Aktuálně: 4 346 inzerátů184 005 diskuzních příspěvků17 869 uživatelů

Krokodýlí zoologická zahrada Protivín

Krokodýlí zoologická zahrada Protivín
Ing. Zbyněk Pokorný 20.05.2014, 16:00
4 814 4 minuty čtení

Krokodýlí zoologická zahrada Protivín

Krokodýlí ZOO Protivín je soukromá zoologická zahrada chovající 22 druhů krokodýlů, ale i jiná zvířata, například hady a želvy. Nachází se v areálu na severní straně Masarykova náměstí v Protivíně v okrese Písek. Jejím zřizovatelem je Nadace Tomistoma, jejímiž zřizovateli jsou soukromý zemědělec Ing. Miroslav Procházka a AGRO Šumava s. r. o. Miroslava a Olgy Procházkových, provozovatelem je Ing. Miroslav Procházka. Pro veřejnost je otevřena pouze v letní sezóně, obvykle od května do října, a to denně, plné vstupné v roce 2011 činí 120 Kč (původní vstupné v roce 2008 bylo 100 Kč). Součástí zoo je i zoologické muzeum, které deponuje kosterní pozůstatky nejen krokodýlů, ale i dalších obratlovců, celkem přes 1200 exponátů. Jako chovné i karanténní zázemí zoologické zahrady slouží od roku 2000 krokodýlí farma Chvalšiny v okrese Český Krumlov. Vzdělávací programy zoo jsou zaměřené též na obnovitelné zdroje energie (demonstrace tepelných čerpadel a malé vodní elektrárny) či ekologické zemědělství.

Vedle Dánska, Francie a Německa jde o čtvrtý podobný krokodýlí chov v Evropě.

Krokodýlí zoologická zahrada Protivín

Historie

Zoo vznikla ze soukromého chovu Miroslava Procházky, který se krokodýly zabýval již v mládí ve Stanici mladých přírodovědců v Písku, kde dětský kroužek choval dva krokodýly. Vlastní chov založil na své ekologické farmě ve Chvalšinách roku 1996, kdy si pořídil párek kajmanů. Celistvou kolekci krokodýlích druhů začal budovat roku 2000 a od roku 2005 krokodýly úspěšně rozmnožuje. Od roku 2005 buduje expoziční část zoo v centru Protivína, v historické kamenné budově stodoly bývalé konírny a kočárárny (původně špitálu), patřící k schwarzenbergskému protivínskému zámku, který stojí na opačné straně náměstí. Budovu odkoupil od potomků soukromého majitele truhlárny, která v objektu předtím byla. Licenci zoo dle zákona č. 162/2003 Sb. získal od Ministerstva životního prostředí ČR v květnu 2008 na základě žádosti z ledna téhož roku. Jako datum vzniku zoo je uváděn 1. červen 2008. Do roku 2008 byla vybudována ekologická technologie vytápění pomocí tepelných čerpadel a prvních 11 terárií z celkového počtu 30 plánovaných. Od června 2008 jsou budována velká terária a do roku 2012 mají být vybudována i terária v patře budovy. Cílovým výstavním záměrem je vystavovat všech 23 dosud žijících krokodýlích druhů a tuto expozici doplnit výstavou osteologických i z menší části i dermoplatických preparátů nejen krokodýlů, ale i savců a dalších obratlovců. Z chovatelského hlediska je cílem sestavit v zoo i na farmě chovné skupiny ohrožených a kriticky ohrožených druhů krokodýlů. Chystá se doprovodná kolekce filipínského ptactva.

V roce 2008 měla zoo 16 tisíc návštěvníků a v roce 2009 již 26 tisíc nebo téměř 30 tisíc. V roce 2010 ji navštívilo 36,5 tisíc lidí, avšak kapacita zoo nestačí uspokojit všechny zájemce o návštěvu.

V roce 2010 získala zoo dotaci 34,6 milionu Kč na rekonstrukci v plánované ceně 47,3 milionu Kč.

V roce 2009 vydal majitel zoo Atlas krokodýlů, z výtěžku jeho prodeje podporuje na Borneu vznik rezervace k zachování tamní populace gaviála sundského a krokodýla siamského.

Krokodýlí zoologická zahrada Protivín

Zvířata v ZOO Protivín

Při otevření v roce 2008 vystavovala zoo 21 jedinců 18 druhů, v roce 2010 již 60 jedinců 21 druhů. Na konci roku 2010 zoo chovala celkem 107 krokodýlů 21 druhů. Zatím poslední druh, gaviál indický, přibyl v říjnu 2011. Cílovým stavem je asi 120 jedinců všech 23 žijících krokodýlích druhů, do úplnosti sbírce chybí jen krokodýl orinocký (Crocodylus intermedius, v Evropě se zřejmě žádný nevyskytuje). Většina chovaných druhů patří mezi ohrožené. Sedm nevzácnějších druhů je z bezpečnostních důvodů chováno současně jako v zoo, tak na farmě, aby bylo sníženo riziko zániku chovu.

Dosud jediným zařízením na světě, které chová všech 23 druhů krokodýlů, je aligátoří farma St. Augustin na Floridě, protivínská zoo chová od října 2011 i gaviály indické, takže se kolekce krokodýlů rozšířila na 22 druhů.

Muzeum

Muzeum zatím deponuje přes 1200 exponátů, převážně kosterních, z nichž je zatím vystavena jen malá část. Součástí sbírky jsou kompletní kostry páru nosorožce bílého (a největší sbírka koster nosorožců ve světě), dále kostra největšího druhu žáby, lebka ptáka s největším rozpětím křídel i lebky slonů, hadů a ještěrů, ale i vejce a další exponáty.

Krokodýlí zoologická zahrada Protivín

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Ing. Zbyněk Pokorný

Agronom a chovatel

Autorem od: 28.02.2013

Autor webu a chovatel zároveň. Snažím se starat o obsah tohoto webu a zároveň chovám exotické ptactvo: 2,2 aratinga jendaj, 2,2 aratinga škraboškový, 1,1 amazoňan žlutolící, 1,1 amazoňan běločelý, 1,1 papoušek senegalský, 1,1 alexandr rudohlavý, 2,2 holoubek diamantový a také 6 ks suchozemských želv ostruhatých (Geochelone sulcata) - 3. největší suchozemská želva na světě.

Podobné články

Může vás také zajímat