Aktuálně: 4 348 inzerátů183 390 diskuzních příspěvků17 862 uživatelů

Zpěv ptactva, imitace lidského slova

Zpěv ptactva, imitace lidského slova
Ing. Zbyněk Pokorný 03.03.2007, 15:32
9 733 4 minuty čtení

Důvody, proč ptáci vlastně zpívají jsou dobře známy, jednak se svým líbivým hlasem uchází o přízeň samičky a v neposlední řadě si zpěvem vymezují vlastní teritorium, což platí hlavně u volně žijících jedinců.

Podle vývoje zpěvu u mláďat, rozlišujeme tato období

  1. senzitivní období - mládě naslouchá hlasové projevy svých rodičů a ukládá si je do mozku. Podobně je tomu i u člověka.
  2. imitační období (napodobovací) - v této době není zpěv mladých ptáků ještě dokonalý ani zcela čistý. Mládě ještě několik měsíců svůj hlas „ladí". Toto období končí zpravidla v dosažení pohlavní dospělosti, kdy už musí půvabný hlas vábit samičky a střežit vydobyté teritorium, které bude následně hájit před návštěvami samců stejného druhu.

Zajímavost

Pro nedokonalý lidský sluch se zdá, že každý ptáci určitého druhu maji naprosto stejný hlas. Skutečnost je ale jiná, ptáci mají sluch mnohem lépe vyvinut a rozeznají podle zpěvů o kterého jedince se jedná (pokud už se s ním někdy dříve setkali). Opět se to dá porovnat s lidským hlasem, kdy nemají (až na vyjímky) nikdy dva lidé naprosto stejný hlas.

Dále lze ptáky rozlišit na ty, kteří se naučí pouze jednu melodii, kterou se potom projevují po celý zbytek života(např. zebřička pestrá). Opakem je kanár, který po projití senzitivním obdobím, kdy pozorně naslouchá rodičům (v tomto případě samci), a imitačním obdobím dospěje do pohlavní zralosti a tím spojeného období páření. V této době je zpěv kanářích samců intenzivní. Po skončení páření nastane pro zpěváka chvilkové období klidu. Když na jaře spustí svoji líbeznou píseň opět, je už trochu jiná, s novou melodií. Toto se opakuje každým rokem a proto jsou starší samečci kanárů zpravidla lepšími zpěváky než mladí.

Zajímavost

Je dokázáno, že při podávání samčího hormonu (testosteronu) samici kanára, bude se i ona zhruba za 14 dní hlasově projevovat jako sameček. Vypustíme li tento hormon, brzy zase přestane.

Představme si, že máme odchov mladých samečků (např. zebřiček), kteří byli odchování pod jiným druhem. Pokud zebřičky odstavíme do 35. dne jejich života a dále budou chováni již pouze v přítomnosti samečků stejného druhu, naučí se ještě zpěv zebřiččí.

Po odstavení až kolem 60. dne dojde již k tomu, že se budou mladí samečci zebřiček pestrých projevovat napůl hlasem svým původním a napůl hlasem rodičů, kteří je odchovali. Po odstavu mezi 80. - 90 dnem už jim ale hlas jejich druhu (zebřiček pestrých) nebude nic říkat a po celý zbytek života se budou projevovat jako ptáci, pod kterými byly vychováni.

V případě, že chybí mezi neurony tyto propoje, pták nezpívá (mláďata, samice). U mláďat se objevují 40. den, u samic nikdy. Ovlivňují to samčí hormony. V případě, že chybí mezi neurony tyto propoje, pták nezpívá (mláďata, samice). U mláďat se objevují 40. den, u samic nikdy. Ovlivňují to samčí hormony.

Schopnost papoušků napodobovat lidskou řeč ovlivňují hlavně tyto faktory

Vliv druhů - např. andulka se naučí pouze pár slov, naopak nejlepšími řečníky jsou papoušci žako a také amazonani ale i loskutáci a všichni kavkovití.
Vliv věku - učenec by neměl být v době výuky pohlavně dospělý, jinými slovy, měl by být co nejmladší.
Vliv chování - pro imitaci vybíráme jedince uštěbetané, tací mají mnohem lepší předpoklady naplnit chovatelovu touhu.
Počet - jedinec chovaný odděleně od ostatních papoušků má také mnohem větší šanci naučit se mluvit.
Vhodné podmínky - co jedenkrát povolíme našemu svěřenci, měli-bychom mu dovolit už vždy, jinak hrozí, že se papoušek urazí a získat jeho přízeň nazpátek může trvat velice dlouhou dobu.

Mezi moderní vyučovací metody patří mp3 přehrávač. Výhodou je naprosto stejné vyslovování učeného slova. Naopak nevýhoda: technika neupoutá v papouškovi tolik pozornosti, jako lidská osoba.

U mě osobně se podobná metoda (mobilním telefonem) vyplatila, navíc papoušek senegalský, které ho jsem učil, byl v přítomnosti mnoha dalších ptačích druhů.
Skutečností je, že má papoušek mnohem lepší sluch a pokud mu vyslovíme 100x jedno a to samé slovo, znamená to pro něj 100 odlišných slov.
Udržet nejvyšší pozornost dokáže papoušek většinou pouze kolem 5 minut, i proto by neměla celá výuka trvat déle. Vždy je lepší pouze kratší dobu a raději častěji.

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Ing. Zbyněk Pokorný

Agronom a chovatel

Autorem od: 28.02.2013

Autor webu a chovatel zároveň. Snažím se starat o obsah tohoto webu a zároveň chovám exotické ptactvo: 2,2 aratinga jendaj, 2,2 aratinga škraboškový, 1,1 amazoňan žlutolící, 1,1 amazoňan běločelý, 1,1 papoušek senegalský, 1,1 alexandr rudohlavý, 2,2 holoubek diamantový a také 6 ks suchozemských želv ostruhatých (Geochelone sulcata) - 3. největší suchozemská želva na světě.

Podobné články

Může vás také zajímat