Aktuálně: 4 383 inzerátů184 533 diskuzních příspěvků17 882 uživatelů

Povinnosti chovatele koní a poníků

Povinnosti chovatele koní a poníků
Ing. Zbyněk Pokorný 06.06.2014, 16:00
6 367 9 minut čtení

Pořízení koně

Tím začíná každý, kdo dosud koně neměl. Koně můžete koupit, dostat darem, zdědit. Každý kůň má mít minimálně PRŮKAZ KONĚ a to, i když nemá žádný původ. Je to taková povinná občanka, výjimkou jsou podkobylčata, tedy hříbata pod klisnou, které ještě nemívají doklady vyřízené. Průkaz koně je doklad, který cestuje s koněm, sající hříbě cestuje na „pas“ své matky, se kterou tvoří neoddělitelnou dvojici. Průkaz koně musí mít všichni koňovití, tedy koně, osli, mezci, muly. Jde o dokument k evidenci změn majitele, k záznamům o vyšetření krve, provedeném očkování a toto se průkazem koně dokládá na svodech, výstavách a soutěžích (že je kůň očkovaný proto chřipce a má serologické vyšetření krve dle požadavků SVS). Bez průkazu koně žádného koně nekupujte, ať si průkaz pro něj nejprve vyřídí prodávající! Pokud kůň průkaz dosud neměl vůbec, nebo se ztratil, tak dosavadní majitel má jednak více informací než nový a může snadněji nechat vystavit duplikát (čekat na vylínání koně, zda-li se objeví výžeh, je dost nejistá varianta…), jednak je to on, co má problém, proč byste si měli brát na sebe jeho povinnost? Kdysi koňští handlíři nabízeli samé sedmileté koně. Tedy koně, kteří nejsou staří a už by měli cosi umět a mít vyrovnanou povahu. Kolik jim bylo doopravdy? Někdy i pouhé dva roky, jindy třeba 15. Věk si prostě handlíř uzpůsobil, jak chtěl. Průkaz koně tuhle handlířskou latinu komplikuje a tak se uchylují k taktice, že průkaz nemohou najít a pošlou později. Průkaz koně umožňuje projít historii koňského osudu - kolika rukama prošel a to také handlířům nehraje do rukou, že byste se mohli např. zamyslet, zda není něco v nepořádku s poníkem, který mění majitele 2x ročně…Výjimkou mohou být hříbata, která jsou označována výžehem. S provedením výžehu se čeká na dobu, kdy hříbě dostatečně povyroste, aby pak už růst byl už menší a čísla na kůži se moc růstem nezvětšila. Takže se nevypalují hříbata dejme tomu měsíc stará, ale raději 4 až 6 měsíční, což ale znamená, že při odstavu hříběte a jeho prodeji nemusí mít majitel klisny na hříbě průkaz koně ještě vyřízený. S přechodem na čipování patrně tato překážka padne, limitem pro rané čipování hříbat bude pouze to, aby se označila a legislativně evidovala hříbata životaschopná, tedy není nutno čip aplikovat v prvních dnech po narození, ale o nějaký týden později. Velikost čipu umožňuje označení i exotického ptactva, takže žádné hříbě, byť mini, není moc malé, aby se mu čip mohl aplikovat.

Hlášení o změně

V případě pořízení koně použijete tento tiskopis k nahlášení změny majitele. Tiskopis lze stáhnout na webu ústřední evidence koní, podepisují ho obě strany (prodávající i kupující) a může do určité míry nahradit kupní smlouvu - potvrzuje, že jste koně nabyli se souhlasem předchozího majitele. Hlášenku spolu s průkazem koně zašlete v případě koní, kteří mají české osvědčení o původu koně SHP nebo výpis z plemenné knihy SHP na ASCHK ČR do Písku. V případě importu koně vyplníte trochu jiný tiskopis - hlášení o trvalém dovozu koně a zasíláte na ústřední evidenci koní (ÚEK) do Slatiňan. Tento dokument podpis předchozího majitele nevyžaduje. K importu koně již nepotřebujete žádné dovozní povolení ani není vyžadovaná karanténa. V případě hříbat bez vystaveného průkazu koně jsou dvě varianty, buď vám průkaz koně zašle chovatel dodatečně a přiloží hlášenku o změně majitele vyplněnou ve své části, vy si vyplníte zbytek a průkaz zašlete na ASCHK ČR, nebo ještě stihne tento chovatel před vytištěním průkazu nahlásit změnu majitele do ÚEK a průkaz a osvědčení o původu je pak z ÚEK zasíláno novému majiteli. Vydání průkazu i změny jsou zpoplatněny dle ceníku. Máte za sebou tedy první krok - máte v ruce doklady ke koni (průkaz koně, osvědčení o původu koně nebo výpis z PK SHP) a jste vedeni v ÚEK jako majitele koně.

Pokud je to váš první kůň a máte-li jej ve vlastní stáji, nastává vám povinnost vést REJSTŘÍK KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ (odbočka - při ustájení koně u jiného chovatele se kůň připíše do jeho rejstříku a vás se tato evidence netýká). Rejstřík je tvořen dvěma sešity. Obdržíte je včetně čísla hospodářství (pokud již není přiděleno pro váš chov skotu, ovcí, koz apod.) na adrese Českomoravská společnost chovatelů, Hradišťko 123, 25209 Hradištko. V jednom sešitě je seznam koní, ve druhém se evidují jejich dočasné přesuny (na výstavy, ke hřebci apod.).

Povinnosti chovatele koní a poníků

Zápis klisen a hřebců do plemenné knihy

Dalším krokem je zvážení, zda bude váš kůň využíván k chovu. Pokud chovatelské ambice nemáte, nemusíte koně „uchovňovat“. Pokud chcete chov zkusit, musíte mít koně zapsané v plemenné knize. U valachů máte (i oni) po starosti, u hřebečků je výběr přísný a doporučuji konzultaci se zkušenými chovateli, u klisen obvykle je výběr klisny k chovu dán vaší volbou, co jste se rozhodli koupit, možnosti jsou od koupě už osvědčené chovné klisny zapsanou do HPK, přes nadějné mladé původem urozené klisničky až po klisnu bez původu patřící k shetlandů pouze výškou. Zda-li je koupená klisna zapsaná v plemenné knize (PK) si můžete ověřit na webu ASCHK ČR v PK on-line. V českém osvědčení o původu koně je záznam o zápisu do PK, importované klisny obdrží po zápisu do české PK SHP doklad - výpis z PK SHP. Upozorňuji na běžný omyl majitelů importovaných klisen - klisna, i když byla již chovně využívána a třeba i oceněna v jiné zemi, musí projít svodem klisen v ČR, aby byla přeměřena, posouzena a zařazena do oddílu české PK SHP, registrace v ÚEK nestačí. Takže pokud klisna není zapsaná do PK SHP v ČR, je nutno, ať se narodila kdekoli, nechat ji zapsat na svodu klisen a pak teprve chovně využívat, nebo alespoň u klisen dovezených březích provést zápis klisny do PK před zápisem hříběte do knihy hříbat, aby v okamžiku zápisu hříběte bylo hříbě evidováno jako potomek klisny zapsané do PK, i když by šlo doslova o zápis klisny do PK provedený před minutou nebo včera. Totéž platí, když se vám nechtěně „vydaří“ velmi mladá březí klisnička - která obřezla dříve, než dosáhla věku potřebného k zapsání do PK, což jsou 3 roky (dáno rokem narození, ne kalendářně). Taková tedy musí nejdřív na svod a pak teprve její hříbě může být registrované, pokud tedy znáte i otce a byl licencovaný, může i takové hříbě mít plný původ. Klisny nelze do PK zapisovat dvouleté, protože v té době ještě mnohdy rostou a míry by byly nepřesné (bylo by možné, že by v dospělosti přerostly míry dané standardem). Pozor u importovaných koní - zkontrolujte si, zda jste si nekoupili místo shetlanda part breda, tedy koně, který nemůže být do české PK SHP zapsán! Týká se to hlavně skvrnitých „shetlandů“.

Připuštění klisny

Nebudu se zabývat veterinárními podmínkami, zůstanu pouze u legislativy. Pokud chcete mít hříbě s původem, musíte mít klisnu zapsanou do PK SHP a vybrat si pro ni hřebce, který je vybrán a zapsán do hřebčího oddílu PK SHP, tzv. je licencován pro působení v plemenitbě SHP. Po připuštění vám držitel hřebce vystaví připouštěcí lístek. Do něj se zaznamená i další připuštění včetně posledního. Tento doklad můžete získat i tím, že koupíte březí klisnu, u nás nebo v zahraničí. Hříbě po narození nahlásíte „okresnímu paliči“, tedy tomu, kdo pro váš okres vede knihu hříbat. Dosud jste měli v chovu SHP volbu, jestli ušetřit peníze a nechat při zápisu hříběte hříbě označit výžehem, nebo investovat do stanovení genetického typu a doklad o tom předat paličovi a tím zabezpečit identitu hříběte bez výžehu, ale kromě úhrady za stanovení DNA jste stejně museli zaplatit zápis hříběte v plné výši, přestože hříbě se nevypálilo. Čipování bude patrně také znamenat dvojí platbu - zvlášť za aplikaci čipu a zvlášť za zápis hříběte do knihy hříbat (spojenou s popisem hříběte - odznaků a vírů). Po zápisu hříběte do knihy hříbat jste splnili podmínku pro vystavení osvědčení o původu koně a pro vystavení průkazu koně. Také hříbata bez původu se zapisují do knihy hříbat, ale na ně dostanete pouze průkaz koně. U hříbat importovaných v těle matky, tedy takových, které svůj shetlandské původ po otci dokládají cizím připouštěcím lístkem, rozhoduje o vystavení osvědčení o původu SHP rada plemenné knihy SHP. Je to proto, že je nutno odborně posoudit, zda otec hříběte byl opravdu SHP (osvědčení se vydá) a ne např. part bred (pro které v ČR plemenná kniha neexistuje - aspoň zatím, takže nelze doklad o původu vydat).

Povinnosti chovatele koní a poníků

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat