Lopatonos velký

Scaphirhynchus albus

Výskyt: Přítok Aralského jezera
Délka těla: 60-75 cm
Hmotnost: 0,8 kg
Počet jiker: 8 000-15 000 ks
velikost písma:  A A A
03.03.2015     Autor: Ing. Zbyněk Pokorný     3429 zobrazení     0 komentářů

Lopatonos velký je jako všichni příslušníci rodu Pseudoscaphirhynchus vy­značuje zploštělým lopatovitým rypcem, podle ně­hož dostali jméno. Rusové jim říkají dželopatonosy. Na horní straně rypce a v okolí oči je několik zahnu­tých trnů, které se v dospělosti většinou ztrácejí. Je­jich význam je nejasný. Typickým znakem druhu je dlouhý niťovitý výběžek horního laloku ocasní plout­ve.

Domovem lopatonosa velkého je Amudarja, je­den z přítoků Aralského jezera. Nikde jinde se nevyskytuje, je to tedy endemit. V roce 1874 ho objevil přírodovědec M. N. Bogdanov.

Dorůstá délky 60 až 75 cm a průměrné hmotnosti 0,8 kg. V minulosti byly uloveny i kusy 2 kg těžké. Lopatonos velký vytváří dvě ekologic­ké formy, velkou, která dospívá ve stáří šesti až sedmi let při délce asi 40 cm, a malou, dospívající ve stejném věku při délce nejvýš 25 cm. Samice mívá 8 až 15 tisíc jiker. Mimo dobu tření se lopatonosi zdržu­jí v mělkých příbřežních vodách, na štěrkovitém dně. Celý život prožijí jen v řece. Hlavní složkou jejich po­travy je hmyz a jeho larvy, drobní bezobratlí živoči­chové, jikry a potěr ryb. V současné době je existen­ce lopatonosů vážně ohrožena, protože v posledních 40 letech se zcela změnil vodní režim Amudarje — většina vody se svádí kanály na bavlníková pole. V letních měsících, je dolní tok úplně vyschlý. V roce 1974 byla dokončena Tachiatašská a v r. 1980 Tujamujunská přehrada, a tím byl zcela zastaven tah lo­patonosů. Posledním útočištěm ryb se stala soutěska lldžik na jednom z přítoků Amudarje. Lov je zaká­zán, ale množí se případy pytláctví.

Lopatonos velkýNázvy ve světě

Anglicky: Pallid Sturgeon

Foto: brianeyes21comcast.net

Komentáře ke zvířeti

Vaše jméno:
Kolik je dva krát tři? *
Text komentáře: *
Napsáno je 0 a zbývá 500 znaků.
Zatím zde nejsou žádné komentáře, napište první.