Zoopark Chomutov

… vaše oáza klidu

Zoopark Chomutov
Zoopark Chomutov

Zoopark Chomutov - základní informace

Adresa:Přemyslova 259
430 01 Chomutov
Telefon:474 629 917
E-mail:zoopark@zoopark.cz
Www: www.zoopark.cz
Rozloha (celková/expozice):112 ha / 112 ha
Počet chovaných druhů:161 druhů
Počet chovaných jedinců:1138 zvířat
Mapa zoologické zahrady: Zoopark Chomutov

Zoopark Chomutov - informace pro návštěvníky

8:30 - 18:00 : 8:30 - 18:00
8:30 - 19:00 : 8:30 - 19:00
8:30 - 17:00 : 8:30 - 17:00
9:00 - 16:00: 9:00 - 16:00
Dospělí (duben-září): 75 Kč 
Dospělí (říjen-březen): 65 Kč 
Děti (duben-září): 45 Kč 
Děti (říjen-březen): 40 Kč

Zoopark Chomutov - kde nás najdete

Zoopark Chomutov

Podkrušnohorský zoopark Chomutov (PZOO Chomutov) zvaný také Zoo Chomutov je zoologická zahrada nacházející se na okraji města Chomutov směrem na Jirkov. Je jednou z nejmladších českých zoo, rozlohu však má největší.

V chomutovském městském parku byl již v r. 1932 otevřen pavilon akvária a terária s 94 druhy ryb, obojživelníků a plazů. Vznik dnešního zooparku se však datuje až k roku 1975, kdy Walter Markel úspěšně dovedl do konce svůj návrh vybudování rozsáhlého lesoparku navazujícího na Kamencové jezero na severovýchodním okraji Chomutova. Otevřen byl v květnu, Walter Markel se stal jeho ředitelem a prvními obyvateli byla méně náročná evropská zvířata jako daněk, jelen, zubr, muflon, rys, vodní ptactvo apod. Patřil pod správu městských kin, od níž se po pěti letech oddělil. V té době se již zoopark druhově rozrostl o vlky, bobry, jeřáby či kočky divoké a slavil úspěchy jako první československá zoo, které se podařilo odchovat kormorány a pelikány.

Vlak pro lidi
Původní Markelova koncepce zooparku se skanzenem Podkrušnohorské vesnice a přírodní rezervace byla rozšířena o projekt rekonstrukce Ahníkovského zámku, jenž musel ve stejnojmenné vesnici ustoupit těžbě uhlí. V roce 1991 odešel druhý ředitel zooparku, Jan Králíček, a od následujícího roku zoopark vedl MVDr. Přemysl Rabas. Od srpna roku 2008 je ředitelkou zooparku Bc. Iveta Rabasová. Přestože se z finančních důvodů muselo přistoupit k redukci původních plánů, bylo založeno Středisko ekologické výchovy, které pořádá ekologické výukové programy pro školy i veřejnost, a zoo získala nové druhy zvířat, mj. tuleně, orly mořské, supy bělohlavé či vzácné ibisy skalní, později přibyli např. atraktivní medvědi a rosomáci.

I díky stále narůstající návštěvnosti v novém tisíciletí se zoopark rozhodl vrátit k původní myšlence skanzenu, už v roce 2000 byla dokončena výstavba statku s expozicí zemědělských strojů. Pohyb po areálu zoo začaly umožňovat také vláčky. Lokálka Amálka jezdí uvnitř zooparku a terénní Safari Expres slouží rovněž k transportu návštěvníků do skanzenu a během nočních prohlídek.

Zoopark Chomutov v číslech
Zoopark hospodaří na 112 ha ploch a je příspěvkovou organizací města Chomutova. Návštěvnost zooparku se každým rokem zvyšuje: od roku 2000 stoupla o téměř sto tisíc na více než 251 tisíc v roce 2007. Počet zaměstnanců se pohybuje kolem 50–60 osob a celkové náklady v roce 2007 dosáhly výše 33 536 800 Kč.

Zoopark v současnosti chová 161 druhů zvířat (údaj k 1. 2. 2013), mezi nimiž nechybí ani silně ohrožené druhy vedené v Červené knize IUCN a mezi návštěvníky oblíbená zvířata jako levhart sněžný, velbloud dvouhrbý či zubr evropský.

Účast v organizacích
ZOO Chomutov je členem Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (World Association of Zoos and Aquariums, WAZA), Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZ), Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (European Association of Zoos and Aquaria, EAZA) a Euroasijské asociace zoologických zahrad a akvárií (Euro-Asian Regional Association of Zoos and Aquariums, EARAZA). Zoo také spolupracuje s koordinátory Evropských chovných programů ohrožených druhů (European Endangered Species Breeding Programmes, EEP) a vedoucími evropských i mezinárodních plemenných knih.

Další činnost
Součástí zooparku je skanzen Stará Ves – Centrum krušnohorského lidového umění, kde lze navštívit hrázděný statek s dobovým zařízením a výstavou starých zemědělských strojů a techniky, staroslovanskou a starogermánskou chýši, kapličku a plně funkční větrný mlýn holandského typu. K areálu statku patří stáje pro současných 11 koní sloužící mj. voltižnímu oddílu jezdeckého klubu PZOO. Zmíněná kaplička je kopií stavby pocházející z 19. století, jež byla zbourána v 60. letech 20. století v zaniklé obci Krupice v Doupovských horách. V centru Staré Vsi se nachází zrekonstruovaný rybník a lipová alej, která by měla v budoucnu vést k věži Ahníkovského zámku.

Zoopark provozuje Stanici pro handicapované živočichy a je zapojen do projektu Národní síť stanic pro handicapované živočichy a činnost záchranných center pro státem zabavené živočichy. Ve svých prodejnách zoopark obchoduje také se zbožím typu Fair Trade a BIO.

Od roku 2001 ZOO Chomutov vydává vlastní tiskový zpravodaj Oáza.