Výskyt kudlanky nábožné na území České republiky

velikost písma:  A A A
07.12.2017, 16:30     Autor: Ing. Zbyněk Pokorný     19407 zobrazení     2906 komentářů

Druhový název dostala kudlanka nábožná díky zvláštnímu způsobu držení předních končetin. Ty jsou nadzdvižené a články částečně přiloženy k sobě, jako při modlitbě. V teráriích jsou kudlanky běžnými chovanci. V dnešní době se ale čím dál více objevuje i v naší krajině. Nápadnější jsou samice, které dosahují délky těla až osm centimetrů. Samečci bývají menší, zhruba kolem pěti centimetrů.

Kudlanka nábožná Mantis religiosa

Samičky dorůstají velikosti až 55-80 mm, samečci jsou menší, okolo 35-50 mm. Kudlanka nábožná má trojúhelníkovou hlavu s velkýma očima. Pronotum má tento druh...

Zobrazit více informací

Kudlanka nábožná na našem území

Dříve se na našem území nevyskytovala vůbec. Do roku 1960 byly známy pouze čtyři lokality na jihu Moravy, kde byl tento zástupce křídlatého hmyzu pozorován. Hlavní zlom nastal v letech 1990 až 1996, kdy mělo rozšíření zřetelný expanzivní charakter v souvislosti s nápadným oteplením středoevropského klimatu. Dnes už můžeme na kudlanku nábožnou narazit takřka na celé Moravě. Ve volné přírodě se dokáže mistrně maskovat a na svou kořist vydrží číhat nehnutě i několik hodin. Převážnou část jídelníčku tvoří hmyz (saranče, cvrček, kobylka), ale je schopna ulovit i malé obratlovce. I přesto, že mají kudlanky dva páry křídel, jsou především samičky špatnými letci. Ty dokáží popolétnout pouze o pár metrů, samečci letí nanejvýš několik desítek metrů. Na konci léta nastává doba páření a samička posléze klade do speciálního pěnovitého obalu kolem 200-500 vajíček. Na jaře se z nich líhnou larvy, které jsou podrobeny proměně nedokonalé. Jistou zajímavostí je pověst, která se o kudlankách traduje - samička po páření svého druha sežere. To je sice pravda, ale není to tak časté, jak si většina lidí myslí. Zdravý sameček v dobré kondici stihne utéct a pouze slabší jedinci končí jako potrava.

Výskyt kudlanky na území České republiky Výskyt kudlanky na území České republiky https://www.biolib.cz/

Z jihu Moravy na sever republiky

V České republice byl výskyt tohoto teplomilného druhu dlouho vázán především na jižní Moravu. Pouze na Přerovsku, ležícím v srdci Moravy, byla kudlanka pozorována už dříve na několika lokalitách. Kudlance prospívají teplé a suché roky, jako byl například ten letošní (2017). Počet nálezů v podobných letech, bývá opravdu vysoký. Přesto je stále řazena do Červeného seznamu ohrožených živočichů jako druh ohrožený. Dnes už na kudlanku můžeme narazit na celé Moravě i ve Slezsku. Jako o hojném druhu, o ní můžeme hovořit v okolí Pálavy, Mikulova, Bzence, Mohelna nebo Dukovan. Z těchto míst postupně expanduje dál na sever do vyšších nadmořských výšek. Na přelomu tisíciletí byla pozorována už dokonce i ve středních Čechách: v Polabí, blízkosti Prahy, Kolíně, Mělníku. Přesný způsob šíření no nových, často vzdálených lokalit, není dodnes přesně znám. Jak jsme se už zmiňovali výš, nejsou kudlanky dobrými letci. Proto pravděpodobně tomuto přesunu napomáhá člověk a různé dopravní prostředky. Této teorii nahrává i fakt, že kudlanky jsou často pozorovány poblíž železnic a dálnic. Například na Vysočině je známa lokalita výskytu u Velkého Meziříčí, kde vede proslulá dálnice D1. Raritní nález se ochráncům přírody podařil v roce 2015. Tehdy byly dokonce dvě kudlanky pozorovány na hřebenech Radhoště v Beskydech ve výšce přes tisíc metrů nad mořem. Jde doposud o nejvýše položenou lokalitu, ve které byl tento druh křídlatého hmyzu pozorován.  

V našich podmínkách jsou kudlanky zbarveny různými odstíny zelené barvy, díky čemuž dobře splývají s okolím. Méně často můžete narazit na hnědé kudlanky nebo dokonce žluté či černé. Vědci zjistili, že zbarvení kudlanek není dáno genetikou, ale řídí se dle místa výskytu. V celé Evropě žije až dvacet druhů kudlanek.

Kudlanka nábožná na Přerovsku

Komentáře k článku

Vaše jméno:
Kolik je dva krát tři? *
Text komentáře: *
Napsáno je 0 a zbývá 500 znaků.

24.03.2022, 10:37
a,jsou,i,stavebni,podnikatele,z,československa,bývaleho
kdyš,vi,velice,dobře,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba
profesionálnich,svářeček,aji,moc,dobře,vi,že,bude
rok,co,rok,draši,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizením
tak,nebudou,mit,penize,na,obnovu,vozoveho,parku,sveho
jsou,však,stavební,podnikatele,z,československa,bývaleho
kteři,moc,dobře,vi,že,bude,rok,co,rok,draší
udržba,profesionálních,svářeček,aji,ví,moc,dobře
že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizením
24.03.2022, 10:31
z,československa,bývaleho
že,kdyš,kupujou,si,drahe
profesionální,svářečky,jejiš
udržba,bude,rok,co,rok,draši
aji,bude,rok,co,rok,draši,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizením
tak,stavebni,podnikatele,z,československa,bývaleho,nebudou,mit
kdyš,budou,kupovat,si,drahe,profesionálni,svařečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,
draši,aji,bude,rok,co,rok,draši,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizením,tak,stavebni
podnikatele,z,československa,bývaleho,nebudou,mít,penize,,na,obnovu
sveho,vozovrho,parku
23.03.2022, 19:30
ano,kdyš,stavební,podnikatele
z,československa,bývalýho
kdyš,moc,dobře,vi,že,bedě
rok,čo,rok,draši,udržba,profesionálních
svářeček,aji,budě,rok,co,rok,draši,udržba,ceoček,z,přidavným
zařizenim,tak,stavebni,podnikatele,z,československa,bývaleho
nebudou,mit,penize,na,obnovu,vozoveho,parku,jsou,i,stavební,podnikatele
22.03.2022, 19:47
z,československa,bývalýho
nebudou,mit,penize
na,obnovu,vozových,parku,svých
vice,si,povime,otom,přištš
22.03.2022, 19:44
a,kdyš,stavební,podnikatele,z
československa,budou,kupovat
si,drahe,profesionální
svářečky,jejiš,udržba,bude
rok,co,rok,draši,což,to
stavební,podnikatele,z,československa
bývalýho,moc,dobře,vi,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba
ceoček,z,přidavným,zařizenim,to,stavební,podnikatele
z,československa,bývalýho,moc,dobře,vi,že,bude
rok,co,rok,draší,udržba,těch,to,dvou,svařeček,co,jsem,je,jmenoval
a,kdyš,si,ty,dvě,svářečky,stavebni,podnikatele
22.03.2022, 19:24
vi,moc,dobře,že,bude
rok,co,rok,draši,udržba
profesionálních,svářeček
aji,bude,rok,co,rok,draší
udržba,ceoček,z,přidavným,zařizením
to,moc,stavebni,podnikatele,z,československa
bývaleho,vi,moc,dobře,že,bude,rok,co,rok,draši
udržba,těchto,dvou,svářeček,co,jsem,je
jmenoval,kdyš,stavebni,podnikatele
z,československa,budou,si,kupovat,ty,dvě
svařečky,co,jsem,je,jmenoval,jenš,udržba,jmenovaných
dvou,svářeček,bude,rok,co,rok,draši
22.03.2022, 19:12
ano,toto,je,koncept,jak,by,mohly,stavebni
podnikatele,z,československa,bývaleho,ušetřit
ve,svařovani,ano,ted,stavebním,podnikatelum
z,československa,bývaleho,začiná,sezona
stavebni,ale,stavebni,podnikatele,z,československa
bývalýho,musi,samí,vědět,že,bude,rok,co,rok,draši
udržba,profesionálních,svářeček,aji,bude,rok,co,rok
draši,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizením,a,kdyš
si,stavebni,podnikatele,z,československa,bývalýho
22.03.2022, 19:06
za,8,bysi,stavebni,podnikatele,z,československa
byvaleho,mohly,bysi,postavit,svařovaci,soustroji,výroby
domáci,ad,použitelne,je,ku,svařování
22.03.2022, 19:03
za,5,bysi,z,československa
bývaleho,mohly,bysi,postavit,ceočko,výroby
domáci,ad,použitelne,je,ku,svařováni,za
6,bysi,stavebni,podnikatele,z,československa
bývaleho,mohly,bysi,postavit,dynamo,svářečku
z,benzinovým,motorem,výroby,domáci,ad,použitelná
je,ku,svařováni,za,7,bysi,stavebni,podnikatele
z,československa,bývaleho,mohly,bysi,postavit
dynamo,svářečku,z,dezlovým,motorem,výroby,domáci
ad,použitelná,je,ku,svařováni,za,8,bysi,stavební
podnikatele,z,československa,bývaleho
22.03.2022, 18:48
si,stavební,podnikatele
z,československa
bývaleho,ad,zjisti,si,jestli
udržba,svařovacih,inventoru,nebudě
rok,čo,rok,draší
22.03.2022, 18:46
tento,koncept,plati,pro
stavebni,podnikatele
z,československa,bývaleho
žeby,si,postavily,1,dynamo,svářečku
výroby,domáci,ad,použitelná,je,ku,svařovani
za,2,byse,postavila,svářečka,z,elektro,motoru
výroby,domáci,ad,použitelná,je,ku,svařováni,za,3
byse,postavil,svařovací,usměrnovač,výroby,domáci
ad,použitelný,ku,svařováni,za,4,by,stavební,podnikatele
z,československa,bývaleho,by,přešly,na,svařovací,ínventory
ale,ad,
22.03.2022, 18:38
nebudou,mit,na,obnovu
vozoveho,parku,stavební,podnikatele
z,československa,bývaleho,jsou,i,stavebni,podnikatele
z,československa,bývaleho,že,maji,zastaraly,vozový,park
kdyby,věděli,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,profesionálních
svařeček,aji,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim
tak,kdyš,jsou,i,stavebni,podnikatele,z,československa,bývaleho
kteři,maji,zastaraly,vozovy,park,tak,by,mohly,ušetřit,ve,svařování
22.03.2022, 17:18
ano,jsou,i,stavebni,podnikatele,z,československa
bývaleho,kterí,maji,vozový,park,zastaraly
kdyš,stavební,podnikatele,z,československa
bývaleho,vi,moc,dobře,že,bude,rok,co,rok
draši,udržba,profesionálních,svařeček,aji,kdyš,moc
dobře,vi,že,bude,rok,co,rok,draši,stavebni,podnikatele,z,československa
bývaleho,taky,moc,dobře,vi,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,ceoček,z,přidavným
zařizenim,tak,ti,stavebni,podnikatele,z,československa,bývaleho
22.03.2022, 16:57
bývaleho,stavební,podnikatele,z,československa,bývaleho,kdyš
vi,moc,dobře,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,profesionálních
svařeček,aji,bude,rok,co,rok,draši,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizením
a,stavebni,podnikatele,z,československa,bývaleho,nebudou
mit,penize,na,nakup,nových,aut,ano,klidně,stavební,podnkatele
z,československa,bývaleho,by,měli,penize,na,obnoveni,vozoveho,parku
22.03.2022, 16:46
ano,řekl,jsem,to,zpravně,o,stavebních,podnikatelich,z,československa
bývaleho,stavební,podnikatele,z,československa,bývaleho,moc
dobře,ví,že,bude,rok,co,rok,draší,udržba,profesionálních
svářeček,aji,bude,rok,co,rok,draší,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizením
a,kdyš,stavební,podnikatele,z,československa,bývaleho,moc,dobře
vi,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,profesionálních,svářeček,aji
že,bude,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizením,rok,co,rok,draši
tak,stavebni,podnikatele,z,československa,
22.03.2022, 14:14
tak,stavební,podnikatele,z,československa,bývaleho
kdyš,moc,dobře,vi,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba.profesionálních
svářeček,i,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizením,bude,rok,co,rok,draši
stavební,podnikatele,z,československa,bývaleho,nebudou
mi,penize,kdyš,si,ty,dvě,svářečky,jejiš,udržba,bude,rok,co,rok,draši
jmenoval,kdyš,si,ty,dvě,svařečky,rok,co,rok,drahe,stavební,podnikatele
z,československa,bývaleho,kupovat,budou,nebudou,mít,penize,na,obnovu
vozoveho,parku
22.03.2022, 13:45
ano,stavebni,podnikatele,v,československu,bývalem,moc
dobře,vi,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,profesionálních
svařeček,aji,moc,dobře,stavební.podnikatele.v,československu
bývalem,vi,moc,dobře,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,profesinálních
svářeček,aji,bude,rok,co,rok,draší,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizenim
a,kdyš,stavebni,podnikatele,z,československa,bývaleho,budou,kupovat
si,ty,dvě,svářečky,co,jmenoval,jesm,tu,a,jenž,bude,udržba,těchto,dvou
svářeček,rok,co,rok,draší
21.03.2022, 17:39
otom,povime,si,přiště
21.03.2022, 17:33
kdyby,stavebni,podnikatele,z,československa
bývaleho,věděli,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba
profesionálních,svářeček,a,kdyby,stavebni,podnikatele
z,československa,bývaleho,věděli,že,bude,rok,co,rok
draši,udržba,ceoček,z,přidavným,zařizením,tak,nebudou
mit,peníze,na,obnoveni,na,nakup,nových,aut,sveho,vozoveho,parku
21.03.2022, 17:12
tak,stavebni,podnikatele,z,československa
bývaleho,moc,dobře,vi,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba
profesionálních,svářeček,aji,stavební,podnikatele,z,československa
bývaleho,vi,moc,dobře,že,bude,rok,co,rok,draši,udržba,ceoček,z,přidavným
zařizenim,kdyš,si,stavební,podnikatele.,z,československa,bývaleho
budou,si,kupovat,ty,dvě,svařečky,co,jsem,je,jmenoval,a,jejiš,udržba,těchto
dvou,svařeček,co,jsem,je,jmenoval,bude,rok,co,draší