Aktuálně: 4 578 inzerátů178 148 diskuzních příspěvků17 805 uživatelů

Díl IV. - Miniprasátko a veterinární péče

Díl IV. - Miniprasátko a veterinární péče
3 357 11 minut čtení

Ať chceme či nikoliv, nikdy se nevyhneme během chovu jakéhokoliv zvířete jeho zdravotním komplikacím. Stejně tomu je i v bytovém chovu miniprasátek. Proto vznikl i tento článek, který se zaobírá právě touto problematikou a seznámí vás s nejčastějšími nemocemi.

V první řadě je třeba najít vhodného veterinárního lékaře, který se bude starat o zdraví vašeho prasátka. Není to vůbec jednoduché. Převážná většina veterinárních lékařů z městských aglomerací viděla prasátko naposledy na vysoké škole, a proto vás ti zodpovědnější asi rovnou odmítnou, protože nemají s prasátky pražádné zkušenosti a ti méně zodpovědní, mohou více uškodit nežli pomoci. Veterinárních lékařů, kteří by se chtěli specializovat jen na prasátka je velmi málo, musíte být připraveni na to, že v případě potřeby budete muset jet i více než sto km. Volba toho správného lékaře je velmi důležitá, protože i tak banální zákrok, jako například odběr krve, je u prasátka velký problém a to nemluvíme o případné anestezii atd. Na druhou stranu jsme se setkali i s případem, kdy velmi pečlivá paní doktorka vyděsila majitele prasátka možným velmi vážným onemocněním, na které ukazovalo vyšetření krve a až po konzultaci s jedním z našich specialistů se ukázalo, že tento výsledek u prasátka není tak závažný, jako by byl u psa nebo kočky s kterými měla paní doktorka daleko větší zkušenosti.

Návštěva veterinárního lékaře

Je li to možné, (nejedná-li se o akutní onemocnění nebo úraz) návštěvu si předem dohodněte. Na smluvený termín vyjeďte dříve, abyste zbytečně nepřenášeli na prasátko stres z časové tísně a aby mělo prasátko čas se s prostředím kliniky a jejím personálem seznámit. Nezapomeňte na dostatek pamlsků (pokud nejdete na zákrok vyžadující anestezii) protože jimi snadno odvedete pozornost a lékař bude mít možnost prasátko snadněji vyšetřit.

Očkování

Zatím co u psů je vakcinace proti vzteklině povinná, u prasátek v současné době zákony ČR žádnou povinnost neukládají. Přesto doporučujeme očkovat prasátka proti července prasat. Je to velmi vážné onemocnění, které může zanechat těžké zdravotní poškození, či způsobit smrt a je zbytečné, prasátko tomuto riziku vystavovat. Nebezpečí onemocnění červenkou hrozí i prasátkům chovaným v městských bytech, protože přenašečem nákazy může být i hmyz. Co se týče výběru vhodné vakcíny proti července prasat, vyskytuje se v současné době problém. Vakcínu Puracol, na kterou jsme nezaznamenali takřka žádnou reakci, výrobce přestal vyrábět a posledním vyrobeným šaržím již skončila expirace. Zatím se nám nepodařilo najít stejně vhodnou náhradu. Doporučujeme tedy použít vakcínu Erysen s tím, že je vhodné hodinu před vakcinací podat přípravek Zyrtec nebo požádat veterinárního lékaře aby současně s vakcinací podal nesteroidní antiflogistika. Vakcinace proti KMP (klasický mor prasat) a ACH (Aujeszkyho choroba) je v České republice zakázána, protože jsme země prostá těchto nemocí. Na druhou stranu bychom ale měli být obezřetní a dodržovat zásadní pravidla a především nikdy nepodávat prasátkům zbytky jídel hlavně masných výrobků, protože i ty mohou být zdrojem nákazy. Je znám případ v minulosti, kdy onemocněla prasátka Aujeszkyho chorobou po konzumaci zbytku importované uzeniny! ACH a KMP se neléčí a zákon nařizuje nemocná prasátka neprodleně utratit! Toto bychom měli mít na paměti i v případě cestování s prasátkem mimo ČR! To, že se v naší zemi výše zmíněné choroby nevyskytují, neznamená, že se s nimi nemůžete setkat v jiných zemích i v rámci Evropské unie. Zavlečením nákazy nevystavujete nebezpečí jen sebe (finanční postih za tento trestný čin je velmi vysoký) a vaše prasátko, ale i další prasátka, na která by se mohla vztahovat opatření v důsledku vypuknutí nákazy. V případě nutnosti vycestovat s prasátkem mimo ČR určitě kontaktujte naši organizaci. Poradíme vám kam se obrátit pro potřebné dokumenty. Dále bychom rozhodně neměli chodit s našimi prasátky do přílišné blízkosti objektů, kde se chová větší množství prasátek (velkochovy, plemenářské stanice atd.) abychom se zbytečně nevystavovali nebezpečí přenosu dalších chorob.

„Mezi nejčastější nebezpečí otravy v našich podmínkách

patří otrava kuchyňskou solí“

Odčervení

Nezapomínejme alespoň jedenkrát (lepší je dvakrát) ročně na odčervení. Preparátů je k dispozici dostatek a neměl by tak být problém ani s jejich střídáním. Lze použít jak přípravky do krmiva, které nám veterinární lékař prodá, tak injekční preparáty aplikované lékařem.

Úprava spárků a zubů

Většina prasátek potřebuje minimálně dvakrát ročně upravit spárky a dospělým klukům je třeba ještě upravovat klektáky a páráky (dlouhé, zahnuté zuby nahoru). Neupravené spárky působí prasátkům potíže v chůzi a enormně přerostlé a dlouhodobě neošetřené spárky mohou vést k nezvratnému poškození kloubů a kostí na končetinách. Problémy s páráky a klektáky u prasečích kluků je především ten, že jimi mohou neúmyslně, ale i úmyslně, vážně zranit jak svého majitele, či jiného zvířecího člena rodiny, ale také i sebe. Některým jedincům  zuby mohou vrůstat například do tváře. V některých případech je možné nechat ihned po přezubení páráky a klektáky kompletně odstranit. Tento zákrok je ale velmi náročný a nedá se provést u každého prasečího kluka. Některým majitelům stačí jednou navštívit lékaře, který přerůstající kly a spárky odštípne kleštěmi, a pak jsou schopni tyto úpravy provádět doma. Doporučujeme od útlého mládí prasátko přivykat na manipulaci se spárky a se zuby tak, aby bylo možné v dospělosti tyto úpravy provádět v domácím prostředí.

Anestezie

Anestezie je pravděpodobně největším problémem ve veterinární péči o prasátka. Musíme mít na paměti, že genetický potencionál prasátek chovaných jako domácí mazlíček v naší zemi je velmi nevyrovnaný a jeho různorodost může vést k reakcím na různé druhy narkóz, zejména na narkózy inhalační. Mnoho jedinců z řad našich mazlíčků je tzv. halotan pozitivních. Je důležité mít vždy při sobě kontakt na vašeho veterinárního lékaře, abyste ho mohli v případě nenadálé situace, která bude vyžadovat neodkladný zákrok (úraz atd.) kontaktovat a on tak mohl o vhodném typu narkózy informovat kolegu, který bude provádět onu neodkladnou péči.

Díl IV. - Miniprasátko a veterinární péče

Otravy

Mezi nejčastější nebezpečí otravy v našich podmínkách patří otrava kuchyňskou solí. To co snese člověk, nesnese už prasátko. Tato otrava se projevuje tak, že vaše prasátko je žíznivé, enormně sliní, později se objevují křeče připomínající epilepsii, chodí do kruhu nebo tlačí hlavu proti překážce. Okamžitě podejte vodu ( 0,5% tělesné hmotnosti) každou hodinu a neprodleně kontaktujte lékaře. Dále se můžete v našich podmínkách setkat s otravou dusičnany (z uzenin nebo rychlené zeleniny), lékovými otravami  (špatnou medikací nebo náhodným pozřením nezajištěných léků), otravami z domácích a zahradních rostlin (seznam najdete na stránkách naší organizace) a otravami antikoagulačními rodenticidy, které blokují tvorbu srážecích faktorů závislých na vitamínu K (při pozření návnady na hlodavce). V těchto případech je nejlepší vyvolat zvracení podáním 20ml 3%peroxidu nebo mýdlové vody, poté větší množství černého uhlí a neprodleně vyhledejte lékaře! Samozřejmě je při procházkách přírodou vhodné vědět, zda některé prostory nebyly nedávno chemicky ošetřeny.

Nejčastější onemocnění prasátek, se kterým se v našich podmínkách setkáváme:

Dietetická chyba. Na rozdíl od prasátek chovaných ve velkochovech naše prasátka obvykle netrpí průjmy. Jestliže tato situace nastane, zpravidla se jedná o dietetickou chybu. Omezte prasátku přísun potravy, podávejte jen velmi malé množství usušeného tmavého pečiva a dbejte na vysoký přísun tekutiny nejlépe hořký černý čaj a v případě, že obtíže budou přetrvávat déle jak 24 hodin, nebo se stav bude zhoršovat, vyhledejte lékaře.

Nachlazení, chřipka

Stejně jako u člověka i prasátko se může nachladit nebo onemocnět chřipkou. Ti naši domácí miláčkové jsou zhýčkanější než prasátka žijící v chlívku a tak i toto může být důvodem naší návštěvy veterinární ordinace. V žádném případě nezkoušejte podávat Acylpyrin, Paralen, Ibuprofen a další lidské léky!!!

Svrab

Nejčastěji se s ním setkáte u selátka, které si přinesete od chovatele. Prasátko se velmi často drbe o nábytek nebo stěny příbytku a většinou má v uších a na hřbetě. Navštivte veterinárního lékaře, který prasátku aplikuje opakovaně injekci likvidující původce tohoto onemocnění.

Kulhání

Pokud se nejedná o nějaké jednoduché zranění například odřeninu, tak je jednoznačně důvod konzultace s odborníkem. Nesnažte se řešit kulhání sami, nemuselo by to dobře dopadnout!

Autorkou tohoto článku je Martina Katzerová z Českého klubu majitelů prasátek chovaných v domácnosti,o.s. po konzultaci s Mvdr. Petrem Matušinou  ViaVet s.r.o.

A závěrem již tradičně příběh pro rozptýlení

Tentokrát vyprávění prasátka Montyho od Čáslavi o tom, jak ho navštívil veterinář.

Veterinář aneb hoďte na něj pletivo!

Ahoj, prasečí kamarádi.  Čtěte pozorně! Přijde, i když jste ho nepozvali, vaši mu za to všechno zaplatí a pozvou ho zas! Zrovna jsem rovnal růže se zemí, když u našich vrat zastavilo auto. Roman nebyl doma, tak sem byl povinen překontrolovat oného neznámého, bo jsem samovolně převzal roli vůdce smečky, když tady ten vopravdovej nebyl. Z auta vyleze chlápek a kouká na mě. Ruce prázdný, takový návštěvy nemám rád. Najednou se ve vrátkách objeví Radka a chlápek na ní ,,pletivo máte? Musíme na něj něco hodit" To mě navnadilo a chtěl jsem s házením pletiva na kohosi pomoci, protože z toho koukala velká sranda. Radka se na něj usmála a prej ,,jaký pletivo? Tohle je, milý pane, prase ochočené, to mi chodí na zavolání a lehne si na bok, když ho podrbu! Žádné pletivo, to bude sekunda." Přátelé, protože jsem prase inteligentní, bylo mi jasný, že bžunda nebude a koukal jsem se nenápadně vzdálit. Chlápek s Radkou vešli na předzahrádku a zavřeli vrátka, což značně komplikovalo možnost úniku. Raduna na mě zkouší triky s mrkví-jsem sice nenažranej, ale nejsem blbej. Tak jsem začal běhat dokola a řvát. No a pak přinesli to pletivo. Radka mě zpomalila a chlápek mi skočil na záda a probod mě . Prasníci,  já myslel, že je po mě.  Určitě sem byl chvilku v tom komatu. Když sem se probral, chlápek bral vod Raduny prachy. Pochopil sem, že se jednalo vo nájemnou vraždu. Naštěstí naši nemaj dost peněz na nějakýho profíka, tak vzali tohle nemehlo. Byl sem tak vytočenej, že sem povalil kolečko, vylil kýbl, požral levanduli-tu mám speciálně zakázanou a byl sem tak nevoblomě naštvanej,  že mě Radka musela na tu mrkev přemlouvat minimálně 40sekund! A to je můj rekord.

Související články

I. díl - Co musíte vědět, než si pořídíte prasátko do domácnosti

II. díl - Co byste měli udělat, když si domů přinesete prasátko

III. díl - Péče o prasátko v bytě a jeho výchova

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Klub prasátek chovaných v domácnosti

Autorem od: 29.03.2015

Podobné články

Může vás také zajímat