Aktuálně: 6 448 inzerátů160 649 diskuzních příspěvků17 556 uživatelů

Zábava pro křečka - kolotoč, běhací disk a běhací koule

Zábava pro křečka - kolotoč, běhací disk a běhací koule
Ludmila Martínková 06.01.2024, 13:00
403 11 minut čtení

Kolotoče

Křečci jsou noční tvorové, v přírodě naběhají denně několik kilometrů za potravou. Když se jim nemůžeme v noci věnovat, protože spíme, oni jsou nejvíce aktivní – a právě kolotoč jim přirozený běh kompenzuje, proto je velmi vhodné kolotoč do ubikace pořídit. Dostatečný pohyb je velmi důležitý pro jejich zdraví a kondici.

Zdravý běh křečka v kolotoči

Doporučuji, abyste si pustili názorné video, které je součástí tohoto článku. Při běhu v dostatečně velkém kolotoči se křečkům neprohýbá páteř a nezavrací hlavičku dozadu. Při běhu v kolotoči by měl mít křeček páteř ve stejné ose jako při volném běhu. U nezdravého běhu se křečkům prohýbá páteř a zavrací hlavičku. Páteř je do mírného písmena V.

Běh v menším kolotoči prokazatelně způsobuje křečkům deformaci páteře, bolestivé stavy, může se vytvořit hrb a na zdraví ani kvalitě života to bohužel nepřidá. I malý záklon krční páteře způsobuje křečkům bolesti zad.

Velmi často chovatelé namítají – vždyť můj křeček v kleci kolotoč měl a nikdy v něm neběhal – kolotoč tedy kupovat nebudu. V naprosté většině případů ale docházíme k tomu, že měl křeček v ubikaci malý kolotoč, který nebyl křečkovi pro běh příjemný nebo se do něj dokonce nevlezl, a proto v něm neběhal.

Velikost kolotoče

Velikost závisí zejména na druhu křečka. Jinak velký kolotoč budete pořizovat pro křečka syrského a jinak velký kolotoč pro křečíka (džungarského, Campbellova, Roborovského, čínského, hybrida).

Pro křečky syrské volíme kolotoč o minimálním průměru 28 cm a u křečíků kolotoč minimálně o průměru 20 cm. Nebojte se ale koupit klidně o něco větší průměr. Může se totiž stát, že Váš křeček více vyroste a zjistíte, že při běhu prohýbá páteř. Větším kolotočem nikdy nic nepokazíte, menším bohužel ano.

Plast, dřevo nebo kov?

Dřevěný kolotoč se točí pomocí ložisek, tudíž je jeho chod tichý i při průměru 28 cm. Velké plus je i v tom, že se jedná o přírodní materiál a případným ohlodáváním si křeček brousí zoubky. Dřevěné kolotoče ale více trpí na znečištění. Před použitím doporučuji veškeré dřevěné vybavení v ubikaci ošetřit netoxickým nátěrem na dětské dřevěné hračky. Korková nášlapná plocha u dřevěných kolotočů se dá při znečištění nebo poškození vyměnit. Dřevěné kolotoče jsou těžší, proto by měly vždy stát na pevném podkladu, aby křečka při podnorování nezavalily. Nevýhodou je vyšší cena.

Je možnost pořídit i plastový kolotoč. Výhodou je jeho cena, některé se dají připevnit na mřížku klece nebo stojí pomocí podstavy. Také se dobře čistí. Menší průměry vhodné pro křečíky jsou tiché, pokud pořizujete pro syráčka plastový kolotoč s větším průměrem, často kolotoč dře a bouchá o podstavu. Je nutné upozornit na to, že pro dlouhosrsté syrské samečky není vhodný kolotoč se středovou osou. Dlouhá srst křečka se může zamotat do středové osy, což s sebou často nese následky neslučitelné se životem. V poslední době se na českém trhu začaly objevovat i velké ložiskové plastové kolotoče, které jsou tiché, bez středové osy a dobře se umývají. Jsou ale nejdražší variantou a zatím na ně narazíte spíše vzácně. Nepořizujte plastové kolotoče, do kterých se dá nastupovat z obou stran. Jejich podstava je ukotvena uprostřed kolotoče a spolu se středovou osou kolotoče vytváří efekt nůžek (popsaný níže u kovových kolotočů).  Křeček se může v kolotoči skřípnout a způsobit si i vážná zranění.

Kovové kolotoče jsou nebezpečné, stávají se v nich úrazy, občas i ty, které jsou smrtelné. Nejvíce nebezpečný je efekt nůžek, který je u kovového kolotoče typický. Jedná se o pomyslné nůžky, které tvoří podstava a středová osa kolotoče. Křeček, který se rychle rozběhne v kolotoči a pak náhle vyskočí, se může v těchto nůžkách skřípnout. Hrozí nejen zlomeniny a jiné vážné úrazy, ale i zlomení vazu a smrt. Navíc v mřížce se může zatrhnout drápek, zlomit či pohmoždit tlapka. Jedná se o bolestivé úrazy, o kterých chovatel ani často neví – buď se zahojí samy, nebo je při vážnějších stavech potřeba zásah veterináře. Stává se ale i to, že dojde k většímu (vnitřnímu) krvácení, místo se zanítí nebo dojde k sepsi organismu a křeček umírá, aniž by chovatel zjistil pravou příčinu. Kovový kolotoč je nebezpečný i pro jednoho křečka, pokud chováte společenské druhy křečíků, riziko úrazu stoupá. Pokud Váš křeček má kovový kolotoč, doporučuji ho co nejdříve vytáhnout a pořídit plastový nebo dřevěný. Je lepší, aby raději kolotoč neměl vůbec, než měl kovový.

Na obrázku jsou pro konkrétnější představu znázorněny některé z vhodných kolotočů Na obrázku jsou pro konkrétnější představu znázorněny některé z vhodných kolotočů

Mláďata a kolotoč

V tomto bodě se zejména české chovatelské stanice syrských křečků neshodují (u křečíků jsou jednohlasně PRO kolotoč). Proto je dobré vědět k tématu informace a rozhodnout se sám, popřípadě otázku položte chovateli, od kterého si křečka berete. Jistě Vám poradí nejlépe.

Argumenty proti kolotočům do 3 měsíců věku

Může se stát, že si mladý křeček utvoří na kolotoči závislost. Častěji k tomuto jevu dochází v malých a špatně vybavených ubikacích, kdy křeček nemá jinou možnost než se zabavit v kolotoči, výjimečně k ní dochází i ve vyhovujících ubikacích. Tato závislost ovlivňuje zejména socializaci s novým majitelem. Ve vzácných případech, kdy chovatel nejedná a kolotoč včas nevyndá, může křeček zemřít na dehydrataci a vyčerpání z běhu. Řešením této situace je kolotoč z ubikace vytáhnout a navykat na něj postupně, popřípadě ho do ubikace dát až po 3. měsíci věku.  

Argumenty pro kolotoč

Kolotoč křečkovi nahrazuje přirozený běh. V přírodě křeček naběhá i několik kilometrů denně za potravou a nikdo se ho neptá na to, jestli už mu byly 3 měsíce. Křeček se může bez kolotoče nudit, může mít nedostatek pohybu (a s tím způsobené zdravotní obtíže), z nudy skákat po krajích ubikace, popřípadě začít hryzat mříže klece (začátek další závislosti).

I když by se mnou někteří chovatelé nesouhlasili, jako ideální se mi jeví přistupovat ke každému křečkovi individuálně. Kolotoč dát od začátku a při problému zasáhnout, kolotoč vytáhnout a navykat na něj postupně. Při případném vyndání kolotoče zabavit křečka jinak – ideálně mu umožnit norování ve vysoké vrstvě podestýlky, která drží tunely a přidat i jiné zábavné vybavení.

Dát nebo nedát mláděti nastálo kolotoč do ubikace? To je otázka, na jejíž odpovědi se chovatelské stanice křečků syrských jednoznačně neshodnou. Dát nebo nedát mláděti nastálo kolotoč do ubikace? To je otázka, na jejíž odpovědi se chovatelské stanice křečků syrských jednoznačně neshodnou.

Společenské druhy křečíků a počet kolotočů

Upozorňuji, že tento dotaz se týká pouze chovu křečíků Campbellových a Roborovského, kteří mohou být za určitých pravidel chováni ve skupinách. Křeček syrský a křečíci džungarští, čínští a hybridi, jsou samotáři a teritoriální zvířata. Chov těchto zvířat pospolu je riskantní, nebezpečný, pro zvířata prokazatelně stresující a nezodpovědný. Velmi často končí krvavými boji, vážnými zraněními i smrtí.

Pokud chováte Campbelláčky nebo Roboráčky ve skupince, často v kolotoči běhají spolu. Proto raději volíme kolotoče s širší nášlapnou plochou. V menším počtu stačí jeden kolotoč. Ve větších skupinkách, kde je křečíků 5 a více, volíme více kolotočů.

Běhací disky

Většina chovatelů v nich nevidí problém, je ale nutné brát zřetel na velikost provedení. Stejně jako u kolotočů, u křečíků volíme disk o průměru minimálně 20 cm, u křečků syrských o průměru alespoň 28 cm. Obrovskou nevýhodou je, že běhací disk zabírá mnohem více prostoru než kolotoč, přitom je jejich úkol totožný. V prostoru, který se kolotočem „ušetří“ raději může stát tunýlek nebo jiné vhodné vybavení.

Běhací koule

Běhací koule pro křečky se zdánlivě jeví jako vhodný doplněk pro vyběhání křečka. Řadíme ji ale mezi nevhodné vybavení. Bohužel je dokonce velmi nebezpečná a zodpovědní chovatelé ji prostě nepoužívají. A je pro to hned několik rozumných opodstatněných důvodů.

Proč běhací kouli nepoužívat?

  • V běhací kouli je křeček ve stresu, v přírodě je kořist a jeho přirozeným instinktem v otevřeném prostoru je utéct a schovat se. To v kouli ale nemůže.
  • Křečci se při pohybu řídí hmatovými fousky, ty ale v kouli používat nemohou, což vede k dezorientaci.
  • Při pohybu v kouli je obtížné používat smysly potřebné k pohybu, koule se těžko ovládá, křeček neumí zastavit, naráží do stěn a do nábytku, může spadnout ze schodů. Dochází ke zraněním jak méně vážným, kterých si chovatel nevšimne, ale křečka stejně bolí, tak k vážným i smrtelným zraněním.
  • Tlapka nebo drápek se mohou zaseknout ve ventilačních otvorech, což opět vede k pestré škále různě závažných úrazů.
  • Křečci při běhu (značkování) i ve stresu častěji vylučují. Vnitřek koule je pak znečištěný, znečištění se dostává i do ventilačních otvorů, které se zanáší a velmi špatně čistí. Koule se tak stává útočištěm mnoha bakterií, které mohou křečkovi způsobit infekci. Dlouhodobější a pravidelné působení moči na kůži křečka pak může způsobit kožní problémy.
  • Velmi závažná je omezená ventilace a zahřívání. Větrací otvory jsou malé, často ucpané fekáliemi. Ventilace vzduchu v kouli je celkově velmi špatná i když je koule zrovna čistá. Během běhu křečka se prostředí v kouli zahřívá, přehřívá se i křeček, který nemůže zastavit, schladit se nebo napít, což v hodně případech vede k dehydrataci, kolapsu organismu a v nejhorších případech i k smrti.
  • Jedním, leč zanedbatelným důvodem, je i velikost dostupných koulí pro křečky. Aby nedocházelo k deformaci páteře, opět by měla být koule pro křečíky o minimálním průměru 20cm a pro křečky syrské o minimálním průměru 28cm. Nic to ale nemění na tom, že i když takovou kouli seženete, jedná se o nevhodné a nebezpečné zboží, které by se nemělo používat ani prodávat.

A co když má křeček běh v kouli rád?

Křečka lákají jakékoliv malé, ohraničené prostory, do kterých se může schovat. I když má z běhací koule stres, každý den do ní poleze, protože je zvědavý – lákají je malé, uzavřené prostory a jejich paměť je bohužel dost krátká. Kouli ale můžete použít pro odchyt křečka v ubikaci či výběhu a jeho bezpečný přesun. Můžete ji i zavěsit do ubikace nebo může posloužit jako schovávací prostor pro křečka v ubikaci.

Vhodnou náhradou běhací koule je vytvoření bezpečného výběhu. O tom se ale rozepíšu zase v jiném článku.

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Ludmila Martínková

Autorem od: 08.12.2023

Jsem chovatelkou křečků syrských. Už několik let se aktivně věnuji poradenství ohledně křečků a křečíků. Zároveň se snažím o osvětu v chovu křečku a křečíků na základě jejich přirozených potřeb a dostupných výzkumů.

Podobné články

Může vás také zajímat