Tesařík piluna

Prionus coriarius

Výskyt: Evropa, Asie, sever Afriky
Délka těla: 19-45 mm
Délka vývoje: 3-4 roky
velikost písma:  A A A
06.02.2014     Autor: Ing. Zbyněk Pokorný     7117 zobrazení     0 komentářů

Tesařík piluna obývá starší lesy, listnaté, smíšené i jehličnaté. U nás je místy hojný. Je 19 až 45 milimetrů velký. Sameček má tykadla více pilovitá, dvanáctičlenná, samička slaběji pilovitá a jen jedenáctičlenná.

Tesařík piluna se vyskytuje téměř v celé Evropě s výjimkou severních oblastí Skandinávie a Ruska, na východ areál pokračuje do Asie až na západní Sibiř, na jih do severní Afriky. V naší republice se tesařík piluna vyskytuje roztroušeně. Obývá starší stromy v pásmu doubrav a v pahorkatinách v dubovém a bukovém porostu. Vyhovují mu zejména původní porosty pralesovitého charakteru s přirozenou skladbou dřeva. Místy je ho možné nalézt i v alejích nebo v přestárlých jehličnatých porostech.

Samice klade vajíčka na pařezy pokácených stromů nebo přímo na vyhnívající kmeny. Larvy žijí v pařezech, ale i kořenech dubů, buků, jedlí a smrků.

Brouci se „rojí“, to znamená, že vylézají z kukel a pak ven z pařezů v červenci nebo srpnu, a to často za bílého dne.

Tesařík piluna býval poměrně rozšířený a místy hojný druh, který je nyní možno považovat za všude rychle ubývající a ohrožený. Ohrožení spočívá v intenzívním lesním hospodaření, kdy nedochází k ponechání starých a přestárlých stromů a vymizení jeho primárního stanoviště tedy původních listnatých porostů.

Tesařík pilunaNázvy ve světě

Anglicky: Tanner, Francouzsky: Prione tanneur, Maďarsky: Hegedülő csercincér, Německy: Sägebock, Slovensky: Fuzáč hrubý, Švédsky: Taggbock

Foto: http://barry.fotopage.ru

Komentáře ke zvířeti

Vaše jméno:
Kolik je dva krát tři? *
Text komentáře: *
Napsáno je 0 a zbývá 500 znaků.
Zatím zde nejsou žádné komentáře, napište první.