Aktuálně: 4 367 inzerátů188 855 diskuzních příspěvků17 948 uživatelů

Papoušek senegalský - přirozený odchov pod rodiči

I. část

Papoušek senegalský - přirozený odchov pod rodiči
Oldřich Šiška 20.12.2008, 19:10
10 648 4 minuty čtení

Při pročítání inzerátů - nabídek mláďat pap. senegalských jen stěží narazíte na nabídku odchovů vlastními rodiči až k samostatnosti, až do odstavení na bidlo.

V posledních několika letech jsem měl to štěstí, že se mi podařilo sestavit 5 párů papoušků senegalských, které byly schopny vysedět svá oplozená vejce a částečně i krmit. V každém hnízdě byla ale po nějakém čase, řadově ve dnech, provedena rodiči selekce mláďat, vesměs se jednalo o poslední vyklubané mládě, které buď ani nezačali krmit, nebo v lepším případě jsem jej po pár dnech našel pokousané, mrtvé a zahrabané někde v koutě hnízdní budky. Další případy byly zabití nebo rozkousání mladých ve věku kolem deseti dnů, ukousnuté drápky, články prstů nebo i celé prsty po nakroužkování byly téměř na denním pořádku.

Po několika takových zkušenostech jsem již neotálel, snažil jsem se neudělat stejnou chybu u stejného páru dvakrát a začal jsem mladé postupně odebírat a dokrmovat., takže shrnuto a podtrženo - neodchoval jsem přirozenou cestou během čtyř let ani jedno mládě.Většinu těchto "chovných" párů jsem prodal chovatelům, kteří si i sami líhli, pro ně bylo pouze nutné mít oplozená vejce.

Pár Pár

Sám jsem si ve svém chovu ponechal pouze dva páry sestavené během roku 2007 z uměle odchovaných jedinců, kroužky 2002-03. První pár loni ze snůšek 2x po třech oplozených vejcích vyseděl dvakrát dvě mladé a ty jsem následně odebíral a ručně dokrmoval. Po přemístění tohoto páru v letošním roce do větší a světelně lépe disponované ubikace jsem zaznamenal dvě snůšky po třech neoplozených vejcích.

Druhý pár loni také ze snůšky tří vajec "odchoval" s mojí pomocí dvě mláďata. Musím zdůraznit, že před spárováním byli všichni jedinci napůl krotcí, ale drženi s více kusy pohromadě. Po rozdělení přirozeným výběrem do párů se stali velmi opatrní, ba až plaší. Při prvním hnízdění druhého páru jsem nevěřil, že bude odchovu dosaženo, protože při každém mém vstupu do chovné místnosti samice opouštěla budku s vejci na celou dobu mé nezbytné přítomnosti, krmení a základní úklid mi trval zhruba 25 minut. Měl jsem z toho obavu, doba po kterou neseděla samice na vejcích se mi zdála dlouhá. Ale zhruba po 27 dnech sezení-nesezení jsem uslyšel pípání vylíhnutého mláďatka. Nechtěl jsem riskovat ztrátu a dvě vyklubaná mláďata jsem od desátého dne dokrmil do samostatnosti. Ale po celou dobu se mi zdála dostatečně nakrmená a bez jakékoliv zdravotní újmy. Jak jsem již zdůraznil, nechtěl jsem nic ponechat náhodě. Letos jsem u tohoto páru začátkem listopadu objevil snesené vajíčko a potom další dvě. Z jednoho jediného oplozeného vejce se vylíhlo počátkem prosince mládě, které jsem patnáctý den nakroužkoval a ponechal nadále u rodičů, kteří dobře krmili. Asi po třech hodinách po nakroužkování jsem provedl s velkými obavami kontrolu mláděte a byl jsem mile překvapen - mládě v pořádku a nakrmeno. Se stejnými pocity jsem prováděl kontrolu mláděte i v dalších dnech, opět vše v naprostém pořádku. Mohu tedy konstatovat, že se pokouším o svůj první odchov papouška senegalského pod rodiči. Prozatím se jeví toto rozhodnutí jako správné, ale až následující dny a týdny ukáží, zda se tento můj záměr ukáže jako rozumný.

Omlouvám se, že jsem vynechal popis papouška senegalského, zrovna tak krmnou dávku, teplotní a světelný režim i popis chovného zařízení. Tyto údaje nepokládám ve svém příspěvku za stěžejní. O dalším vývoji vás budu samozřejmě postupně informovat.

Zdárný odchov senegalců, i ten umělý, pokládám osobně za velký chovatelský zážitek a korunu ve snažení, vždyť oni dokáži vždy něčím novým překvapit, a ne vždy je toto překvapení milé.Velký počet neoplozených vajec přikládám skutečnosti, že jsem do chovné místnosti před začátkem hnízdní sezony umístil dvě nové samice žaků, samici a samce papoušků konžských. Senegalové se mi zdají na takové změny dost citliví.

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Oldřich Šiška

Autorem od: 04.01.2014

Podobné články

Může vás také zajímat