Aktuálně: 4 368 inzerátů188 861 diskuzních příspěvků17 948 uživatelů

Získávání peří od pštrosů

Získávání peří od pštrosů
Ing. Zbyněk Pokorný 03.05.2014, 16:00
3 612 4 minuty čtení

Peří se poprvé získává při uzrání mladého opeření ve stáří cca 16 měsíců. Rozlišují se tři způsoby získávání peří:

Stříhání

Odstřihnutí peří 2 cm nad kůží. Odstřihávají se hlavně bílá pera křídel a ocasu, někteří farmáři stříhají také horní krycí peří. (nářadí: nůžky na růže s kovářským řezem).

Hlavní cíl stříhání je získat péra v období nejvyšší hodnoty a připravit rovnoměrný růst peří. Péra jsou plně vyvinuta asi 6 měsíců po zahájeném růstu a ještě nejsou opotřebována, jsou tedy komerčně nejcennější. V tomto období není ale ještě zralý brk, tzn. je ještě prokrvován. Vytahování ještě nezralých brk způsobuje bolest a vysokou ztrátu krve, při které by mohla zvířata zahynout.

Získávání peří od pštrosů

Vytahování brk

Vytahování předtím sestřihaných zralých brk kleštěmi. Brko je zralé, jestliže vnější pochva obnažena až na kůži. Brka jsou zralá asi 2 měsíce po stříhání. Jestliže má špička brka ještě červený bod, tak brka nejsou ještě dostatečně zralá a je nutné vytahování brk odložit o jeden týden.
Namazání vazelínou po vytažení brk je příznivě pro kůži ptáků a podporuje růst nového peří.

Škubání

Vytahování peří jednou rukou za současné podpory násadce pera palcem a ukazovákem druhé ruky. Doporučuje se škubat jed jednotlivá pera, aby se šetřila kůže a peří. S výjimkou ustřižených per se škubají všechna ostatní péra. Peří na hřbetě by se nemělo škubat vzhledem k nebezpečí popálení sluncem.

Škubání a trhání brk by mělo být prováděno v jednom pracovním procesu, aby se snížila četnost ošetřování.

Popsaná získávání peří lze považovat za urychlení přirozeného pelichání. Posledně uvedené je dlouhodobý proces, který má za následek nerovnoměrné získávání peří špatné kvality.

Peří by se mělo sklízet, i když se neuvažuje s jeho komerčním použitím. Při přirozeném pelichání vyráží nová péra ze starých. Na toto svědivé dráždění reagují pštrosi "hlazením": zvířata klovají mrtvá péra a zkoušejí je vytáhnout. Tím si způsobují poranění cenné kůže a dokonce otevřené rány.

Při tvorbě správné doby pro trhání brk hrají roli následující

  1. Trhání brk by mělo být začleněno do biologického rytmu pštrosů, kteří se chtějí na začátku tokání vystavit na obdiv v nejlepším péřovém oděvu. Pštrosi by neměli být vpouštěni do chovných ohrad "v brkách", tzn. s ostříhanými péry.
  2. Velmi studené počasí v době trhání pér může mít za následek trvalou neexistenci per.
  3. Péra jsou opět plně vyvinuta 6 měsíců po jejich vytrhání a mohou být sestříhána. Protože jsou brka zralá k vytrhávání dva měsíce po stříhání, lze za vhodných klimatických podmínek získávat peří každých 8 měsíců (8mi měsíční systém).
  4. Různé systémy organizace, obzvláště získávání peří, lze kombinovat: V příslušných stále teplých klimatických zónách může být použit 8mi měsíční systém. Tím lze získat tři sklizně peří ve dvou letech. (Při takovémto intenzivním péřovém hospodářství nemůže být ovšem zajištěna vysoká kvalita za časové období více než 4 - 5 let). Při jednoletém systému jsou pštrosi chováni na půl roku "v brkách". Alternativně mohou výt získávána péra z křídel ročně a ostatní peří v 8mi měsíčních rytmech.
  5. Pro synchronizaci doby sklizně mladých, různě starých ptáků nebo pro vystříhání se nevhodných chladných ročních období, může být vytrhávání brk zrychleno nebo zpomaleno. Chovem zvířat na nízké úrovni výživy se urychluje uzrávání brk a tím se vyvolává jejich vytrhávání. Zpomalování naproti tomu znamená: Chov déle než 2 měsíce "v brkách".
  6. Optimální kvalita peří vyžaduje optimální výživu. Smit doporučuje mírně snížit úroveň výživy ptáků krátce před stříháním pér křídel. Opačně by mělo být opět zvýšeno krmení 2 - 3 týdny pře trháním brk, aby byla poskytnuta nejlepší výživa na začátku růstu nového peří.

Autor textu: www.ekohum.cz/

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat