Aktuálně: 4 342 inzerátů183 133 diskuzních příspěvků17 858 uživatelů

Ustájení a chovná zařízení v chovu ovcí

Ovčíny – požadavky na stavební řešení

Ustájení a chovná zařízení v chovu ovcí
Prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík 22.02.2015, 19:30
9 901 7 minut čtení

V posledních letech je sice registrován rozvoj celoročního chovu ovcí na pastvě, přesto však vzhledem k našim klimatickým podmínkám v zimním období především v horských a podhorských oblastech je mnohdy nezbytné zimní ustájení v ovčínech.

Jako ovčíny jsou obecně využívány staré stáje, staré avšak rekonstruované stáje a nově budované objekty, přičemž z pohledu nově budovaných objektů je obecně doporučováno budovat především jednoduché dřevěné stavby, které jsou relativně méně finančně nákladné a méně narušují ráz krajiny. Nově budované ovčíny jsou také opodstatněné v případě farem se zaměřením na mléčnou produkci, kde na vlastní ovčín navazují technologické linky pro dojení, ošetření a zpracování mléka. Na každý pád však ovčíny musí respektovat welfare ovcí, tedy musí být dostatečně prostorné, světlé, teplé a přitom by měly být adekvátně vzdušné.

Jemnovlnné plemeno ovce - Žírné merino Jemnovlnné plemeno ovce - Žírné merino http://www.eamos.cz

Novostavby je třeba situovat na závětrné místo, mimo mrazové či zaplavované oblasti a po vrstevnicích, s tím aby objekt svou podélnou osou směřoval ve směru převládajících větrů, nejlépe ve směru sever – jih. Taktéž všechny použité materiály musí vyhovovat platným normám a předpisům, přičemž konstrukce a dispozice objektu by měla umožňovat adekvátní modifikaci vnitřních prostor a technického vybavení, dle konkrétní produkční fáze zvířat.

Velikost stáje by měla být taková, aby na jednu bahnici s jehňaty v průměru připadlo 4,5 m3 vzdušného prostoru, když pro ostatní kategorie je doporučována minimální potřeba vzdušného prostoru na úrovni 3 m3, přičemž světlá výška stáje od horní vrstvy podestýlky, respektive od roštu do stropu ovčína musí činit minimálně 3,5 m.

Nezanedbatelným faktorem ovlivňujícím welfare ovcí v ovčíně jsou i požadavky na plochu z pohledu jednotlivých kategorií (viz. tabulka č. 1), respektive maximální počty zvířat ve skupině (viz. tabulka č. 2).

KategorieMaximální počet kusů
Bahnice50
Ročky50
Bahnice vysokobřezí a po porodu s jehňaty do 3 týdnů25
Jehňata na MKS12
Jehňata výkrm50
Berani3-5
Kategorie ovcíPlocha ovčína (m2)Tabulka č. 1: Potřeba ustájovací plochy podle kategorií ovcíBahnice jalové a ročky1,2Bahnice s 1 jehnětem do odstavu1,5Bahnice se 2 jehňaty do odstavu2,0Jehňata po odstavu0,25Jehně ve výkrmu do 25 kg0,4Jehňata v odchovu do 1 roku0,8Beran - individuální ustájení4,0Beran - skupinové ustájení3,0Beran chovný (8-16 měs.)1,5Tabulka č. 2: Maximální počty ovcí ve skupině v ovčíně, dle jednotlivých kategorií

Osvětlení ovčína je nejvhodnější přirozené, přičemž plocha oken k podlahové ploše stáje by měla být v poměru 1 : 15 až 1 : 25. Intenzita osvětlení má činit minimálně 30 luxů/m2. Spodní strana oken má být nejméně ve výši 1 m od předpokládané horní vrstvy podestýlky.

Před vchodem do ovčína je vhodné umístit dezinfekční brodidlo, sloužící jak k prevenci, tak i k léčení nakažlivé hniloby paznehtů. Ideální rozměry brodidla jsou: délka 4 až 5 m, šířka 0,5 až 0,6 m a hloubka do 15 cm.

Vnitřní dispozice ovčína by měly respektovat welfare zvířat při maximální produktivitě práce.

Nedílnou součástí každého ovčína musí být betonová vana, která se zapouští 0,3 až 0,6 m pod okolní terén, skladovací prostory pro krmiva a pro nářadí, zdroj pitné vody a elektrické energie, izolační box pro nemocná či poraněná zvířata, zpevněný výběh, navazující komunikace apod.

Zpevněný výběh by měl mít maximální spád do 3 %, a měl by přímo navazovat na ovčín. Rozloha výběhu musí respektovat početní stav ovcí chovaných v ovčíně, přičemž na jednu bahnici připadá rozloha výběhu na úrovni minimálně 1 m2.

Ovce plemene Clun Forest Ovce plemene Clun Forest

Ustájení ovcí na hluboké podestýlce

Ustájení ovcí na hluboké podestýlce s využitím stelivové slámy nebo i sena horší kvality je v současnosti nejpoužívanější technologie v chovu ovcí. Při aplikaci stelivové technologie se zvýší vrstva podestýlky za šest měsíců o cca 0,6 až 1,2 m. Pro zabezpečení optimálního stavu podestýlky je nutno počítat s přistýláním 0,5 až 1 kg slámy denně. Minimálně jedenkrát za sezónu je nutno podestýlku odstranit.

Obecně je možno konstatovat, že technologie hluboká podestýlka nejlépe zabezpečuje požadavky na welfare a etologii ovcí. Na druhou stranu je však pro tuto technologii charakteristická poměrně nízká produktivita práce (potřeba času na ošetřování podestýlky na jednu bahnici ročně činí 40 až 60 minut), a vyšší výskyt endoparazitů.

Vnitřní vybavení ovčína

K základnímu vnitřnímu vybavení ovčína patří vybavení pro krmení, napájení, hrazení a pro bahnění. Nedílnou součástí vnitřního vybavení, především v případě větších farem, by mělo být i vybavení pro stříž ovcí.

  • Zařízení pro krmení

Na většině domácích farem je aplikováno dávkované krmení s vyžitím krmného vozu, traktorového přívěsu, krmného vozíku, krmné drážky apod., v závislosti především na počtu kusů a velikosti stáje, přičemž počet krmných míst musí odpovídat počtu ustájených ovcí. Objemná krmiva se zkrmují z jeslí. Jesle jsou buď jednostranné (zavěšují se na stěny ovčína) nebo oboustranné (klasické). Oboustranné jesle je nezbytné umisťovat do řad ve vzdálenosti 2,5 − 3,0 m od sebe (důvod: zabezpečení volného průchodu ovcí).

Zajímavým je i systém krmení s využitím krmného pásu, který umožňuje poměrně snadné zakládání krmiva a jeho čištění od zbytků krmiv. Doporučená délka pásu je do 40 m a doporučená rychlost posunu pásu je 0,5 m/s.

Jádro se zpravidla zakládá jehňatům do krmítek v příkrmišti nebo v tzv. školkách.

Kusová sůl či krmné lizy je vhodné umísťovat do závěsných košů, do výše cca 0,6 m nad podestýlku.

  • Zařízení pro napájení

Pro napájení ovcí se využívají různé typy věder, vaniček, napájecích žlabů a napáječek. Jedna napáječka stačí k napájení 10 − 40 ovcí v závislosti na jednotlivých kategoriích. V případě napájecích žlabů, je nutno počítat s maximální kapacitou 40 až 50 ks ovcí na 1 m žlabu.

  • Zařízení pro bahnění

Ideální je, když porody probíhají v individuálních kotcích, kde je zabezpečen především klid pro zvířata a možnost větší individuální péče.

Ve většině chovů však probíhá bahnění ovcí v menších skupinách. V tomto případě je nutné co nejdříve po porodu přemístit matku s jehnětem/jehňaty do individuálního kotce, kde by měly zůstat po dobu 3 až 5 dnů.

Kotce o rozloze cca 1,5 m2 se zřizují z kovového či dřevěné hrazení, přičemž v nich musí být zabezpečeno krmení a napájení bahnic.

  • Ostatní vnitřní vybavení ovčína

Mezi další vnitřní vybavení ovčína patří brodidlo, kovového či dřevěné hrazení (viz například tzv. lísy, jež jsou různě dlouhé a 1,0 až 1,2 m vysoké), stůl na třídění vlny a fixační kolébka (pro ošetřování paznehtů a pro veterinární zákroky).

Mikroklima stáje

Limity pro optimální mikroklima pro naplnění welfare ovcí: 

  1. Optimální teplota vzduchu: v rozmezí od 8 do 10 0C, při bahnění: 10 až 14 0C.
  2. Minimální teplota vzduchu: bahnice – min. 5 0C, jehňata − min. 8 0C.
  3. Optimální vlhkost vzduchu: 60 - 80 %, při odchovu jehňat do 75 %.
  4. Maximální koncentrace plynů: CO2 do 0,35 %, H2S do 0,001 % a NH3 do 0,0025 %.
  5. Proudění vzduchu při větrání v zimě by nemělo překračovat hranici 0,25 m/s.
  6. Pro optimální větrání stáje je nejspolehlivější aplikovat přirozený výtažníkový systém větrání a otevírání dveří a oken.
Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat