Aktuálně: 4 310 inzerátů183 556 diskuzních příspěvků17 863 uživatelů

Přeprava živých zvířat

Přeprava živých zvířat
Jiří Švanda 11.04.2015, 11:58
6 612 3 minuty čtení

Přepravujete čas od času hospodářská zvířata? Pak vám bude velice užitečný následující článek od autora Jiřího Švandy (web autora: http://lamafarma.cz/). Mimo jiné se dozvíte jaká musíte splnit pravidla, aby nedocházelo k porušení české legislativy.

Přepravu zvířat a její podmínky upravuje hned několik zákonů, vyhlášek a nařízení, které prostě musíme ctít a dodržovat.

Jedná se o Nařízení Rady (ES) č.1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností. Dále je to Zákon č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. A Vyhláška č.4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.

Nejjednodušší je přeprava zvířat

na vzdálenost do 50 km

Nejjednodušší je přeprava zvířat na vzdálenost do 50 km, kdy musíte jen použít takový přepravník, který nebude, zjednodušeně řečeno, přepravovaným zvířatům způsobovat újmu na zdraví. Pokud potřebujete přepravovat zvířata na vzdálenost nad 65 km a doba přepravy nepřesáhne délku 8 hodin, pak už musí přepravovaná zvířata doprovázet osoba s osvědčením o způsobilosti pro řidiče a průvodce podle čl. 17 odst. 2 nařízení Rady (ES) č.1/2005. Toto osvědčení lze získat po absolvování kurzu.

Tak takhle vypadá jedna z budov shromažďovacího střediska v německém podání Tak takhle vypadá jedna z budov shromažďovacího střediska v německém podání

Dále tato osoba musí mít povolení přepravce typu 1, které vydává příslušná krajská veterinární správa. Oba tyto doklady obsahují velmi důležité číslo, které se zapisuje do přepravních dokladů. Pak už stačí vhodný přepravník s označením „Transport živých zvířat“ ve všech jazycích zemí, kterými projíždíte. Podmínky na přepravník jsou uvedeny ve shora uvedených dokumentech Přeprava živých zvířat trvající více jak 8 hodin, je tak komplikovaná, že ji zde ani nebudu popisovat. Proč o tom všem píši? Protože v okolních zemích v rámci EU se toto začíná důsledně vyžadovat. Mohu uvést vlastní zkušenost s přepravou zvířat z Holandska a Německa.

Vnitřek vypadá stejně dobře, jako celý areál Vnitřek vypadá stejně dobře, jako celý areál

Pokaždé před připravovanou přepravou doporučuji kontaktovat veterináře, který bude zásilku odbavovat a s ním dohodnout vše potřebné. V Holandsku jsme třeba mohli nakládat přímo u chovatele, ale v Německu se musela zvířata nejdříve dovézt do sběrného (shromažďovacího) střediska, kde proběhla zdravotní kontrola pověřeným veterinářem a poté se zvířata nakládala do našeho přepravníku. Předem byly odfaxovány oba doklady potřebné pro schválení přepravy a trasa přepravy s uvedením doby trvání. Následně nám byl potvrzen termín nakládky a mohlo se vyrazit pro zvířata. Také si před cestou připravte Rejstřík vozidla pro přepravu zvířat, který musí mít řidič/průvodce s sebou, samozřejmě řádně vyplněný. Rejstřík vozidla je nutný při všech přepravách zvířat na vzdálenost delší než 50km. Dopravce je na vyžádání předkládá kontrolním orgánům a uchovává je po dobu 3 let.

Tento krasavec tam na nás čekal přes noc Tento krasavec tam na nás čekal přes noc

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Jiří Švanda

Autorem od: 04.03.2014

Podobné články

Může vás také zajímat