Aktuálně: 4 355 inzerátů182 952 diskuzních příspěvků17 855 uživatelů

Umělá inkubace kachen

Líhnutí kachních vajec

Umělá inkubace kachen
Marián Franko 05.02.2007, 14:51
62 042 4 minuty čtení

Většina informací dostupných o inkubaci slepičích vajec může být aplikována na kachny, přesto musí být některé rozdíly mezi těmito druhy vzaty v úvahu při umělé inkubaci.

Především kachní vejce jsou větší než vejce slepičí, samotné lísky nebo košíky v líhni musí být větší. Vejce většiny kachen, jako například pekingských, obvykle potřebují 28 dní k vylíhnutí. Vejce kachen pižmových vyžadují dokonce 35 dní k vylíhnutí.  Vejce kachen pekingských mohou být od snesení skladovány až 25 dní bez většího snížení jejich kvality. Vejce kachen vyžadují standardní otáčení, nejlépe jednou za hodinu, kromě posledních 3 dnů v dolíhni, kdy vejce u většiny druhů drůbeže již neotáčíme. Základní pravidla které musíme pří líhnutí kachen dodržovat jsou následující:

  1. Pokud není inkubátor již v provozu zapněte jej a počkejte 24 nebo 48 hodin dokud se teplota a vlhkost nestabilizuje. Nastavte teplotu na 37,5 °C a relativní vlhkost na 55 % ( 29,2 °C měřeno na mokrém teploměru). Ventilaci nastavte podle pokynů přiložené k líhni. Vejce musí být otáčeny buď automaticky, nebo ručně, minimálně však 4x denně. Mnoho systémů na otáčení vajec je nastaveno na otáčení každou hodinu.
  2. Vyberte vejce, které byly pečlivě prohlédnuty, prosvíceny a uložte je do líhně. Nedávejte do líhně vejce, která jsou naprasklá, mají dva žloutky, špatně tvarovaná, příliš velká, malá nebo špinavá. Pro nejlepší výsledky inkubujeme 3 den od snesení vajec. Vejce, která jsou skladována déle než týden, mají obvykle ztrátu 3% v líhnivosti. Po 14 dnech roste množství vajec, která se nevylíhnou na 10%. Kromě malých líhní, které neotáčí vejce automaticky, položte vejce vždy menším koncem dolů. Pokud byla vejce skladována v chladničce, dejte jim celou noc na to, aby pomalu vyrovnala teplotu s okolím před tím, než je vložíte do líhně.
  3. V den, kdy jsou vejce připravena k inkubaci a líheň vyhřátá a nastavena vložíme do ní vejce. První den pravidelně kontrolujte, zda je líheň v pořádku a správně udržuje teplotu a vlhkost. Pak pokračujeme v kontrole každý den 4x.
  4. Asi okolo sedmého dne inkubace, prosvítíme a odstraníme vejce, která jsou neoplodněná (čistá), nebo nevykazují vývoj zárodku (mrtvé vejce, zakalené).
  5. Ve 25 dni inkubace (pekingské kachny) přemístíme vejce do dolíhně, na speciální pletiva určené na líhnutí. (pokud máme dolíheň, pokud ne tak vejce ponecháme v líhní a upravíme teplotu, a vyměníme lísky za síto na líhnutí). Znovu prosvítíme vejce a odstraníme ty, které se nevyvíjejí, nebo jsou mrtvé. V dolíhní nebo při líhnutí v líhni snížíme teplotu na 37,2 °C a vlhkost na 68% ( 31,1 °C mokrého teploměru). Když proces líhnutí začne prvním pípnutím, zvýšíme vlhkost na 80 % (33,9 °C mokrého teploměru) a zvýšíme rovněž ventilaci o 50 %. Když je líhnutí u konce postupně snižujeme teplotu na 36,1 °C a vlhkost na 70% (32,2 °C mokrého teploměru). Ventilace má být na maximum ke konci inkubace. Odneste káčata z líhně (dolíhně) když 90-95 % je již suchých.

Řádná ztráta vlhkosti během inkubace

Když se káčata vyvíjí, vejce ztrácejí postupně vodu a zvětšuje se vzduchová komůrka. Pokud se káčata vyvíjí normálně, mněla by vzduchová komůrka zabírat přibližně jednu třetinu celého vejce ve 25 dni inkubace ( u většiny druhů kachen). Ztráta váhy může být také nápovědou, zda je všechno v pořádku. Většina druhů kachen ztratí během 25 dnů inkubace okolo 14 % váhy vejce

Přirozená inkubace po kvočnou

Vejce kachen je nejlépe líhnout pod kachnou nebo pod slepici. Mezi nejlepší kvočny patří kachny pižmové, jsou schopné vysedět 12-15 vajec pekingských a až 23 svých vlastních. Hnízdo by mnělo být umístěno na čistém a suchém místě, ve vhodné bedničce. Během sezení musí mít kachna k dispozici dostatek vody (i na koupání) a potravy.

Skladování vajec

Pokud musíme vejce skladovat po určitou dobu, než je dáme do líhně, musíme dodržovat určitá pravidla tykající se teploty a vlhkosti. Pro menší počet vajec stačí chladnější místo jako sklep nebo špajz. Vejce skladujeme při 13 °C a relativní vlhkosti vzduchu 75 %. Vejce skladujeme malým koncem dolů.

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat