Aktuálně: 4 358 inzerátů188 470 diskuzních příspěvků17 939 uživatelů

Odchov arassariů zelených - Pteroglossus viridis

Odchov arassariů zelených - Pteroglossus viridis
Zdeněk Gajdoš 23.08.2012, 10:58
4 101 15 minut čtení

Arassariové se společně s tukany řadí do čeledi Ramphastidae (tukanovití), pro které je nejvýraznějším znakem jejich mohutný zobák. Ten má význam komunikační, určuje náležitost k danému druhu a také termoregulační, používán je k odvádění přebytečného tepla.

Všeobecně u tukanovitých platí, že samci mívají oproti samičkám zobák štíhlejší a delší, také jsou mohutnějšího vzrůstu. Arassari zelený je svou velikostí 34 cm a hmotností 125 g tím nejmenším zástupcem z rodu Pteroglosus. Rozdíl v pohlaví je zřetelný. Zbarvení hlavy a krku je u samičky  kaštanově hnědé, zatímco u samečka černé. Pohlavní dospělosti mohou ptáci dosáhnout již v prvním roce. Snůška obsahuje dvě až čtyři vejce. Mláďata se líhnou za 16 až 17 dnů.

1,1 Pteroglossus viridis 1,1 Pteroglossus viridis Foto: Zdeněk Gajdoš

Přesto, že je arassari zelený uváděn, jako nejrozšířenější druh z tukanovitých chovaných v zajetí, můžeme se s ním v  ČR setkat pouze v jedné zoologické zahradě. V zoo Lešná se nachází jeden pár v tropické hale Yucatán, ovšem umístěn je mimo  zrak návštěvníků. Dále se s ním můžeme setkat v  soukromých chovech. Z Českých chovatelů zmíním okrajově jednoho významného chovatele ptáků z Jižních Čech, který má v chovu dva druhy arassariů, u kterého jsem se nakazil „Fruitbirdtacózou". Dalším chovatelem, který se zabývá chovem tukanovitých je pan Jiří Kohout.  V chovu je u něj zastoupen arassari zelený (Pteroglossus viridis), arassari zlatolící (Selendria culik), tukan bělolící (Ramphastos vitellinus) a tukan Fischerův (Ramphastos sulphuratus).

0,1 P. viridis 0,1 P. viridis Foto: Zdeněk Gajdoš

Při prohlídce  chovu tukanovitých u tohoto chovatele jsem dostatečně neodhadl svůj zdravotní stav a  zřejmě díky oslabenému imunitnímu systému jsem si z této návštěvy odnesl „Pteroglossusózu". Řeknu Vám, člověk aby se bál vytáhnout paty z baráku. Že na mne něco „leze" jsem zaznamenal již u chovatele, kdy jsem se od arassariů nemohl odpoutat a pozorováním těchto zajímavých ptáků jsem strávil mnoho času. Že jsem již infikován mi došlo ve chvíli, když jsem se s chovatelem loučil slovy „Jirko, pamatuj prosím na mne s jedním párem z tvého  odchovu".  Netrvalo dlouho a Jiřímu Kohoutovi se podařil odchov arassariů zelených u dvou párů takřka současně s rozdílem pouhých několika dnů. Chovateli tímto náleží prvenství v odchovu  tohoto druhu v ČR. Přislíbený pár jsem si přivezl v závěru sezóny a vzhledem k  již nastupujícímu chladnějšímu počasí jsem ptáky raději umístil do prostornějšího boxu v zimovišti, kde byla z počátku udržována teplota  kolem 20 °C. Zimováni byli ptáci při teplotě 12-15 °C.

Pár při zimování Pár při zimování Foto: Zdeněk Gajdoš

Mladí arassariové  záhy dosáhli velikosti a také pestrého zbarvení rodičů, ovšem duhovka oka jim z nedostatku slunečního světla (umělém osvětlení v zimovišti) zůstala až do umístění do venkovních voliér (stáří 10 měsíců) stále šedá. Ptáci byli v tomto věku přemístěni ze zimoviště do voliéry délky 3 m, šířky 1,2 m a výšky  2,1 m  s vnitřním záletem délky 1,8 m, šířky 1,2 m již koncem dubna. Zálet je vybaven krmným pultem s větší miskou  určenou pro krájené ovoce a třemi menší miskami na sypké směsi a granule. Ptáci mají v záletu také k dispozici větší plastovou nádobu určenou ke koupání. V záletu je rozmístěno několik větví a dno je pokryto hrabankou. Vše je obslužné z krmné chodby, kde se nachází také veškeré vybavení potřebné k chovu ptáků. Arassariům byl v záletu stejně jako v zimovišti předložen dutý kmen, který jim slouží  k hnízdění a který také ptáci využívají  jako svou noclehárnu. Dutý kmen délky 60 cm, o vnitřním průměru 23 cm s vletovým otvorem   9cm, byl umístěn v  horní části  záletu a to horizontálně.  Ihned v první den, kdy byli ptáci do voliér vypuštěni, počali v dutém kmenu přespávat. Jídelníček arassariů se u mne skládá   z dostupného drobně krájeného sladkého ovoce. Ptákům předkládám jablka, hrušky, různé druhy sladkých melounů, mango, papáju, banán, hroznové víno, granátové jablko, švestky, broskve, hrášek, mrkev apod.. Z granulovaných krmiv používám NtriBird T16 a sypkou směs Tropical pate, což mají ptáci k dispozici „ad libitum". Ovoce a čerstvou vodu podávám jedenkrát denně vždy ráno, v teplejším období dvakrát denně.

Konzumace zeleného krmní Konzumace zeleného krmní Foto: Zdeněk Gajdoš

Ptáci mají ve velké oblibě také zelené krmením. Ve své voliéře si oblíbili a také postupně zcela zkonzumovali přísavník pětiprstý. Konifer a ostatních rostlin si nevšímají. Ptákům podávám listy pampelišky, mladých kopřiv, salátu, černého bezu. Ptáci se ve voliéře velice rychle rozkoukali, rádi se sluní a dovedou si také užívat deště. Arassariům se brzy na slunci vybarvily duhovky oka do  červenohněda. Tyto ptáky je zajímavé pozorovat při některé z jejich činností. Jsou velice vynalézaví, zvídaví a hlavně zábavní. Je až neskutečné, čím vším se umí zabavit a co vše dokážou např. s nalezeným  klacíkem. Jedná se zkrátka o ptačí klauny, které dlouze rád pozoruji. O tom, že se dá z ptačího chování mnohé vypozorovat ví něco málo i má žena, které často uvádím, že úspěšnost chovu také do značné míry souvisí se schopností chovatele vypozorovat potřeby ptáků, což je však činnost časově náročná, čímž své ženě především odůvodňuji, proč věnuji ptákům tolik času a proč trávím také mnoho času na cestách po chovatelích za získáním nových poznatků. Při mé poslední třídenní nepřítomnosti pojala má žena ihned v první den, kdy měla ptáky na starosti podezření, že je v dutém kmeni u arassariů snůška. Usouzeno dle častého posedávání jednoho z ptáků na bidle u otvoru v dutém kmeni. Po mém příjezdu mi to oznámila slovy. „ ..vše je u ptáků v pořádku a u arassariů máš zřejmě snůšku, ty můj pozorovateli.." Následovala má přednáška, že tomu tak nebude, že si pravděpodobně bidlo pouze ptáci oblíbili a z tohoto důvodu tam vysedávají nejčastěji,  načež odvětila, že se jí to nezdá a že dle ní tam něco mají. K arassariům nepřicházím s prázdnou. S natrhanými listy pampelišek, kopřiv a černého bezu přicházím několikrát za den, kdy mne ptáci již očekávají.  Několik listů vezmou ihned z ruky a určité množství jim zavěsím do pletiva. Ve voliéře byl v tu chvíli pouze sameček a samička si přilítla pro zelené, až když uslyšela můj hlas. Vzpomněl jsem si na úvahu mé ženy. Tentýž den jsem po krátkém čase nešel přímo k voliérám, jak tomu bývá obvykle, ale vstoupil jsem rovnou do záletu, kde v tu chvíli vyskočil z dutého kmene sameček, sedl si na bidlo u otvoru, dělal jako že nic a po chvilce vylítl ven do voliéry. Že by přece jenom? Vstoupil jsem do záletu,  otevřel uzávěr dutého kmene, v kterém jsem nalezl tři vejce. Všechna tři byla oplozená a podle stádia vývoje zárodků jsem odhadoval stáří kolem deseti dnů. Líhnutí se dalo tedy očekávat do týdne. Po celou dobu, kdy  arassariové seděli na snůšce jsem nic nezpozoroval, přičemž u ptáků trávím mnoho času. Mé ženě na to stačil jeden den, tudíž má schopnost vyčíst mnohé s chování ptáků utrpěla vážných trhlin.

Dvoudenní mláďata Dvoudenní mláďata Foto: Zdeněk Gajdoš

Šestým dnem od objevení snůšky se z  dutého kmene začala ozývat žadonící mláďata. Arassariům byli předloženi drobní cvrčci a zavíječi voskoví. Hmyz byl předkládán z počátku čtyřikrát denně v menším množství. Ptáci omezili mírně příjem ovoce, v kterém jsem zvýšil podíl papáji, která je plodožravými ptáky oblíbená a pro své vlastnosti také velice vhodná. Obsahuje řadu vitamínů především B1, B2, B5 a provitamín A a také významné množství vápníku. Papája obsahuje enzym papain, který je důležitý pro zpracování bílkovin. Papain také zabezpečuje tvorbu trávících enzymů a tím přispívá k lepší stravitelnosti potravy. Papája se dá obstarat již zmražená, krájená na kostky o velikosti 1 cm v 10kg balení. Cena je daleko příznivější, než-li jsme tomu zvyklí z našich supermarketů. Ptákům byly také podávány třikrát denně již zmíněné listy smetánky, mladých kopřiv a černého bezu.  Průmyslové granule NutriBird T 16 byly nahrazeny granulemi NutriBird T 20, které jsou určené pro odchov mladých. Z počátku byli ptákům nabízení společně se zavíječi voskovými cvrčci malé velikosti a až po čtyřech dnech jsem přešel na cvrčky střední velikosti. Hmyz byl nabízen již třikrát denně. Při krmení živým hmyzem nastal problém. Dostatečné množství cvrčků se vyskytovalo ve všech záletech mimo zálet  arassariů. Vzhledem k tomu, že se pro volně promenádující hmyz v ostatních záletech (osazenstvo plodožravých ptáků) nenašlo využití, přešel jsem na zkrmování hmyzu mraženého, který přijímali ptáci taktéž s chutí a bez potíží. Mláďata rostla velice rychle a již v desátém dni byli předkládáni cvrčci velcí a ptáci začali přijímat také i zofobasy, které dříve pro jejich větší velikost odmítali. Hmyz byl od desátého dne nabízen ráno a odpoledne. V dutém kmeni se rodičovský pár zdržoval vždy krátce a to již od počátku po vylíhnutí mladých. Pouze v noci obývali arassariové své hnízdo společně.

Stáří 14 dnů Stáří 14 dnů Foto: Zdeněk Gajdoš

Mláďata byla dosti nenasytná a při krmení se projevovala velmi hlasitě.  Rodiče krmily mláďata velice vydatně. Rodičovský pár vynášel z hnízda trus mláďat, kterého se zbavovali z nejvyššího bidla ve voliéře  rychlými pohyby hlavy ze strany na stranu, čímž byl trus rozptýlen po okolí. Úklidem byl pověřen zřejmě sameček, který byl při této činnosti  spatřován nejčastěji. V dutém kmeni se dařilo rodičovskému páru udržet relativní pořádek a čistotu, což se s přihlédnutím na množství potravy, které denně rodiče mladým  poskytli a také díky absenci jakékoliv podestýlky jeví,  jako úctyhodný výkon. Zajímavý projev předváděl sameček často v  mé přítomnosti, kdy si nalezl na dně voliéry kámen velikosti menšího vlašského ořechu, kterým si chvíli obratně pohazoval v zobáku a chvílemi kamenem velice intenzívně tloukl do bidla  na kterém seděl. Dále se rád s velkou vervou „zakousnul" do jedné z větví konifer rostoucí poblíž bidla a za hlasitého projevu s ní statečně cloumal. Tímto zřejmě demonstroval svou sílu a odhodlání své teritorium ubránit a to nejen přede mnou, jelikož tlukot do bidla bylo slyšet často i v mé nepřítomnosti, což také dokazovalo několik "kupírovaných" větví v dosahu bidla. Mláďata byla často v dutém kmeni kontrolována a ve stáří třiadvacátého dne tomu bylo také za účelem kroužkování.

Mládě po okroužkování ve stáří 23 dne Mládě po okroužkování ve stáří 23 dne Foto: Zdeněk Gajdoš

Od poslední kontroly na devatenáctém dni již mláďata začínala vidět a velice zmohutněla, takže za menších obtíží je bylo možné okroužkovat kroužky průměru 7,5 mm. U kroužků jsem zvolil tmavou barvu. Domnívám se, že by bylo vhodnější kroužkování provádět od šestnáctého do dvacátého dne průměrem kroužků 6,5 až 7 mm.

Kontrolu mladých jsem prováděl vždy v době, kdy byli rodiče ve voliéře, kde se věnovali konzumaci předloženého zeleného krmení. O mé přítomnosti v záletu ptáci věděli a přes výletový otvor jsem byl rodičovským párem také vždy sledován, reagovali ovšem klidně a kontrolu mladých snášeli dobře. V okamžiku, kdy jsem opustil zálet začali ptáci nosit zelené krmení mladým. Mláďata byla okroužkována v ranních hodinách, aby mohlo být pozorováno chování rodičů v průběhu celého dne.  Projevy ptáků nebyly podrážděné a patrná nebyla také žádná nervozita. V dutém kmeni se ptáci nezdržovali déle, než tomu bylo obvyklé, takže nebylo nutné žádným způsobem zasahovat. Při kontrole mladých v závěru dne, především pak kroužků a nožiček, bylo zjevné, že se rodiče nesnažili svým mláďatům žádným způsobem kroužky odstranit.

Stáří 35 dnů Stáří 35 dnů Foto: Zdeněk Gajdoš

Mláďata velice rychle rostla, ve stáří 35 dnů již vyhlížela z dutého kmene, očekávajíc rodiče s potravu. Ve stáří od 42 dne počala mláďata opouštět své hnízdo, ovšem vždy jen na krátko a stále v dutém kmeni hledala své útočiště.

Mládě po opuštění hnízda (samička) Mládě po opuštění hnízda (samička) Foto: Zdeněk Gajdoš

V tomto období byl hmyz podáván pouze jedenkrát denně a dávka byla postupně snižována a ve stáří 55 dne jsem hmyz již  přestal předkládat.

Cvrček malý0,2
Cvrček střední0,3
Cvrček velký2,5
Zavíječ voskový1,0
Zofobas2,0
Celková spotřeba hmyzu v litrech

Mláďata byla v této době v příjmu  potravy již zcela samostatná. Zbarvením se mláďata ihned po opuštění hnízda podobají svým rodičům, kdy lze již rozeznat pohlaví, ovšem pestré zbarvení zobáků a okruží oka zatím postrádají,  jsou pouze nevýrazných barev. Mláďata jsou po opuštění hnízda zpočátku až nezvykle klidná a důvěřivá, ale postupem času získávají na plachosti.

Samička s mláďaty Samička s mláďaty Foto: Zdeněk Gajdoš

U arassariů zelených je zajímavý jejich "rodinný" způsob života, kdy se nezřídka mláďata z prvního hnízdění podílí na krmení svých mladších sourozenců, dále pak (jakož to u  všech tukanovitých) je také zajímavá jejich "skladnost", kdy si ptáci při spánku položí svůj dlouhý zobák přes rameno na záda, který si přikryjí ocasem. V této pozici nezabírají např. v dutém kmeni tolik místa. Arassariové jsou z tukanovitých  pro chov mnohem jednodušší než je tomu v chovu velkých druhů tukanů, ovšem u těchto ptáků je nutné se mít na pozoru před Hemochromatózou, jelikož právě tukanovití jsou na množství železa v potravě velice citlivý.  Některé složky potravy  obsahují vyšší podíl železa a vitamínu C, (citrusové plody).  Kyselina citrónová usnadňuje vstřebávání železa, proto je nutné z krmné dávky vyloučit citrusové plody, ananas a také rajčata. Při odchovu mladých nepodáváme myšata, vejce, či kuřátka křepelek, která jsou pro vysoký podíl železa také nevhodná, vystačit se dá pouze s různým  hmyzem. Ptákům předkládáme vždy granule a sypké směsi  s nízkým obsahem železa. Hemochromatóza je velký strašák pro chovatele nejen tukanovitých a rozhodně jí není radno  podceňovat, avšak za určitých podmínek jí lze úspěšně předcházet.

Mladý sameček mezi rodiči Mladý sameček mezi rodiči Foto: Zdeněk Gajdoš

O tom, že je chov velkých tukanů  obtížný svědčí také stále se snižující stavy  těchto ptáků v našich zoo zahradách i u soukromých chovatelů. U arassariů je situace dalece příznivější. V ČR se z arassariů  pravidelně odchovává arassari zlatolící a nyní také i arassari zelený. Odchov se v letošním roce také zdařil u dvou zde již zmíněných chovatelů.

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat