Aktuálně: 4 353 inzerátů189 048 diskuzních příspěvků17 950 uživatelů

Hnízdní podložky pro čápy bílé

Hnízdní podložky pro čápy bílé
Ing. Zbyněk Pokorný 22.03.2014, 16:00
10 583 5 minut čtení

Čápi nenajdou vždy dostatečně vhodné stanoviště pro stavbu hnízda. V takovém případě jim můžeme pomoci výrobou a postavením umělé hnízdní podložky. Pokud stavíme podložku na místě rozpadlého nebo z různých příčin odstraněného hnízda, které předtím čápi používali, máme velkou pravděpodobnost, že se ptáci na lokalitu vrátí a hnízdní podložku obsadí. Toto částečně platí i pro regiony s dobrými potravními biotopy pro čápy, ve kterých jsou již jiná hnízda. Daleko horší je přilákat ptáky do oblasti, ve které se jen zastavují v době tahu. Pokud jsou ale v takových ekosystémech alespoň trochu vhodné potravní podmínky pro čápy, můžeme i v této krajině podložku postavit. Někdy to však trvá i několik let, než je ptáci obsadí. V oblastech, kde je i pro čápy špatné životní prostředí a kde pro ně není dostatečná potravní základna, nemá prakticky význam podložky stavět. Avšak i v krajině s výbornými podmínkami k hnízdění čápů můžeme instalovat jen určité množství podložek. I takovéto území může totiž uživit jen určité množství čapích párů.

Hnízdní podložky pro čápy bílé

Při stavbě hnízdní podložky je třeba dodržet několik následujících zásad:

 • Umělé hnízdní podložky s hnízdem musí být nejméně 8 m nad zemí. V okolí nesmí být jiné vhodné místo ke stavbě hnízda.
 • Nejlépe je postavit betonový nebo dřevěný sloup a na něj umístit podložku s umělým hnízdem. K tomu můžeme použít vyřazené sloupy elektrického nebo telegrafního vedení. Vhodné je i vztyčení železné konstrukce s hnízdem.
 • K umístění umělé hnízdní podložky můžeme využít i nefunkční komín, nejlépe se stupačkami. Na používaný komín musíme umístit cca 1,5 m vysokou železnou nástavbu a teprve na ni umístit hnízdo. Je nutné, aby kouř mohl dobře z komína unikat a nedošlo ke vznícení hnízda.
 • Podložku můžeme umístit i na štít vyššího domu. Hřeben střechy nebo seříznutý vrchol stromu. V posledním případě je třeba dbát na předpisy o ochraně zeleně rostoucí mimo les.
 • Pouze se souhlasem elektrorozvodných společností je možno postavit podložku i na sloup elektrického vedení. V takovém případě musí být nad sloupem též nástavec, aby hnízdo neleželo přímo na drátech.
 • Umístění umělé hnízdní podložky musí být řádně projednáno s majitelem a uživatelem vybraného pozemku i s příslušným stavebním úřadem.
 • Umělá hnízdní podložka musí být dostatečně pevná a na místě řádně připevněná. Musí unést hnízdo i po několika letech soustavného přistavování dospělými čápy. Podložku je dobré vyrobit železnou, vhodné je i nepatrně zvýšit její okraj. Zpravidla má kruhový tvar. Její velikost je 120 - 140 cm v průměru.
 • Na umístěnou podložku je velmi vhodné připravit základ hnízda pro lepší přilákání čápů. Ten zhotovíme z navzájem propletených prutů a větví, mezi které vložíme menší drny. Někdy je možno okraj takto připraveného umělého hnízda natřít vápnem, tím napodobíme čapí uschlý trus a je větší předpoklad, že si ho ptáci všimnou i z větší dálky. Dokonce je i znám případ, že na umělé hnízdo byla umístěna atrapa dospělého čápa.
 • V okolí instalované hnízdní podložky s umělým hnízdem nesmí čápům překážet v letu elektrické nebo telegrafní vedení, různé antény, hromosvody, větve stromů apod.
 • Podložku s hnízdem není vhodné umisťovat na veřejná prostranství. Při hnízdění a zejména dostavbě hnízda dospělými čápy padají dolů větvičky, drny i přinášená potrava a čápi také vyměšují trus přes okraj hnízda je tedy nutné umístit umělé hnízdo tak aby nebylo nikomu na obtíž a byly dodržené hygienické zásady.
 • Pokud některé umístíte hnízdní podložku s umělým hnízdem, může s ní majitel nemovitosti nebo pozemku nakládat jak uzná za vhodné, ale jen do té doby, než na ní čápi zahnízdí. Poté se podložka s hnízdem stává umělým sídlem využívaný pro hnízdění zvláště chráněného druhu a jeho ochrana před zničením, a to i mimo období hnízdění. Pak je možné s tím umělým hnízdem nakládat jen na základě výjimky udělené orgánem státní správy ochrany přírody, byť je dále ve vlastnictví majitele.

Hnízdní podložky pro čápy bílé

Zabránění stavbě hnízda na nevhodném stanovišti

Pokud čápi začnou sami stavět hnízdo na nevhodném místě, je dobré ptákům ve stavbě hnízda zabránit a nabídnout jim umělou hnízdní podložku s hnízdem v nejbližším okolí. Čápi mohou stavět hnízdo na sloupech elektrického vedení bez ochrany proti zásahu elektrickým proudem, na komíně ve kterém se topí, na místech s hygienických důvodů nepřípustných apod. Ve stavbě hnízda na nevhodném místě můžeme zabránit umístěním kolmých tyčí, nejlépe jehlancovité konstrukce.

Hnízdní podložky pro čápy bílé

Hnízdní podložky pro čápy bílé

Hnízdní podložky pro čápy bílé

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat