Jasoň dymnivkový

Parnassius mnemosyne

Výskyt: Evropa až k 65° severní šířky
Délka před. křídla: 2,6-3 cm
Rozmnožování: 1 generace ročně
Hostitelské rostliny: Dymnivky
velikost písma:  A A A
10.06.2014     Autor: Ing. Zbyněk Pokorný     2871 zobrazení     1 komentář

Znaky

Délka předního křídla 2,6-3 cm. Na zbarvení křídel se podílí jen černá a bílá barva, velikostí nedosahuje jasoň dymnivkový blízce příbuzného jasoně červenookého. Také u jasoně dymnivkového bylo popsáno mnoho subspecií a forem.

Stanoviště

V nížinách, pahorkatinách a v horách až do výšky 1500 m. n. m. Především louky, řídké smíšené lesy a horské svahy v pásu listnatých lesů.

Rozšíření

V Evropě je sice jasoň dymnivkový rozšířený až k 65° severní šířky a chybí jen v Anglii, Dánsku a na Pyrenejském poloostrově, avšak vzhledem k ekologickým nárokům druhu je areál nesouvislý.

Výskyt

Na místech výskytu někdy dosti hojný. Ne všechny lokality jsou přísně chráněné, a tak jsou mnohdy přesná místa výskytu spíše utajována.

Motýl

Od května do poloviny července, jedna generace.

Housenka

Duben až květen, pokud housenka přezimuje, žije od srpna do června.

Hostitelské rostliny

Housenky jsou potravně úzce vázány na výskyt dymnivek (Corydalis), které zčásti vymezují ekologické nároky druhu.

Poznámka

Ve střední Evropě se vyskytuje několik subspecií, např. v Německu v okolí Řezná až po Pasov ssp. batavus FR. v jižním Wurrtembersku a Švábském Juru ssp. ariovistus FR., v Harcu ssp. hercynianus PAG, a v Hesensku ssp. hassicus PAG. Přirozené z oblasti Alp a dalších evropských pohoří bylo popsáno mnoho jiných subspecií. V Cechách v současnosti přežívá už jen zcela izolovaná, nepočetná populace v Polabí (ssp. bohemien BRYK), na Moravě je zvláště v jižní části tento druh ještě více rozšířený a některé místní populace jsou dosud početnější, jsou označovány jako 4 odlišné subspecie. Obecně je validita mnohých subspecií u jasoňů dosti problematická a vyžaduje hlubší taxonomické zhodnocení v širších geografických souvislostech v některých případech, jde spíše jen o lokální než subspecifické formy.

Jasoň dymnivkovýNázvy ve světě

Anglicky: Clouded Apollo, Finsky: Pikkuapollo, Francouzsky: Semi-apollon, le, Holandsky: Zwarte apollovlinder, Chorvatsky: Crni apolon, Maďarsky: Kis apolló-lepke, Německy: Schwarzer Apollo

Foto: http://julianhoffman.wordpress.com

Komentáře ke zvířeti

Vaše jméno:
Kolik je dva krát tři? *
Text komentáře: *
Napsáno je 0 a zbývá 500 znaků.

31.05.2016, 10:30
ahoj