Aktuálně: 4 342 inzerátů189 161 diskuzních příspěvků17 953 uživatelů

Způsoby chovu pštrosů

Způsoby chovu pštrosů
03.03.2014, 16:00
4 490 4 minuty čtení

Systém chovů

Rozlišují se 3 systémy chovů: intenzivní, polointenzivní a extenzivní systém. "Intenzivní" znamená, že se ptáci chovají na malé ploše a při úplném zásobování krmivy a venku. "Extenzivní" se označuje chov na velkých plochách, které téměř výhradně zásobují zvířata. "Polointenzivní" značí mezistupeň.

Všechny tři systémy vycházejí z toho, že pštrosi se chovají pro produkci masa a peří a proto jsou poráženi v cca 14 měsících - s výjimkou chovných ptáků a zvířat určených k dalšímu prodeji.

Který systém bude použit, spočívá v místních skutečnostech, jako je přítomnost ploch a podnebí. Pro optimální přizpůsobení mohou být vzájemně kombinovány prvky rozlišných systémů. Výhody a nevýhody tří systémů chovů jsou krátce popsány následovně:

Intenzivní chov

Vejce jsou odebírána z hnízda a uměle líhnuta. Kuřata jsou vychovávána lidskou rukou, stáj pro kuřata je nutná. Mladí ptáci a dospěli pštrosi chováni na minimální ploše a proto jsou úplně odkázáni na dodávání krmiv. Rozmnožování se uskutečňuje v párech nebo triádách.

Sběrem vajec a umělým líhnutím se docilují vysoké výsledky reprodukce na slepici (více než 20 kuřat na slepici a rok). Chovem na malém prostoru je umožněn častější styk s ptáky a stálé pozorování, což je prospěšné zejména u kuřat. Vysoká hustota stavů podmiňuje zvýšenou náchylnost vůči nemocím a vyžaduje intenzivní ošetření, přísnou hygienu a pravidelné očkování. Krmné náklady, zejména u jatečných ptáků, jsou při tomto způsobu chovu nejvyšší.

Způsoby chovu pštrosů

Polointenzivní chov

Jako u intenzivního chovu, jsou vejce odebírány z ohrad a uměle vylíhnuta. Po vylíhnutí jsou kuřata dána na výchovu k pěstounům. Mladí a jateční ptáci mají přiděleno na zvíře asi 500 m2 vojtěškové pastvy a doplňkově poloviční krmnou dávku kompletního krmiva. Během sezóny líhnutí se chovají chovná zvířata v hejnech do 40ti ptáků na 0,2 - 0,4 ha na jedno zvíře. Chovní ptáci jsou zásobováni před a během snášky plně krmivem, aby se předešlo nemocím u kuřat podmíněných nedostatky ve výživě.

Větší prostor na jedno zvíře oproti intenzivnímu chovu působí pozitivně na zdravotní stav a náklady na krmení. Ptáci si mohou během sezóny líhnutí sami zvolit své partnery, čímž se zabrání nesnášenlivosti párů. Chovnou užitkovost jednotlivých zvířat nebo párů však lze jen stěží sledovat. Obzvláště je ztížen odhad plemenné hodnoty, selekce a "merzen" nevhodných zvířat.

Extenzivní chov

Ptáci se chovají téměř jako divoce žijící ptáci, tedy na rozsáhlé ploše, líhnutí a odchov jsou přenechána výhradně pštrosům. Kuřata jsou ve stáří 3 - 4 měsíců odstavována od rodičů. Doplňkové krmivo se v zásadě nepodává, pop. V omezeném množství během sezóny líhnutí.

Extenzivní chov je nejpříznivější vzhledem k nákladům na krmení. Kromě velkých ploch, které musí být k dispozici, způsobuje manipulace s ptáky, kteří jsou téměř divocí, také často potíže. Pravidlem jsou problémy s endo a ektoparazity. Hodnoty rozmnožování na jednu slepici jsou nízké, protože ptáci sedí na vejcích již po ukončení první násady a potom je pro ně sezóna líhnutí ukončena.

Pro ekonomicky směřované zemědělské využití pštrosů v evropském prostoru není tento způsob chovu zcela určitě praktikovatelný.

Autor: Pštrosí farma Vendelín - www.ekohum.cz

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat