Aktuálně: 6 447 inzerátů160 718 diskuzních příspěvků17 556 uživatelů

Vodní želvy rodu Trachemys

Vodní želvy rodu Trachemys
Jiří Pytela (Sergi) 05.01.2024, 12:00
329 12 minut čtení

Celkem známá realita, místní zverimex s akváriem plným malých krásně zbarvených želv, dříve často rodu Trachemys, ale také druhů Pseudemys a Graptemys. Okouzlit člověka tato roztomilá, malá a často levná zvířátka, dokáží velice rychle. Pak už stačí jen šikovnost prodejce a brzy se stane, že nový majitel přijde domů se svou první želvou, přičemž často ani pořádně neví, jaké jsou požadavky na péči o jeho nový přírůstek. Druhy těchto rodů jsou bezesporu krásná zvířata a při ubytování těchto želv si člověk může hodně užít, pokud je splněna řada požadavků a uvědomí si, co je k chovu těchto želv ve zdraví potřeba.

Absolutně nejprodávanějšími a chovanými druhy jsou poddruhy u nás (dříve) i ve světě je Trachemys scripta - želva nádherná žlutolící (Trachemys scripta scripta, Wied-Neuwied, 1839), želva nádherná (Trachemys scripta elegans, Wied-Neuwied, 1839) a želva nádherná Troostova (Trachemys scripta troostii, Holbrook, 1836).

Omezení prodeje

Dovoz Trachemys scripta elegans byl v Evropě přísně zakázán již v roce 1998 (hlavně kvůli bakteriím salmonely), ale želvy Trachemys scripta scripta a Trachemys scripta troostii se prodávaly nadále, aby uspokojily poptávku po malých želvách. Od srpna 2017 (v ČR už od 3.8 2016 pro elegans) je v Evropské unii zakázáno prodávat nebo obchodovat se všemi poddruhy Trachemys scripta. Ty jsou zahrnuty do unijního seznamu EU pro invazivní druhy, se všemi druhy uvedenými na tomto seznamu se již nesmí obchodovat, chovat je, ani dovážet. Každý, kdo má ale tento druh v držení, může zvířata nadále chovat (nechat dožít) nebo darovat jiné osobě nebo útulku oprávněnému tyto želvy chovat.

Zákaz prodeje tohoto druhu je výsledkem mnoha exemplářů, které byly usazeny po celé Evropě, zejména ve Středomoří, ale také v Nizozemsku, Belgii a Německu, v mnoha městských jezerech a rybnících žije řada nepůvodních želv. V těchto zemích se zvířata nemnoží, ale ve Středomoří a v mnoha zemích mimo EU se tyto želvy usadily a rozmnožují se. V některých oblastech vytlačují původní druhy, proto se EU rozhodla zakázat obchod s Trachemys scripta. Tyto želvy se samozřejmě do těchto prostor nedostaly jen tak náhodou, mnohé byly vypuštěny majiteli, kteří nezvládli požadavky a péči o želvy, nebo utekly ze špatně vybudovaných venkovních výběhů - jezírek a nádrží.

Popis želv rodu Trachemys je většině lidem dobře znám. Všechny mladé Trachemys scripta vypadají velmi podobně, ale mezi těmito třemi poddruhy jsou určité rozdíly. Téměř všechny mladé želvy mají zelený krunýřek. Na každém štítu karapaxu mají vzor tmavých a světlejších čar, které se liší podle druhu nebo poddruhu. Plastron má jasně žluté zbarvení, u Trachemys scripta scripta není na plastronu žádná, občas malá kresba, u dalších dvou poddruhů je na plastronu patrná tmavá kresba. Na hlavě mají světle až žlutě zbarvenou kresbu, Trachemys scripta elegans lze od ostatních dvou poddruhů odlišit podle červené skvrny/čáry za okem. Dospělí jedinci často ztrácejí jasně zelené zbarvení a dostávají (tmavě) hnědou, šedou nebo téměř černou barvu. Výrazně méně viditelná je také kontrastní kresba na karapaxu. Tělo je později obecně tmavé barvy, na končetinách a krku je přítomna jasná kresba světlých až žlutých podélných pruhů. Zvířata mají dobrý zrak a vidí barevně. Nohy jsou silné a mezi prsty jsou plovací blány, které pomáhají želvám plavat v proudu řek a potoků, kde se mohou také vyskytovat, krom stojatých vod. Na souši se tento druh může dobře pohybovat. Nicméně konstitučně není stavěn na dlouhé pochody.

Jedním z bodů, o kterém noví neinformovaní majitelé nevědí, je velikost, které mohou tyto želvy dosáhnout. Trachemys se líhne ve velikosti asi 3/4 cm. V prvním roce může tato malá želva dorůst 5 až 10 cm. Samci Trachemys scripta scripta a Trachemys scripta troostii dosahují délky krunýře 13-22 cm a samice dosahují 20-34 cm. T. s. elegans je největší s 15-25 cm u samců a 30 až 40 cm u samic. Samci se snadno odlišují dlouhými drápy na předních končetinách, plošším karapaxem a výrazně širším a delším ocasem. Tyto vlastnosti jsou však jasné až po několika letech, u mladých jedinců je téměř nemožné zjistit, o jaké pohlaví se jedná.

Vodní želvy rodu Trachemys

Přirozený výskyt a stanoviště

Trachemys scripta elegans má největší areál rozšíření ze všech tří poddruhů. Tento druh se vyskytuje v jižní / jihovýchodní části střední USA a šíří se na jih a dokonce se vyskytuje v Mexiku. Tento druh lze nalézt v Mississippi, Colorado, Florida a Virginie. T. s. scripta obývá kraje na východ od T. s. elegans, na severu Floridy až jihovýchodně od Virginie. ,,Kříženci" s T. s. elegans nejsou neobvyklí v překrývajících se oblastech společného výskytu. Původně se T. s. troostii nacházela v údolí řeky Cumberland v Kentucky a Tennessee, ale lze ji nalézt také v Mississippi, Alabamě, Georgii a Illinois.

Díky své vysoké přizpůsobivosti se tyto druhy vyskytují v mnoha různých vodách. Upřednostňují řeky, potoky a jezera s mírným průtokem. Vyskytují se ale také v rybnících, tůních, bažinách a podobných oblastech. V oblastech, kde želvy podstupují zimní odpočinek (útlum) nebo hibernaci, tráví čas až do jara na dně vody v silné vrstvě bahna. Jsou aktivními lovci a živí se všemi druhy drobných vodních živočichů. Většinu potravy nacházejí na mělkých písčinách a na stoncích rostlin, které vyčnívají z vody, mnoho času tráví vyhříváním se na slunci na napůl potopených kmenech, kamenech a březích. Zejména za mokrých večerů není neobvyklé, že chodí po souši a hledají jiné vody k osídlení a potravu. V případě vyrušení okamžitě prchají do vody.

Péče

Existuje řada důležitých bodů pro chov těchto želv ve zdravé kondici, dostatečný prostor, filtrace a UV záření je základ. Mnohé z těchto požadavků nemůžete splnit ve standartních akváriích a proto je vhodné želvám zbudovat ubikaci tzv. na míru, nebo si ji nechat udělat zakázkově, po poradě s chovatelem.

Prostor pro chov

Trachemys scripta roste a jsou poměrně aktivní plavci, takže akvárium, ve kterém jsou umístěny, by mělo být velmi prostorné. Pro dospělý pár je požadována vodní část o rozměrech minimálně 150x60x50 cm. Jsou dobří plavci, takže čím větší sloupec vody, tím lépe. Také musí mít místo, kde mohou zvířata snadno vylézt na hladinu nebo na suchou zem s možností výhřevu (slunění). Pokud nepočítáte s kladením vajec, například proto, že máte 2 samice nebo nedospělý pár, stačí pouze dostatečně velká souš. Tato plocha by měla poskytovat dostatečný prostor a možnosti (nerovný povrch souše, korková kůra atd), aby želvy mohly plně oschnout a slunit se. Samice snášející vajíčka musí mít k dispozici krom souše i kladiště, hloubka alespoň na délku jejího krunýře a šíře na délky dvě, aby se samice mohla pohodlně v kladišti otáčet. Vhodný je jemně vlhčený substrát (jemný říční písek atd. vyhněte se hlínám, kalí vodu).

Výhřev

Nad suchým prostorem musí být umístěna vyhřívací lampa, aby se želvy mohly slunit, pod touto lampou mohou teploty stoupnout až na 32 °C. Poskytněte také želvám prostor, aby mohly vylézt na suché místo, aniž by musely sedět přímo pod tepelnou lampou, aby mohly termoregulovat. Svítí se 12 hodin denně UVB zářivkou pro požadavky na UV záření a napodobuje se tím cyklus den/noc. Pokud je vhodná pokojová teplota, další ohřev vody často není nutný (u dospělých želv). Teplota vody a vzduchu musí být v průměru 22-25 °C, v noci může klesnout o několik stupňů. U mláďat je třeba teploty vody vyšší – 28 °C voda, vyhřívaná souš a zamezit průvanu.

Dekorace

Jako substrát na dno si můžete vybrat velké, kulaté oblázky nebo jemný oblý říční písek. Nevhodný jemný, ostrý drcený štěrk může být pozřen během krmení a může způsobit perforaci nebo ucpání žaludku/střev. Želvy rády hrabou v měkkém písku a hledají potravu. Větší kulaté oblázky může být obtížné pozřít, ale nečistoty se mohou dostat do mezer větších kamenů a snadno se nahromadí, to může způsobit škodlivý růst bakterií a řas. K filtrování odpadu ze substrátu je vhodné užití tzv. odkalovačů. Mnoho chovatelů volí holé dno v želváriu, takže není šance na pozření substrátu a snadno se čistí. Bohužel, želvy nemají možnost hrabat se ve dně, hledat potravu, což je součást jejich přirozeného chování. Poskytněte želvám nějaké úkryty a kořeny, aby se snadno dostali na hladinu a souš, ale s jinými dekoracemi to nepřehánějte, myslete na dostatek prostoru pro plavání.

Vodní želvy rodu Trachemys

Filtrace

Čistá voda je velmi důležitá, pokud chceme udržet naše želvy v dobrém zdravotním stavu, a protože naše želvy tráví většinu svého života ve vodě, je velmi důležitá dobrá kvalita vody. Trachemy jsou skutečnými čuňátky a dobrá filtrace je velmi důležitá. Nejlépe želvárium s externím filtrem nebo biologickým filtrem s určitou nadkapacitou. Malé vnitřní filtry mohou být použity v nádržích s mladými zvířaty, ale brzy bude zapotřebí větší a větší filtrace. Přednostně použijte takzvaný „předfiltr“, tento předfiltr lze umístit před vstup externího filtru. S tímto předfiltrem můžete zabránit tomu, aby se nečistoty, jako jsou fekálie a zbytky jídla, dostaly přímo do vnějšího filtru. To výrazně snižuje úsilí, které musí externí filtr vykonat, a udržuje údržbu mechanické filtrace na nižší úrovni, což poskytuje více prostoru a možností pro biologickou filtraci. Tento předfiltr může sestávat z plastové děrované nádoby naplněné vatou. Tento předfiltr umožňuje snadné sejmutí a opláchnutí. I přes dobrou filtraci se doporučuje pravidelná výměna vody, výměna 1/4 celkového objemu vody týdně. Můžete také provést celkovou výměnu vody jednou za měsíc, ale to zabere více času a kvalita vody tím výrazně kolísá. Dají se užít i přípravky na úpravu vody, jako je Easylife Filter Medium, k navázání a neutralizaci škodlivých látek z vodovodní vody. Ikdyž chemie k želvám nejsem moc zastáncem.

Ryby

Trachemy jsou opravdoví predátoři a ryby jsou součástí jejich jídelníčku. Nápad přidat tuto malou želvu do vašeho původního rybího akvária tedy není tou nejlepší volbou, navíc okolnosti klasického akvária často neodpovídají potřebám těchto želv. Kombinace s rybami je tedy velmi obtížná, pouze pokud jsou ryby velmi velké a rychlé. Velké ryby jsou zase jen další zátěží pro vaše akvárium. Nicméně chov želv a ryb je dost individuální záležitost, někdy to funguje, jindy se ryby stanou okamžitou kořistí.

Letnění

Ve většině zemí lze zdravé větší trachemysky chovat ve venkovním jezírku. Je naprosto nezbytné, aby želva neměla šanci na útěk. Nepodceňujte sílu těchto zvířat a jejich schopnost šplhat, plot je ideální bod k přelézání. Zvířata mohou v takovém jezírku přezimovat za předpokladu, že je zčásti bez ledu a je velmi hluboké s dobrou vrstvou bahna, do kterého se mohou želvy zahrabat. Nicméně je vždy riziko, že želva zimovaná v jezírku může vlivem počasí zhynout, nebo umrznout, je lépe zimovat v podmínkách, kde se želva dá pravidelně kontrolovat, nebo nezimovat vůbec. V jezírku poskytněte zvířatům nejen dostatek příležitostí ke slunění ale i možnost stínu.

Potravní nároky

Při nákupu želvy se lidé často dostanou domů s pixlou sušených krevet gammarus a granulátem, ikdyž jsou v tom někdy přidány některé vitamíny, není to kompletní strava pro vaše Trachemysky, a proto lze toto krmivo použít pouze jako nárazový doplněk k pořádné, přírodní a vyvážené stravě. Trachemysky potřebují širokou a pestrou stravu obsahující bílkoviny, vlákninu, vitamíny a vápník. Můžete želvy krmit kousky sladkovodních ryb, dále se dávají žížaly, patentky, vodní plži, cvrčci, občas mouční červi, krevety, mušle, tubifexi a mnoho dalšího hmyzu živého i sušeného. Někdy se krmí kuřecí nebo hovězí srdce doplněné vápníkem nebo vitaminovým doplňkem včetně D3.

Jak želvy stárnou, mají potřebu i rostlinné stravy. Experimentujte, abyste zjistili, jaká rostlinná potrava vaše želva ráda jí. Spousta zeleně se dá nabídnout - jako rozmanité vodní rostliny, kousky mrkve, ovoce. Krmte pouze malé množství sezónního ovoce. Mnoho Trachemysek je příliš tlustých, je to způsobeno především jednostrannou stravou a neschopností správně metabolizovat, protože neexistuje možnost vyhřívání. Pestrá strava a dobrá plocha na slunění je proto velmi důležitá. Někdy se zdá, že vaše želva má neustále hlad, v akváriu se dokáže žebravě dívat přes sklo a velmi rychle se naučí, kdo se o ni stará. Díky tomu začnou plavat proti sklu, jakmile se objevíte. Pokud nebudete želvu ignorovat, brzy budete krmit příliš mnoho. Mladá zvířata lze denně krmit porcí o něco větší, než je jejich hlava. Pokud jsou zvířata stará rok, krmíte v průměru pětkrát týdně, subdospělým a dospělým jedincům nejlépe každý druhý až třetí den.

Mnoho zdaru v chovu!

Podělte se s námi o názor na tento článek →

Jiří Pytela (Sergi)

Autorem od: 30.12.2023

Podobné články

Může vás také zajímat