Aktuálně: 4 361 inzerátů188 671 diskuzních příspěvků17 945 uživatelů

Pravidla inzerce na webu Chovzvířat.cz

 • Inzeráty nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.
 • Inzeráty musí být napsané česky nebo slovensky a musí jednoznačně popisovat, co je předmětem inzerátu.
 • Inzeráty musí být zařazeny v odpovídající kategorii. Pokud se váš inzerát nehodí do žádné z nabízených kategorií, vložte ho do kategorie Ostatní.
 • U druhů zvířat nebo rostlin zařazených do úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) je inzerent povinen tuto skutečnost uvést (zaškrtávacím políčkem ve formuláři).
 • Inzeráty nesmí obsahovat nabídku zboží, jehož prodej je na území České republiky zakázán nebo omezen (např. drogy, léčiva, veterinární přípravky, alkoholické nápoje, apod.), nabídku replik nebo padělků známých značek.
 • Je zakázáno nabízet úvěry, finanční služby, pojištění nebo poradenství v těchto oblastech.
 • Je zakázáno inzerovat zvířata nemocná, léčená nebo se zdravotním hendikepem, aniž by nebyl kupující s touto skutečností obeznámen.
 • Je zakázáno nabízet zvířata v jakékoliv fázi březosti.
 • Je zakázáno vkládat odkazy na jiné inzertní nebo aukční weby nebo jinak dělat reklamu webům stejně zaměřeným jako Chovzvířat.cz.
 • Fotografie u inzerátu musí být originálně pořízené prodejcem a musí zobrazovat skutečný stav nabízeného zvířete nebo předmětu. Není povoleno vkládat fotografie stažené z jiných webových stránek nebo z inzerátů jiných inzerentů ať už na Chovzvířat.cz nebo na jiném inzertním serveru.
 • Zájemce může inzerenta kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko „Odpovědět na inzerát“ na stránce s inzerátem. Odpověď je odeslána inzerentovi do emailové schránky.
 • Inzerent musí zveřejňovat pouze pravdivé a vlastní kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa) a nesmí zneužívat údaje cizích osob.

Provozovatel webu Chovzvířat.cz si vyhrazuje právo upravit nebo smazat inzeráty, které porušují výše uvedená pravidla inzerce.

Provozovatel webu Chovzvirat.cz nenese odpovědnost za obsah a pravdivost vložených inzerátů.

Tato pravidla mohou být kdykoliv změněna nebo upravena. Případné změny pravidel budou uvedeny výhradně na této stránce. Prosíme, abyste ji občas zkontrolovali.