Guan modrohrdlý

Pipile cumanensis

Výskyt: Pralesy Jižní Ameriky
Velikost: 80 cm
Počet vajec: 2-4 ks
Potrava: Plody, ovoce, výhonky, květy
velikost písma:  A A A
02.03.2015     Autor: Ing. Zbyněk Pokorný     2866 zobrazení     0 komentářů

Guan modrohrdlý patři do řádu hrabavých Galliformes, čeledi hokovitých (Cracidae). Vyznačuje se modrým hrdlem a bílou hlavou. Je až 80 cm dlouhý, větší část však připadá na ocas. Je rozšířen v tropic­kých pralesích Jižní Ameriky jižně od Orinoka až po severní Argentinu. Žije rovněž na Trinidadu. Obývá zde značně rozdílné biotopy: v oblasti Guayany se vyskytuje v nížinách při pobřeží, ale například v Bolí­vii zase v horských oblastech až do výšky kolem 2000 m n. m. Známe celkem 5 poddruhů tohoto guana. O poddruhu, obývajícím ostrov Trinidad, se zoo­logové domnívali, že je již vyhynulý, ale v roce 1969 tu bylo nově objeveno několik jedinců. Ostatní pod­druhy jsou poměrně hojné.

V době mimohnízdní se guan modrohrdlý zdržuje v menších hejnech obvykle v počtu od pěti do deseti jedinců, ale bylo pozorováno hejno až o jednadvace­ti jedincích. V této době ptáci přeletují v korunách palem, kde otrhávají menší plody a celé je polykají. Mimo to se živí ovocem a bobulemi, výhonky, květy a zelenými mladými listy. Když hejnko zpozoruje ne­bezpečí, rychle se uchyluje do korun nejvyšších stro­mů mezi husté větve.

V době hnízdění se ptáci ozývají pisklavým hla­sem, podle kterého dostal tento guan své odborné druhové jméno. Ale ozývá se i dalšími zvuky. O jeho hnízdění je zatím známo jen málo. Například v Peru hnízdí v srpnu a září, jinde v lednu až březnu. Hnízdo bývá umístěno mezi hustými větvemi a liánami na vrcholu stromu. Samice snáší 2-4 žlutobílá vejce.

Guan modrohrdlýNázvy ve světě

Anglicky: Blue-throated Piping-guan, Francouzsky: Pénélope á gorge bleue, Německy: Blaukehlguan, Polsky: Grdacz modrogardly

Foto: hidephotography.com

Komentáře ke zvířeti

Vaše jméno:
Kolik je dva krát tři? *
Text komentáře: *
Napsáno je 0 a zbývá 500 znaků.
Zatím zde nejsou žádné komentáře, napište první.