Aktuálně: 7 802 inzerátů143 067 diskuzních příspěvků17 295 uživatelů

Výroba kvalitního sena pro hospodářská zvířata

Výroba kvalitního sena pro hospodářská zvířata
Ing. Zbyněk Pokorný 11.02.2014, 16:00
10 921 5 minut čtení

Přirozené sušení píce pomocí slunce je jedním z nejstarších a za příznivých klimatických podmínek nejlevnějších způsobů její konzervace, i když organizačně nejnáročnější. Píci lze při výrobě sena sušit na pokose až do úplného usušení (skladovací vlhkost menší než 15% zajišťuje bezpečné skladování bez výraznějšího zhoršování krmné hodnoty sena), dosoušet a skladovat v halových mechanizovaných nebo věžových senících.

Tradiční výroba sena sušením na pokose až do konstantní sušiny, přežívá z dob zemědělské malovýroby. Probíhá ve dvou hlavních fázích. První z nich je tzv. zavadání, kdy dochází k výdeji tzv. volné vody v důsledku průduchové a kutikulární transpirace a k odpařování z porušeného povrchu rostlinných orgánů. Trvá až do odumření rostlin. V této fázi vznikají energetické ztráty dýcháním, které postihují hlavně lehce využitelné frakce sacharidového komplexu. Ve 2. až 3. dnu zavadání posečená píce postupně odumírá.

Výroba kvalitního sena pro hospodářská zvířata

U odumřelé píce mohou vznikat ztráty vyluhováním (vodorozpustné živiny a vitamíny). Dále dochází ke ztrátám, které jsou vyvolány mikrobiální činností. Druhá fáze – dosoušení, začíná po odumření rostlin. Obsah vody se snižuje pouze fyzikálním výparem. Ztráty vznikající odrolem jemnějších částí rostlin závisí na morfologické stavbě nadzemních orgánů. V senících se dosouší píce s obsahem 50 – 70% sušiny. Na rozdíl od procesu zavadání píce je třeba co nejrychleji odstranit pevněji vázanou vodu prouděním vzduchu, nižší relativní vlhkostí, průchodem v dosoušené vrstvě. Význam aktivní ventilace dosoušené píce nespočívá pouze v odnímání vody, ale i ve snížení teploty sušeného materiálu. Kvůli možnému samovznícení hmoty je nezbytné sledovat teploty sušené píce na místech určených požárními předpisy. Při naskladňování se hmota určená k sušení ukládá po vrstvách (1-2 m) vždy po úplném dosušení předchozí, nebo se překládá do jiné části. Výška naskladněných vrstev v halových senících (obvykle nepořezaná píce) činí u již postavených typů cca 6m podle konstrukce staveb, ve věžových senících 12 – 15m. Ventilátory jsou umístěny většinou na jižní nebo jihovýchodní straně staveb z důvodu nasávání suššího teplejšího vzduchu. Rychlá manipulace s pící (traktorový nakladač, stohař, portálový jeřáb) je jedním z předpokladů, že za příznivých podmínek proběhne dosušení během 4-6 dnů v závislosti na vlhkosti materiálu. Tak lze nejdéle za týden ukončit výrobu sena včetně 1. fáze zavadání na pokose. Zastřešené stavby kruhového půdorysu s perforovaným pláštěm (azbest, pletivo, příp. trámky) umožňují dosušit a skladovat až 300 t suché píce. Tyto věžové seníky vybavené horním plněním za pomoci otáčecích se ramen a paprskových rozrovnávačů - vybíračů, se středovou šachtou a posuvným pístem, nelze naplnit řezankou píce s vlhkostí 45-50 % najednou, ale po částech (5-6 m). Středová šachta po vytažení pístu slouží pro vyskladnění sena. Věžové seníky vybavené automatikou umožňují chod v předem programovaném režimu včetně vybírání hmoty, představují technologii výroby sena s nejnižší spotřebou lidské práce a umožňují téměř plně mechanizovaný proces až po zkrmování. Výhody dosoušení sena v mechanizovaných senících jsou z biologického hlediska v rychlém dosoušení hmoty (nižší závislost na počasí), menších ztrátách na živinách v procesu sušení, minimálním odrolu lístků u jetelovin, bezpečném a vhodném skladování sena. Podstatou horkovzdušného sušení píce je působení horkých spalin topného média a vzduchu o teplotách do 1000oC na čerstvou píci a její rychlá dehydratace na obsah sušiny 10-12 %. Předností této technologie jsou nejnižší ztráty na živinách a biologicky aktivních látkách (7 – 8%). Úsušek (moučka nebo granule) mají kvalitativně charakter koncentrovaného krmiva. K nevýhodám patří vysoké investiční a provozní náklady spojené se stavbou a chodem zařízení. Hlavním úkolem, který se intenzivně řeší, jsou cesty úspor energie. Je možné využít zavadání píce na pokose na 25 – 35% sušiny (nemělo by trvat déle než 24 hodin), přistoupit k předlisování píce - mechanická dehydratace s následným přídavkem šťáv do krmné dávky hospodářských zvířat. Lze také využít konstrukčních úprav stávajících zařízení (vyšší automatizace spalování včetně využití výpočetní techniky, recirkulace odpadního tepla, montáže homogenizátorů píce apod.).

Výroba kvalitního sena pro hospodářská zvířata

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat