Aktuálně: 4 383 inzerátů184 539 diskuzních příspěvků17 882 uživatelů

Pravidla DOGDANCING

Pravidla DOGDANCING
Lenka Krejčová 29.03.2008, 22:01
7 301 8 minut čtení

Něco málo k pravidlům o stále populárnějším sportu se psi - tanci se psi... Příští článek se bude týkat divizí dogdancing.

 1. Sestavy by měly jasně demonstrovat psovu obratnost, poslušnost, pozornost, flexibilitu a trénink v souladu s pohyby psovoda s ohledem na příslušnou divizi.
 2. Po celou dobu sestavy musí být respektována důstojnost psa.
 3. Sestavy mohou začít a skončit, kdekoliv se psovod rozhodne, za předpokladu, že pes i psovod jsou na taneční ploše.
 4. Rozměry taneční plochy by měly být v rozmezí 10 x 12m až 15 x 20m.
 5. Taneční plocha musí mít bezpečný neklouzavý povrch a její okraj musí být jasně vyznačen.
 6. Žádní psi mimo toho (těch), co právě soutěží, nesmí být na taneční ploše.
 7. Pes, který se připravuje na svou sestavu, nesmí být v těsné blízkosti taneční plochy a psa, který je právě na taneční ploše, nesmí nijak rušit, zvláště ne štěkáním.
 8. Psi nesmí být v nehybné pozici déle než 10s. Počítáno od prvního tonu skladby.
 9. Jsou zakázané pohyby, které by mohly vést ke zranění psa.
 10. Při sestavě by měl být využit celý prostor taneční plochy.
 11. Na soutěžích se doporučují kostýmy (vhodné ke stylu sestavy).
 12. Psi nesmí být nijak oblečeni, povolen je pouze ozdobný obojek, nebo ozdoba kolem krku. V případě dlouhosrstých psů může psovod použít gumičku či sponku na stažení chlupů, jež překrývají psovi oči.
 13. Rekvizity jsou povoleny pouze pokud jsou nedílnou součástí vystoupení a nejsou používány jako tréninková pomůcka - hračka. Používat střelné zbraně nebo napodobovat výstřel je zakázáno.
 14. Použití slovních i posunkových povelů (řeč těla) je vhodné, psi mohou být v kontaktu se psovodem (jakékoliv vzájemné dotyky jsou povoleny).
 15. Psi, kteří nadměrně štěkají, pokud to není účelnou a zřejmou součástí sestavy, budou bodově penalizováni.
 16. Pamlsky a hračky nejsou na taneční ploše v průběhu soutěže povoleny. Hračku může psovod použít pouze ve výjimečných případech. Viz bod 23 a 24.
 17. Každá divize a třída má svou vlastní startovní listinu. Psovodi mohou startovat i ve více divizích a kategoriích.
 18. Háravé feny se soutěže mohou zúčastnit pouze po dohodě s pořadatelem a za předpokladu, že jejich psovod použije sprej určený na překrytí pachu háravé feny. Háravé feny se neúčastní nástupu závodníků a musí být drženy odděleně od ostatních psů.
 19. Psovod odpovídá za svého psa, musí jej mít neustále pod kontrolou.
 20. Soutěží se mohou účastnit pouze psi, kteří jsou ve věku minimálně 12 měsíců v den pořádání soutěže.
 21. Startovné je nevratné a každý psovod musí dodat vlastní muziku na CD, případně MC, dle pokynů pořadatele.
 22. Organizátoři mají právo na omezení počtu startujících i v rámci jedné kategorie a divize.
 23. Pokud má psovod svého psa mimo kontrolu, může požádat rozhodčí o možnost dokončení skladby tréninkově mimo soutěž s použitím hračky (vnášet na taneční plochu pamlsky je zakázáno). Porota jej v tomto případě již nehodnotí.
 24. Psovod má také možnost, za předpokladu, že zaplatí startovné v plné výši, přihlásit se tzv. "mimo soutěž". Znamená to, že může použít hračku a porota je dopředu obeznámena s tím, že jej nehodnotí. Tento soutěžící startuje v běžném pořadí určeném pořadatelem. Pořadatel má však právo v případě velkého počtu oficielních soutěžících jeho přihlášku odmítnout.
 25. Psovodi nesmějí zpochybňovat rozhodnutí rozhodčích.
 26. Závodníci jsou zodpovědní za to, že se přihláší do kategorie, do které patří.

Pravidla DOGDANCING

Dodatek k pravidlům - důvody pro diskvalifikaci

 1. Vyvenčení psa na taneční ploše po celou dobu trvání soutěže.
 2. Použití pamlsku na taneční ploše,použití hračky je dovoleno pouze v době tréninku.Vyjímkou je situace dle bodu 23 a 24 v pravidlech,a po skončení soutěže,například při rozhovoru s moderátorem..
 3. Pokud je evidentně používána rekvizita jako motivační pomůcka.
 4. Agresivní chování psa.
 5. Opuštění ohraničení taneční plochy.
 6. Hrubé zacházení se psem po celou dobu trvání soutěže.
 7. Pokud je pes při svém vystoupení v nehybné pozici déle jak 10 sekund. Týká se pouze kategorie jednotlivců.Rozhodčí má právo si překročení času ověřit na záznamu.

Další ustanovení

Účast psa s mírnými zdravotními problémy, které mu nevadí v soutěži, se podřizuje rozhodnutí rozhodčí. U bodu 1, 2, 4, 6 může na skutečnost upozornit vyškolení rozhodčí a pověřená osoba klubem DDCCR.

Dodatek k pravidlům - vyhýbání se zranění

Psovodi musí dávat zvláštní pozor, aby nedošlo k zranění v tréninku určitých pohybů, obzvláště:

 • Otočky - ve kterých pes částečně skočí nebo opustí podlahu, zatímco se otáčí při tomto pohybu. Pes může rovněž utrpět, pokud se na něm požaduje aby nepřetržitě rotoval - spinoval v jednom směru.
 • Skoky - na nekvalitním povrchu, který je kluzký a tím znesnadňuje odraz a doskok nebo kde doskok vytváří přílišný náraz nebo bez kontroly pohybu skoku.
 • Přetočení - sud - může poškodit psova ramena, pokud se pes nepřetáčí z pozice lehu, ale vrhne se do válení sudů z pozice ve stoje.
 • Vysoká práce - panáčkování - je vhodná jen pro psy s dobrým přizpůsobením a poměrem rovnováhy k váze.

Vysvětlení pojmů

Sestava: připravený výstup na hudbu
Divize: rozlišujeme 4 různé divize dogdancing podle stylu předváděných sestav
Taneční plocha: prostor, na kterém jsou při soutěži předváděny sestavy
Kategorie: v dogdancing od roku 2007 se rozlišují 2 výkonnostní kategorie - Beginners a Advanced
Otočky: točení - spin - pes rotuje, otočka -twist - pes se otáčí v uzavřeném kruhu na místě kterýmkoliv směrem, flip - otočka s výskokem (salto)

Postupové zkoušky Dogdancing

Cíle
Postupové zkoušky jsou určeny k podpoření pevných základů ve vedení psa, tvoření choreografie a tréninku napříč divizemi. Vysokou kvalitu postupu úrovněmi zkoušek podpoří vyhodnocování bez jakýchkoli předsudků k plemeni nebo typu psa nebo psovodovi.
Postupové zkoušky se konají v „nezávodní atmosféře", kde je kladen důraz na osobní úspěch.
Psovod se může s jedním psem přihlásit do více divizí.
Průběh
Pro získání zkoušky všechny divize vyžadují splnění povinných prvků a všechny cviky musí být splněny do daného času.

Tituly

Tým může získat při splnění všech zkoušek až osm titulů:
Master of Dogdancing 1. úrovně postupových zkoušek (při splnění 1. úrovně všech divizí) - zkratka MoD 1
Master of Dogdancing 2. úrovně postupových zkoušek (při splnění 2. úrovně všech divizí) - zkratka MoD 2
Master of Dogdancing 3. úrovně postupových zkoušek (při splnění 3. úrovně všech divizí) - zkratka MoD 3
Master of Dogdancing divize A postupových zkoušek (při splnění celé divize A) - MoD A
Master of Dogdancing divize B postupových zkoušek (při splnění celé divize B) - MoD B
Master of Dogdancing divize C postupových zkoušek (při splnění celé divize C) - MoD C
Master of Dogdancing divize D postupových zkoušek (při splnění celé divize D) - MoD D
Champion of Dogdancing (při splnění všech divizí ve všech úrovní 12ti zkoušek) - CoD
Zkoušky jsou nabízeny ve všech divizích na úrovních jedna, dva a tři, kde první úroveň je vstupní úroveň. Je možno dosáhnout ocenění dobře, velmi dobře, výborně.
Postoupit úrovněmi je možno s ohodnocením velmi dobře a výborně na nižším stupni stejné divize. Zkoušky jsou otevřeny každému psu, který nezískal známku výborně na stejné úrovni ve stejné divizi. Titul lze získat jen za zkoušky s oceněním výborně nebo velmi dobře.
Před započetím vlastní zkoušky odevzdá psovod nahrávku skladby, a nahlásí rozhodčím v jakém pořadí má jednotlivé cviky v choreografii zařazeny.
Při zkouškách není brán ohled na kostým psovoda.
Postupových zkoušek první úrovně se mohou zúčastnit psi od věku 10ti měsíců. Postupových zkoušek druhé a třetí úrovně se mohou zúčastnit psi od věku 12-ti měsíců.

Pravidla DOGDANCING

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Lenka Krejčová

Autorem od: 28.12.2013

Podobné články

Může vás také zajímat