Aktuálně: 5 297 inzerátů170 982 diskuzních příspěvků17 690 uživatelů

Lori olivový

Chalcopsitta duivenbodei

Lori olivový

Chalcopsitta duivenbodei

Lori olivový

 • Výskyt: Indonésie
 • Velikost: 31cm
 • Hmotnost: 200-250g
 • Kroužek: 8-9mm
 • Počet vajec: 2
 • Inkubační doba: inkubace 25 dní
 • Potrava: nektar, květy, ovoce
 • Cena: 20.000Kč/pár
Lori olivový
Kam se řadí?

Lori olivový

Taxonomie

 • Třída: Aves - ptáci
 • Podtřída: Ornithurae - praví ptáci
 • Infratřída: Neornithes - létaví prvoptáci
 • Nadřád: Neognathae - letci
 • Řád: Psittaciformes - papoušci
 • Čeleď: Loriidae - loriovití
 • Rod: Chalcopsitta - lori
Lori olivový
Kde žije?

Lori olivový

Asie

 • Nadmořská výška: 940 m
 • Povrch: sever rovinatý, střed kontinentu hornatý
 • Teplotní pásy:
 • Tropický: podnebí rovníkové, monzumové, kontinentální
 • Subtropický: v zimě chladno, vlhko; v létě vedro, sucho
 • Mírný pás: spadá většina kontinetu
 • Subpolární pás: severní oblast
 • Polární pás: nejsevernější oblast
 • Teplota:
 • Zima: až -50 °C (Sibiř)
 • Léto: 5-35 °C
 • Roční úhrn srážek:
 • Nejvíce jih a jihovýchod: 2000-3000 mm
Tomáš Horyna 18.09.2013, 14:12
26 389 8 minut čtení

Popis

Je to jeden z největších loriů. Základní barva opeření je tmavě olivově hnědá, čelo, přední část lící, bradu, ohbí křídel, stehna a spodní krovky křídelní žluté, týl a krk s tmavě žlutým čárkováním, spodní část zad fialově modrá, vnější ocasní pera jsou se žlutým nádechem, vnitřní bronzově olivová s fialovým leskem, okruží oka černé, ozobí a oblast těsně okolo zobáku je holá a černá, duhovka oranžově červená, nohy tmavě šedé, zobák černý. Samice je podobná samečkovi s tím, že obvykle chybí žlutý nádech na vnějších ocasních perech. Samci jsou rovněž robustnější s větší hlavou a mohutnějším zobákem. Určení pohlaví endoskopií nebo analýzou DNA je však nezbytné. Mladí ptáci jsou stejní jako rodiče s tím, že mají mírně tmavší a matnější peří, tmavou duhovku a holé oblasti okolo zobáku a očí jsou bělavé.

Poddruhy

Chalcopsitta duivenbodei duivenbodei Chalcopsitta duivenbodei syringanuchalis Neumann 1915 in Orn.Monatsberichte 23 p.179 - Od nominátní formy se odlišuje pouze tmavším zbarvením hlavy a zad, většina jedinců s tmavě fialovým nádechem. O oprávněnosti tohoto poddruhu však existují v odborných kruzích pochybnosti. Oblasti výskytu obou poddruhů jsou totiž poměrně rozsáhlé a navzájem se prolínají, navíc fyzické rozdíly obou poddruhů (barva opeření) jsou jen nepatrné.

Mutace

Patrick Tay (Singapur) odchoval v roce 1989 zelenou mutaci - tj. místo olivově hnědého zbarvení se objevila barva zelená, pouze část zad a křídel zůstala nahnědlá. Kostřec a spodní krovky ocasní byly duhově modré, většina spodní poloviny ocasních per byla modrá. Žlutá barva byla zachována v původním odstínu i ploše.

Rozšíření

Pobřežní oblasti severní Nové Guineje od zálivu Geelvink, přes West Irian na východ až po oblast Aitape, provincie West Sepik, Papua Nová Guinea. Poddruh syringanuchalis je rozšířen ve východních oblastech severní Nové Guineje od oblasti Aitape po záliv Astrolabe (řeka Gogol). Obývají nížinné lesy a vyšší sekundární vegetaci do nadmořské výšky 150 m.n.m. (Arndt a Vašíček udávají 200 m.n.m.), kde převažuje tropické klima. Celková oblast jejich rozšíření zaujímá plochu až 50.000 km2

Život v přírodě

O jejich životě v přírodě se ví jen velmi málo. Mimo hnízdní sezónu žije v párech nebo malých skupinkách do 10 jedinců. Jejich četnost v celém areálu je nestejnorodá. Na některých místech jsou četní, jinde zcela chybí. Většinou jsou vidět pouze v letu nebo na vrcholcích vysokých stromů. Při sběru potravy jsou vídáni ve společnosti Loriů mnohobarvých a i jiných ptáků živících se nektarem. Pohybují se podél okrajů lesa a zalétávají i do otevřené krajiny. Zhruba 70% svého času věnují shánění potravy, za kterou létají i na vzdálená místa. Jakékoliv informace o hnízdění v přírodě chybí. Hnízdní období není přesně známo, bylo pozorováno, že ptáci jeví zájem o dutiny ve stromech v dubnu. Ve stejném období byla odchycena samice v toku.

Potrava

Předpokládá se, že se živí pylem, nektarem a květy, pravděpodobně i hmyzem a jeho larvami.

Chov v zajetí

Lori olivový je poměrně oblíbený papoušek a to jak ve voliérách chovatelů, tak i jako domácí mazlíček. Důvodem je bezpochyby jeho živá, zvídavá a přátelská povaha, stejně jako unikátní barevná kombinace jeho opeření. Hnědá, žlutá a modrá barva peří je pro něj charakteristická a žádný jiný papoušek se touto kombinací pochlubit nemůže. V novém prostředí bývají v prvních dnech ostražití, avšak brzy si zvyknou a stanou se vůči chovateli důvěřiví. Po aklimatizaci jsou tvrdí a odolní. Velmi rádi se koupou nebo sprchují. Udává se, že se v zajetí dožívají 28 - 32 let. Arndt udává minimální velikost voliéry 2 x 1 x 2m (délka x šířka x výška) s venkovním výletem 3 x 1 x 2m. Minimální teplotu udává 10oC. Do voliér je vhodné umístit budku celoročně, protože ptáci v ní nocují. První doklady o chovu tohoto druhu v zajetí jsou z roku 1929, kdy se dostal do Anglie. V České republice je chován od roku 1988, kdy ho dovezl a poté i odchoval P.Adamčík První odchov v zajetí se podle dostupných informací zdařil v roce 1976 v Německu ve Vogelparku Walsrode. Hnízdní období v evropských podmínkách začíná ponejvíce v březnu a trvá do září, pokud však mají odpovídající podmínky, hnízdí celoročně. Odchovů se dnes již dosahuje poměrně snadno, často a i dvakrát až třikrát v sezóně. Při toku samec poskakuje okolo samice, roztahuje před ní křídla a imponuje jí svítivě žlutou barvou na spodu křídel. Samice snáší 2 vejce, inkubace je okolo 25 dní, po dalších 8 - 9 týdnech mladí vylétají z budky (Arndt udává až 3 měsíce). Odstavit se mají po dalších dvou měsících, nebo i dříve, pokud se rodiče chystají k dalšímu hnízdění. Pohlavně dospívají ve 2 - 3 letech.

Kříženci

Žádné doklady o úspěšném křížení nejsou známé

Zastoupení v chovech

V České republice se dle mých informací lori olivový chová minimálně v pěti chovech (2007), v rámci celé Evropy je registrováno zatím 42 párů. V České republice dosahuje dle mých informací pravidelných odchovů např.ZOO Praha (od r.2001), Sedláček, Kábele (poddruh syringanuchalis?), Vondrouš (poddruh syringanuchalis?).

Krmení

Základem potravy je kaše pro lorie nahrazující nektar, jejíž složení je neustále diskutováno mezi chovateli a její jednotlivé varianty jsou s větším či menším úspěchem aplikovány v chovech. Pro začátečníky i pokročilé chovatele lze jednoznačně doporučit některou instantní směs, kterých je již i na našem trhu bohatý výběr. Vedle dovážených zahraničních produktů (např. Orlux, CeDe aj.) jsou nabízeny i české produkty Tropic Nektar a Lori max. Všechny instantní směsi mají kromě jiného i tu výhodu, že obsahují všechny látky potřebné ke správné výživě včetně minerálů a vitamínů a není tudíž potřeba žádných dalších prostředků či potravinových doplňků. Příprava a ředění jednotlivých těchto produktů je vždy popsáno příslušným výrobcem. K této tekuté stravě pak přidáváme čerstvé ovoce. Pokud se vyhýbáte umělé instantní stravě, nebo Vám právě došla, osvědčila se mi směs, která se skládá z dětských piškotů a rozmixovaného ovoce a do tohoto základu přidávám trochu medu, nízkotučný bílý jogurt, glukózu, kukuřičný škrob, pyl, pivovarské kvasnice, vitamíny a doplňuji vodou. Detailní informace o krmení v zajetí jsou uvedeny v kapitole "krmení".

Ochrana a obchod

Stejně jako všichni ostatní loriové je i lori olivový zařazen do přílohy II úmluvy CITES a to i přesto, že jsou jeho stavy v přírodě velmi početné a rozhodně nehrozí v nejbližší době ohrožení jeho populace. Odhaduje se, že v přírodě žije v současné době zhruba 50.000 kusů. Pro chov a obchod v rámci Evropské unie nejsou kladeny žádné formální překážky. Jediným průvodním dokumentem je veterinární povolení k převozu z okresu do okresu (v rámci ČR) - toto bývá velmi často opomíjeno, avšak nikdy jsem neslyšel o jakýchkoliv problémech či dokonce sankcích ze strany státních úřadů - či veterinární povolení k převozu ze státu do státu (v rámci EU). Toto povolení je naopak důležité, protože případná celní kontrola v tom daném státě může papoušky bez tohoto povolení zabavit a Vám způsobit nemalé problémy. Veterinární povolení k převozu vydává příslušná Okresní veterinární správa (potvrzení od soukromého veterinárního lékaře neplatí). Eventuelní dovoz či vývoz mimo Evropskou unii povoluje v ČR Ministerstvo životního prostředí po konzultacích se Státní agenturou pro ochranu přírody a Státní veterinární správa. Od podzimu 2006 však platí na celém území EU dovozní embargo v důsledku rozšíření ptačí chřipky. V současné době lze výjímečně povolit do osobního zájmového chovu dovoz maximálně 2 párů. Aktuální veterinární informace lze nalézt na portálu Státní veterinární správy Jeho cena se na evropském trhu pohybuje průměrně okolo 300,-EUR. Nižší cena je dosahována jako ostatně u většiny loriů v Německu - okolo 250.-EUR. Na českém trhu není často nabízen a pár vyjde obvykle na 16.000 - 20.000.-Kč. Samice se obvykle cení více, než samci.

Zajímavosti

Tento lori byl pojmenován na počest C.W.K.van Duyvenbodeho. Chybou pravděpodobně při přepisu došlo k tomu, že se ve vědeckém názvu - a tím i v názvech odvozených např.do angličtiny - píše "i" namísto "y". Jméno C.duyvenbodei, které by bylo tedy logické, je však jen synonymem.

Názvy ve světě

Lori olivový

Latinsky: Chalcopsitta duivenbodei, Anglicky: Duyvenbodes Lory, Dánsky: Gulmasket Lori, Finsky: ruskoluri, Francouzsky: Lori de Duyvenbode, Holandsky: Duyvenbodes Lori, Italsky: Lori di Duivenbode, Japonsky: kibaneinko, Japonsky 2: キバネインコ, Norsky: Brunlori, Německy: Braunlori, Polsky: lora oliwkowa, Rusky: Бурый блестящий лори, Slovensky: lori hnedý, Čínsky: 黄额褐鹦鹉, Španělsky: Lori Pardo, Švédsky: Duivenbodes lorikit

Mohlo by vás také zajímat

Lori kardinálskýLori límcovýLori malýLori mnohobarvýLori modrobřichýLori mošusovýLori smaragdovýLori škraboškovýLori tmavýLori tříbarvý

Podělte se s námi o názor na tento text →