Aktuálně: 4 310 inzerátů183 558 diskuzních příspěvků17 863 uživatelů

Odchov selat

Odchov selat
7 762 4 minuty čtení

Březost prasnic trvá 112-116 dnů. Po uplynutí této doby následuje porod. Pro chovatele pak nastává náročnější období péče o narozená selata. Právě na toto téma vznikl tento článek. Autorem textu je Prof. Ing. Marie Čechová, CSc.

I přes patrný nižší stupeň dohledu ošetřovatele ve velkokapacitních provozech je nutné po narození selat zajistit co nejdříve napojení selat mlezivem, ve kterém jsou protilátky zajišťující ochranu proti onemocněním a vzhledem k nízkému stupni termoregulačního vývoje selat po narození, zajistit přesun do prostoru ve kterém je 32–35 oC (výhřevná deska, infrazářič). Termoregulace je u selat vyvinuta ve věku 21 dnů.

Po porodu se provádí kupírování ocásků, do pátého dne po narození se selatům dodává zdroj železa a do desátého dne je vhodné provést kastraci kanečků. Selata se začínají přikrmovat nejčastěji od pátého dne po narození prestartérem ČOS I a musí mít k dispozici vodu.

Počet, hmotnost a životaschopnost selat po narození ve vrhu má pro chovatele ekonomický význam. Selata, která váží po narození méně než 1 kg, jsou selaty problémovými a jestliže jim nevěnujeme zejména v prvém týdnu věku mimořádnou péči, hynou zpravidla z vyhladovění.  Optimální hmotnost živě narozeného selete by měla být 1,3  - 1,6 kg. Selata z více početných vrhů můžeme po narození prasnici odebrat a přikládat prasnici s méně početnými vrhy.

Čím vyšší je hmotnost selete při narození, tím je:

  • vyšší vitalita a odolnost selat,
  • nižší úroveň ztrát během odchovu,
  • vyšší hmotnost selat při odstavu,
  • vyšší přírůstky ve výkrmu,
  • kratší doba výkrmu prasat,
  • menší spotřeba krmiva na 1 kg přírůstku živé hmotnosti,
  • nižší náklady na odchov každého selete,
  • vyšší zisk při odchovu selat a chovaných prasat.

Odstav selat je realizován nejčastěji ve věku 21–35 dnů (časný odstav) při průměrné hmotnosti 6 – 8 kg. Doporučuje se odstav provádět jednorázově, přičemž selata nemají zůstat v jedné stáji s prasnicí. Postupný odstav není vhodný, neboť prodlužuje stresový stav zvířat. Postupný odstav nevyhovuje velkovýrobním požadavkům turnusového chovu, kdy je nutno uvolnit celý stájový prostor, aby ho bylo možno vyčistit a vydezinfikovat před novým naskladněním zvířat. V den odstavu se selata přemístí do odchoven a prasnice do stáje pro jalové a březí prasnice.

Odstav selat je realizován nejčastěji ve věku 21–35 dnů

při průměrné hmotnosti 6–8 kg

Doba pobytu selat v odchovnách (předvýkrmu) se pohybuje obvykle do dosažení živé hmotnosti 25 až 35 kg. V odchovnách se nejčastěji používá bezstelivový způsob ustájení (rošty). V menších chovech v návaznosti na výkrm prasat může být použito i stelivové ustájení zejména na hluboké podestýlce. Stelivové ustájení s každodenním nastýláním slámy a odklizem mrvy je pracné a používá se jen v malokapacitních stájích.  Za optimální lze považovat 10 až 20 selat v kotci při bezstelivovém ustájení, naopak při ustájení na podestýlce bude 30 až 40 selat minimem.

Ke krmení selat se používají sesypná krmítka (samokrmítka) s adlibitním způsobem krmení kompletní krmnou směsí ČOS II (startér), která se podává od odstavu do 9. týdne věku, do průměrné hmotnosti 20 kg. Od 9. týdne věku do průměrné hmotnosti 35 kg se krmí směsi A 1. Nejčastěji se podávají suché, v granulované formě.

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat