Aktuálně: 4 427 inzerátů179 682 diskuzních příspěvků17 823 uživatelů

Vliv skladování násadových vajec na vývoj

Vliv skladování násadových vajec na vývoj
Ing. Dana Nehasilová 18.01.2014, 16:00
4 394 3 minuty čtení

Zavedenou praxí v drůbežářském průmyslu je skladování fertilních násadových vajec v chladu. Násadová vejce se před inkubací skladují po krátkou dobu na farmě, v líhňařských provozech nebo oběma způsoby současně i když je známo, že skladování delší než 7 dní signifikantně snižuje líhnivost a zvyšuje embryonální mortalitu. Z manažerského pohledu praxe delší období skladování napomáhá efektivnímu shromáždění většího množství vajec. Důvody, proč skladování vajec redukuje životaschopnost embryí během inkubace, což se může promítnout do kvality kuřete po vylíhnutí, nebyly dosud zcela objasněny.

Předchozí výzkumy demonstrovaly, že embrya z vajec brojlerových slepic skladovaná v chladu do 14. dne se vyznačují sníženou rychlostí růstu a špatnou kvalitou kuřat v porovnání s vejci skladovanými po dobu 4 dní. Běžná praxe delšího skladování vajec v chladu může snížit počet zdravých embryonálních buněk pod kritickou hranici, ovlivní normální vývoj embrya a způsobí abnormální vývoj nebo zvýšenou embryonální mortalitu u vajec skladovaných po dobu 14 dnů.

Vliv skladování násadových vajec na vývoj

Násadová vejce brojlera ROSS 308 byla rozdělena do dvou skupin a skladována po dobu 4 a 14 dní za stejných podmínek – vlhkosti a teplotě. V průběhu inkubace (4 až 21 dní) byly odebírány vzorky vajec k posouzení kvality embryí prostřednictvím zjišťování jejich denní hmotnosti. Pro objasnění celulárních a molekulárních mechanismů, které mohou ovlivňovat kvalitu embrya, byly izolovány ze vzorku vajec z každé skladované skupiny blastodermy (neinkubovaných embryí), disociovány na jednotlivé buňky a podrobeny analýze průtokovou cytometrií k rozlišení životaschopných, apoptotických (apoptóza - jeden z typů programované buněčné smrti, která má klíčovou roli ve vývoji živočišného embrya) a nekrotických populací buněk. Analýza pomocí kvantitativní PCR v reálném čase byla použita pro porovnání exprese vybraných apoptotických genů v blastodermech a embryích (6 dní stará po inkubaci).

Byla prokázána snížená denní hmotnost embryí, indikace snížené kvality embryí, která může ovlivnit kvalitu vylíhlých mláďat. Kromě toho snížená životaschopnost v blastodemálních buňkách souvisela se zvýšeným procentem smrti apoptotických buněk. To naznačuje, že prodloužení doby skladování vajec by mohlo aktivovat mechanismus smrti apoptotických buněk na blastodermální úrovni, což může být jedním z molekulárních mechanismů, které vedou k redukci denní hmotnosti embrya během inkubace. Ke zvýšení kvality embryí by mohly být využity experimentální kontroly schopné omezit celulární a molekulární mechanismy u skladovaných vajec.

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Ing. Dana Nehasilová

Autorem od: 11.01.2014

Podobné články

Může vás také zajímat