Aktuálně: 4 428 inzerátů179 700 diskuzních příspěvků17 824 uživatelů

Charmozín palmový

Charmosyna palmarum

Charmozín palmový

Charmosyna palmarum

Charmozín palmový

 • Výskyt: Indonésie
 • Velikost: 17 cm
 • Hmotnost: 50 g
 • Potrava: nektar, květy, ovoce, larvy hmyzu
Charmozín palmový
Kam se řadí?

Charmozín palmový

Taxonomie

 • Třída: Aves - ptáci
 • Podtřída: Ornithurae - praví ptáci
 • Infratřída: Neornithes - létaví prvoptáci
 • Nadřád: Neognathae - letci
 • Řád: Psittaciformes - papoušci
 • Čeleď: Loriidae - loriovití
 • Rod: Charmosyna - charmozin
Charmozín palmový
Kde žije?

Charmozín palmový

Asie

 • Nadmořská výška: 940 m
 • Povrch: sever rovinatý, střed kontinentu hornatý
 • Teplotní pásy:
 • Tropický: podnebí rovníkové, monzumové, kontinentální
 • Subtropický: v zimě chladno, vlhko; v létě vedro, sucho
 • Mírný pás: spadá většina kontinetu
 • Subpolární pás: severní oblast
 • Polární pás: nejsevernější oblast
 • Teplota:
 • Zima: až -50 °C (Sibiř)
 • Léto: 5-35 °C
 • Roční úhrn srážek:
 • Nejvíce jih a jihovýchod: 2000-3000 mm
Tomáš Horyna 17.09.2013, 09:19
23 119 6 minut čtení

Popis

Je to středně velký lori. Základní barva opeření je zelená, prsa, břicho a spodní krovky ocasní žlutavě zelené, čelo, uzdička a široký pásek od oka až za ucho je jasně červený, temeno a týl hlavy světle modré uzdička, okolí zobáku a brada červené, avšak ne vždy jasně viditelné, záda s olivově hnědavým nádechem, spodní krovky křídelní šedavě zelené, ocasní pera z vnější strany zelená, střední pera s širokou žlutou špičkou, okrajová pera s užší žlutou špičkou, ze spodní strany olivově žluté, úzké okruží oka tmavě šedé, duhovka oranžová, nohy oranžové, zobák oranžový až červený. Samice je podobná samečkovi s tím, že oblast červené barvy u zobáku je výrazně menší nebo zcela chybí, prsa a břicho je méně žluté, chybí olivově hnědavé zbarvení na zádech. Mladí ptáci jsou stejní jako samice, zobák je u báze tmavý, duhovka hnědá.

Poddruhy

V současné době není uznáván žádný poddruh tohoto papouška.

Mutace

Žádné mutace nejsou známé

Rozšíření

Nové Hebridy a Duff, Santa Cruz a ostrovy Banks. Obývají především lesy ve vyšších vnitrozemských polohách až do nadmořské výšky 1600 m.n.m., oblasti vysoké sekundární vegetace a pravděpodobně i ostatní zalesněné krajiny. Na ostrově Santa Cruz do výšek 1000 m.n.m. V nížinách se vyskytují pouze ojediněle. Na ostrovech Santa Cruz a Vanutu mají pohyblivý areál výskytu podle dostupné potravy. V souostroví Santa Cruz se vyskytují na ostrově Nendo, kde jsou relativně hojní ve výše položených lesích, ostrovy Duff – skupina cca 30 ks byla pozorována v r.1997, Tinakula – zde nebyl v poslední době spatřen, Vanikoro – pravděpodobně již vyhynulý a Tikopia – nedávno bylo vysazeno několik jedinců. Na ostrovech Vanuatu se vyskytují s výjimkou Torresových ostrovů. V 60 letech zmizel z Efate a jižních ostrovů, avšak v roce 1998 byl na Efate a Tongoa znovu spatřen.

Život v přírodě

O jejich životě není mnoho informací. Obvykle bývají vídáni v párech nebo malých skupinkách do 30 jedinců. Vzhledem ke svému zbarvení a velikosti jsou velmi nenápadní a poznat se dají pouze podle vysokého a pronikavého pískání. Stephen Totterman, který nahrává ptačí hlasy, tvrdí, že hlas charmozina palmového je příjemnější, než hlas Lori mnohobarvého. Charmoziny palmové občas lze spatřit v křovinách při sběru potravy. Má se za to, že za potravou migrují. Barry Wright a Neil Bostock pozorovali v červenci 1999 charmoziny palmové v okolí Pic Santo na Vanutu. Potvrzují, že je velmi obtížné je spatřit mimo jiné i proto, že jsou výborní letci a létají nesmírně rychle. Nejlepší způsob, jak je spatřit je najít si vhodné místo a pak čekat a doufat, že někteří poletí kolem nebo dokonce usednou v blízkosti na větev. Hnízdní období začíná nejspíš v říjnu až listopadu. Na ostrově Vanutu nalezl H.Bregulla v prosinci hnízdo se dvěmi mláďaty v nadmořské výšce 1600m.n.m. v dutině větve ve výšce 6 metrů nad zemí.

Potrava

Nektar, květy (upřednostují ságové palmy Metroxylon rumphii), šťavnaté ovoce, pyl, a pravděpodobně i larvy hmyzu.

Chov v zajetí

Charmozin palmový je velmi vzácným chovancem. Podle mých informací se v současné době v Evropě ani jinde ve světě nechová. Starší zprávy o jeho chovu uvádí, že se jedná o velmi aktivního, avšak tichého a mírumilovného papouška. Doporučuje se chovat po párech, ačkoliv někteří autoři uvádějí, že je možný skupinový chov a to i ve společnosti jiných druhů ptáků (drobní exoti). Chov není zcela jednoduchý. Arndt uvádí, že jsou náchylní na napadení organismu houbami a je bezpodmínečně nutná vysoká hygiena chovu. Jsou choulostiví a jsou známé náhlé úhyny bez viditelných vnějších symptomů. Páry mezi sebou vytváří velmi pevné vazby. Arndt udává minimální velikost voliéry 2,5 x 1 x 2m (délka x šířka x výška). Voliéra by měla být z takových materiálů, aby byla zajištěna dostatečná hygiena prostředí. Minimální teplota je 20oC. Do voliér je vhodné umístit budku i mimo hnízdní období, protože ptáci v ní nocují. Rozměry budky udává Arndt 20 x 20 x 40cm. První doklady o chovu tohoto druhu v zajetí jsou z roku 1967, kdy několik exemplářů dovezl do Švýcarska H.Bregulla do chovu R.Burkarda. Odchov v zajetí se podle dostupných informací dosud nezdařil. V roce 1983 jeden pár zahnízdil u R.Burkarda, avšak k úspěšnému odchovu nedošlo.

Kříženci

Žádné doklady o úspěšném křížení nejsou známé

Zastoupení v chovech

V České republice ani v Evropě se dle mých informací v současné době tento druh nechová.

Krmení

Základem potravy je kaše pro lorie, která však má být řidší, než standardní podávaná jiným druhům loriů. Nezbytný je i dostatek měkkého ovoce, jako doplněk i vaječná směs a zelené krmivo. Dr.Burkard skrmoval i naklíčené proso v klasech, piškoty, vejce na tvrdo, mrkev.

Ochrana a obchod

Tak jako všichni ostatní papoušci je i charmozin palmový zařazen do přílohy II úmluvy CITES. Jeho stavy v přírodě nejsou jednoznačně známy, nicméně podle údajů IUCN (Červená kniha) se jeho stavy snižují a v roce 2000 byl zařazen do kategorie „zranitelných“ (vulnerable) živočichů. Snižování stavů je zapříčiněno především zkulturňováním krajiny, další příčiny jsou invaze predátorů a přírodní katastrofy (cyklóny). Na snižování populace nemá vliv odchyt do zajetí, který je minimální. Pro chov a obchod v rámci Evropské unie nejsou kladeny žádné formální překážky. Jediným průvodním dokumentem je veterinární povolení k převozu z okresu do okresu (v rámci ČR) - toto bývá velmi často opomíjeno, avšak nikdy jsem neslyšel o jakýchkoliv problémech či dokonce sankcích ze strany státních úřadů - či veterinární povolení k převozu ze státu do státu (v rámci EU). Toto povolení je naopak důležité, protože případná celní kontrola v tom daném státě může papoušky bez tohoto povolení zabavit a Vám způsobit nemalé problémy. Veterinární povolení k převozu vydává příslušná Okresní veterinární správa (potvrzení od soukromého veterinárního lékaře neplatí). Eventuelní dovoz či vývoz mimo Evropskou unii povoluje v ČR Ministerstvo životního prostředí po konzultacích se Státní agenturou pro ochranu přírody a Státní veterinární správa. Od podzimu 2006 však platí na celém území EU dovozní embargo v důsledku rozšíření ptačí chřipky. V současné době lze výjímečně povolit do osobního zájmového chovu dovoz maximálně 2 párů. Aktuální veterinární informace lze nalézt na portálu Státní veterinární správy

Zajímavosti

Je vyobrazen na poštovních známkách Nové Hebridy.

Názvy ve světě

Charmozín palmový

Latinsky: Charmosyna palmarum, Anglicky: Palm Lorikeet, Německy: Palmenlori, Dánsky: Palmeprydlori, Španělsky: Lori Palmero, Finsky: palmulurikki, Francouzsky: Lori des palmiers, Italsky: Lorichetto delle palme, Japonsky: himemujiinko, Japonsky 2: ヒメムジインコ, Holandsky: Palmlori, Norsky: Palmelori, Polsky: lorika palmowa, Rusky: Пальмовый украшенный лори, Slovensky: lori palmový, Švédsky: Palmlorikit, Čínsky: 棕榈鹦鹉

Mohlo by vás také zajímat

Charmozín wilhelmíninCharmozín papuánskýCharmozín červenohrdlýCharmozín nádhernýCharmozín modrotemennýKakadu palmový

Podělte se s námi o názor na tento text →