Aktuálně: 7 767 inzerátů142 693 diskuzních příspěvků17 290 uživatelů

Reprodukce ovcí

Reprodukce ovcí
Prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík 03.04.2015, 10:00
5 540 5 minut čtení

Vše důležité kolem reprodukce ovcí se dočtete v tomto článku, který napsal vysokoškolský profesor Dr. Ing. Jan Kuchtík. Mimo jiné se dozvíte, jaké tři dospělosti ovcí rozlišujeme.

Plodnost je vlastnost, která zásadním způsobem ovlivňuje efektivnost chovu ovcí. Obecně je plodnost ovlivněna celou řadou vnitřních a vnějších faktorů, přičemž geneticky je tato vlastnost podmíněna jen z cca 20 %.

Hodnocení plodnosti ovcí: dle počtu ovulovaných vajíček, procentem oplození, počtem narozených jehňat, mateřskými vlastnostmi a počtem odchovaných jehňat.

Hodnocení plodnosti beranů: dle pohlavní aktivity a kvantitativních a kvalitativních ukazatelů ejakulátu.

Pohlavní, chovná a tělesná dospělost ovcí

Pohlavní dospělost ovcí: při dosažení 40 – 60 % z jejich konečné živé hmotnosti, tj. u beránků ve věku cca. 3 – 6 měsíců, u jehniček ve věku cca. 5. – 7. měsíců.

Chovná dospělost ovcí: při dosažení cca 70 % z jejich konečné živé hmotnosti. Ranná plemena ovcí dosahují chovné dospělosti v 7. až 10. měsících věku. Ostatní plemena v rozmezí 10. až 18. měsíce věku.

Tělesná dospělost: ovce ji dosahují ve věku dvou až tří let, maximální plodnost dosahují ovce mezi třetím až pátým rokem života.

 Plodnost je vlastnost, která zásadním způsobem

ovlivňuje efektivnost chovu ovcí

Pohlavní aktivita ovcí

Reprodukční proces ovcí je řízen neurohumorálně - dle délky světelného dne, přičemž v období jeho zkracování dochází v šišince ke zvýšené produkci hormonu melatoninu. Tento hormon obecně tlumí produkci hypofyzárních gonadotropinů, avšak u ovcí je jeho účinek opačný, když pod jeho vlivem dochází ke stimulaci sekrece FSH a LH. Pod vlivem FSH rostou a zrají na vaječnících folikuly, které následně produkují ve své zrnité vrstvě estrogeny. Estrogeny navozují říjové chování a další procesy v organizmu nezbytné pro úspěšné zabřeznutí. K ovulaci vajíček z folikulů dochází pod vlivem LH.

Plodné období ovcí

v ČR od července do prosince. Za jistých okolností lze však plodné období rozšířit do období od počátku června do ledna až února.

Mimiplodné období (anestrus) ovcí:

může být sezónní (v ČR od února do dubna/května), laktační (v době sání mláďat nebo dojení) a poporodní (do 35 – 42 dní po porodu).

Reprodukce ovcí http://veronikka1996.blog.cz

Plodné období beranů a charakteristika ejakulátu

Plodné období:

Celoročně, v plodném období se však zvyšuje jejich pohlavní aktivita a kvalita semene.

Základní charakteristika ejakulátu beranů:

Objem: 0,9 ml (rozpětí: 0,1 − 2,2 ml).

Koncentrace spermií (miliardy/ ml): 4,5 (rozpětí: 1,5 – 7).

Mrtvé spermie: 5 – 15 %.

Anormální spermie: do 5 %.

Pohlavní (říjový) cyklus ovcí

Délka pohlavního cyklu: v průměru 17 dnů (rozpětí 14 – 21 dnů).

Říjový cyklus má čtyři fáze:  proestrus, estrus, metestrus a diestrus.

Proestrus: nastává 2 – 3 dny před říjí.

Projevy: v důsledku zvýšené sekrece FSH roste na vaječníku několik folikulů. Zrnitá vrstva folikulu uvolňuje estrogeny, které připravují dělohu k zahnízdění oplodněných vajíček a uvolňují, respektive otevírají děložní krček. Vlivem estrogenů taktéž postupně vzrůstá pohlavní aktivita a ochota k páření. U ovcí je toto období nevýrazné.

Estrus: trvá u ovcí cca. 30 hodin (rozpětí 18 – 48 hodin).

Projevy: hlasité projevy, zduřelá a překrvená vulva, výtok hlenu, vrtění ocasu apod. V průběhu říje na vaječnících dozrávají folikuly, tyto pod vlivem LH praskají, přičemž dochází k ovulaci vajíček. Vajíčka zachycuje nálevka vejcovodu, ve které dochází k oplození. Ovulace nastává před koncem říje v rozmezí zpravidla 24 – 30 hodin od počátku říje. Ovce je však multiparní, proto dochází k postupnému uvolňování většího počtu vajíček (1 až 4). Rozpětí mezi ovulacemi jednotlivých vajíček je 2 – 8 hodin.

Metestrus: nastává po říji, tato fáze trvá 2 – 3 dny.

Projevy: ustupuje překrvení pohlavních orgánů, zavírá se děložní krček, ustává výtok hlenu a zvířata se uklidňují. Na vaječnících se na místě prasklých folikulů rozvíjejí žlutá tělíska, která vylučují hormon progesteron.

Progesteron: stimuluje rozvoj a sekreci děložních žlázek a připravuje tak děložní sliznici na přijetí embryí, přičemž brání dalšímu dozrávání folikulů na vaječnících a zabraňuje tímto nástupu nových říjí. Také tlumí citlivost děložního svalstva k oxytocinu, brání tím děloze v kontrakcích a tímto ochraňuje plod/y v děloze proti předčasnému vypuzení.

Progesteron taktéž spolu s  LTH navozuje mateřské chování v době březosti, při porodu a po něm. Koncem gravidity se produkce a funkčnost žlutého tělíska snižuje, tím klesá také produkce progesteronu. Progesteron produkuje také placenta a děloha.   

Diestrus  trvá cca 11 – 13 dnů.

Projevy: na vaječníku je žluté tělísko produkující progesteron. Pokud receptory v děloze nezaznamenají přítomnost embryí, dochází od 12. dne cyklu k sekreci děložního prostaglandinu, jehož působením dojde k zániku žlutého tělíska a nastupuje nový cyklus zrání folikulů, následovaný novou říjí.

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík

Autorem od: 22.02.2015

Podobné články

Může vás také zajímat