Jelen axis

Axis axis

Výskyt: Nepál, Assám až po Srí Lanku
Délka: 110-140 cm
Hmotnost: 75-100 kg
Březost: 7-7,5 měsíců
Počet mláďat: 1-2 ks
Potrava: Traviny a byliny
velikost písma:  A A A
27.06.2014     Autor: Ing. Zbyněk Pokorný     5024 zobrazení     1 komentář

Charakteristika

Jelen axis neboli čital dosahuje délky těla 110-140 cm, ocas je dlouhý 20-30 cm, hmotnost 75 až 100 kg. Parohy jsou podobné jako u jelena lesního, ale nemají korunu, nejsou tak mohutné a dosahují jen šesti výsad. Nevytvářejí ani lopatky jako daněk, kterému se jelen axis podobá svou srstí; na podkladě červenohnědé nebo hnědožluté srsti má v řadách bílé skvrny, které stejně jako u daňka setrvávají po celou dobu života. Kromě toho může mít jelen axis tmavý až černý pruh po délce hřbetu. Na hlavě jsou nápadné velké tmavé oči s dlouhými řasami na horních víčkách. Jemnější stavba hlavy ukazuje na tropický původ tohoto velmi působivého zástupce rodu Axis. Podle velikosti ho lze řadit mezi daňka a jelena lesního. V oborách někdy dochází ke křížení, například s podobným jelenem sikou.

Výskyt

Jeleni axis pocházejí z přední Indie (Nepál, Assám až po Srí Lanku) a byli vysazeni na mnoha místech světa (Austrálie, Brazílie, Argentina. Havajské ostrovy i Evropa). Osídlení však neproběhlo tak úspěšně jako u daňka a v Evropě se s tímto jelenem setkáme pouze v nemnohých oborách. Mj. byl vysazen i na několika místech v ČR. Proti jeho původnímu životnímu prostoru je evropské klima bez ochrany obor poměrně drsné. Pouze s lidskou péčí může tento druh přežívat v mírnějších a chráněných oblastech střední a západní Evropy.

Způsob života

Jelen axis je zřetelně aktivnější během dne než jeleni ostatní. Zdržují se stále ve větších nebo menších stádech, která jsou vedena laněmi. Mladí kolouši zůstávají ve stádu, avšak dospělí jeleni se kromě období říje se stádem stýkají jen málokdy. Staří jeleni se stávají samotáři, takže se jelení stádo skládá povětšině z mladých zvířat. Protože jelen čital pochází ze subtropických až tropických krajů, není jeho říje omezena na určitou roční dobu. Dochází tak i k zimním vrhům a někdy zaznamenáme dva vrhy do roka, což opět nasvědčuje tropickému původu tohoto druhu.

Potrava

Traviny a byliny jsou hlavní složkou potravy. V zimě vyžadují jeleni axis hojné přikrmování. V uzavřených oborách vypasou rostliny, které mají v oblibě, až do jejich úplného vymizení.

Rozmnožování

Březost trvá 7-7,5 měsíce. Mláďata jsou po narození pečlivě ukryta a matky je vyhledávají jenom v době kojení. Po týdnu přivede matka svého koloucha do stáda.

Další zajímavosti

Skvrnitost srsti je prastarým znakem jelenů a nebyla nově získána chovem. U druhů, které pronikly do chladnějšího klimatu, zůstává omezena pouze na mláďata.

Jelen axisNázvy ve světě

Anglicky: Chital, Chorvatsky: Jelen axis, Německy: Axishirsch, Rumunsky: Cerb axis, Slovensky: Jeleň axis

Foto: http://www.thehibbitts.net

Komentáře ke zvířeti

Vaše jméno:
Kolik je dva krát tři? *
Text komentáře: *
Napsáno je 0 a zbývá 500 znaků.

17.08.2021, 01:13
jelen,axis,toto,zviře
žije,v,hlavně,v,lesich