Aktuálně: 4 353 inzerátů189 055 diskuzních příspěvků17 950 uživatelů

Komunikace mravenců

Druhy a způsob dorozumívání mravenců

Komunikace mravenců
Ing. Zbyněk Pokorný 21.01.2015, 20:15
3 965 3 minuty čtení

Informace se předávají různými formami. Především jsou to různé signální soustavy, jako taktilní, kinoptické, akustické a chemické. Dělnice jdoucí od zdroje potravy k hnízdu neustále potkávají jiné dělnice v protějším směru. Při setkání se vzájemně dotýkají tykadly. Jde o výměnu informací taktilní soustavou neboli tykadlovou řečí. Závažnost informací je dána důrazem a frekvencí jednotlivých dotyků. K tomu přistupují kinoptické soustavy, spočívající v postavení a držení těla a hlavy. Je to celá škála postojů, představujících útok, zastrašování, žádost o potravu, její nabízení, apod.

Komunikace mravenců

U mnoha druhů mravenců byly už prokázány zvukové (stridulační) orgány, používané v akustické soustavě. Zvlášť důležitá je signální soustava chemická, v níž se signální projevy předávají feromony. Jsou to hormony, které synchronizují a řídí život mravenčího společenstva, zajišťují korelaci mezi všemi jedinci hnízda a udržují soulad všech funkcí. Každý mravenčí organismus jich nepřetržitě vylučuje celou škálu. Některé feromony předávají signály poplašné, jiné obranné, teritoriální, stopové, značkovací, poznávací, sociálně regulativní, pohlavní a shromažďovací. Jako se liší signální funkce feromonů, liší se i forma jejich působení a doba jejich účinnosti. Krátkodobě působí feromony předávající signály poplašné, obranné, pohlavní a shromažďovací. Po vyloučení se rychle odpařují a okamžitě působí na velké množství jedinců. Naopak feromony stopové, značkovací a teritoriální zanechávané na kůře stromů, půdě, podávají informace o příslušnosti území k hnízdu a ovlivňují chování pouze těch jedinců, kteří s takovou pachovou stopou přicházejí do přímého styku. Proto jejich působení trvá déle, hodiny až dny. Je to ovšem závislé i na místních klimatických podmínkách, neboť vysoká vlhkost, rosa a déšť takovou stopu ruší. Stejně rušivě působí i mechanické zásahy, např. při provozu těžké lesní techniky. Trvale působí feromony sociálně regulativní a poznávací. Ty se mezi příslušníky společenství nepřetržitě šíří předáváním potravy a olizováním.

Potrava se jak v hnízdě, tak v území předává nepřetržitě. Součástí předávané potravy jsou i různé enzymy, jež mravenci produkují a stav a změna těchto biokatalyzátorů ovlivňuje mnohé životní projevy roje. Neustálá výměna potravy mezi příslušníky roje má ještě jeden zásadní význam - slouží totiž k vytvoření a především udržení osobitého pachu hnízda, což je důležitým předpokladem autonomie každého roje. Podle společného pachu se mravenci vzájemně rozlišují na vlastní a cizí.

Komunikace mravenců

Systémy cest

Podivuhodné stavby, typické pro celou řadu druhů. Při stavbě cest se dělnice větším překážkám vyhýbají, ale menší odstraňují, takže vznikají dokonalé komunikace zahloubené do půdního profilu, nezřídka s tunely. Systém cest a jejich trvanlivost závisí na jejich účelu. Nejvíce frekventované a časově téměř neomezené jsou komunikace mezi jednotlivými hnízdy vícehnízdní kolonie. Každým jarem se obnovují a čilý ruch na nich trvá po celou sezónu. Jindy vedou komunikace k trvalým zdrojům potravy. V dalších případech vedou ke krátkodobým, ale vydatným zdrojům potravy a po jejich vyčerpání mizí. Také velikost a tvar území se často mění podle nabídky potravy nebo podle míry konkurence v těsném okolí i podle změn mikroklimatu stanoviště.

Komunikace mravenců

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Podobné články

Může vás také zajímat