Aktuálně: 4 358 inzerátů188 469 diskuzních příspěvků17 939 uživatelů

Praha jako dog-friendly město?

Praha jako dog-friendly město?
Jana Pfeiferová 09.12.2023, 13:00
367 6 minut čtení

Přibližně čtvrtina obyvatel Prahy vlastní psa, což podle odborníků přináší zlepšení fyzické aktivity, sociálních vazeb a prevenci pocitů samoty. Drtivá většina obyvatel vnímá Prahu jako dog-friendly (80 %), přesto se skoro polovina Pražanů (45 %) shoduje na potřebě větší edukace pejskařů v Praze. Zjištění vyplynula z průzkumu společnosti Mars pro iniciativu Lepší město pro zvířata, která se zaměřuje na kvalitu života psů a lidí ve městě.

Většina pejskařů v Praze vlastní jednoho psa, spíše menšího vzrůstu, a žije s ním v bytě. Jako nejpřívětivější ke psům hodnotí lidé městské části Praha 4 (22 %), Prahu 10 (20 %) a Prahu 5 (16 %). Pražané často hodnotí kladně čtvrti, ve kterých sami bydlí a dobře je znají. Průzkum realizovala agentura NMS Market Research.

Pet-friendly město?

Dostatek zelených ploch, dostupnost psích hřišť a také pet-friendly provozovny. To jsou klíčové atributy, které definují kvalitu života pejskařů ve městě,“ říká Eva Marlene Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat.  Z dat vyplývá, že by 61 % občanů uvítalo označení pet-friendly podniků. Většina pejskařů v Praze by si přála umožnění vstupu do restaurací, kaváren i obchodních domů. U restaurací a kaváren je to 58 % pejskařů, vedle povolení vstupu by také ocenili misku s vodou pro svého psa. Podobně je tomu i u obchodní center, 54 % pejskařů by uvítalo možnost vyrazit na nákup i se svými mazlíčky. „Zákazníci často nevědí, jak se s pejskem v prostorách chovat, kam s ním mohou a kam ne. Společně s iniciativou Lepší město pro zvířata vytváříme edukační informační systém, díky kterému se pejskaři snadno zorientují v našich prostorách,“ říká Anna Vraná, marketingová manažerka OC Stromovka.

Lepší město pro zvířata

O spokojené soužití pejskařů v Praze a dalších městech a větší informovanost obyvatel usiluje iniciativa Lepší město pro zvířata, jež vznikla pod záštitou společnosti Mars. 

Z dat vyplývá, že ačkoli je Praha vnímána jako pet-friendly, je tu stále mnoho odvětví, kde právě správná edukace obyvatel může zlepšit kvalitu života pejsků i lidí,“ říká Daniela Hlaváčková, marketingová ředitelka pro střední Evropu ve společnosti Mars. Projekt si klade za cíl vytvářet dlouhodobě bezpečné a příjemné prostředí pro obyvatele města a inspirovat provozovny k tomu, aby byly pet-friendly. „Jednou z oblastí, které se chceme věnovat, je označování pet-friendly podniků a poskytování návodů majitelům, jak přizpůsobit své prostory pro chovatele mazlíčků. Zároveň nyní pracujeme s našimi experty na vytvoření pet-friendly obchodního domu,“ říká Daniela Hlaváčková ze společnosti Mars.

Zelené město

Pro pejskaře je vedle pet-friendly provozoven důležité mít především dostatek zelených ploch ve městě a také zdůrazňují potřebu psích hřišť. 77 % obyvatel Prahy by si přálo vyhrazené prostory pro volný pohyb psů ve všech parcích. Podle Marka Váchy, tiskového mluvčí Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) má nyní metropole 2 096 hektarů městských parků, což je pro představu plocha celé Prahy 8. „Praha navíc v rámci připravovaného Metropolitního plánu navrhuje dalších 583 hektarů nových parků, z čehož byste poskládali celou Prahu 1,“ vysvětluje Marek Vácha.

Čisté parky i ulice

Skoro polovina obyvatel Prahy (45 %) je pro lepší edukaci majitelů o výcviku a chování se psem. Více než polovina Pražanů (51 %) nesouhlasí s výrokem, že jsou majitelé psů ohleduplní ke svému okolí. 69 % nepejskařů si myslí, že majitelé psů po svých psech dostatečně neuklízejí. S tímto výrokem souhlasí 58 % pejskařů. Psí exkrementy  na chodnících a v parcích jsou dle dat nejčastěji uváděným problémem v souvislosti s pejskaři. Podle odborníků to souvisí s hlubším vztahem české společnosti k veřejnému prostoru a pomohla by především důslednější osvěta. „Jsou tři jednoduché body, které by měli chovatelé dodržovat – mít kontrolu nad svým psem, uklízet po něm a nepouštět psa tam, kam nepatří. Neukáznění psi jsou hned po člověku hlavní příčinou znehodnocování zeleně a vegetačních prvků v parcích a ulicích,“ vysvětluje krajinářský ekolog a zahradník Jan Richtr, který má na starost zeleň v okolí CAMPu (Centrum pro architekturu a městské plánování).

Hra o vodítko

Jednou z častých obav obyvatel jsou neukáznění majitelé (19 %) a volně pobíhající psi (16 %). Platná vyhláška o ochraně veřejné zeleně v Praze upravuje volný pohyb psů, přičemž stanovení konkrétních pravidel je v gesci jednotlivých městských částí. Podle psího trenéra Tomáše Nusharta lidé často podceňují možné důsledky puštění psa na volno v nekontrolovatelné situaci. „Pes by měl být pod kontrolou, což ve většině případů znamená na vodítku. I když je pravda, že psi potřebují volnost, nemělo by to omezovat ostatní. Často majitelé neznají reakce svých psů na běžce, cyklisty nebo divokou zvěř,“ říká Tomáš Nushart, psí trenér. Podle něj by se psi měli volně pohybovat pouze na k tomu určených místech, jako jsou například psí hřiště. Zároveň pokud podpoříme jejich výstavbu, omezíme tak riziko volně pobíhajících psů na veřejných prostranstvích.

Reprezentativní průzkum v cílové skupině Pražanů ve věku 18 a více let provedla agentura NMS Market Research. Výběr respondentů byl kvótní podle dle pohlaví, věku, vzdělání a bydliště v městské části. Sběr dat proběhl on-line v Českém národním panelu od 11. 10. do 17. 10. 2023. Velikost vzorku je 1004 respondentů.

O iniciativě Lepší město pro zvířata: Iniciativa Lepší město pro zvířata si dává za cíl dlouhodobě pomáhat městům vytvářet bezpečné a příjemné prostředí, které je přátelské vůči domácím mazlíčkům. Jeho snahou je edukovat a informovat obyvatele měst, jak se chovat se zvířaty v rámci veřejného prostoru a rovněž inspirovat provozovny, aby byly pet-friendly.

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Jana Pfeiferová

Autorem od: 07.12.2023

Podobné články

Může vás také zajímat