Aktuálně: 4 346 inzerátů184 004 diskuzních příspěvků17 869 uživatelů

Výběr a koupě shetlandského poníka

Výběr a koupě shetlandského poníka
Milena Nováková 19.05.2014, 16:00
5 523 12 minut čtení

Nejprve si ujasněte, k jakému účelu chcete shetlandského poníka chovat a jaké máte pro jeho chov podmínky a dle toho vybírejte.

Velikost

Shetlandský pony se dělí na 2 velikostní typy:

 1. minishetland do KVH 87 cm – takový pony je určený hlavně k chovu jako hobby koník, bez pracovního využití a to tím spíše, čím je menší – jsou chováni i shetlandi s KVH pod 80 cm.
 2. standartní shetland s KVH 88 až 105 cm - je možné tento typ ještě zhruba rozdělit na menší standardní typ kolem 90 cm KVH - využitelnost těchto pony je již větší, než minitypu, zejména v zápřahu, nebo pro ježdění dětí předškolního věku a větší standardní typ kolem 100 cm KVH – takový shetland je schopen zastat hodně práce ve voze i pod sedlem, dokonce dokáže (krátkodobě) unést dospělého lehčího jezdce, což umožňuje pomoci dětem poníka přijezdit. Uplatní se v pony sportu i ve vozatajském sportu v kategorii malých pony.

Takže čím více práce od shetlanda očekáváte, tím volte koně s vyšší KVH. Pro chovné pony to platí trochu jinak – do chovu je využití koní s KVH na hranici standardu, tj. přes 100 cm KVH rizikové – potomci těchto koní mohou přerůstat přes limit standartu!

Orientačně se uvádí, že pony může nosit 1/5 své vlastní hmotnosti. Mohutný shetland váží až 200 kg, takže unese až 40kg, minishetland váží cca 100 kg a unese dítě do 20 kg.

Menší shetland spotřebuje méně krmení a vejde se do menší stáje, potřebuje méně pohybu, menší výběh a hodí se tedy do prostorově nejskromnějších podmínek (chov ve městě v rodinném domku), ale i ten největší shetlandský pony je stále jen malým poníkem a jeho nároky nejsou podstatně vyšší než nároky minishetlanda.

Výběr a koupě shetlandského poníka

Stáří

Dalším kritériem při výběru shetlandského poníka je jeho stáří. Shetland se v pohodě dožije v plné síle i plodnosti 25 let, jsou však známi i mnohem starší poníci. Bohužel až v posledních letech jsou pro všechny koně včetně shetlandů (i bez původu) povinné průkazy koní, do té doby byli pony prodáváni zcela bez dokladů a jejich věk byl při prodeji upravován. U hříbat ročních a dvouletých nahoru – byli vydáváni za dospělé koně, u dospělých dolů – byli vydáváni za mladší, aby byli prodejnější (až o 10 let!).

Vzhledem k tomu, že pokud je shetland pořízen pouze pro ježdění dítěte, a je tedy po několika letech nahrazován větším poníkem, není neobvyklé, že za svůj život vystřídá až 10 majitelů a nedá se bez dokladů dohledat, kde a kdy se narodil a na věk se usuzuje pouze nepřímo dle zubů, šedivění, zdravotního stavu.

Nekupujte tedy pro budoucí ježdění svých dětí a vnoučat hříbata, protože se často stane, že dříve, než pony dospěje, je již pro dítě malý. Dětem raději pořiďte zkušeného staršího poníka, nebo alespoň zaučeného u chovatele, který má dostatek zkušeností s výcvikem. Pokud přesto volíte koupit pro děti hříbě shetlanda, připravte je na jiné využití, než pouhé ježdění. Pony zaučený po odchovu do zápřahu může s dětmi strávit nejen celé jejich dětství a dospívání. Vždy si připravte i alternativu, co bude s poníkem, když děti omrzí úplně, nebo jen dočasně převládnou jiné zájmy – stručně řečeno – poníka koupíte dětem, ale „venčení“ bude na vás!

Pro založení vlastního chovu shetlandů je nejlepší pořídit si sice dražšího, ale dospělého koně, v podstatě nešetřit, ale pořídit to nejlepší, co je za rozumnou cenu na prodej. Začínat chov s klisnou bez původu nestandardního vzhledu znamená ztrácet čas, protože taková klisna může posloužit jen k odchovu lepšího zvířete po licencovaném hřebci a bohužel dost často se větších exteriérových vad nezbavíme ani v druhé generaci! Takže raději kupte 20letou březí kobylku s kvalitním původem, než-li mladou tříletou kříženku bez dokladů. Také hřebce můžete využít i ve vyšším věku – vždyť po několika připouštěcích sezonách budete mít v chovu některou z jeho dcer a pak musíte pořídit do stáda jiného, nepříbuzného hřebce.

Rozšiřovat chov můžete i přikoupením hříbat od jiných chovatelů, nebo výměnou odchovaných koní – hlavně v situaci, kdy je na prodej hříbě splňující vaše požadavky (typ, barva, hlavně nepříbuznost). Předejdete riziku, že pokud si vyhlédnutého koně nekoupíte ve věku hříběte, koupí ho o něco později jiný chovatel a vy svůj chov nedoplníte.

Zbarvení

Barva shetlanda může být jakákoliv koňská barva - můžete mít tedy bělouše, vraníka, hnědáka, ryzáka, žluťáka, plaváka a strakáče v libovolné kombinaci výše uvedené barvy a bílé, jediné nepřípustné zbarvení je u shetlandského pony skvrnitost - typ appaloosa . Vraníků je nejvíce – v zahraničí je tato barva nejvíce ceněna. Hnědáci jsou často tmaví nebo černí, o něco méně je běloušů a ryzáků, žluťáci a plaváci jsou vzácnější.

Je zcela na vás, jaké barvě dáte přednost, pro využití poníka nemá význam, s výjimkou pořizování koní do spřežení, kde je vhodnější si pořídit dva pony stejné barvy.

Pohlaví

Hřebec – vždy nejvýraznější představitel plemene, schopný velkých pracovních výkonů. Vhodný i pro vožení malých dětí, zejména, je-li to váš jediný kůň a necítí potřebu hlídat si nějaké klisny nebo o ně bojovat. V pohodě také bývá dvojice hřebců na sebe zvyklá, kteří mají vyjasněné pozice vůči sobě (nadřazenost a podřízenost) a opět nejsou poblíž klisny, které by je rozptylovaly. Klidný je také hřebec ve stádě klisen, je-li s nimi celý den a považuje je za své stádo, i když mohou být jiného plemene a pro jejich velikost je nemůže připouštět. Takový hřebec bude v pohodě, pokud jej do práce doprovází alespoň jedna z klisen (společné vyjížďky, zápřah s párem pony hřebec+klisna apod.). Může se zapřahat ale i sám, pokud bude vozataj obezřetný a hřebec si zvykne, že po práci se zase smí vrátit ke klisnám. Výhodou hřebce je, mimo zvířat špičkového původu nebo extrémně malých, nižší cena než u obdobné klisny, dále schopnost vydržet krátkodobé přetěžování, protože hřebec se nemusí šetřit kvůli březosti.

Valach – je vykastrovaný hřebec. Je to ideální pracovní pony, ale nedá se už použít v chovu. Rozhodnete-li se pro kastraci svého hřebce, prosím, konzultujte své rozhodnutí se zástupcem chovatelského svazu, aby nedošlo k vykastrování hřebce v chovu nenahraditelného. V tom případě by vám mohli chovatelé nabídnout výměnu vašeho hřebce za jiného, nebo i za klisnu.

Hřebci se obvykle kastrují, čímž se chovatel snaží zbavit ho jeho hřebčích pudů a obtížné ovladatelnosti. Mezi koňmi plemene shetland pony je však nejmenší zastoupení valachů u plemen běžně chovaných v ČR. Má to dvě příčiny:

 1. malý hřebec sice taky hřebec, ale přece jen se dá, až na výjimky, vychovat a zvládnout (divočících 200 kg udržíte přece jenom snáze než 400 až 800 kg, což je hmotnost hřebců jiných plemen)
 2. kastrace koně je stejně drahá u shetlanda jako u koně velkého plemene, chovatel k ní tedy zbytečně nepřistupuje, kdežto u velkých koní se dělá jaksi preventivně skoro u všech samců s výjimkou nejkvalitnějších

Klisna – v inzerátech zájemců o koupi shetlanda je nejžádanější, přestože dražší než hřebeček. Chcete-li shetlandy chovat ve smyslu odchovávat hříbata, bez klisny se neobejdete. Vlastního hřebce držet nemusíte, klisna se dá na připuštění odvést k jinému chovateli, majiteli vhodného hřebce. Většina klisen je velice vhodná pro děti a jejich ježdění, ve voze ale utáhne méně než hřebec.

Problémům se nevyhnete, budete-li kombinovat využití klisny chovné a pracovní, protože v druhé polovině březosti by se měla klisna v práci šetřit – pomůžeme si vhodným načasováním porodu na březen až květen (toto je navíc vcelku obvyklý termín hřebení), takže klisně vychází 2. polovina březosti na zimní měsíce, kdy počasí nás ani děti k aktivitám s kobylkou tolik nevábí. Větším problémem je po ohřebení hříbátko, které klisnu provází, musíte buď jezdit tam, kde není silniční provoz, nebo mít hříbě sebou na vodítku (popř. uvázané u matky), nebo jej nechávat doma a být obezřetní, aby kobylka za ním nenadále neutekla i s jezdcem nebo vozíkem (dokud si na režim, že se po práci k hříběti vrací, nezvykne).

Temperament

Tato vlastnost záleží na našich zkušenostech, obvykle pro vožení dětí, volíme shetlanda klidnějšího a do zápřahu může být temperamentnější.

Povaha

Pro děti je vhodný pouze pony bez charakterových vad a zlozvyků (kousání, kopání, vzpínání, vyhazování, válení). Do zápřahu lze tolerovat horší povahu koně, pokud si koně zapřaháte sami a dokážete se jeho útoku vyhnout. Ale pokud není povahově zkažený kůň výjimečný jinou vlastností (výborný skokan nebo vynikající rodokmen), netrapte se s ním a takového koně si nepořizujte! Na západě to řeší jednoduše, říkají to tvrdě – „uříznout mu hlavu“! Výsledkem utrácení všech koní, u kterých se projevily charakterové vady, není jen likvidace koní, které zkazil člověk, ale důsledně se z populace vyřazují jedinci, kteří by na potomstvo přenášeli nezvladatelný temperament, neschopnost se podřídit člověku, důvěřovat mu, strpět jeho ošetřování a pracovat pro něj. V populaci zůstávají a množí se pak jen jedinci, u kterých se předpoklady pro selhání povahy neprojevují.

Plodnost

Pokud do chovu pořizujete starší zvířata, musíte se zajímat o to, zda už měla klisna nějaká hříbata, nebo alespoň je nyní březí. U hřebce již využívaného v chovu můžete již posoudit jeho potomstvo z různých klisen. Kromě posouzení vlastní kvality exteriéru hřebce tak můžete nahlédnout, jak své vlastnosti předává potomstvu.

Desatero pro koupi Shetlanda

 1. určete si co nejpřesněji, co hodláte kupovat – určité rozmezí přijatelnosti vlastností
 2. neukvapujte se – pokud se vám nabízený poník nelíbí, raději odjeďte s nepořízenou, než s koněm, kterého budete za čas sami těžko prodávat. Pokud si nejste jisti, navštivte chovatele raději vícekrát.
 3. posuzování charakteru poníka se nejlépe podaří ve stáji – vstupte do jeho boxu, pohlaďte jej po hlavě, hřbetě, boku, zkuste mu zvednout nohu (aspoň zjistíte, v jakém stavu má kopyta), dejte mu povel ustoupit. Kupujete přece poníka, který by vás měl poslechnout, až ho budete mít doma.
 4. pracovní využití si nechte předvést, včetně postrojení, zapřažení – máte příležitost to odkoukat! Můžete posoudit, jak se pony chová, když vidí, že ho čeká práce, jaké stereotypy při práci má naučené, přesvědčíte se, že poník inzerovaný výcvik skutečně absolvoval.
 5. prohlídněte si doklady, které vám majitel k poníkovi předloží – měl by to být průkaz koně (povinný pro všechna plemena koní včetně oslů), dále osvědčení o původu, u hřebců během sezony připouštěcí rejstřík, u připuštěných klisen připouštěcí lístek, eventuálně i doklad o vyšetření na březost. Problém je u odstávčat – po vypálení výžehu chovatel příslušný připouštěcí lístek odevzdává a než obdrží vystavený průkaz koně, nemá k hříběti 2-3 měsíce žádný doklad.
 6. u starších koní si v průkazu koně zkontrolujte provedení krevních zkoušek a očkování proti chřipce, tetanu atd.
 7. u hříbat si dobře prohlédněte matku hříběte a popř. i otce, nebo jiné jejich vzájemné potomky pro orientaci, jaký shetland z vašeho hříběte vyroste.
 8. sepište kupní smlouvu, ve které bude pony identifikován i číslem výžehu, nechte si ve smlouvě potvrdit prodávajícím skutečnosti, které nelze potvrdit jinak – u hříbat původ, u březích klisen březost atd. Neodpovídá-li kůň údajům ve smlouvě, lze kupní smlouvu zrušit – vrátíte jej a prodávající musí vrátit peníze. Vyplňte hlášení pro ústřední evidenci koní ve Slatiňanech, aby zde byl pony na vás přehlášen (podepisuje dosavadní i nový majitel koně).
 9. využijte pomoci nějakého svého poradce, který vám pomůže koně posoudit, bude svědkem vašeho jednání s prodávajícím, zachová chladnou hlavu a dokáže vám nevhodnou koupi rozmluvit.
 10. připravte si pro poníka včas nějaké ustájení, nemáte-li stáj nebo výběh, ani krmení, je lepší koupi poníka odložit na vhodnější dobu. Nejezděte „kupovat“ shetlanda, když ho stejně nemůžete koupit! Poslední připomínka – pamatujte si, že jednou se to otočí, jednou budete v pozici toho, co prodává. Při koupi nezneužívejte tísně prodávajícího, jednejte čestně, solidně a korektně. Pokud si koně zamluvíte a pak plány změníte, oznamte to prodávajícímu co nejdříve, ať může kontaktovat včas jiného zájemce.
Podělte se s námi o názor na tento článek →

Milena Nováková

Autorem od: 03.03.2014

Podobné články

Může vás také zajímat