důvodů). Dalším významným faktorem snižujícím stav je vypalování a sanace dutin stromů, popřípadě: nadměrné využívání larev jako rybářských návnad.

Larvy páchníka hnědého mají víceletý vývoj v trouchu v dutinách živých listnatých stromů, především ve střední a horní části kmene. Dospělí brouci se objevují od května do září. Aktivují večer a v noci, dutinu však opouštějí jen výjimečně, létat jsou schopni pouze na velmi krátké vzdálenosti. Živí brouci se vyznačují charakteristickou vůní, popisovanou jako vůně juchtoviny (starých vydělaných kůží) či zimostrázku.

Foto: http://www.zin.ru

Komentáře ke zvířeti

Vaše jméno:
Kolik je dva krát tři? *
Text komentáře: *
Napsáno je 0 a zbývá 500 znaků.

10.07.2016, 11:12
kolik jedinců brouka páchníka hnědého se vyvíjí v jedné dutině