Velevrub úzký

Velevrub úzký

Výskyt: Severní Itálie, Balkán
Velikost: Do 6 cm
Potrava: Organické částice z vody
velikost písma:  A A A
17.02.2015     Autor: Ing. Zbyněk Pokorný     1745 zobrazení     0 komentářů

Velevrub úzký je v zásadě jihoevropský druh, rozšířený hlavně v severní Itálii a na Balkáně. Často se s ním můžeme setkat na dovolené, ovšem rozšíření do našich zemí není pravděpodob­né, i když se občas zprávy tohoto druhu objevuji. Je to totiž obyvatel čistých řek a nádrží, takže hlavní cesta, kterou se k nám dostávají balkánské sladko­vodní druhy, Dunaj, je pro něj uzavřena.

Velevrub úzký je typický úzkou lasturou se skoro rovnoběžnými stranami se slabě naznačeným rýhováním na skoro hladkém povrchu. I tento druh je velmi proměnlivý, zejména barevně. Velmi často bývá černý, takže ho nezkušení zaměňují s mladou perlorodkou. Patří k nejmenším velevrubům, zřídka dosahuje větší dél­ky než 6 cm. Lastury jsou však lehké a poměrně křehké, vnitřní perleťová vrstva je modrobílá. Typic­ký je hranatý zadní konec lastury. Rozšíření tohoto druhu je poměrně málo známé, hranice nejsou přes­ně vymezeny a výskyt je bezpečně prokázán v Bul­harsku, Albánii a na celém území bývalé Jugoslávie, dokonce i ve Slovinsku, na něž navazuji severoital­ské lokality. Obdobný název rodu vychází ze značné redukce zámku, který má zuby drobné, často jen naznačené. Způsob života a rozmnožováni tohoto dru­hu je méně znám, např. není přesně zjištěno, které druhy ryb jsou hostiteli glochidií.            

Komentáře ke zvířeti

Vaše jméno:
Kolik je dva krát tři? *
Text komentáře: *
Napsáno je 0 a zbývá 500 znaků.
Zatím zde nejsou žádné komentáře, napište první.