Aktuálně: 4 579 inzerátů178 145 diskuzních příspěvků17 805 uživatelů

Koupaliště pro volně žijící ptáky

Koupaliště pro volně žijící ptáky
Ing. Zbyněk Pokorný 22.05.2014, 16:00
5 262 6 minut čtení

Budování napajedel a koupadel je doposud trochu opomíjenou, ale přitom velkou pomocí pro ptáky. Mělo by přicházet ke slovu zejména v místech, kde chybí přirozené vodní zdroje nebo jsou z nějakého důvodu pro ptáky tyto zdroje nepřístupné či nebezpečné a dále v obdobích sucha, kdy vyschnou i poslední kaluže a drobné vodoteče. Pokud se nám podaří do některých míst přilákat ptáky vyvěšováním budek či vysazováním a sestřiháváním keřů, měli bychom se zajímat i o to, mají-li dostatek vody na pití a koupání. Absence vhodného zdroje vody může některým druhům ptáků znemožnit hnízdění na jinak vhodném místě či vést k menší hnízdní úspěšnosti.

Některé menší druhy ptáků se nevzdalují od svého hnízda dále, než několik set metrů. Velkým problémem je také nedostatek vod zejména ve městech. A navíc - napajedla a koupadla jsou mimo jiné i vhodným místem pro pozorování a fotografování ptáků, zejména druhů, které jinak žijí poměrně skrytě a nejsou běžně k vidění. K napajedlům často zaletuje řada ptačích druhů i ze širšího okolí, o jejichž přítomnosti nemáme jinak ani tušení.

Koupaliště pro volně žijící ptáky

Nejlepším způsobem jak zajistit dostatek vody je zpřístupnit ptákům již existující vodní zdroje. Pokud nejsou žádné k dispozici, je potřeba vybudovat umělé napajedlo.
Hlubší vody s příkrými břehy ptákům zpřístupníme tím, že na hladinu spustíme dřevěný koupací prám, který na tekoucích vodách a rybnících zakotvíme 1-2 m od břehu. Prám je ze slabší kulatiny nebo latí. Uprostřed má bazének, ve kterém se ptáci mohou koupat a po stranách bidélka na osušení.

Nádrže s kolmými stěnami, jako jsou například sudy nebo vany na vodu, bazény apod., jsou pro ptáky velmi nebezpečné a zvláště mladí nezkušení ptáci v nich často utonou. Přebudovat nebezpečnou nádrž na užitečné napajedlo není složité. Stačí, když do vody šikmo ponoříme silnější větev nebo na hladinu položíme silnější neohoblované prkénko (plovák) nebo, pokud to dovolí prostor, prám s mělkou prohlubní uprostřed. Ptáci mohou na tyto podložky bez problémů usednout a po koupeli se na nich osušit. Pokud neprovedeme žádné z těchto opatření, je potřeba hladinu zakrýt, aby se v těchto nádržích ptáci zbytečně netopili.

Další přirozené vodní zdroje, jako jsou potůčky, příkopy, studánky, kaluže aj., zpřístupníme ptákům úpravou (zešikmením) břehu, který též můžeme zpevnit pískem nebo vydláždit kameny, popř. po okraji vybudovat mělké tůňky, ve kterých se mohou ptáci koupat. Potok s kolísavým stavem vody můžeme na několika místech pro případ sucha přehradit nízkou hrází, aby se v obdobích sucha alespoň někde v korytě udržela voda.

Umělá jezírka, která mohou kromě funkce napajedla sloužit i jako vhodný dekorativní doplněk skalky či jiné části zahrady, by měla mít rozměry minimálně 50 x 50 cm a uprostřed hluboká 10-15 cm (rozměry závisí na tom, jak často doplňujeme vodu). Snadný a bezpečný přístup by ptákům měly umožňovat pozvolné břehy, popř. i kameny uprostřed. Pří výstavbě postupujeme tak, že vyhrabanou jámu utěsníme cca 5 cm vrstvou malty (1 díl cementu na 2 díly písku), do ještě čerstvé vyzdívky pak můžeme zasadit oblázky pro její přirozenější vzhled. Vodu bychom měli průběžně doplňovat a min. 1 x za 10-12 dní napajedlo vypustit (nebo vodu vybrat nebo vymést koštětem) a vyčistit. Budujeme-li takovéto jezírko v lese, stačí, když pro utěsnění použijeme místo malty jíl.

Jednoduché napajedlo můžeme také zhotovit z laťového rámu, na který volně přibijeme plastovou fólii nebo lepenku a zapustíme do země nebo připevníme na cca 1 m vysoké kůly, aby byli ptáci lépe chráněni proti predátorům. Hloubka takovéhoto napajedla by měla být 5 - 10 cm. Pro snadnější přístup položíme na dno 2 - 3 kameny. Minimální velikost by měla být 30 x 30 cm, optimální cca 40 x 60 cm. Pro výrobu napajedla můžeme použít i větší plastové nádoby, korýtka apod. zapuštěné po okraj do země, vždy však musíme vyřešit snadný a bezpečný přístup ptáků k vodě.

Koupátko můžeme vyrobit i z velké keramické nebo plastové misky, kterou používáme pod květináč. Miska by měla mít okraj, na kterém by mohli ptáci odpočívat. Vhodné nejsou misky kovové - ty se na slunci příliš ohřívají.

Okolí napajedel a koupadel by nemělo být bezprostředně zarostlé vyššími rostlinami a keři, ze kterých mohou na koupající se ptáky útočit kočky a jiní predátoři. Stromy, a keře by měly být ve vzdálenosti asi 8 - 10 m od napajedla (stromy mohou být i blíže). Ptáci se v nich mohou ukrýt před případným nebezpečím, a také sem často po koupeli zaletují, aby si osušili promáčené peří. Z těchto úkrytů můžeme také pozorovat život u vody.

Na zimu napajedla vypustíme, aby je mráz neponičil. V zimě ptáci nejsnáze uhasí žízeň krystalky ledu nebo sněhu. Proto jim zejména v mrazivých dnech nikdy nenabízíme vodu (ani ohřátou), mohla by je totiž svádět ke koupání a promočené peří by na nich snadno zmrzlo!

V letních parních dnech můžeme jako jednoduché koupátko použít i vyschlou louži, do které nalijeme 2 konve vody (podle velikosti vyschlé louže), krom toho, že poskytne obnovená louže s vodou ptákům koupel, pití, jistě uděláte radost i vlaštovkám a jiřičkám, které použijí bláto kolem louže ke stavbě svých hnízd. Po delším období sucha vlaštovkám stavební materiál chybí.

Koupaliště pro volně žijící ptáky

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat