Aktuálně: 4 383 inzerátů184 544 diskuzních příspěvků17 882 uživatelů

Fotografická soutěž ČÁPI 2014

Vyfotografujte čápa a vyhrajte dalekohled

Fotografická soutěž ČÁPI 2014
Ing. Zbyněk Pokorný 16.03.2014, 18:09
2 249 4 minuty čtení

Česká společnost ornitologická a Krkonošský národní park (KRNAP) vyhlašují soutěž o nejlepší fotografii čápů, tedy ptáků roku 2014.

Vítězné fotografie budou představeny na výstavě 6. září až 31. října 2014 ve Vrchlabí, následně ale i v dalších městech České republiky. Vybrané fotografie budou také publikovány v prestižním katalogu.

Soutěží se ve dvou věkových kategoriích, přičemž rozhodující je věk autora ke dni uzávěrky soutěže – kategorie do 15 let a 15 a více let. Každý autor může přihlásit maximálně pět fotografií. Rozhodujícími kritérii, hodnocenými odbornou porotou, bude především estetická hodnota fotografie, doplňkově i technická kvalita a biologická dokumentační hodnota (zajímavost z přírodovědného hlediska).

Autoři vítězných fotografií budou odměněni věcnými cenami, hlavní cenou je pak dalekohled Swarovski SLC 10x42.

Uzávěrka soutěže je 15. července 2014.

Soutěžní fotografie můžete zaslat na adresu ČSO, Na Bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov nebo emailem na cso@birdlife.cz.

Čáp černý - Ciconia nigra Čáp černý - Ciconia nigra

Pravidla soutěže

 1. Do soutěže budou zařazeny fotografie autorů dlouhodobě žijících či fotografujících na území České republiky.
 2. Do soutěže budou zařazeny fotografie, jejichž námětem je alespoň jeden z druhů čápů, tedy nejen čáp bílý a černý, ale i všichni ostatní čápi světa. Přitom je podmínkou, že při pořizování fotografií nebyli ptáci rušeni. Fotografie čápů černých na hnízdě budou do soutěže zařazeny pouze pokud autor doloží povolení k jejich pořízení ve smyslu vyhl. 395/1992 Sb., resp. obdobné povolení, je-li potřeba v zemi pořízení fotografie.
 3. Do soutěže nebudou přijaty fotografie ptáků chovaných v zajetí. Výjimkou je kategorie do 15 let, kde jsou fotografie čápů v zajetí přípustné.
 4. Drobné úpravy fotografií jsou přípustné, montáže nikoli. Snímky se zasílají bez rámečků či jiných grafických prvků.
 5. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích, přičemž rozhodující je věk autora ke dni uzávěrky soutěže – do 15 let a 15 a více let. Každý autor může přihlásit nanejvýš pět fotografií.
 6. Fotografie se zasílají v digitální podobě, ve velikosti umožňující tisk alespoň 30 x 40 cm, ve formátu JPG a v jednom z barevných prostorů RGB. Přiložení náhledů na papíře je možné, ale není podmínkou. (ideálně TIFF, 16 bitů na kanál, rozlišení min. 170 dpi při delší straně min. 40 cm).
 7. Povinné údaje jsou název snímku, autor a adresa (včetně emailu a telefonu). Ke každé fotografii je žádoucí zaslat údaje o datu, místě a okolnostech pořízení a údaje o použité technice (nejsou-li uloženy v EXIFu). Údaje o použité technice nebudou součástí hodnocení, porota je nebude mít k dispozici.
 8. Do soutěže budou zařazeny všechny snímky, které splní výše uvedená kritéria a budou doručeny pořadateli nejpozději 15. července 2014.
 9. Rozhodujícími kritérii, hodnocenými odbornou porotou složenou z profesionálních fotografů, výtvarníků, ornitologů a dalších odborníků, bude především estetická hodnota fotografie, doplňkově technická kvalita a biologická dokumentační hodnota. Snímky budou porotou hodnoceny anonymně.
 10. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na slavnostní vernisáži výstavy ČÁPI 2014 dne 6. září 2014 ve Vrchlabí. Výstava bude ve Vrchlabí přístupná do 31. října 2014, poté bude putovat po dalších městech ČR.
 11. Osoba zasílající fotografie do soutěže tím prohlašuje, že je autorem zaslaných fotografií, a souhlasí s jejich prezentací na výstavě, s publikací v katalogu, případně s využitím k propagaci soutěže a výstavy. Za takovéto použití bude autorovi předán 1 výtisk katalogu zdarma.
 12. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci České společnosti ornitologické, KRNAP a členové poroty.
 13. Zaslaná media ani snímky se nevracejí.
 14. Adresa pro zasílání soutěžních fotografií: ČSO, Na Bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov, cso@birdlife.cz. Pro zaslání větších fotografií je ideální použití některého bezplatného úložiště (např. uschovna.cz).

Čáp bílý - Ciconia ciconia - Španělsko - Extremadura, Andalusie 2013 Čáp bílý - Ciconia ciconia - Španělsko - Extremadura, Andalusie 2013 Foto: Martin

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat