Aktuálně: 4 330 inzerátů190 124 diskuzních příspěvků17 958 uživatelů

Ruční dokrmování mláďat - I. část

Ruční dokrmování mláďat - I. část
Milan Bartl 29.01.2008, 21:58
34 500 7 minut čtení

V následujících řádcích vás seznamí s problematikou ručního dokrmování papoušků odborník na slovo vzatý p. Milan Bartl:

Náš chov

Během let jsme docílili odchovů u různých druhů papoušků a to právě přineslo i nutnost začít se věnovat ručním odchovům mláďat. Zkušenosti jsme získávali na druzích papoušků jako jsou žakové, arové, kakaduové, eklektusové, amazoňané, amazoncí, aratingy, senegalci, dokonce i na papoušcích královských.

Každý druh se vyvíjel a choval specificky, je velmi zajímavé pozorovat a srovnávat vývoj jednotlivých druhů papoušků. Dokrmování jsme prováděli od různých stadií vývoje, včetně líhnutí.

Amazoňan modročelý, stáří 55 dnů Amazoňan modročelý, stáří 55 dnů Foto: Milan Bartl

Všechny informace, které Vám tu sdělím jsou mnou vyzkoušené a u mne fungují. Ovšem je jisté, že mnoho z Vás bude mít i zkušenosti jiné, třeba lepší a úspěšnější.

Proč tedy ruční dokrm provádíme? Je to vlastně z nutnosti zachránit mláďata v případě, kdy je rodiče odmítají krmit, matky z nezkušenosti odmítají o mláďata pečovat, málo krmí, z důvodu úhynu samice, pokud rodiče mláďata škubou nebo je ohrožují z nějakých stresových důvodů na životě, kvůli kroužkování plnými kroužky a v neposlední řadě kvůli prodeji krotkých mláďat zájemcům o papouška miláčka.

Ruční dokrmování mláďat - I. část Foto: Milan Bartl

Vybavení

Na ruční dokrmování se musíme dobře vybavit. Je nutná líheň, potom inkubátor, desinfekční prostředky, základní lékařské pomůcky jako jsou pinzety, nůžky, stříkačky, gumové rukavice, domácí ubrousky a podobně. Je také nutné mít porcelánové nebo skleněné nádobí na přípravu kaše a krmení, určené jen k tomuto účelu. U malinkých vyklubaných mláďat je naprosto nutné dodržování hygieny až rádoby sterilního prostředí. Nalíhnutá mláďata jsou bezbranná, nemají ještě fungující imunitní systém, neodolají bakteriím a tepelným výkyvům - jakékoliv podchlazení vede ke zpomalování orgánových funkcí a následuje úhyn. Pokud je to možné je dobré mít připravena antibiotika a preparáty na úpravu trávení atd. Říkám to proto, že při pomnožení např. bakterií nebo kvasinek v trávící soustavě mláděte má poměrně rychlý průběh a na váhavé rozhodování není mnoho prostoru. Jakmile se trávení zastaví, mládě chřadne, je dehydrované a zpravidla velice rychle zkolabuje.

Když tedy začneme od začátku, první problém je, když na vajíčkách samička vůbec nesedne nebo z nich často slézá, popř. je po snesení ihned zlikviduje. Pak je nutné hlídat a ihned po snesení vejce odebrat do líhně. Další problém nastane, když chovný pár vajíčka poškodí v průběhu sezení. Tento problém řeším u jedné své chovné páry araraun. Bilance je tam dost krutá. V každé snůšce se samičce podaří naprasknout nebo promáčknout vejce (z 38 snesených vajec bylo 17 rozbitých nebo prasklých). Nezbývá než taková vejce odebrat z hnízda, zavoskovat a umístit do líhně. Oplozené vejce má po prvním týdnu až deseti dnech patrný terčík, od něhož se rozbíhají červené krevní žilky. Zárodek se zvětšuje a postupně zaplňuje prostor vajíčka. Na oblé straně vajíčka je vzduchová bublina, která se v poslední fázi před líhnutím zešikmuje. Právě v místě hranice vzduchové bubliny se začne mládě proklubávat na svět. Na skořápce se objeví trhlinka nebo dírka, která má skořápku vylomenu z vnitřní strany směrem ven. Teplota v líhni se nastavuje do na 37-37,3 stupňů, vlhkost 35-45 %. Vlhkost před líhnutím se musí zvýšit minimálně na 80 % vlhkosti a teplota snížit na 36 stupňů, aby se skořápka zvláčněla a stala se prostupnější. Problém s vlhkostí nastane tehdy, když je v líhni více vajíček různého stáří. Asi dva dny před líhnutím je třeba vypnout naklápění a zvýšit vlhkost na minimálně 80% vlhkosti. Jenže vejce ostatní v líhni jsou mladší a tak vysokou vlhkost ještě nepotřebují. Řešit se to dá tzv. dolíhní, kterou už může být třeba inkubátor. Tam vejce před líhnutím přemístíte a upravíte zmiňovanou vlhkost.

Amazónek bělobřichý 28, 29 a 30 dnů staří Amazónek bělobřichý 28, 29 a 30 dnů staří Foto: Milan Bartl

Prosvěcování vejce

Před koncem vývoje je nutné sledovat prosvícením, zda nemá mládě obrácenou polohu. Mládě ve vajíčku mění polohy a před líhnutím by mělo zaujmout pozici hlavou směrem k tupé straně vajíčka. Pokud to nedokáže, naděje na samostatné vylíhnutí se zmenšují a musíte počítat s asistencí při líhnutí. Mládě má jen určitou dobu na vylíhnutí. Bývá to maximálně kolem 40 hodin od prvního naťuknutí skořápky. Pokud se nevylíhne v tomto intervalu, jeho síly začnou ochabovat, ozývá se zprvu rychlé a silné pípání, které začne slábnout a mládě to začne vzdávat. Také mu hrozí udušení, pokud se nedokáže rozbít skořápku a udělat si dostatečný otvor. Pokud je ve vajíčku déle, než má být, hrozí kontaminace z rozkládajícího se trusu, který z mláděte začne odcházet. Asistované líhnutí neboli tzv. loupání z vajíčka je nebezpečné, musí se provádět velmi opatrně, protože mládě je spojeno se skořápkou žilkami. Když žilky přerušíme, mládě zpravidla vykrvácí. Aby k tomu nedošlo, je nutno prokapávat operační prostor vlažným fyziologickým roztokem. Ten navlhčí místa spojení se skořápkou a zabraňuje dehydrataci mláděte. Loupání z vajíčka je velmi citlivý postup a měl by ho provádět člověk s určitou praxí. Pozor na nevstřebaný žloutkový vak anebo vystouplý pupík (spojený se skořápkou membránou). Membrána se oddělí sama, nesmí se odstřihnout, žloutkový vak nebo pupík se zatáhne během 24-48 hodin.

Ary ararauny staré 53, 55 a 58 dnů Ary ararauny staré 53, 55 a 58 dnů Foto: Milan Bartl

Po nalíhnutí mláděte má novorozenec ještě zásobu energie ze žloutkového váčku, který by měl být v době líhnutí zatažen v břiše. Vystačí minimálně na 24 hodin života mláděte. Prvních 24 hodinách života mládě podáváme jen 37 stupňů teplý Hartmannův roztok, který brání dehydrataci mláděte. Potom se začíná s polévkově řídkou dokrmovací kaší. Moje zkušenost je taková, že pokud začínáme s dokrmem nalíhnutých mláďat od prvního dne, použijeme kaši Nutribird. To z toho důvodu, že je velmi jemná. Touto kaší krmíme první dva až čtyři týdny života. Je to specifické podle druhu dokrmovaného papouška. Vím, že někteří chovatelé krmí od počátku kaši Kaytee. Zkoušel jsem u naší první nalíhnuté ararauny zkrmovat Kaytee, které je mnohem hrubší, asi jako dětská krupice, dopadlo to tak že malinká ara vůbec netrávila. Přes podávané podpůrné preparáty na trávení, nám nakonec nezbylo, než kaši z volete sondou vytáhnout ven a aplikovat jemný Nutribird. Mládě už bylo v ohrožení života a my opravdu jsme už nevěděli čím to, že potrava arovi nepostupuje z volete dále. Po aplikaci jemnější kaše nastal téměř okamžitý zlom. Protože ve voleti zůstávaly ještě podpůrné trávící látky, došlo k rychlému nastartování trávení a naše Adélka začala dohánět prvotní ztrátu přírůstků.

Vážení

Zde bych velmi rád zdůraznil význam pravidelného vážení před krmením a zapisování údajů. Vytvoříte si tak růstový graf jedince, který se dá konzultovat a srovnávat s jinými a záznamy mohou později posloužit k orientaci při dalších dokrmech. Pokud mládě nevážíte, tak hlavně v tom ranném stadiu vývoje nikdy nepoznáte, zda a jak jedinec prospívá. Zastavení zvyšování přírůstků, vždy znamená nějaký problém. Díky vážení lze tento problém rychle odhalit a reagovat.

Související články:

Ruční dokrmování mláďat - II. část

Amazónci staří 1 a 2 dny Amazónci staří 1 a 2 dny Foto: Milan Bartl

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Milan Bartl

Autorem od: 04.01.2014

Podobné články

Může vás také zajímat