Aktuálně: 4 388 inzerátů184 673 diskuzních příspěvků17 883 uživatelů

Rorýs obecný – umělá hnízdiště

Rorýs obecný – umělá hnízdiště
Ing. Zbyněk Pokorný 09.06.2014, 16:00
4 177 5 minut čtení

Aktivní ochrana rorýse spočívá v evidenci a ochraně stávajících hnízdišť, jejich zabezpečením před možným úhynem ptáků a případně také v přípravě umělých hnízd.

Před zahájením ochranářských je vždy nutná dohoda s majitelem objektu, spolupráce s úřady povolujícími stavební práce a firmami zabezpečujícími rekonstrukce budov. Je výhodné, když je o hnízdišti informován už projektant a s rorýsy jako "černými nájemníky" se počítá ještě před zahájením stavebních úprav. Trvalou součástí aktivní ochrany musí být osvětová činnost, neboť ta je při ochraně ptáků hnízdících na budovách dosud opomíjena, zvláště ve srovnání s propagací akcí na vyvěšování klasických ptačích budek. Důsledkem zanedbané osvěty je slabá informovanost veřejnosti, která jako jediné ptáky hnízdící na budovách vnímá zdivočelé holuby věžáky, k nimž, až na výjimky, příliš sympatií nechová.

Úprava tradičních hnízdišť

Nejjednodušší pomoc spočívá ve zbavení horní plochy zdi letitých nánosů nečistot či stavební sutě a místo pro stavbu dalších hnízd je tak připraveno. V každém případě bychom měli zamezit vniknutí ptáků na půdu instalací zábrany, např. prkénka, překrývajícího volný prostor mezi podélným trámem (tzv. pozednicí) a střechou. Z prostoru půdy nemusejí totiž nalézt cestu ven a uhynou tam. Pokud se rorýsi zvenku marně snaží proniknout úzkým otvorem na hnízdiště, můžeme zvětšit existující mezeru na výšku 5 cm a délku asi 10 cm. Mezi dvěma trámy krovu stačí vždy jen jeden vletový otvor. Zásah nemusí být na fasádě vůbec patrný, zvláště lemuje-li okapní žlab okraj střechy.

Rorýs obecný – umělá hnízdiště

Umělá hnízdiště

Při zřizování nových hnízdních příležitostí (např. truhlíků) je třeba mít na paměti, že rorýsi obsazují pouze místa s volným příletem a vletovými otvory minimálně 6 m vysoko. Umělá hnízda by neměla být vystavena přímému slunci, ale postačuje zastínění okrajem střechy za poledního a odpoledního žáru. Orientace vůči světovým stranám nehraje roli.

Jednou z možností náhradních hnízd jsou hnízdní truhlíky ze dřeva, dřevobetonu nebo vodovzdorné dřevotřísky umístěné vně budovy pod střechou. Výhodné je spojit instalaci truhlíků s opravou budovy či jinými pracemi na fasádě nebo střeše. Nevýhodou takto umístěných truhlíků je obtížná kontrola a čistění.

Nejmenší přípustné rozměry truhlíku jsou uvedeny na obrázku, ale větší míry nevadí, protože partneři kvůli bezpečí raději hnízdo staví hlouběji. Vletový otvor má být nejméně 15 cm od fasády, oválného tvaru o výšce 35 mm a šířce 70 mm. Tento tvar a rozměry nejlépe odpovídají trupu rorýsů. Kvůli snadné výrobě je možno udělat i kruhový vlet o průměru 50 mm. Na rozdíl od klasických ptačích budek ústí vletový otvor bočně na úrovni dna truhlíku nebo ze spodu, což usnadňuje rodičům přílet i odlet od hnízda.

Nikdy "nevylepšujeme" přistávací plošku lištami nebo bidélky. Jelikož rorýsi často hnízdí koloniálně, je možné také vyrobit budku pro hnízdění několika rorýsích párů najednou. Němečtí ornitologové přišli se zajímavým nápadem instalace hnízd nad nebo pod okna vysokých budov, popř. jejich kombinace s truhlíky květin na okenních parapetech.
Dosavadní zkušenosti napovídají, že rorýsi blízkosti lidí brzy přivyknou a odměnou za vynaloženou práci je pohled do jejich domácnosti z bezprostřední blízkosti.

Existuje i další možnost umělého hnízdiště jako 5 – 6 m vysoké věžičky postavené na klidném místě se snadným příletem. Její interiér tvoří větší počet truhlíků popsaných výše.

V hnízdech rorýsů, přirozených i umělých se mohou vyskytovat různí parazité, jako např. určité druhy blech a štěnic. Jedná se o druhy vázané především na ptáky, kteří by neměli napadat člověka, není tedy třeba nějakých výraznějších obav. Z hygienických důvodů a pro větší pocit klidu však můžeme hnízda rorýsů vystříkat některým insekticidním prostředkem. Aplikaci insekticidů provádíme vždy před příletem ptáků (tj. nejlépe v první polovině dubna) a také po odletu ptáků (v polovině srpna). Po odletu ptáků můžeme z hnízd také odstranit starý hnízdní materiál.

Aktivní ochrana rorýsů je celkem snadná, ale chce dobrou vůli všech zainteresovaných. Musíme si však uvědomit, že hnízdní kolonie konzervativně lpí na původním hnízdišti a než osídlí nově nabízenou lokalitu, trvá to nejméně rok nebo dva. Proto nesmí být zklamáni ti, kteří v dobré víře instalují hnízdní truhlíky a rorýsi je hned neobydlí.

Příští rok se už s největší pravděpodobností dočkají. Budou pozorovat rorýse s největší blízkosti a bude je hřát pocit, že pomohli našim opeřeným spolubydlícím ve městě.

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat