Aktuálně: 4 341 inzerátů189 153 diskuzních příspěvků17 953 uživatelů

Plodožraví holubi rodu Ptilinopus

Plodožraví holubi rodu Ptilinopus
Zdeněk Gajdoš 08.04.2012, 19:25
6 668 8 minut čtení

Do tohoto rodu se řadí 51 druhů velice pestře zbarvených holubů dorůstajících velikosti 15 až 48 cm. Jejich domovem je Indonésie a ostrovy Pacifiku.

Tento rod nebyl v našich chovech nikterak moc rozšířen, což bude zřejmě souviset s  jejich potravní specializací (plodožraví), menší odolností vůči nízkým teplotám (obzvláště u menších druhů), snůškou pouze jednoho vejce a v neposlední řadě také jejich horší dostupností. Za nákupem se stále musí k zahraničním chovatelům, kde je chov tohoto rodu daleko rozšířenější.

Plodožraví holubi rodu Ptilinopus Foto: Zdeněk Gajdoš

V posledním období se u nás situace mírně zlepšila a v našich soukromých chovech se můžeme opět setkat s takovými zástupci, jako je holub černotemenný (Ptilinopus menalospila), holub nádherný (Ptilinopus superbus), holub vínokrký (Ptilinopus porphyrea), a holub malovaný (Ptilinopus pulchellus). Získat ovšem některé vzácnější druhy je v dnešní době i přes jejich vysoké ceny  téměř nemožné, jelikož jsou zahraniční chovatelé zpravidla velmi opatrní a spíše než  prodej svého odchovu, preferují  výměnu za účelem získání nové krevní linie, nebo jiného druhu pro rozšíření svého chovu.

Plodožraví holubi rodu Ptilinopus Foto: Zdeněk Gajdoš

Zbarvení je u těchto holubů neskutečně rozmanité a z přiložených fotek se již dá vytušit, jaký potenciál krásy je v  rodu Ptilinopus ukrytý. Jedná se o nenápadné a dosti plaché ptáky, kterým jejich převaha zeleně zbarveného peří umožňuje dokonalého maskování ve větvích stromů. Díky tomu lze jejich hřadování, hnízdění a krmení mláďat zaznamenat jen velmi obtížně. Tito holubi mají zajímavě uzpůsobenou trávicí soustavu. Oproti zrnožravým holubům jim schází vole, takže potrava putuje přímo do žaludku, který je opatřen trnitým až kartáčovitým povrchem,  který je schopen oddělit veškerou měkkou část dostatečně zralého  ovoce  od pecek a různých semen, které nejsou holubi schopni strávit.  Jejich střevo je poměrně krátké a trávení rychlé.

Plodožraví holubi rodu Ptilinopus Foto: Zdeněk Gajdoš

Z důvodu nízké výživné hodnoty ovoce, má tento rod ve snůšce pouze jedno vejce. Drápky holubů jsou háčkovitého zakončení, což jim umožňuje snadnější pohyb ve větvích stromů a keřů,  především pak na jejich koncích, kde je ovoce a různé bobule nejsladší.

Plodožraví holubi rodu Ptilinopus Foto: Zdeněk Gajdoš

Přesto, že nejmenším zástupcem rodu je holub trpasličí (Ptilinopus manus - 15 cm), patří holubu malovanému (Ptilinopus pulchellus - 19 cm) také jedno prvenství. Jedná se o nejmenšího holuba z rodu Ptilinopus, s kterým se můžeme v  evropských chovech setkat.  Pro svůj malý vzrůst a svou důvěřivou povahu je u mnoha chovatelů oblíbený. Také díky tomuto není nikterak prostorově náročný. Pro chov jednoho páru postačí rozměrnější box.

Plodožraví holubi rodu Ptilinopus Foto: Zdeněk Gajdoš

Za optimální je v chovu považována teplota mezi 19 C° až 22 C°, při které se ptáci cítí nejlépe. Větší druhy jsou oproti těm menším mírně „otužilejší". U zahraničních chovatelů je dosti oblíben společný chov vícero druhů. Tento způsob chovu ovšem vyžaduje dostatečně prostorné chovatelské zařízení a přítomnost pouze jednoho páru od každého druhu, jelikož by mezi samci mohlo docházet k neustálým potyčkám a ujasňování si svých pozic, které by mohlo skončit  úhynem jednoho ze soků.

Plodožraví holubi rodu Ptilinopus Foto: Zdeněk Gajdoš

Při návštěvě u jednoho zahraničního chovatele jsem v jeho společném chovu zaznamenal 7 druhů holubů, kterým dělaly společnost také leskoptve bělobřiché, tangary brazilské, a amadiny gouldové.  Chovatel měl pro svůj chov určenou vytápěnou zimní zahradu (60 m2) osázenou fíkovníky, keři a popínavými rostlinami s možností výletu do prostorné voliéry (90 m2).  Vytápěnou část ptáci využívají při nepříznivém počasí, kde také probíhalo jejich hnízdění. Společný chov však sebou přináší také určité potíže. Jedná se o plaché ptáky, kteří při svém hnízdění vyžadují dostatečný klid, takže dojde-li k vyrušení hnízdícího páru, zpravidla pak již opětovně nezasedne a snůšku opouští. Jako nejvnímavější druh vůči vyrušení uvedl chovatel ze své kolekce holuba královského (Ptilinopus regina), který z pěti zahnízdění dokončil úspěšně pouze dvě hnízda.

Plodožraví holubi rodu Ptilinopus Foto: Zdeněk Gajdoš

Mnoho chovatelů však nemá k dispozici  takto prostorné zařízením, takže jsou často holubi chováni po jednom páru, což se mnohým chovatelům a zároveň majitelům menších prostor jeví jako nejvhodnější. Také ve svém přirozeném prostředí se holubi vyskytují převážně samostatně, nebo v párech, a pouze při sběru potravy je možné spatřit na ovocných keřích a stromech větší množství holubů. V našich podmínkách lze chov ve venkovních voliérách doporučit s možností využití temperovaného záletu, kde se mohou ptáci před nepřízní počasí uchýlit. Také celoroční chov ve vnitřních voliérách je vzhledem k udržení optimální teplot daleko vhodnější, než-li chov pouze v samostatných venkovních voliérách. Vzhledem k několika málo teplejším měsícům v roce bude umístění chovného páru do těchto podmínek méně vhodné i k  přihlédnutí  na mnohdy značné kolísání teplot.

Plodožraví holubi rodu Ptilinopus Foto: Zdeněk Gajdoš

Pohlavně dospělí jsou holubi ve stáří kolem jednoho roku, kdy přichází do toku a projevují zájem o hnízdění. Svá hnízda si staví zpravidla ve větvích, ale mohou využít např. i spleti  popínavých rostli apod. V menších voliérách většinou mnoho možností nemají, ale spokojí se například s drátěnou podložkou, která se připevní na větev, kde si už své hnízdo  holubi dostaví, nebo také  s oblibou hnízdí v předložených různě  pletených košíčcích. Snůšku pouze  jednoho vejce zahřívání střídavě  zpravidla oba rodiče. Délka inkubace se pohybuje kolem 15-18 dní. V deseti dnech již mládě vidí a roste velice rychle. Brzo opouští své hnízdo, ale stále je holoubě dokrmováno rodiči.

Plodožraví holubi rodu Ptilinopus Foto: Zdeněk Gajdoš

Při dnešní dobré dostupnosti kvalitních sypkých a granulovaných krmiv je krmrní plodožravých ptáků již jednoduchou záležitostí. Odpadá nám časově náročná příprava různých kaší a míchanic, kterou si chovatelé museli v minulosti sami obstarávat. Také určení správného složení směsi, aby byly pokryty nároky holubů, nebylo pro chovatele rozhodně jednoduché, nemluvě o trvanlivosti takto připravených směsí.

Plodožraví holubi rodu Ptilinopus Foto: Zdeněk Gajdoš

Z dnešní nabídky průmyslově vyráběných krmiv vhodných pro tuto skupinu ptáků můžeme zvolit produkt fa ORLUX -Tropical Patte Premium (kompletní sypká strava určená pro plodožravé ptáky obohacena medem a sušeným ovocem s nízkým obsahem železa), z granulovaných pak produkt fa Versele-Laga - NutriBird T16 a NutriBird T20 (vyvážené krmivo pro plodožravé ptáky vyrobené z čerstvého ovoce s nízkým obsahem železa). Obě krmiva je vhodné ponechat holubům stále k dispozici pro jejich příjem dle libosti. Dále je nutné předkládat holubům denně čerstvé ovoce, buďto krájené na malé kostky cca 5-10 mm, nebo strouhané na hrubším struhadle. Z velice pestré nabídky můžeme holubům předkládat: jablka, hrušky, melouny, třešně, banány, mango, papáju, borůvky, hroznové víno, bezinky,rozinky, jeřabiny, rybíz, granátové jablko, vařenou mrkev, červenou řepu apod.. Mnohé z uvedeného si můžeme v sezóně také zamrazit a podávat i v zimním období.

 V posledním období se sice  zájem chovatelů ubírá mírně  k plodožravému ptactvu a chov této zajímavé skupiny ptáků již zdaleka není pouze záležitostí našich zoo zahrad, ale domnívám se, že tento početný rod velice pestře zbarvených holubů by si zasloužil větší pozornost. Zda se  chov těchto krásných ptáků u nás do budoucna rozšíří  prokáže až čas.  V tomto držím Ptilinopům  palce.

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat