Aktuálně: 5 055 inzerátů172 877 diskuzních příspěvků17 728 uživatelů

Alkoun holubí

Cepphus columba

Alkoun holubí

Cepphus columba

Alkoun holubí

 • Výskyt: Finsko, Dánsko, Švédsko atd.
 • Délka těla: 34 cm
 • Hmotnost: 340-540 g
 • Počet vajec: 1 ks
 • Inkubační doba: 21-24 dnů
 • Délka života: Až 20 let
 • Potrava: Korýši, mlži, ryby
Alkoun holubí
Kam se řadí?

Alkoun holubí

Taxonomie

 • Říše: Animalia - živočichové
 • Kmen: Chordata - strunatci
 • Třída: Aves - ptáci
 • Podtřída: Ornithurae - praví ptáci
 • Infratřída: Neornithes - létaví prvoptáci
 • Nadřád: Neognathae - letci
 • Řád: Charadriiformes - dlouhokřídlí
 • Čeleď: Alcidae - alkovití
 • Rod: Cepphus - alkoun
Alkoun holubí
Kde žije?

Alkoun holubí

Evropa

 • Nadmořská výška: 290 m
 • Povrch: většinou nížiny (60%), jih hornatý
 • Teplotní pásy a srážky:
 • Studený: oblast polární a subpolární (200-600 mm/rok)
 • Mírný: oblast západopřímořská (nad 600 mm/rok), přechodná (400-1500 mm/rok), vnitrozemská (do 400 mm/rok)
 • Subtropický: oblast středomořská (400-1000 mm/rok)
 • Roční období:
 • Střídání 4 ročních období: jaro, léto, podzim, zima
 • Průměrná teplota:
 • Zima: -2- +2 °C
 • Léto: 21-25 °C
Ing. Zbyněk Pokorný 10.06.2014, 14:00
4 421 4 minuty čtení

Znaky

Alkoun holubí je o něco menší než alkoun úzkozobý, dlouhý 34 cm, s rozpětím 68 cm. V létě jediná alka s černou spodní stranou těla - ostře ohraničené políčko na křídlech je ve všech šatech bílé. V zimě je spodní strana zcela bílá, horní tmavě skvrnitá. Při tak rozdílném opeření vypadají pelichající ptáci velmi pestře.

Když odpočívají, sedí alkouni holubí zpříma s esovitě prohnutým krkem na skálách nebo ledových krách a jsou tak důvěřiví, že je lidé kdysi nabodávali ze člunů na dlouhá kopí. Chodí obtížně a kolébavě, let je rychlý a hlučný, než vyletí z vody, musejí se ptáci rozběhnout. Když se potápějí, pádlují křídly a kormidlují nohami. Mořský orel je ve vzduchu pronásleduje, stejně jako jiné potápějící se ptáky, dokud se vysíleni už nejsou schopni potopit a dravec je může bez odporu ukořistit. Mají tichý, pípavý hlas, který zní jako zpěvné „síí".

Prostředí

Alkoun holubí je rozšířen cirkumpolárně v mořích mírného a chladného pásma. V Evropě dosahují jeho hnízdiště na jihu až k pobřeží Irska, na sever až k nejsevernějším ostrovům na okraji věčného ledu, kde teplota vody ani v létě nepřesáhne 0 stupňů Celsia.

V Baltu žije alkoun holubí až u zakončení Finského zálivu, kde není voda prakticky už slaná a v zimě zamrzá. Pak alkouni ustupují k jihu a stávají se hosty na německém baltském pobřeží. V Severním moři byli pozorováni jen jako vzácní hosté.

Alkoun holubí není ptákem volného moře, ale žije v oblasti klidných vod mezi ostrovy a pevninou, ve fjordech a mělčinách. Zde přečkávají celý rok. Hnízdí ve skulinách mezi štěrkem a skálami, tj. na podobných místech jako alka malá, s níž také příležitostně soupeří o hnízdiště. Avšak hnízdí obvykle níž než ona, často jen těsně nad příbojovou zónou, někdy však i až 3 km od pobřeží. Na ptačích skálách obsazuje většinou hromady kamení na úpatí skal. Občas je možno najít čisté kolonie alkounů holubích na neobydlených kamenitých ostrovech.

Rozmnožování

Alkouni holubí hnízdí v koloniích o několika desítkách párů nebo samostatně na úpatí ptačích skalisek. Tokají v květnu před hnízdišti jakýmsi vodním baletem nad vodní hladinou i pod ní. Občas otevře sameček pozoruhodně široce zobák a ukazuje přitom pronikavě červený jícen. Párek alkounů je velmi něžný: oba sedí přitisklí k sobě a mazlí se zobáky a je možno věřit, že mnohému tak tvrdému námořníkovi klesl obušek v ruce při pohledu na tak vroucné projevy. Mnoho námořníků každopádně říká alkounům holubím také holubi. Na rozdíl od jiných alkovitých kladou alkouni holubí často dvě vejce, ale obyčejně odchovají jen jedno mládě. Na vejci s jasně červeným žloutkem sedí oba rodiče po dobu 21 až 24 dnů. Hnízdění probíhá v červnu a začátkem července. Hnízdící ptáky je možno často chytit do ruky. Mládě se klube s šedým prachovým peřím a zůstává v dutině 35 až 39 dnů. To je ostatně pravidlem u všech mláďat ptáků hnízdících v dutinách, že se zdržují v hnízdě mnohem déle než mláďata z volných hnízd. Když ale pak hnízdo opustí, dovedou už dobře létat a jsou prakticky samostatná.

Potrava

Alkouni holubí vyhledávají potravu hlavně na dně vod. Proto se nevzdalují příliš od pobřeží. Ryby jsou pravděpodobně jen přídavkem, hlavní potravou jsou korýši všeho druhu, mořští červi, mlži a láčkovci. Hodíme-li vedle alkounů holubích do vody kamínek, stává se, že se ponoří, vyloví jej a drží v zobáku. Když hledají potravu, potápějí se zřídkakdy na delší dobu než na 30 sekund. Prchají-li však, zůstávají pod hladinou až 2 minuty. Když je někdo postřelí, zakousnou se na dně a už nevyplavou.

Názvy ve světě

Alkoun holubí

Anglicky: Pigeon Guillemot

Mohlo by vás také zajímat

Alkoun úzkozobýAlkoun tlustozobýAlkoun malýPéřovka holubí

Foto: http://calphotos.berkeley.edu

Podělte se s námi o názor na tento text →