Potemníček zhoubný

Výskyt: Evropa
Délka těla: 3,5-5 mm
velikost písma:  A A A
17.02.2015     Autor: Ing. Zbyněk Pokorný     2255 zobrazení     0 komentářů

Potemníček zhoubný je nevelký, jen 3,5 až 5 mm dlouhý, kaštanově tmavo­hnědý brouk, ale přesto je to jeden z nejvážnějších skladištních škůdců. Jeho původní vlast neznáme a ještě v prvních poválečných letech o něm v Evropě nikdo nic nevěděl. Dnes je potemníček zhoubný vážnou hospodářskou hrozbou, a proto odbornici usilovně stu­duji jeho život i metody boje proti němu. Znehodno­cuje nejen různé moučné výrobky, ale i jiné sklado­vané potraviny. U nás ho například poprvé objevili v uskladněných zásobách vlašských ořechů. Za za­znamenání stoji, že larva a kukla tohoto druhu byly poprvé popsány právě v Československu. Vedle to­hoto nebezpečného druhu známe ještě řadu dalších druhů rodu Tribolium, většina z nich žije v zásobách a skladech. Ve volné přírodě se objevují vzácné.

Ten­to rod brouků se vyznačuje udivující zvláštnosti - dospělý brouk vylučuje žlutou olejovitou kapalinu, která může krystalizovat, nebo se vypařovat. Potřísní-li se larvy vlastního druhu, uhynou, nebo se vyvíjejí dál s rozmanitými vadami, např. nemají tykadla či ústní orgány, mají zdvojené nebo ztrojené končetiny apod. Účinná látka je hydrochinon a účel tohoto jevu je ne­jasný. Snad se tak druh žijící v omezeném prostředí brání přemnožení. Ovšem vypouštění obranných výměšků je u smrtníkovitých časté, takže celý jev vyža­duje důkladnější prozkoumání; možná, že sekret je určen k obraně před nepřáteli a působení na potom­stvo není cílené.

Komentáře ke zvířeti

Vaše jméno:
Kolik je dva krát tři? *
Text komentáře: *
Napsáno je 0 a zbývá 500 znaků.
Zatím zde nejsou žádné komentáře, napište první.